قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
Kul hazihı sebılı ed’u ilellahi ala besıyratin ene ve menittebeanı ve sübhanellahi ve ma ene minel müşrikın
Kelime
Anlamı
Kökü
قُلْ
de ki
هَٰذِهِ
işte budur
سَبِيلِي
benim yolum
أَدْعُو
da’vet ederim
إِلَى
اللَّهِ
Allah’a
عَلَىٰ
بَصِيرَةٍ
basiretle
أَنَا
ben
وَمَنِ
ve kimseler
اتَّبَعَنِي
bana uyan(lar)
وَسُبْحَانَ
ve şanı yücedir
اللَّهِ
Allah’ın
وَمَا
ve değilim
أَنَا
ben
مِنَ
-dan
الْمُشْرِكِينَ
ortak koşanlar-

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  De ki: İşte bu, benim yolum; ben de can gözüm açık olarak sizi Allah’a çağırmadayım, bana uyanlar da o çeşit çağırmada ve Allah’ı tenzîh ederim ve ben müşriklerden değilim.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  "Allah kudret ve büyüklüğüyle her türlü eksikliğin üstünde ve ötesindedir, ben O’ndan başka varlıklara tanrılık yakıştıran kimselerden değilim!"

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  (Resûlüm!) De ki: "İşte bu, benim yolumdur. Ben Allah’a çağırıyorum, ben ve bana uyanlar aydınlık bir yol üzerindeyiz. Allah’ı (ortaklardan) tenzih ederim! Ve ben ortak koşanlardan değilim."

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  De ki: "İşte bu benim yolumdur; basîret üzere (taklitle değil idrak ettirmeye çalışarak) Allâh’a davet ederim... Ben ve bana tâbi olanlar (basîretle yaşayanlardır). Subhan Allâh! Ben herhangi bir şeyi Allâh’a ortak koşanlardan değilim!"

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  ’İşte benim yolum budur. Basiretle Allah’ın yoluna çağırırım. Ben ve bana uyanlar (böyleyiz). Allah’ı tenzih ederim. Ben müşriklerden değilim.’

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  De ki: "Bu, benim yolumdur. Bir basiret üzere Allah’a davet ederim; ben ve bana uyanlar da. Ve Allah’ı tenzih ederim, ben müşriklerden değilim."

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Ey Rasûlüm, de ki: "-İşte benim yolum (vazifem), budur (Allah’ın dinine davettir). Ben, Allah’a bir görüş ve anlayış üzere insanları davet ediyorum. ben ve bana tabi olanlar böyleyiz. Allah’ı bütün noksanlıklardan tenzîh ederim, ben müşriklerden değilim."

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  “İşte benim yolum budur. Ben ve beni izleyenler, Allah`a bir aydınlık üzere çağırıyorum. Allah`ı noksan sıfatlardan uzak tutarım ve ben ortak koşanlardan değilim.”

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  De ki: «Benim yolum budur; ben ve bana uyanlar bilerek insanlari Allah’a cagiririz. Allah’i noksan sifatlardan tenzih ederim. Ben asla Allah’a es kosanlardan degilim.»

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  De ki, işte benim yolum budur! Ben de, bana uyanlar da bilerek idrâk ederek Allah’a davet ediyorum, (ediyoruz). Allah’ı tenzîh ederim ve ben ortak koşanlardan değilim.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (Ey Resulüm!) De ki: “İşte benim yolum budur. Ben Allah`a (O`nun dinine) çağırıyorum, ben ve bana uyanlar aydınlık bir yol üzerindeyiz. Allah`ı (ortaklardan ve her türlü noksanlıktan) tenzih ederim! Ve ben (Allah`a) ortak koşanlardan değilim.”

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  De ki: "İşte bu benim yolumdur. Ben ve bana uyanlar bilerek Allah’a çağırırız. Allah’ın şanı yücedir. Ben, Allah’a ortak koşanlardan değilim."

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (Resûlüm!) De ki: «İşte bu, benim yolumdur. Ben Allah’a çağırıyorum, ben ve bana uyanlar aydınlık bir yol üzerindeyiz. Allah’ı (ortaklardan) tenzih ederim! Ve ben ortak koşanlardan değilim.»

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  De ki: "Benim yolum şudur: Açık bir delille ALLAH’a çağırırım, aynı şekilde beni izleyenler de… ALLAH Yücedir, ben ortak koşan birisi değilim."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  De ki: İşte benim yolum budur; basiret üzere Allah’a davet ediyorum. Ben ve bana uyanlar (işte böyleyiz). Ben Allah’ı tesbih ederim ve ben müşriklerden değilim.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Ey Muhammed, de ki; «İşte benim yolum budur, ben inandırıcı kanıtlar göstererek insanları Allah’a çağırırım. Bana uyanlar da öyle yaparlar. Allah’ı her türlü noksanlıktan uzak tutarım. Ben Allah’a ortak koşanlardan değilim.»

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  De ki: "Bu, benim yolumdur. Bir basiret üzere Tanrı’ya davet ederim; ben ve bana uyanlar da. Ve Tanrı’yı tenzih ederim, ben müşriklerden değilim."

