1. A. L. R. Bunlar apaçık kitabın mucizeleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Onu Arapça bir Kuran olarak indirdik ki anlayasınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Sana bu Kuran’ı vahyederek, sana en güzel bir anlatımla tarihi aktarıyoruz. Sen daha önce bundan habersizdin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yusuf, bir zamanlar babasına: "Babacığım, on bir gezegeni, güneşi ve ay’ı gördüm, onların bana secde ettiklerini gördüm" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. "Yavrum" dedi, "Rüyanı kardeşlerine anlatma, olur ki sana karşı bir plan kurarlar. Çünkü sapkın, insana apaçık bir düşmandır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. "Böylece Efendin seni seçmekte, sana rüyaların yorumunu öğretmekte ve daha önceki ataların İbrahim ve İshak’a nimetini tamamladığı gibi sana ve Yakup ailesine de tamamlamaktadır. Efendin Bilendir, Bilgedir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Dileyenler için, Yusuf ve kardeşlerinde dersler vardır: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Demişlerdi ki: "Babamız, Yusuf ve (öz) kardeşini bizden daha çok seviyor, biz ise çoğunluğuz. Babamız açıkça yanlış bir tutum içindedir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. "Yusuf’u öldürün, ya da onu uzak bir yere yollayın ki babanızın ilgisi sizde odaklansın. Daha sonra da erdemli bir topluluk olursunuz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Onlardan birisi şöyle dedi: "Yusuf’u öldürmeyin, onu kuyunun dibine atın. Böyle yaparsanız kervanlardan biri onu bulup götürebilir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Dediler ki: "Ey babamız, neden Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun? Oysa biz onun candan dostlarıyız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. "Onu bizimle birlikte yolla ki koşup oynasın. Kuşkusuz biz onu koruyacağız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Dedi ki: "Onu götürmeniz beni endişelendirir. Korkarım ki haberiniz yokken onu kurt yer." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Dediler ki: "Biz kalabalık bir grup olduğumuz halde onu kurt yerse, o zaman gerçekten kaybedenler oluruz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Onu götürdükleri ve kuyunun dibine atmak için topluca karar verdikleri sırada biz ona: "Onların bu yaptıklarını, hiç farkında olmayacakları bir anda onlara anlatacaksın" diye vahyettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Akşamleyin ağlayarak babalarına geldiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. "Ey babamız" dediler, "Gittik, yarışıyorduk. Yusuf’u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Sonunda onu kurt yedi. Doğru konuşsak bile sen bizi onaylamayacaksın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Gömleğine yalandan kan bulaştırmışlardı. Dedi ki: "Doğrusu, egonuz sizi bir işe sürüklemiş. Bana düşen güzelce dayanmaktır. Sizin komplonuza karşı ancak ALLAH’tan yardım istenir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Oradan geçmekte olan bir kervan, sucularını gönderdi, kovasını sarkıtınca: "Müjde, burada bir erkek çocuğu var!" dedi. Onu ticari bir mal olarak sakladılar. ALLAH onların yaptıklarını biliyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ona ihtiyaçları olmadığı için ucuz bir fiyata, birkaç dirheme sattılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Onu Mısır’da satın alan kişi, karısına, "Ona iyi bak, olur ki bize yararı dokunur, ya da onu evlat ediniriz" dedi. Böylece Yusuf’u o yerde yerleştirip ona rüyaların yorumunu öğretiyorduk. ALLAH işini sonuçlandırandır; fakat halkın çoğu bunu bilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Büyüyüp erginleşince ona bilgelik ve bilgi verdik. Güzel davrananları böyle ödüllendiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Evinde bulunduğu kadın onu baştan çıkarmak istedi, kapıları kilitledi ve: "Tümüyle sana aidim" dedi. Dedi ki: "ALLAH’a sığınırım. O benim efendimdir (Efendimdir), ki bana iyi bir yer verdi. Zalimler başarmaz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Kadın onu çok arzulamıştı, efendisinin (rabbinin) işaretini görmeseydi o da onu çok arzulamıştı. Böylece kötülük ve fenalığı ondan çevirdik. O, katışıksız kullarımızdandı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Kapıya doğru koşuştular. Kadın onun gömleğini arkadan çekip yırttı. Kapının yanında kadının beyiyle karşılaştılar. Kadın: "Karına tecavüz etmek isteyen kişinin ya hapsedilmesi veya acı bir azapla cezalandırılması gerekmez mi?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Dedi ki: "Aslında senin karın beni baştan çıkarmak istedi." Aileden bir tanık: "Gömleği ön taraftan yırtılmışsa kadın doğruyu söylüyor, o ise bir yalancıdır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Yok eğer gömleği arkadan yırtılmışsa, o zaman kadın yalancı, o doğru sözlüdür" diye tanıklıkta bulundu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce, "Bu, siz kadınların planıdır. Planınız müthiştir" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Yusuf, sen bu olayı unut. Sen de (ey kadınım) günahından dolayı bağışlanma dile. Sen hata işledin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Şehirde birtakım kadınlar: "Valinin karısı hizmetçisini baştan çıkarmaya çalışıyor" dediler, "Ona çılgıncasına aşık. Onu açık bir sapıklık içinde görüyoruz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Dedikodularını işitince kadın onları davet etti. Onlar için konforlu yerler hazırladı. Her birine birer bıçak verdi. "Huzurlarına çık!" dedi. Onu gören kadınlar ellerini kestiler ve: "ALLAH korusun, bu bir insan değil; bu ancak asil bir melekdir!" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. "İşte siz beni bunun için suçlamıştınız. Onu baştan çıkarmak istedim, ancak kendisini koruyup beni reddetti. Kendisine emrettiğimi yapmazsa hapishaneye atılacak ve aşağılanacaktı!" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. "Efendim, hapishane, onların beni çağırdığı şeyden daha iyidir. Planlarını benden savmazsan onlara meyledip cahillerden olurum" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Rabbi onun duasına yanıt verdi ve kadınların planlarını ondan savdı. O İşitendir, Bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Sonra, kanıtları görmelerine rağmen, onu belli bir süreye kadar hapishaneye atmayı uygun gördüler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Onunla birlikte hapishaneye iki genç adam da girdi. Onlardan biri: "Kendimi şarap yaparken gördüm" dedi. Diğeri: "Ben de başımın üzerinde ekmek taşırken kendimi gördüm, onu kuşlar yiyordu. Bunların yorumunu bize bildir. Seni iyilerden görüyoruz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. "Size ayrılan karavana yemeği elinize geçmeden önce size onun yorumunu bildirebilirim. Bunlar, Efendimin bana öğrettiği şeylerdendir. Ben, ALLAH’ı onaylamayan bir toplumun dinini terk etmiş bulunuyorum, onlar ahiret konusunda da inkârcıdırlar." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. "Ben, atalarım İbrahim, İshak ve Yakup’un dinine uydum. ALLAH’a herhangi bir şeyi ortak koşmak bize yakışmaz. Bu, ALLAH’ın bize ve halka olan lütfudur. Ancak insanların çoğu şükretmez." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. "Ey hapishane arkadaşlarım, çeşitli Efendiler mi daha iyidir, yoksa Tek ve her şeye Egemen olan ALLAH mı?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. "O’ndan başka hizmet ettikleriniz, sizin ve atalarınızın uydurduğu isimlerden ibarettir. ALLAH onlara herhangi bir güç vermemiştir. Hüküm ancak ALLAH’ındır. Yalnızca kendisine hizmet etmenizi emretmiştir. Dosdoğru din işte budur. Ne var ki halkın çoğu bunu bilmiyor." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. "Hapishane arkadaşlarım, biriniz efendisine (rabbine) şarap sunacak, diğeriniz ise çarmıha gerilecek ve kuşlar onun başından yiyecek. Sorduğunuz iş çözülmüştür." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. O ikisinden, kurtulacağını öngördüğü kimseye, "Beni efendinin (rabbinin) yanında an" dedi. Efendini (rabbini) anmayı/andırmayı sapkın ona unutturunca hapiste birkaç yıl daha kaldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Kral dedi ki: "Rüyamda yedi semiz inek görüyorum, onları yedi zayıf inek yiyor; ayrıca yedi yeşil ve yedi kuru başak… Ey seçkinler, rüyaların yorumunu yapabiliyorsanız bu rüyamı bana çözüverin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. "Karmakarışık rüyalardır bunlar. Biz böyle rüyaların yorumunu bilmeyiz" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. O iki kişiden kurtulmuş olanı, nice zaman sonra hatırladı ve "Beni gönderirseniz size onun yorumunu bildireceğim" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. "Yusuf, ey can arkadaşım, bize yedi sıska inek tarafından yenen yedi semiz inek, yedi yeşil ve kuru başak hakkında açıklama getir de halka bilgi vereyim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Dedi ki: "Yedi yıl boyunca ekip biçtiğinizi, yediğiniz az bir kısmının dışında, başaklarında bırakıp depolayın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. "Sonra, onun ardından yedi kurak gelecek ve sizin koruduklarınızdan az bir bölümü hariç, o yıllar için önceden biriktirdiklerinizi yiyip bitirecektir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. "Ondan sonra ise öyle bir yıl gelir ki onda halk ferahlanacak ve onda (meyve) sıkıp, (hayvan) sağacaklar." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Kral, "Onu bana getirin" dedi. Elçi ona gidince, "Efendine (rabbine) dön ve parmaklarını kesen kadınların durumunu ondan sor. Kuşkusuz benim Efendim, onların entrikalarını bilir" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. "Yusuf’u baştan çıkarmak isterken durumunuz neydi?" Kadınlar, "ALLAH korusun; biz ondan bir kötülük görmedik!" dediler. Bunun üzerine, valinin karısı şöyle dedi: "Gerçek artık ortaya çıktı. Onu ben yoldan çıkarmaya çalışmıştım. O doğru konuşuyor." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. "Umarım ki arkasında kendisine ihanet etmediğimi bilir, zira ALLAH hainlerin planını onaylamaz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. "Suçsuz olduğumu ileri sürmüyorum. Kuşkusuz, kişi kötülüğe eğilimlidir. Ben ancak Efendimin merhametini umuyorum; Efendim Bağışlayandır, Rahimdir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Kral dedi ki: "Getirin onu, yanımda çalışması için onu atayayım." Kendisiyle konuşup görüşünce, "Sen artık bugün yanımızda önemli bir makamı olan güvenilir birisin" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Dedi ki: "Beni ülkenin maliye işlerinin başına getir. Kuşkusuz ben iyi korur, iyi bilirim" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Böylece Yusuf’u o ülkede yerleştirdik. Dilediği gibi hareket edebiliyordu. Dilediğimiz kimseye rahmetimizi yağdırırız. Güzel davrananları ödülsüz bırakmayız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Gerçeği onaylayanların ve erdemli davrananların ahiret ödülü elbette daha da iyidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Yusuf’un kardeşleri gelip onun huzuruna girdiler. Onları tanıdı; ancak onlar onu tanımadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Yüklerini hazırlatınca şöyle dedi: "Baba tarafından olan kardeşinizi getirin. Görmüyor musunuz ben ölçüyü tartıyı tam, ev sahipliğini de iyi yapıyorum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. "Onu bana getirmezseniz, artık benden ölçülüp tartılacak bir şey beklemeyin ve bana yaklaşmayın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Dediler ki: "Onun hakkında babasını ikna etmeye çalışacağız. Kuşkun olmasın ki buna çalışacağız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Memurlarına da şöyle emir verdi: "Ailelerine döndüklerinde bulmaları için, takas eşyalarını yüklerinin içine sokun, belki böylece geri dönerler." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Babalarına döndüklerinde, "Ey babamız" dediler, "Bundan böyle bize erzak yasaklandı. Kardeşimizi bizimle yolla da erzak alalım. Biz onu koruruz" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. "Daha önce kardeşi için size nasıl güvendiysem şimdi de onun içinde mi size güveneyim? ALLAH en iyi Koruyucudur ve O, Merhametlilerin Merhametlisidir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Erzak yüklerini açınca, eşyalarının kendilerine geri verilmiş olduğunu gördüler ve, "Ey babamız, daha ne isteriz? İşte eşyalarımız bize geri verilmiş. Ailemizin geçimini sağlar, kardeşimizi korur ve bir deve yükü daha erzak alırız. Bu, kolay bir iştir" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. "Hepiniz kuşatılıp engellenmedikçe onu bana getireceğinize dair bana, ALLAH adına sağlam bir söz vermezseniz, onu sizinle beraber göndermem. Onlar ona söz verince, "Söylediklerimize ALLAH tanıktır" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Dedi ki: "Yavrularım, bir tek kapıdan girmeyin; farklı kapılardan girin. Ne var ki, ALLAH’ın önceden belirlediği şeyden sizi kurtaramam. Hüküm ALLAH’ındır ancak. Ben O’na güvendim. Güvenenler O’na güvenmeli." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Babalarının kendilerine emrettiği yerlerden girdiler. Bu, onları ALLAH’ın hiçbir takdirinden kurtaramazdı; ancak Yakup onlardan bunu istemekte özel bir nedene sahipti. O, kendisine öğrettiğimiz belli bir bilgiye sahipti; fakat halkın çoğu bilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Yusuf’un huzuruna girdiklerinde, kardeşini yanına yaklaştırdı ve "Ben senin kardeşinim; onların yaptıklarına üzülme" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Onların erzak yükünü hazırlatınca bir su kabını kardeşinin torbasına koydu. Daha sonra birisi şöyle seslendi: "Ey kervan siz hırsızlarsınız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Onları karşılayarak, "Neyi kaybettiniz?" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. "Kralın su tasını kaybettik. Kim onu getirirse ona bir deve yükü ödül verilecektir. Ben bunu garantiliyorum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Dediler ki: "ALLAH’a andolsun, siz de bilirsiniz ki biz bu ülkede bozgunculuk çıkarmaya gelmedik, biz hırsız da değiliz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Dediler: "Peki, yalan söylüyorsanız onun cezası nedir?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. "Onun cezası" dediler, "Kimin torbasında bulunursa o kişi alıkonur. Biz zalimleri böyle cezalandırırız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Kardeşinin yükünden önce onların yüklerinden başladı ve sonra su kabını kardeşinin yükünden çıkardı. Biz Yusuf’a böyle bir planı öğretmiştik. Kralın yasasını uygulasaydı kardeşini alıkoyamazdı; ALLAH dilese başka. Dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Her bilenin üstünde daha iyi bir bilen vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. "O çalmışsa, daha önce kardeşi de çalmıştı" dediler. Yusuf onlara belli etmeden: "Siz gerçekten kötüsünüz. ALLAH anlattığınızın içyüzünü bilir" diye söylendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Dediler ki: "Sayın ekselans, onun oldukça yaşlı bir babası var; onun yerine bizden birimizi al. Biz seni iyilik edenlerden olduğunu görüyoruz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Dedi ki: "Yanında eşyamızı bulduğumuz kimseden başkasını alıkoymaktan ALLAH’a sığınırız, o zaman biz zalimlerden oluruz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Ondan ümitlerini kesince, danışmak üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri: "Babanızın sizden ALLAH adına bir söz aldığını ve daha önce Yusuf konusunda da sınırı aşmış olduğunuzu bilmez misiniz? Babam bana izin verinceye, yahut ALLAH hakkımda hüküm verinceye kadar buradan ayrılmayacağım. O, en iyi Hükmedendir" dedi, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. "Babanıza dönün ve şunları söyleyin: «Ey babamız, oğlun hırsızlık yaptı. Biz ancak bildiğimiz şeye tanıklık ediyoruz. Gizli işlenen bir şeyi önleyemezdik.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. "Bulunduğumuz topluluğa ve beraber geldiğimiz kervana sor. Biz doğruyu anlatıyoruz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. "Hayır, egonuz sizi bir işe sürüklemiş. Bana düşen artık güzelce sabretmektir. Olur ki ALLAH, bana onları topluca getirir. O, Bilendir, Bilgedir" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Onlardan yüz çevirdi ve, "Vah, yazık oldu Yusuf’a!" dedi. Üzüntüden gözlerinde katarakt oluştu, acısını içine gömdü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Dediler ki: "ALLAH’a andolsun, Yusuf’u anmaya devam edersen ya hasta düşeceksin veya öleceksin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. "Ben kahrımı ve tasamı ancak ALLAH’a şikayet ederim, sizin bilmediğinizi ALLAH’tan biliyorum" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. "Oğullarım, gidin, Yusuf’u ve kardeşini araştırın. ALLAH’ın rahmetinden umut kesmeyin. İnkârcılardan başkası ALLAH’ın rahmetinden umut kesmez." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Huzuruna girince, "Sayın ekselans, bize ve ailemize darlık dokundu; bu yüzden değersiz bir eşya ile geldik. Ama sen bize tam ölçü ver, bize yardımda bulun. ALLAH sadaka verenleri ödüllendirir" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. "Sizler cahiller iken, Yusuf ve kardeşine neler yaptığınızı biliyor musunuz" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. "Yoksa sen, sen gerçekten Yusuf musun?" dediler. "Ben Yusuf’um, bu da kardeşimdir. ALLAH bize iyilikte bulundu. Kim erdemli davranır ve sabrederse elbette ALLAH güzel davrananları ödülsüz bırakmaz" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. "ALLAH’a andolsun ki ALLAH seni bizden üstün tutmuştur. Biz gerçekten hatalıydık" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Dedi ki: "Bugün size kınama yoktur. ALLAH sizi affetsin. O, merhametlilerin En Merhametlisidir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. "Bu gömleğimi götürün ve onu babamın yüzüne atın; gözü açılsın. Tüm ailenizle birlikte bana gelin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Kervan ayrılınca, babaları, "Beni bunamış saymayın, Yusuf’un kokusunu işitiyorum" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. "ALLAH’a andolsun sen hâlâ eski şaşkınlığın içindesin" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Müjdeci gelip de onu yüzüne atınca, tekrar görmeye başladı ve şöyle dedi: "ALLAH’tan sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum dememiş miydim?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Dediler ki: "Ey babamız, günahlarımızın bağışlanmasını dile. Biz gerçekten yanlış davrandık." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. Dedi ki: "Sizin için Efendimden bağışlanma dileyeceğim; O, Bağışlayandır, Rahimdir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Yusuf’un yanına vardıklarında, ana-babasını kucakladı ve: "ALLAH’ın izniyle güven içinde Mısır’a girin" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Ana ve babasını tahtın üzerine kaldırdı. Hepsi onun için secdeye kapandılar. Dedi ki: "Babacığım, bu, önceden görmüş bulunduğum rüyanın gerçekleşmesidir. Efendim onu gerçekleştirdi. Sapkın, benimle kardeşlerimin arasını açtıktan sonra O beni hapishaneden çıkararak ve sizi çölden getirerek bana iyilikte bulundu. Gerçekten Efendim dilediğine karşı çok şefkatlidir. O, Bilendir, Bilgedir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. "Efendim, sen bana hükümranlık verdin ve rüyaların yorumunu öğrettin. Yeri ve göğü ayırarak yaratansın. Dünya ve ahirette sensin benim dostum (velim). Canımı Müslüman olarak al ve beni iyilere kat." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Bunlar, sana vahyettiğimiz geçmişin haberleridir. Onlar topluca karar alıp düzen kurarlarken sen onların yanında değildin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Ne kadar istesen de halkın çoğunluğu gerçeği onaylamayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Hâlbuki sen onlardan herhangi bir ücret de istemiyorsun. Bu, sadece halka bir uyarıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Göklerde ve yerde nice deliller var ki yanından dikkatsizce geçerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Onların da çoğu, ortak koşmadan ALLAH’ı onaylamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Onlar, ALLAH tarafından kuşatıcı bir azabın kendilerine çatmasından, yahut o anın aniden kendilerine gelmesinden emin mi oldular? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. De ki: "Benim yolum şudur: Açık bir delille ALLAH’a çağırırım, aynı şekilde beni izleyenler de… ALLAH Yücedir, ben ortak koşan birisi değilim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Senden önce, kentler halkının arasından seçip vahyettiğimiz adamlardan başkasını göndermedik. Yeryüzünü dolaşıp kendilerinden öncekilerin akıbetine bakmazlar mı? Erdemliler için ahiret yurdu daha iyidir; anlamaz mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Ne zaman ki elçiler umutlarını kestiler ve kendilerinin yalancı çıkarıldığını sandılar, işte o zaman onlara zaferimiz geldi. Nitekim, dilediğimiz kurtulur. Azabımız suçlular topluluğundan geri çevrilemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Onların tarihinde, bilinç sahipleri için bir ders vardır. Bu, uydurma bir hadis değil; fakat kendisinden öncekilerin doğrulayıcısı, her şeyin detaylı açıklaması ve gerçeği onaylayanlar için bir hidayet ve Rahmettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster