قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ
Kalu tellahi le kad aserakellahü aleyna ve in künna le hatıın
Kelime
Anlamı
Kökü
قَالُوا
dediler
تَاللَّهِ
vallahi
لَقَدْ
doğrusu
اثَرَكَ
seni üstün kıldı
اللَّهُ
Allah
عَلَيْنَا
bize
وَإِنْ
ve doğrusu
كُنَّا
biz
لَخَاطِئِينَ
suç işlemiştik

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Allah’a andolsun ki dediler, Allah seni gerçekten de bizden üstün etmiş ve doğrucası biz hata etmiştik.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  "Allah’a yemin ederiz ki, Allah gerçekten seni bizden üstün tutmuştur. Biz sana ve Bünyamin kardeşimize karşı çok hatalı bir iş yaptık!" dediler.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  (Kardeşleri) dediler ki: Allah’a andolsun, hakikaten Allah seni bize üstün kılmış. Gerçekten biz hataya düşmüşüz.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  (Kardeşler) dediler ki: "TAllâhi! Andolsun ki Allâh seni bize üstün kılmıştır... Biz kesinlikle hata edenlerdik."

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  ’Allah’a yemin olsun; gerçekten Allah seni bize üstün kıldı. Biz ise kesinlikle hata edenlerdik’ dediler.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Dediler ki: "Allah adına, hayret, Allah seni gerçekten bize karşı tercih edip-seçmiştir ve biz de gerçekten hataya düşenler idik."

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Kardeşleri ona: "- Allah’a yemin ederiz, doğrusu Allah seni bize üstün kılmıştır hakikaten biz (sana yaptığımızdan ötürü) suçlu idik." dediler.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Kardeşleri, “Vallâhi, Allah seni bizden üstün kıldı. Doğrusu biz suç işlemiştik!” dediler.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  «Allah’a yemin ederiz ki, Allah seni bizden ustun tutmustur; dogrusu biz suc islemistik» dediler.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Allah hakkı için, Allah seni seçip bize üstün kılmıştır. Doğrusu bizler suçlu kimseler idik, dediler.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (Kardeşleri) dediler ki: “Allah`a yemin ederiz, Allah gerçekten seni bizden üstün kılmıştır. Biz gerçekten de büyük hata işledik.”

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Dediler ki: "Allah’a andolsun, gerçekten Allah seni bize üstün kıldı. Gerçekten biz suç işlemiştik."

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (Kardeşleri) dediler ki: Allah’a andolsun, hakikaten Allah seni bize üstün kılmış. Gerçekten biz hataya düşmüşüz.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  "ALLAH’a andolsun ki ALLAH seni bizden üstün tutmuştur. Biz gerçekten hatalıydık" dediler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Dediler ki: «Allah’a yemin olsun, Allah seni bize üstün kıldı. Biz gerçekten de büyük hata işlemiştik».

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Kardeşleri; «Vallahi, Allah seni bize üstün kıldı, biz hep suçlu idik.» dediler...

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Dediler ki: "Tanrı adına, hayret, Tanrı seni gerçekten bize karşı tercih edip seçmiştir ve biz de gerçekten hataya düşenler idik."

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Dediler ki: "Allah’a andolsun ki, Allah seni gerçekten bizden üstün kılmıştır. Doğrusu biz hata işlemiştik."

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (Kardeşleri): «Allaha yemîn ederiz, Allah seni hakıykat bizden üstün kılmışdır. Biz doğrusu (sana yapdığımız hareketde) suçlu idik» dediler.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (Kardeşleri:) `Allah`a yemîn olsun, muhakkak ki Allah, seni bize üstün kıldı; hâlbuki şübhesiz (biz) elbette hatâ eden kimseler olmuştuk` dediler.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Dediler ki: Allah’a yemin ederiz, Allah gerçekten seni bizden üstün kılmıştır. Doğrusu biz, suçlu idik.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Kardeşleri "Allah’a yemin olsun ki, biz ne kadar hatalı davransak da, Allah seni bizim üzerimize seçmiştir" dediler.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  "Allah’a yemin olsun ki; Allah seni kesinlikle bize üstün kılmış. Ve biz, elbette (kasten günah işleyen) günahkârlar olduk." dediler.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  "Allah’a yemin ederiz ki, Allah seni bizden üstün kıldı; biz de gerçekten hataya düşenler idik" dediler.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  "Allah şahittir ki" dediler, "gerçekten Allah seni kesin bir biçimde bizim üstümüze çıkardı ve biz gerçekten günahkar kimselerdik!"

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  "Aşkolsun vallahi!" dediler, "Doğruya doğru: Allah seni bize üstün kılmıştır; biz de hataya gömülüp gitmişiz işte!.."

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Dediler ki: «Allah’a kasem olsun, Allah seni bizim üzerimize elbette tercih buyurmuştur. Halbuki, biz elbette hata edicilerden olmuştuk.»

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  "Vallahi, Allah seni bizden üstün kıldı. Doğrusu biz suç işlemiştik. " dediler.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Dediler ki: "VAllahi, Allah seni bizden ileri kılmıştır. Gerçekten biz, hata yapanlardan idik!"

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Kardeşleri; «Vallahi, Allah seni bize üstün kıldı, biz hep suçlu idik.» dediler...

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Kardeşleri de şöyle dediler: "Vallahi de, tallahi de Allah seni bize üstün kılmıştır. Doğrusu bizler suçlu idik!"

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  "Vallahi dediler, Allâh seni bizden üstün kıldı. Doğrusu biz suç işlemiştik!"

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  -Vallahi, Allah seni bize üstün kıldı; Biz gerçekten hataya düşmüş kimseleriz, dediler.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Dediler ki: «Allah adına, hayret, Allah seni gerçekten bize karşı tercih edip seçmiştir ve biz de gerçekten hataya düşenler idik.»

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Dediler: "Vallahi, Allah seni bizden üstün kıldı/seni bize tercih etti. Doğrusu biz de büyük suç işlemiştik."

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  They said: "By Allah! indeed has Allah preferred thee above us, and we certainly have been guilty of sin!"