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  De ki: "İşte bu, benim yolumdur. Ben Allah’a bir basiret üzere davet ediyorum; ben de bana uyanlar da. Allah’ı tenzih ederim, ben müşriklerden değilim."

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  De ki (Habîbim:) «işte bu, benim yolumdur. Ben (insanları) Allaha (körü körüne değil) bir basıyret üzere da’vet ediyorum. Ben de, bana tâbi olanlar da (böyleyiz). Allahı (ortaklardan) tenzîh ederim. Ben müşriklerden değilim».

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (Habîbim, yâ Muhammed!) De ki: `İşte benim yolum budur! (Ben, sizi) bir basîret (açıkça görünen bir delîl) üzere Allah`a da`vet ediyorum; ben de, bana tâbi` olanlar da! Ve Allah`ı tenzîh ederim. Çünki ben (sizin gibi) müşriklerden değilim!`

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  De ki: Benim yolum işte budur. Allah’a basiretle davet ediyorum, ben de bana uyanlar da, Allah’ı tenzih ederiz. Ben, asla müşriklerden değilim.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Onlara deki "Benim yolum bu, ben ve bana tabi olanlarla birlikte, davet ettiğim bu yolu, doğru bir şekilde anlamaya sizi davet ediyorum. Allah koştuğunuz her türlü ortaklardan uzaktır ve bende O’na ortak koşanlardan değilim. "

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  De ki: "Benim ve bana tâbî olanların, basiret üzere (kalp gözüyle basar ederek, Allah’ı görerek) Allah’a davet ettiğimiz yol, işte bu yoldur. Allah’ı tenzih ederim. Ve ben, müşriklerden değilim."

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  De ki: "Benim yolum budur; ben ve bana uyanlar insanları bir basiret üzere Allah’a çağırırız. Allah münezzehtir. Ben asla şirk koşanlardan değilim."

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  De ki: "Budur benim yolum: akla uygun, bilinç ve duyarlıkla donanmış bir kavrayışa dayanarak (hepinizi) Allah’a çağırıyorum, ben ve bana uyanlar (aynı çağrıyı yapıyoruz)". Ve (yine de ki:) "Allah kudret ve azametiyle her türlü eksikliğin üstündedir, ötesindedir. Ve ben O’ndan başka varlıklara tanrılık yakıştıran kimselerden değilim!"

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  De ki: "Benim yolum budur: Ben yalnızca Allah`a çağırıyorum. Ben de, bana uyan kimseler de (ne yaptığımızın) çok iyi farkındayız; ki Allah`ın şanı pek yücedir ve ben O`na ait vasıfları başkasına yakıştıranlardan değilim.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  De ki: «İşte benim yolum budur. Allah Teâlâ’ya açık bir hüccet ile dâvet ederim, ben de ve bana tâbi olanlar da. Ve Allah Teâlâ’yı tenzih ederim ve ben müşriklerden değilim.»

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Resulüm! De ki: "İşte benim yolum budur. Ben Allah’a dâvet ediyorum. Ben ve bana tâbi olanlar basiret üzerindeyiz. Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ben müşriklerden değilim. "

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  De ki: "Benim yolum işte budur! Basiretle/bilinçle Allah’a davet ederim, ben ve bana tâbi olan kimseler de!.. Allah ki; hiçbir kusuru, eksiği yoktur! Ben asla müşriklerden/ortak koşanlardan değilim."

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Ey Muhammed, de ki; «İşte benim yolum budur, ben inandırıcı kanıtlar göstererek insanları Allah’a çağırırım. Bana uyanlar da öyle yaparlar. Allah’ı her türlü noksanlıktan uzak tutarım. Ben Allah’a ortak koşanlardan değilim.»

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Ey Resulüm de ki: "İşte benim yolum budur! Ben insanları Allah’ın yoluna, düşünmeksizin, taklit yolu ile değil, delile dayanarak, idrâklerine hitab ederek dâvet ediyorum. Ben de, bana tâbi olanlar da böyleyiz. Allah’ı bütün eksikliklerden tenzih ederim. Ben asla müşriklerden değilim."

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  De ki: "İşte benim yolum budur: Allah’a basiretle da’vet ederim. Ben ve bana uyanlar... Allâh’ın şanı yücedir, ben ortak koşanlardan değilim."

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  De ki: -Bu, benim yolumdur; ben ve bana uyanlar basiretle Allah’a çağırırız. Allah’ı tenzih ederim. Ben asla müşriklerden değilim.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  De ki: «Bu, benim yolumdur. Bir basiret üzere Allah’a davet ederim; ben ve bana uyanlar da. Ve Allah’ı tenzih ederim, ben müşriklerden değilim.»

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  De ki: "İşte benim yolum budur. Ben, Allah’a basîret üzere çağırırım/dua ederim. Beni izleyenler de... Şanı yücedir Allah’ın! Ben müşriklerden değilim."

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Say thou: "This is my way: I do invite unto Allah,- on evidence clear as the seeing with one´s eyes,- I and whoever follows me. Glory to Allah! and never will I join gods with Allah!"