1. Elif. Lâm. Râ. Bunlar apaçık Kitab’ın ayetleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Biz, akıl erdiresiniz diye, onu Arapça bir Kur’an olarak indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Biz, bu Kur’an’ı sana vahyetmekle kıssaların en güzelini sana anlatıyoruz. Oysa daha önce (bunlardan) haberi olmayanlardandın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. ’Ey babacığım! Ben (rüyada) onbir yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Bunların bana secde ettiklerini gördüm’ demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. "Ey yavrucuğum!" dedi, "Rüyanı kardeşlerine anlatma, sonra sana karşı bir tuzak kurarlar; çünkü Şeytan insan soyu için apaçık bir düşmandır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Böylece Rabbin seni seçecek, olayların yorumunu sana öğretecek. Daha önce ataların İbrahim ve İshak’a tamamladığı gibi sana ve Yakub ailesine nimetini tamamlayacak. Şüphesiz Rabbin bilendir, hikmet sahibidir.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Şüphesiz Yusuf ve kardeşlerinde soranlar için ayetler (ibretler) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. ’Yusuf ve kardeşi babamıza bizden daha sevgilidir. Oysa biz dayanışma içinde, güçlü bir cemaatiz. Şüphesiz babamız apaçık bir yanılgı içindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Yusuf’u öldürün veya (uzak) bir yere bırakın ki babanızın yüzü yalnızca size (dönük) kalsın. Bundan sonra iyi bir topluluk olursunuz.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. ’Yusuf’u öldürmeyin. Eğer bir şey yapacaksanız, onu kuyunun derinliklerine atın; yolcu kafilelerinden biri kendisini bulsun.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. ’Ey babamız! Ne oluyor da, Yusuf’a karşı bize güvenemiyorsun? Oysa gerçekte biz onun iyiliğini isteyenleriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Yarın onu bizimle birlikte gönder gezsin ve oynasın. Biz onu mutlaka koruruz.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. ’Onu götürmeniz gerçekten beni üzer ve siz kendisinden habersiz iken onu kurdun yemesinden korkarım.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. ’Biz güçlü, kuvvetli bir topluluk olduğumuz halde onu kurt yerse şüphesiz o zaman hüsrana uğrayanlardan oluruz.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. ’Andolsun sen, onların bu işlerini farkında olmayacakları bir sırada kendilerine bildireceksin’ diye vahyettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Akşamleyin ağlayarak babalarına geldiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. ’Ey babamız! Biz gittik yarışıyorduk. Yusuf’u da eşyalarımızın yanında bırakmıştık. Bu sırada onu kurt yemiş. Ama biz doğru söylesek de sen bize inanacak değilsin’ dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. ’Hayır, nefisleriniz sizi aldatıp (kötü) bir işe sürüklemiş. Artık (bana düşen) güzel bir sabırdır. Sizin bu düzdüklerinize karşı ancak Allah’tan yardım istenir.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Bir kervan geldi. Sucularını gönderdiler. O da (kuyuya) kovasını sarkıttı. ’Müjde! Bu bir oğlan’ dedi. Onu bir ticaret malı gibi sakladılar. Oysa Allah onların yaptıklarını biliyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Onu ucuz bir fiyata birkaç dirheme sattılar. Onlar onu pek önemsemiyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. ’Buna iyi bak! Olur ki bize yarar sağlar yahut kendisini evlat ediniriz’ dedi. Böylece Yusuf’u (o) yere yerleştirdik ki, kendisine rüyaların yorumunu öğretelim. Allah emrinde galibdir (mutlak güç ve irade sahibidir), ancak insanların çoğu bilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. O erginlik çağına erişince kendisine hüküm ve ilim verdik. İşte iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. ’Allah’a sığınırım. Doğrusu o benim Rabbimdir. Bana iyi baktı. Zalimler asla kurtuluşa ermezler’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Andolsun kadın onu arzu etmişti. Eğer Rabb’inin burhanını görmeseydi o da onu arzu etmişti. Bu şekilde kötülük ve fuhşu ondan savmak için istedik. O bizim seçkin kullarımızdandı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. ’Ailene kötülük etmek isteyenin cezası zindana atılmaktan veya acı bir azaptan başka ne olabilir?’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. ’Eğer gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiştir o yalancılardandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ama eğer gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir o ise doğru söyleyenlerdendir.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. ’Bu, sizin düzeninizdendir. Gerçekten sizin düzeniniz büyüktür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Yusuf, sen bundan yüz çevir. Sen de günâhının bağışlanmasını dile. Doğrusu sen günâhkârlardan oldun.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. ’Azizin hanımı kendi uşağının nefsine yaklaşmak istiyormuş. Sevgi onun bağrını yakmış. Doğrusu biz onu açık bir sapıklık içinde görüyoruz’ dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. ’Allah’ı tenzih ederiz, bu bir beşer değildir. Bu ancak üstün bir melektir’ dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. ’İşte hakkında beni kınadığınız kişi budur. Andolsun ben onun nefsine yaklaşmak istedim ancak o iffetlilik gösterip sakındı. Ama eğer kendisine emrettiğimi yapmazsa mutlaka zindana atılacak ve mutlaka küçük düşürülenlerden olacak.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. ’Rabb’im! Zindan benim için onların çağırdıkları şeyden daha sevimlidir. Eğer onların düzenlerini benden savmazsan onlara meyleder ve cahillerden olurum.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Rabb’i onun duasını kabul etti ve onların düzenlerini ondan savdı. Şüphesiz O duyandır, bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Sonra bazı delilleri görmelerinin ardından yine de onu bir süre zindana atmaları kendilerine uygun geldi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. ’Ben de rüyamda kendimi başımın üstünde ekmek taşıyor ve kuşlar da ondan yiyor gördüm’ dedi. ’Bunun yorumunu bize haber ver. Biz seni iyilik edenlerden görüyoruz.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. ’Size, rızık olarak verilen yemek henüz ulaşmadan ben size onun ne olduğunu mutlaka haber veririm. Bu Rabb’imin bana öğrettiklerindendir. Doğrusu ben Allah’a inanmayan ve ahireti de inkâr eden bir kavmin dinini terkettim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Atalarım İbrahim, İshak ve Ya’kub’un dinine uydum. Allah’a bir şeyi ortak koşmak bize yaraşmaz. Bu, Allah’ın bize ve insanlara olan lütfundandır; ancak insanların çoğu şükretmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ey zindan arkadaşlarım! Birbirlerinden farklı değişik rabbler mi daha hayırlıdır yoksa kahhar (mutlak güç sahibi) olan tek Allah mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. O’nun dışında taptıklarınız Allah’ın haklarında hiç bir hüccet indirmediği, sizin ve atalarınızın taktığı adlardan başka şeyler değildir. Hüküm ancak Allah’ındır. O, kendinden başkasına tapmamanızı emretti. Dosdoğru din işte budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Ey zindan arkadaşlarım! İkinizden biri efendisine şarap sunacak; diğeri ise asılacak ve kuşlar başından yiyecekler. Hakkında bilgi istediğiniz iş kesinleşmiştir.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. ’Beni efendinin yanında an’ dedi. Fakat şeytan ona efendisine yanında anmayı unutturdu ve böylece (Yusuf) birkaç yıl zindanda kaldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. ’Rüyamda yedi semiz inek görüyorum ki onları yedi zayıf (inek) yiyor. Bir de yedi yeşil başak ve bir o kadarı da kuru. Ey ileri gelenler! Eğer rüya yorumluyorsanız benim rüyam hakkında bana bilgi verin.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. ’(Bunlar) karmakarışık rüyalar. Biz ise (böyle) rüyaların yorumunu bilemeyiz’ dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. ’Ben size bunun yorumunu haber veririm, hemen beni gönderin.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. ’Yusuf, ey çok doğru kişi! Bize yedi zayıf (ineğ)in yediği yedi semiz inek ve yedi yeşil başak ile bir o kadar kuru (başak) hakkında bilgi ver. Olur ki insanlara dönerim ve onlar da bilirler.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. ’Adetiniz üzere yedi yıl ekin ekin. Yiyeceğiniz az bir kısmı dışında biçtiklerinizi başağı üstünde bırakın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Sonra bunun ardından yedi zorlu (yıl) gelecektir ki, saklayacağınız az bir miktar dışında önceden biriktirdiklerinizi yiyeceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Sonra bunun ardından bir yıl gelecek ki, insanlar onda (bolca) yağmura kavuşturalacak ve (meyva) sıkacaklar.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. ’Ellerini kesen kadınların durumları neydi? Şüphesiz Rabbim onların düzenlerini bilir’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. ’İşte şimdi gerçek ortaya çıktı. Ben onun nefsine yaklaşmak istedim. O ise gerçekten doğru söyleyenlerdendir.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. ’Bu, (azizin) yokluğunda benim kendisine hıyanet etmediğimi ve Allah’ın hainlerin düzenlerini başarıya erdirmeyeceğini bilmesi içindi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. (Bununla birlikte) nefsimi temize çıkarmıyorum. Şüphesiz, Rabbimin esirgediği dışında nefis sürekli kötülüğü emredicidir. Doğrusu Rabbim bağışlayandır, rahmet edendir.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. ’Sen bugün bizim yanımızda önemli mevki sahibi ve güvenilir birisin’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. ’Beni ülkenin hazinelerinin başına getir. Şüphesiz ben iyi koruyucu ve iyi bilen biriyim’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. İşte böylece Yusuf’a o yerde güç ve imkân verdik. Orada istediği yerde konaklıyordu. Biz rahmetimizi dilediğimize ulaştırırız ve iyilik edenlerin ecirlerini zayi etmeyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Ahiret ecri ise iman eden ve sakınanlar için elbette daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Yusuf’un kardeşleri gelip yanına girdiler. Onlar onu tanımadıkları halde kendisi onları hemen tanıdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. ’Babanızdan olan kardeşinizi de bana getirin. Görmüyor musunuz; ben ölçüyü tam tutuyorum ve ben misafir ağırlayanların en hayırlısıyım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Eğer onu getirmezseniz artık benim yanımda size ölçek (erzak) yok ve bana da yaklaşmayın.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. ’Onu babasından almaya çalışacağız ve (her halde) bunu yaparız’ dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. ’Sermayelerini yüklerinin içine koyun. Olur ki ailelerine döndüklerinde bunu anlarlar da tekrar geri dönerler.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. ’Ey babamız! Bizden ölçek (erzak) alıkonuldu. Kardeşimizi de bizimle birlikte gönder ki ölçek (erzak) alalım. Biz onu mutlaka koruruz.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. ’Daha önce kardeşini size emanet ettiğim gibi mi onu size emanet edeyim? Allah en iyi koruyucudur ve O rahmet edenlerin en merhametlisidir.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Erzak yüklerini açtıklarında sermayelerinin kendilerine geri verilmiş olduğunu gördüler. ’Ey babamız! Daha ne istiyoruz! İşte sermayemiz de bize iade edilmiş. (Bununla) yine ailemize erzak alır, kardeşimizi korur ve bir deve yükü de artırırız. Bu (getirdiğimiz) az bir ölçektir’ dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. ’Allah, söylediklerimize vekildir’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. ’Ey oğullarım! Tek bir kapıdan girmeyin, değişik kapılardan girin. Bununla birlikte ben, Allah’ın (hükmünden) bir şeyi sizden savamam. Hüküm ancak Allah’ındır. Ben O’na güvendim. Güvenenler de yalnızca O’na güvensinler.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Nitekim babalarının emrettiği yerden girdiler. Bu, Allah’tan (gelecek) bir şeyi onlardan savamazdı. Yalnız Yakub’un içindeki bir dileği açığa çıkarmış oldu. Gerçekten o, kendisine öğrettiğimizden dolayı ilim sahibi biriydi. Ancak insanların çoğu bilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. ’Ben senin öz kardeşinim. Sen artık onların yaptıklarına üzülme’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. ’Ey kafile! Siz şüphesiz hırsızsınız’ diye seslendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. ’Ne kaybettiniz?’ dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. ’Hükümdarın su kabını arıyoruz. Onu getirene bir deve yükü (bahşiş) var. Ben de buna kefilim.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. ’Hayret! Allah’a yemin ederiz ki; bizim bu yere bozgunculuk etmek için gelmediğimizi ve hırsız olmadığımızı siz de bilmişsinizdir’ dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. ’Peki, eğer yalan söylüyorsanız (çalanın) cezası nedir?’ dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. ’Cezası yükünde (çalıntı mal) bulunan kimsenin kendisidir. Biz zalimleri böyle cezalandırırız’ dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Bunun üzerine (Yusuf) kardeşinin kabından önce onların kaplarını aramaya başladı. Sonra onu (öz) kardeşinin kabından çıkardı. İşte Yusuf için böyle bir plan düzenledik. Yoksa, Allah dilemedikçe, hükümdarın dinine (kanununa) göre kardeşini alıkoyamazdı. Dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen biri vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. ’Siz daha kötü bir konumdasınız. Allah sizin anlattığınız şeyin aslını daha iyi bilmektedir’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. ’Ey aziz! Onun gerçekten ihtiyar, büyük bir babası var. Onun yerine bizden birimizi al. Biz seni iyilik edenlerden görüyoruz.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. ’Eşyamızı yanında bulduğumuzdan başkasını almaktan Allah’a sığınırız. O takdirde muhakkak zalimler oluruz’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. ’Babanızın sizden Allah adına kesin söz aldığını ve bundan önce Yusuf hakkında işlediğiniz hatayı bilmiyor musunuz? Ben, babam bana izin verinceye yahut Allah benim için hükmünü verinceye kadar bu yerden ayrılmayacağım. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. ’Ey babamız! Oğlun hırsızlık etti. Biz bildiğimizden başkasına şahitlik etmedik. Gaybın kollayıcıları da değildik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. (İstersen) içinde bulunduğumuz kasabaya ve beraber geldiğimiz kervana da sor. Biz gerçekten doğru söylüyoruz.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. ’Hayır, nefisleriniz sizi aldatıp (kötü) bir işe sürüklemiş. Artık (bana düşen) güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Muhakkak O, hakimdir, alimdir.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. ’Ah Yusuf’a olan tasam!’ dedi. Üzüntüden gözleri ağardı. (Bununla beraber) kederini yutkunuyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. ’Vallahi, hayret! Hâlâ Yusuf’u anıp duruyorsun. Sonunda ya iyice eriyecek ya da helake düşenlerden olacaksın’ dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. ’Ben keder ve üzüntümü yalnız Allah’a açarım ve Allah katından sizin bilmediğinizi bilirim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Ey oğullarım! Gidin Yusuf’la kardeşinden bir haber arayın. Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü kâfirler topluluğundan başkası Allah’ın rahmetinden ümidini kesmez.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. ’Ey Aziz! Bize ve ailemize darlık dokundu ve pek değersiz bir sermaye ile geldik. Sen yine de bize tam ölçek ver ve bize ayrıca bağışta bulun. Allah bağışta bulunanları mükâfatlandırır’ dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. ’Siz cahil iken Yusuf’a ve kardeşine ne yaptığınızı biliyor musunuz?.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. ’Ben Yusuf’um. Bu da kerdeşimdir. Allah bize lütfetti. Kim sakınır ve sabrederse; şüphesiz Allah iyilik edenlerin karşılıklarını boşa çıkarmaz’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. ’Allah’a yemin olsun; gerçekten Allah seni bize üstün kıldı. Biz ise kesinlikle hata edenlerdik’ dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. ’Bugün sizi kınama yok. Allah sizi bağışlar. O, rahmet edenlerin en merhametlisidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Şu gömleğimi götürüp babamın yüzüne koyun, görmeye başlayacaktır. Ve bütün ailenizle birlikte bana gelin.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. ’Eğer beni bunaklıkla suçlamazsanız inanın ben Yusuf’un kokusunu alıyorum!’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. ’Hayret! Allah’a yemin olsun ki, sen hâlâ eski şaşkınlığın içindesin’ dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. ’Ben Allah’tan sizin bilmediğinizi biliyorum, dememiş miydim?’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. ’Ey babamız! Bizim için günâhlarımızın bağışlanmasını dile. Biz gerçekten hata ettik’ dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. ’Sizin için Rabbimden bağışlama dileyeceğim. Şüphesiz O bağışlayan, rahmet edendir.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. ’Allah’ın dileğiyle, güven içinde Mısır’a girin’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. ’Ey babacığım! İşte bu, daha önceki rüyamın yorumudur. Gerçekten Rabbim onu doğru çıkardı. Allah, beni zindandan çıkarmakla ve şeytanın benimle kardeşlerimin arasına fitne sokmasından sonra sizi çölden getirmekle bana iyilik etti. Şüphesiz Rabbim dilediği şeyi çok ince düzenleyendir. Muhakkak O alimdir, hakimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Rabbim, sen bana egemenlikten pay verdin, beni olayları (ya da rüyaları) yorumlamaya ilişkin bazı bilgiler ile donattın. Ey göklerin ve yerin yaradanı! Gerek dünyada, gerek ahirette tek dayanağım sensin; canımı müslüman olarak al ve beni iyi kulların arasına kat.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Onlar (Yusuf’un kardeşleri) düzen kurarlarken işlerini topluca kararlaştırdıklarında sen yanlarında değildin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Sen çok arzulasan da insanların çoğu iman etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Oysa buna karşılık sen onlardan bir ücret de istemiyorsun. Bu ancak alemler için bir hatırlatmadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Göklerde ve yerde ne mucizeler var ki, (insanoğlu) yanından geçip gider de onlara dönüp bakmaz bile. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Onların çoğu ortak koşmadan Allah’a iman etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Onlar, kendilerine Allah’ın azabından kuşatıcı bir belânın gelmeyeceğinden yahut farkında olmadıkları bir zamanda kıyametin ansızın gelip çatmayacağından güvende midirler? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. ’İşte benim yolum budur. Basiretle Allah’ın yoluna çağırırım. Ben ve bana uyanlar (böyleyiz). Allah’ı tenzih ederim. Ben müşriklerden değilim.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Senden önce (peygamber olarak) kasabaların halkından kendilerine vahyettiğimiz birtakım adamlardan başkalarını göndermedik. Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki, kendilerinden öncekilerin sonlarının ne olduğunu bir görsünler? Şüphesiz ahiret yurdu (kötülüklerden) sakınanlar için daha hayırlıdır. Hâlâ akıl etmiyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Nihayet peygamberler ümitlerini kestiklerinde ve (insanlar onların) yalanlandıklarını sandıklarında onlara yardımımız ulaştı ve dilediğimiz kurtarıldı. Azabımız ise suçlular topluluğundan geri çevrilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Şüphesiz onların kıssalarında akıl sahipleri için ibret vardır. (Bu Kur’an) uyduralacak bir söz değildir. Ancak kendinden öncekilerin doğrulayıcısı, her şeyin açıklaması ve iman eden topluluk için bir hidayet ve rahmettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster