1. Elif lam Ra. Bunlar her şeyi açıklayan kitabın ayetleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Biz onu, siz anlayasınız diye Arap lisanı ile okunan bir kitap olarak indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Bu Kur’an da sana vahyederek, kıssaların en güzelini anlatacağız ve sen bu güzel kıssayı daha önce bilmiyordun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yusuf babasına "Ey babacığım1 Ben (rüyamda) on bir yıldız, güneşi, ayı ve onların bana secde ettiklerini gördüm" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Babası "Ey oğul! Kardeşlerine gördüğün rüyayı anlatma. Sana hile yaparak tuzak kurarlar. Muhakkak ki şeytan insan için apaçık bir düşmandır. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. "Allah seni seçerek sana sözlerden, en iyi sonucu (sözleri yorumlamayı) çıkarmayı öğretecek, sana ve Yakup ailesine, daha önceki ataların İbrahim ve İshak’a verdiği nimetler gibi, nimetlerini tamamlayacaktır. Şüphesiz ki Rabbin her şeyi bilen ve ona göre hüküm verendir" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Elbette ki Yusuf ve kardeşinin (başına gelenler) de, doğruları bulmak için soruşturanlarda alınacak dersler var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Yusuf’un büyük kardeşleri "Biz yetişkin ve güçlü olduğumuz halde, Yusuf ve kardeşi babamıza bizden daha sevimliler. Babamız bu konuda açıkça yanlış davranmakta (dalalet içinde) dir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. "Yusuf’u öldürün veya yer yüzünün her hangi bir yerine bırakın ki, babanız yalnızca sizi görsün ve sizi sevsin. Bundan sonrada doğru işler yapan bir topluluk olun" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İçlerinden birisi "Yusuf’u öldürmeyin, onu bir kuyunun dibine atın. Eğer bu şekilde yaparsanız, (oradan geçen) bir kervan onu orada bulup götürür" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Babalarına "Ey Babamız! Yusuf hakkında niçin bize güvenmiyorsun? Biz onun hayata hazırlanması için tavsiyelerde bulunacağız. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. "Yarın onu bizimle beraber gönder gezsin, oynasın. Biz onu koruruz" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Babaları "Onu götürmeniz beni üzüntüye (endişeye) sevk ediyor. Siz işlerinize dalıp yalnız bıraktığınızda onu bir kurdun kapıp yemesinden korkuyorum" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. "Eğer biz bu kadar kalabalık ve güçlü iken, onu bir kurt kapıp yerse, yazıklar olsun bize" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Kardeşleri Yusuf’u götürüp, kuyunun dibine atmak için bir araya geldiklerinde, haberleri olmadan (seni tanımadıklar bir zamanda), yaptıkları bu işi onlara mutlaka haber vereceksin diye Yusuf’a vahyettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Bir akşam vaktinde babalarına ağlayarak geldiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. "Ey Babamız! Biz yarış yaparken Yusuf’u mallarımızın başında bırakmıştık. Sonra onu bir kurt yemiş. Şimdi biz doğru söylesek de sen bizim söylediklerimize inanmazsın, ama biz doğru söylüyoruz" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Üzerine sürülmüş bir kanla, Yusuf’un kanlı gömleğini babalarına getirdiklerinde, babaları "Hayır hayır, nefsiniz size bir şeyler yaptırmış (ben bunu bilemiyorum), (bu olay karşısında bana düşen) güzel bir sabır göstermek. Allah, anlattığınız bu olay karşısında (sabretmem karşılığında bana) yardım edecek olandır" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (Yusuf’u attıkları kuyunun yanına) Bir kervan gelip konaklamış ve sulama ile görevli adamlarını kuyudan su çıkarmaya göndermişlerdi. Kuyuya sarkıp baktıklarında, Yusuf’u görmüşler ve "Yaşasın bir oğlan çocuğu" diyerek satacakları eşyalar arasına koyup esir almışlardı. Allah onların yaptıklarını bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Kervancılar Yusuf dan kazanacakları parayı önemsemeyerek, birkaç dinar karşılığında onu sattılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Şehirde Yusuf’u satın alan, karısına dedi ki "Onun için kalacak bir yer hazırla, belki bize (ilerde) faydası dokunur veyahut da onu evlat ediniriz" dedi. Böylece Yusuf’u yeryüzünde kalacağı bir mekâna yerleştirdik ve ona sözlerin nasıl yorumlanacağını (sonuç çıkarılacağını) öğrettik. Allah bütün işleri dilediği gibi sonuçlandırandır. Fakat insanların çoğu bunu bilmiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Yusuf ergenlik çağına geldiğinde, ona hüküm verecek yetki ve ilim verdik. Biz iyilik yapanları böyle mükâfatlandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Kadının odasında (yalnızca ikisi) olduğu bir zamanda, kadın kendi nefsinde Yusuf’u istiyordu ve bu nedenle kapıları kapatıp, "hadi gel" dedi. Yusuf (yasak bir ilişkiye girmekten) "Allah korusun. O (Allah) en güzel sığınılacak yerdir. Allah zalimleri kurtuluşa eriştirmez" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Kadın onunla ilişkiye girmek istiyordu. Yusuf da Rabbinin işaretlerini görmese, kadınla ilişkiye girecekti. İşte biz böylece Yusuf dan kötü olan, şehevi arzuları giderdik. Muhakkak ki Yusuf doğru işler yapan kullarımızdandı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Yusuf ve kadın kapıya koştu. Kadın arkasından gömleğini yakalayıp yırttı. Bunun arkasından kapının yanında kocası (efendisi) ile karşılaştılar. Kadın kocasına "Senin ev halkına (eşine) karşı kötü niyet besleyenin cezası, ya hapse atılması veya canını yakacak bir azapla azap edilmesi olmalıdır" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Yusuf kadının kocasına "Tam tersine, asıl benden istifade etmek isteyen o (senin karın) dır" dedi. Ev halkından birisi bu olaya şahitlik ederek "Eğer Yusuf’un gömleği önünden yırtılmış ise, o zaman kadın doğru söylemiş ve Yusuf yalan söyleyenlerden olmuş olur. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Eğer Yusuf’un gömleği arkadan yırtılmışsa, kadın yalan söylemiş ve o zamanda Yusuf doğru söyleyenlerden olmuş olur" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Kadının kocası, Yusuf’un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce, eşine "Bu olayı (planı) kurgulayan sizsiniz. Gerçekten hazırladığınız plan, büyük bir plan" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Yusuf (kadının kocasına) "Bu olaydan vazgeç" dedi ve kadına "Yaptığın bu hatadan dolayı (kocandan) bağışlanma dile. Çünkü kesinlikle hatalı davranan sendin" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Şehirdeki kadınlar (kendi aralarında) "Azizin karısı, hizmetçi gençlerden birisini arzulamış, sevgisinden dolayı ona gönlü kaymış. Biz o kadını açıkça bir sapıklık içinde görüyoruz" demişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Azizin karısı, kadınların aralarında aleyhindeki suçlayıcı konuşmaları işitince, kadınlara hazırlık yapıp (davet etti), her birisinin ellerine birer bıçak verdikten sonra, Yusuf’a "Onların yanına çık" dedi. Yusuf’u gördüklerinde, kadınların gözleri şaşkınlıktan kocaman oldu, bıçaklarla ellerini kestiler ve "Allah için, bu bir insan olamaz, bu adam ancak değerli bir melek olmalı" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Azizin karısı "İşte, beni sürekli olarak arkamdan kınadığınız olay bu. Ben ondan istifade etmek istedim, fakat o bundan dolayı (Allah’a sığınıp) kaçındı. Ama yinede benim emrettiğimi yapmazsa, mutlaka hapis’e atılacak ve orada küçük düşenlerden olacak" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Yusuf "Rabbim! Hapis bu kadının bana teklif ettiği (gayri meşru ilişki) den daha hayırlı. Eğer sen onların hilelerinden beni korumazsan, ben onlara uyabilirim ve o zamanda cahillerden olurum" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Rabbi Yusuf’un duasına cevap verdi ve kadınların tuzaklarını ondan uzak tutup korudu. Çünkü Allah her şeyi işiten ve her şeyi en ince ayrıntıları ile bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Sonra Azizin ev halkı delillerin Yusuf’un lehine olduklarını görmelerine rağmen, yinede belli bir zaman için onu hapse attılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Yusuf la beraber iki genç de hapse girmişti. Onlardan biri "(Rüyamda) Kırmızı üzüm sıkarken gördüm" dedi. Diğeri de "Bende (rüyamda) başımın üzerinde ekmek taşırken, bazı kuşların o ekmeği yediklerini gördüm" dedi. İki genç "Bize bu gördüklerimizin yorumunu haber ver. Zira seni iyilik yapanlardan birisi olarak görüyoruz" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Yusuf ikisine "Rızıklanacağınız (yiyeceğiniz) yemek gelmeden önce size (gördüğünüz rüyaların) yorumlarını yapacağım. Bunları (rüyaları) yorumlamayı bana Rabbim öğretti. Ben, Allah’a inanmayan ve ahiret gününü inkar eden bir topluğun inançlarını (dinlerini) kabul etmedim" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. "Atalarım İbrahim, İshak ve Yakup’un dinlerine tabi oldum. Bizim hiçbir şeyi Allah’a ortak koşmamız mümkün değildir. Bu davranış biçimi, Allah’ın bize ve insanlara bir lütfu dur. Ama insanların çoğu Allah’ın bu lütfu na şükretmiyor. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. "Ey hapishane arkadaşlarım! (Şimdi ben) Farklı farklı rableri mi, yoksa bir olan ve her şeye gücü yeten Allah’ı mı Rab edineyim?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. "Sizin ve atalarınızın isimlendirdikleri, ama Allah’ın onlar hakkında hiçbir sağlam delil indirmediği, Allah dan başkalarına kulluk ediyorsunuz. Hüküm vermek yalnızca Allah’a aittir. Allah yalnızca kendisine kulluk etmenizi emrediyor. İşte en doğru yaşama biçimi (din) budur. Fakat insanların çoğu bunu bilmiyor" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Yusuf "Ey Hapishane arkadaşlarım! Şimdi ikinizden biriniz efendisine (rabbine) kırmızı içecekten ikram edecek. Diğerinize gelince, oda asılarak öldürülecek ve başından kuşlar bir şeyler yiyecek. İşte benden yorumunu istediğiniz rüya ile (Allah tarafından) böyle karar verildi. " dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Yusuf hapishaneden kurtulacağını zannettiği arkadaşına "Efendinin yanına gittiğinde beni ona anlat" dedi. Şeytan, hapishaneden kurtulan arkadaşına, efendisinin yanına döndüğünde, Yusuf dan bahsetmeyi unutturunca Yusuf hapishanede iki yıldan daha fazla kaldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Melik çevresindekilere "Ben rüyamda. yedi tane zayıf ineğin, yedi adet besili sığırı, sonrada yedi yeşil başağı ve bunun yanında diğer kuru başakları yediğini gördüm. Ey yardımcı yöneticilerim! Eğer bu rüyayı yorumlayabiliyorsanız bana onun fetvasını (ne anlama geldiğini ve ne yapılması gerektiğini) söyleyin" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Azizin adamları "Bunlar karışık rüyalar. Bu rüyalardan sonuç çıkarmayı bilmemiz bizim için mümkün değil" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. (Hapishanede ki) Kurtardığımız iki kişiden birisi olanı, uzun bir zaman sonra hatırladı ve "Beni (hapishaneye) gönderirseniz bu rüyaların yorumunun haberini size getiririm" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Yusuf’a "Ey doğru sözlü arkadaş! Yedi adet zayıf sığırın, yedi adet besili sığırı, sonra da yedi yeşil başağı ve diğer kurumuş başakları yemesinin yorumunu bize haber verirsen, bende insanlara dönüp (anlatırım). Belki onlarda bu rüyanın yorumunu öğrenirler. " dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Yusuf "Yedi sene boyunca gayretle (ürünlerinizi) ekin. Hasat ettiklerinizin birazını yedikten sonra, diğerlerini başaklarıyla beraber bırakın (saklayın). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Bu yedi bolluk yılından sonra yedi yıl şiddetli kuraklık gelecek ve muhafaza edip sakladığınız yiyeceklerinizde çoğunu bu şiddetli kuraklık yiyip tüketecek. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. "Yedi kurak yılın sonunda insanları kıtlıktan kurtaracak yıl gelecek ve onda bol ürünler toplayacaksınız" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Melik "(Bu yorumu yapanı) bana getirin" dedi. Melik’in elçisi Yusuf’a geldiğinde Yusuf "Efendine dön ve ellerini kesen kadınların, neden ellerini kestiklerini ona sor. Şüphesiz benim Rabbim o kadınların hilelerini en iyi bilendir" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Melik kadınlara "Yusuf’un kendisinden faydalanmak istediğinizde neler oldu?" diye sordu. Kadınlar "Allah her şeyden münezzehtir ki, Yusuf’un aleyhinde, en küçük bir kötülük yaptığını bilmiyoruz" dediler. Azizin karısı da "Şu an gerçekler ortaya çıktı. Onun erkekliğinden ben istifade etmek istedim. Yusuf bu hususta doğru söylemişti" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Yusuf "Bu (sorup hatırlatmam) benim, azizin yokluğunda kendisine ihanet etmediğimi bilmesi içindir. Allah ihanet edenleri doğru yola asla iletmez. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. "Ben kendi nefsimi temize çıkarmıyorum. Rabbimin merhameti olmasaydı, nefis, her zaman kötü olan şeylerin yapılmasını emreder. Şüphesiz ki Rabbim bağışlayan ve acıyandır" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Melik "Onu (Yusuf’u) bana getirin ki, yalnızca kendime yardımcı edineyim" dedi. Yusuf la konuştuktan sonra "Artık benim yanımda güvenilir ve sağlam bir yerin var" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Yusuf melike "Beni, yer hazinelerinin sorumlusu yap. Onları korumasını iyi bilirim" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. İşte böylece biz yeryüzünde Yusuf’a güç ve imkân verdik. Öyle ki orada (Mısır’da) dilediği yerde konakladı. Biz kime dilersek rahmetimizi nasip ederiz ve iyilik yapanların mükâfatını kayba uğratmayız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Elbette ki, iman edip, Rablerinden sakınanların ahiretteki karşılıkları daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Yusuf’un kardeşleri gelip, Yusuf’un karşısına çıktıklarında onları tanıdı, ama onlar Yusuf’u tanımadılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Kardeşlerinin ihtiyaçları olan yükleri yüklenirken "(Bir dahaki gelişinizde) Babanızdan olan kardeşinizi bana getirin. Görmüyor musunuz ihtiyaçlarınızı tamı tamına eksiltmeden verdim ve iyi bir şekilde ağırladım. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. "Eğer diğer gelişinizde kardeşinizi bana getirmezseniz, benden size hiçbir yardım yok ve sakın bana da yaklaşmayın" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Onlarda "Babasından onu bizimle göndermesini isteyeceğiz ve getirmeye çalışacağız" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Yusuf görevli gençlerine "Onların bize getirdikleri yüklerini tekrar onların yüklerine sarın. Evlerine döndüklerinde belki getirdikleri yükleri tanırlar da, geri dönerler" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Babalarına döndüklerinde "Ey Babamız! Bundan sonra (bizimle kardeşimizi göndermezsen) bize ihtiyaçlarımız verilmeyecek. Bizimle birlikte kardeşimizi gönder de ihtiyaçlarımızı alalım. Biz kardeşimizi koruruz" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Babaları "Size nasıl güveneyim? (inanayım). Daha öncede onun kardeşi için size güvenmiştim. Koruyanların en hayırlısı Allah dır. O merhametli olanların en çok merhamet edenidir" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Eşyalarını açıp, içlerinde mallarının kendilerine iade edilmiş olduğunu gördüler. Babalarına "Ey Babamız! Başka ne isteyebiliriz ki. Götürdüğümüz mallar bize tekrar geri verilmiş. Bunlarla yeniden ailemize erzak alırız. Kardeşimizi koruruz ve deve yüklerimizi artırarak kolaylıkla daha çok ihtiyaçlarımızı karşılarız" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Babaları "Allah dan beni ikna edecek sağlam bir delil getirmedikçe, kardeşinizi sizinle göndermeyeceğim. Getireceğiniz sağlam delil hepinizi kapsasın" dedi. Onlarda (Allah adına yemin ederek) sağlam bir delil getirdiler ve "Allah söylediklerimize şahittir (vekil)" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Babaları "Ey Oğullarım! Şehre girerken tek bir kapıdan girmeyin, farklı kapılardan ayrı ayrı girin. (Bu tedbirden sonra) Allah dan gelecek herhangi bir şeye karşı elimden bir şey gelmez. Zira her şeyin hükmünü vermek yalnızca Allah’a aittir. Ben Allah’a güvendim. Güvenecek yer arayanlar,yalnızca O na (Allah’a) güvensinler" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Babalarının emirlerine uyarak farklı yerlerden şehre girdiler. Allah onlar için bir şey dilemiş olsaydı bu tedbirlerinin onlara hiçbir faydası olmazdı. Ancak Yakub’un oğullarına emrettiği, kendi nefsinde duyduğu bir endişeydi. Yakub kendisine öğrettiğimiz ilimle donanmış ilim sahibi bir kimse idi. Ama insanların çoğu bunu bilmiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Yusuf’un karşısına çıktıklarında Yusuf kardeşine sarıldı ve "Ben senin kardeşinim. Artık onların yaptıklarına üzülme" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Yusuf onların yüklerini yükletirken, (ölçü kabı olarak kullanılan) su tasını kardeşinin yüküne koydurdu. Sonra bir münadi, "Ey kervancılar, siz hırsızsınız!" diye seslendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Onlarda, seslenenlere yönelerek " Kaybettiğiniz nedir?" diye sordular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Melikin adamları "Melikin su tasını kaybettik. Kayıp tası kim getirirse ona bir deve yükü ihtiyacı olan buğday verilecek ve ben o tası sizde bulacağımı zannediyorum" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Yusuf’un kardeşleri "Allah’a yemin olsun ki, sizde biliyorsunuz, biz bu yerlere fesat çıkarmak için gelmedik ve biz hırsız da değiliz" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Dediler ki "Eğer yalan söylüyorsanız bunun cezası nedir, biliyor musunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Yusuf’un kardeşleri " Çalıntı kimin yükünde bulunursa, o cezalandırılır. Biz haksızlık yapanları böyle cezalandırırız" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Yusuf, küçük kardeşinden önce diğer kardeşlerinin yüklerini aramaya başladı, sonra küçük kardeşinin yükleri içinden kayıp tası çıkardı. Yusuf için olayları böyle düzenlemiştik. Melikin koyduğu kurallara (dine) göre, kardeşini Allah’ın dilemesiyle ancak böyle alıkoyabilirdi. İşte biz dilediğimizi en yüksek derecelere çıkarırız. Her bilenin üzerinde mutlaka bir bilen vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Kardeşleri "Eğer çalmışsa, önceden onun kardeşi (Yusuf) da çalmıştı" dediler. Yusuf (onların daha önceki kendisini suçlamalarını) kendi içinde sakladı ve bu olayı kardeşlerine açıklamadı. (İçinden) "(Çaresizlikten) Düştüğünüz yer ne kötü. Allah sizin içinizden neler kurduğunuzu daha iyi bilendir" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Kardeşleri Yusuf’a "Ey Aziz! O çocuğun yaşlı ve ihtiyar bir babası var. Onun yerine içimizden birisini alıkoy. Biz seni iyilikseverlerden birisi olarak görüyoruz" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Yusuf "Yitiğimizi bulduğumuz kişiden başkasını alıkoymaktan Allah’a sığınırız. (Ondan başkalarını da suçlarsak) O zaman zalimlerden oluruz" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Kardeşlerinin durumundan dolayı umutsuzluğa düştüler ve kendi aralarında konuşmak üzere bir kenara çekildiler. İçlerinden en büyükleri "Bilmiyor musunuz? Babamız Allah’a yemin ettirerek sizden sağlam bir söz almıştı. Daha önceden de Yusuf hakkında verdiğiniz yemine de aldırış etmemiştiniz. Ben, babam bana izin verinceye veya Allah hakkımda bir hüküm verinceye kadar, bu yerlerden ayrılmayacağım. Allah hüküm verenlerin en hayırlısıdır. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. "Babanıza dönün ve ona deyin ki" Ey Babamız! Oğlun hırsızlık yaptı. Biz yalnızca bildiğimizden başkasına şahitlik yapmayız. Bilmediğimiz (kardeşimizin hırsızlık yaptığını görmedik, ancak kayıp eşya onun eşyalarının içinden çıktı) şeyleri koruyucu değiliz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. "Bu olayı bilen hemşerilerimize veya O şehirden geçen (konuyu bilen) bizimle karşılaşmış kervanlara sor. Biz doğruyu söylüyoruz deyin" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Babaları "Nefsiniz size bir şeyler yaptırmış. Bana düşen güzel bir şekilde sabretmek. Belki Allah onların (evlatlarımın) hepsini bana getirir. Elbette ki O her şeyi bilen ve ona göre hüküm verendir" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Sonra onlardan yüzünü çevirdi ve Yusuf için "Vah Yusuf vah" diyerek iç çekti ve üzüntüsünden gözlerine ak düştü (kör oldu). Sonra öfkelendi Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Oğulları babalarına "Yusuf’u sürekli anman, ya seni hasta yatağına düşürecek, yada helak olup gideceksin" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Babaları "Ben endişelerimi ve üzüntümü Allah’a şikayet ediyorum. Sonra ben sizin bilmediklerinizi Allah tarafından (bana vahyediyor) biliyorum" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Yakup "Ey oğullarım! Gidin,Yusuf ve kardeşi hakkında araştırma yapın. Sakın ola ki (bu araştırmanızda) Allah dan ümidinizi kesmeyin. (Şunu unutmayın) Yalnızca inkar edenler Allah’ın yardımından ümitlerini keser" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Yusuf’un huzuruna girdiklerinde "Ey Aziz! Bize ve ailemize zarar (sıkıntı) isabet etti. Vereceğin ürüne karşılık, az karşılık getirdik. Eğer, getirdiklerimizin karşılığından fazlasını verirsen, bu fazlalık senin için sadaka olur. Allah sadaka verenlerin karşılığını verir" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Yusuf onlara "Siz bir zamanlar cahil (henüz hiçbir şey bilmez) iken Yusuf ve kardeşine ne yaptığınızı biliyor musunuz?" diye sordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Onlar da "O zaman sen mutlaka Yusuf olmalısın" dediler. O da "Evet ben Yusuf’um bu da kardeşim. Allah bize iyilikte bulunmuştur. Kim Allah dan sakınıp korunur ve güçlükler karşısında inancını yitirmezse (sabrederse), Allah, güzel ve doğru davranarak iyilik yapanların karşılıklarını eksiltmez" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Kardeşleri "Allah’a yemin olsun ki, biz ne kadar hatalı davransak da, Allah seni bizim üzerimize seçmiştir" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Yusuf "Bugün hatalarınız ortaya çıkarılmayacak. Allah sizi bağışlasın. Zira O merhametlilerin en merhametlisidir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. "Şimdi şu gömleğimi götürün ve babamın yüzüne sürün ki, körlüğü gidip, görmesi geri gelsin. Sonra da ailelerinizle birlikte babamı bana getirin" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Çocuklarının kervanı Yusuf’un yanından ayrılınca, babaları yanında bulunanlara "Siz bana bunamış deseniz de, ben Yusuf’un kokusunu alıyorum" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Yanındakiler "Allah’a yemin olsun ki sen, hala eski şaşkınlığın içerisindesin" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Müjdeci Yakup’a gelip, (Yusuf’un gömleğini) yüzüne sürdüğünde, Yakup yeniden görmeye başladı ve "Ben, Allah tarafından sizin bilmediklerinizi biliyorum diye, size söylememiş miydim?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Çocukları "Ey Babamız! Bizim sana karşı yaptığımız hatalarımızdan dolayı Allah dan bağışlama dile. Biz gerçekten çok hatalı davrandık" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. "Elbette Rabbimden sizi bağışlamasını dileyeceğim. Çünkü O bağışlayan ve kullarına merhamet edemdir" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Onlar Yusuf’un yanına geldiklerinde, Yusuf ana babasına sarıldı ve "Allah’ın dilemesiyle bu şehre (Mısır’a) güvenlik içerisinde girebilirsiniz" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Yusuf ana babasını kaldırıp tahtına oturtunca hemen Yusuf’un önünde saygıyla eğildiler. Yusuf "Babacığım daha önceden gördüğüm rüyamın sonucu işte bu. Rabbim bu rüyayı gerçekleştirdi. Beni zindandan çıkardığında, çöllerden sizleri bana getirdiğinde ve benimle kardeşlerimin arasını şeytan bozduğunda, Rabbim bana iyilikler ve güzellikler lütfetti. Benim Rabbim, olmasını istediği bir şeyi, en ince bir şekilde planlayarak gerçekleştirir. Elbette ki O her şeyi bilen ve her şeyin hükmünü verendir" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. "Rabbim, bana mülk verdin, bana sözleri yorumlamayı öğrettin. Sen göklerin ve yerin yaratanısın, dünya ve ahirette benim velim (koruyup gözetenim) de sensin. Benim canımı müslüman olarak al ve beni senin razı olduğun doğru işleri yapanların arasına kat" diye dua etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. İşte bu, sana vahyettiğimiz gayb haberlerinden olup, Yusuf’un kardeşleri kötü bir iş ve tuzak hazırlamak için bir araya geldiklerinde, sen onların yanında değildin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. İnsanların pek çoğu, sen ne kadar çaba gösterirsen göster, inanacak değillerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Sen yaptığın bu uyarılar karşılığında onlardan bir ücret istemiyorsun. O (senin tebliğ ettiğin vahy) ancak âlemler için bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Göklerde ve yerde nice alınacak ibret ve işaretler var ama, (inanmayanlar) onları umursamadan kafalarını çevirip her seferinde yanlarından uğrayıp geçerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. İşte (bu körlüklerinden dolayı) onlar, Allah’a eş koşarak inanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Onlar, geldiğinde her şeyi kuşatacak olan Allah’ın azabından veya kendilerinin haberi olmadığı bir vakitte, kıyamet saatinin gelmesinden emin mi oldular? (güvencelerimi var?) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. Onlara deki "Benim yolum bu, ben ve bana tabi olanlarla birlikte, davet ettiğim bu yolu, doğru bir şekilde anlamaya sizi davet ediyorum. Allah koştuğunuz her türlü ortaklardan uzaktır ve bende O’na ortak koşanlardan değilim. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Senden öncede bu şehir halkından vahyettiğimiz birtakım adamlar vardı. Onlar yeryüzünde hiç dolaşmıyorlar mı? Onlardan önce yaşayanların akıbetleri nasıl olmuş? Bir baksınlar. Halbuki ahiret yurdu, Allah dan korunanlar için daha hayırlıdır. Hiç aklınızı kullanmıyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. (Önceki) Resullerden, insanların kendilerine inanmadıklarını görüp ümitleri tükendiği ve yalanlandıkları bir zamanda yardımımız onlara gelmiştir. Sonrada dilediklerimizi (azabımızdan) kurtarmışızdır. Suçlu bir toplumdan azabımız asla geri çevrilemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Onların anlatılan hikâyelerinde, akıl sahipleri için ibretler var. Bu anlatılanlar uydurulmuş sözler değil, tam tersine, inanan bir toplum için, kendinden önce indirilmiş olanları doğrulayan, her şeyi ayrıntılarıyla anlatan, doğru yolu gösteren ve onlar için bir rahmettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster