ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ
Sümme beda lehüm mim ba’di ma raevül ayati le yescününnehu hatta hıyn
Kelime
Anlamı
Kökü
ثُمَّ
sonra
بَدَا
uygun geldi
لَهُمْ
onlara
مِنْ
بَعْدِ
sonra (bile)
مَا
رَأَوُا
gördükten
الْايَاتِ
delilleri
لَيَسْجُنُنَّهُ
onu zindana atmaları
حَتَّىٰ
kadar
حِينٍ
bir süreye

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Sonra onun suçsuzluğuna dâir bunca deliller görmekle berâber gene de bir müddet hapsedilmesini muvâfık bir tedbîr saydılar.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Sonra aziz ve çevresindekiler, Yûsuf’un iffetine dair birçok belgeleri görmelerine rağmen, onu bir süre zindana atmayı uygun gördüler.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Sonunda (aziz ve arkadaşları) kesin delilleri görmelerine rağmen (halkın dedikodusunu kesmek için yine de) onu bir zamana kadar mutlaka zindana atmaları kendilerine uygun göründü.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Sonra, (bunca) delilleri görmelerine rağmen, Onu belli bir süre için zindana koymaya karar verdiler.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Sonra bazı delilleri görmelerinin ardından yine de onu bir süre zindana atmaları kendilerine uygun geldi.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Sonra onlarda (Yusuf’un iffetine ilişkin) delilleri görmelerinin ardından, mutlaka onu belli bir vakte kadar zindana atmak (görüşü)ağır bastı.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Sonra, vezir ve aile halkı, Yûsuf’un beraatine dair bunca delilleri gördükleri halde, onu bir müddet (dedi-kodu kesilinceye kadar) zindana atmak fikriyle ortaya çıktılar (ve onu zindana attılar).

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Sonunda, kesin delilleri görmelerine rağmen halkın dedikodusunu kesmek için yine de onu bir zamana kadar zindana atmayı uygun buldular.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Sonra, kadinin ailesi delilleri Yusuf’un lehinde gordugu halde, onu bir sure icin hapsetmeyi uygun buldu.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Kadının ailesi (Yûsuf’un iffet ve nezahetine delâlet eden) birçok delil ve belgeleri gördükten sonra, yine de onu bir süre zindana atmayı uygun buldular.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Sonra onlar (Yusuf`un suçsuzluğuna dair) bu kadar delili gördükleri halde, onu (dedikoduların kesileceği) bir zamana kadar zindana atmayı uygun buldular.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Sonra onlar, Yûsuf’un suçsuzluğunu ortaya koyan delilleri gördükten sonra yine de mutlaka onu bir süre zindana atmayı uygun buldular.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Sonunda (aziz ve arkadaşları) kesin delilleri görmelerine rağmen (halkın dedikodusunu kesmek için yine de) onu bir zamana kadar mutlaka zindana atmaları kendilerine uygun göründü.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Sonra, kanıtları görmelerine rağmen, onu belli bir süreye kadar hapishaneye atmayı uygun gördüler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Bu kadar delili gördükleri halde, sonra yine de Yusuf’u bir süre için zindana atma düşüncesi ağır bastı.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Sonra adamlar, Yusuf’u belirli bir süre için hapse atmayı gerekli gördüler. Oysa onun masum olduğunu kanıtlayan bunca delil gözleri önünde duruyordu.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Sonra onlarda [Yusuf’un iffettine ilişkin] ayetleri görmelerinin ardından mutlaka onu belli bir vakte kadar zindana atmak (görüşü) ağır bastı.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Sonra bütün delilleri gördükleri halde yine de onu bir süreye kadar zindana atmak onlarca uygun görüldü.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Sonra, bütün o delilleri gördüklerinin ardından mutlakaa onu bir zamana kadar zindana atmaları (reyi) onlara zaahir oldu.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Sonra (Yûsuf`un suçsuzluğuna dâir) o delilleri görmelerinin ardından, yine de onu bir müddet zindana atmaları (böylelikle gözden uzak tutmaları kanâati) kendilerine uygun göründü.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Sonra bütün delilleri onun lehine gördükleri halde yine de bir süre için onu zindana atmayı uygun buldular.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Sonra Azizin ev halkı delillerin Yusuf’un lehine olduklarını görmelerine rağmen, yinede belli bir zaman için onu hapse attılar.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Daha sonra delilleri gördükten sonra, belli bir süreye kadar onu mutlaka zindana atmaları, onlara uygun göründü.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Sonra onlara (Yusuf’un iffetine ilişkin) delilleri görmelerinin ardından, onu belli bir vakte kadar zindana atma (görüşü) belirdi.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Sonra, o kişizade ve ev halkı bütün delilleri(n Yusuf’un lehinde olduğunu) gördükten sonra bile o’nu bir süre için hapsetmeyi uygun gördüler.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  En sonunda yetkililer, gördükleri belge ve delillerin ardından (olayın sırrına ermelerine rağmen), belli bir süre onu hapsetmenin kesinlikle daha uygun olacağını düşündüler.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Sonra onlara o gördükleri âyetleri müteakip O’nu herhalde bir müddet zindana atmaları kanaatı zahir oldu.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Sonunda kadının âilesi kesin delilleri görmelerine rağmen, onu bir süre için zindana atmayı uygun buldular.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Sonra delilleri gördükleri halde, onu bir süreye kadar hapsetmeleri, kendilerine uygun geldi.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Sonra adamlar, Yusuf’u belirli bir süre için hapse atmayı gerekli gördüler. Oysa onun masum olduğunu kanıtlayan bunca delil gözleri önünde duruyordu.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Sonra, vezir ve arkadaşları bunca kesin deliller görmelerine rağmen, dedikoduları kesmek gayesiyle, bir müddet için onu hapse atmayı uygun buldular.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Sonra (aziz Kıtfir ve adamları, Yûsuf’un masumluğu hakkındaki) bu delilleri gördükleri halde yine onu bir süre zindana atmaları kendilerine uygun geldi.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Onun suçsuz olduğunu anladıkları halde, yine de bir süre için hapsetmeyi uygun gördüler.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Sonra onlara (Yusuf’un iffetine ilişkin) delilleri görmelerinin ardından, onu belli bir vakte kadar kaçınılmaz olarak zindana atmak (görüşü) belirdi.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Bunca delili gördükten sonra bile Yûsuf’u bir süreye kadar zındana tıkmaları kararı onlara egemen oldu.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Then it occurred to the men, after they had seen the signs, (that it was best) to imprison him for a time.