1. A. L. M. R. Bu (harfler/rakamlar), kitabın mucizeleridir. Efendinden sana indirilen, gerçektir; fakat halkın çoğu gerçeği onaylamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Görebileceğiniz bir direk olmadan gökleri yükselten, sonra tüm yönetime egemen olan, güneşi ve ayı buyruk altına alan ALLAH’tır. Hepsi belli bir süre için akıp gitmektedir. Tüm işleri kontrol eder ve ayetleri detaylı olarak açıklar ki Efendinizle kavuşma konusunda kuşkunuz kalmasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O ki yeryüzünü inşa edip üzerine sağlam dağlar, ırmaklar ve erkekli dişili yarattığı her çeşit meyveyi yerleştirdi. Geceyi gündüze bürüyor. Düşünen bir toplum için elbette bunda işaretler ve dersler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yeryüzünde, birbirine komşu toprak parçaları, üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır. Bunların hepsi aynı su ile sulanmalarına rağmen lezzetçe birbirinden farklı kılmışızdır. Aklını kullanan bir toplum için elbette bunda işaretler ve dersler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Şaşacaksan, onların şu sözlerine şaşmalısın: "Biz toprak olduktan sonra yeniden mi yaratılacağız?" İşte onlar, Rab’lerini inkâr edenlerdir. Onlar, boyunlarına prangalar hak edenlerdir. Onlar ateşin halkıdır; nitekim orada ebedî kalıcıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. İyilik isteyeceklerine, başlarına hemen bir felaket getirmeni isterler; oysa kendilerinden önce örnekler gelip geçti. Efendin, işledikleri zulme rağmen halka karşı bağışlayıcıdır. Efendinin azabı çetindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İnkârcılar, "Ona bir mucize inmeli değil miydi?" diyorlar. Sen ancak bir uyarıcısın. Her toplum için bir yol gösterici vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. ALLAH her dişinin yüklendiğini, rahimlerin eksilttiğini ve arttırdığını bilir. O’nun yanında her şey belli bir ölçüye göredir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Gizliyi ve açığı Bilendir; Büyüktür, Yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Sözü ister gizleyin, ister açıklayın, ister gecenin karanlığında saklanın, ister gündüzün ortaya çıkın O’nun için birdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Önünden ve ardından (görünen ve görünmeyen) izleyiciler var da kendisini ALLAH’ın emrinden mi korurlar? Bir topluluk kendisini değiştirmedikçe ALLAH onların durumunu değiştirmez. ALLAH bir topluluk için fenalık istedi mi, hiçbir güç onu durduramaz; onların O’ndan başka bir koruyup kollayanları da olmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O, size korku ve umut olarak şimşeği gösteren ve ağır bulutları oluşturandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Gök gürlemesi O’nu överek, melekler de O’nu saygıyla yüceltirler. O, yıldırımları gönderir ve dilediğini onlarla çarpar. Onlar hâlâ ALLAH hakkında tartışıyorlar. O, dayanılmaz güce sahiptir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Gerçek dua O’na yöneltilendir. O’nun dışında çağırdıkları ise onlara hiçbir şekilde karşılık veremezler. Tıpkı suya avuçlarını uzatan; ancak ağzına hiçbir şey ulaşmayan kimse gibi… İnkârcıların duası boşunadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Göklerde ve yerde olan herkes ister istemez ALLAH’a secde eder. Gölgeleri de sabah akşam… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. De ki: "Göklerin ve yerin Rabbi kim?" De ki: "ALLAH" De ki: "O’ndan başka, kendilerine dahi yarar ve zarar veremeyen kimseleri evliyalar mı edindiniz?" De ki: "Hiç körle gören bir olur mu, yahut hiç karanlıkla ışık bir olur mu?" Yoksa ALLAH’ın yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da yaratmalarını birbiriyle mi karıştırdılar? De ki: "ALLAH her şeyin yaratıcısıdır, O Tektir, Egemendir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Gökten bir su indirir, dereler onunla dolar taşar ve sel bol köpük yüklenir. Aynı şekilde, mücevherat yahut eşya yapmak için erittikleri maddelerden de benzer bir köpük elde ederler. ALLAH gerçeği ve batılı böyle bir örnekle tanıtır. Köpük, kaybolup gider; ancak insanlara yarar veren ise yerde kalır. İşte ALLAH örnekleri böyle verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Rab’lerinin çağrısına uyanlar güzeli hak ederler. O’nun çağrısına uymayanlar ise, yeryüzündekilerin hepsine ve bir o kadarına sahip olsalar dahi kurtulmak için hepsini fidye olarak vermeye hazır olacaklardır. Sorgulamanın en kötüsü onlar içindir ve yerleri cehennemdir; ne de felaketli bir konaktır o! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Sana indirilenin gerçek olduğunu bilen biri, görmeyen gibi midir? Ancak akıl sahipleri öğüt alır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Onlar ki ALLAH’a verdikleri sözü yerine getirirler ve sözleşmeyi bozmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Onlar ki ALLAH’ın birleştirmesini emrettiği şeyi birleştirirler, Rab’lerini sayarlar ve kötü hesaptan korkarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ve onlar ki sadece Rab’lerinin onayını kazanmak için sabredip direnirler, namazı gözetirler, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık yardım için harcarlar ve kötülüğü iyilik ile savarlar. Son durağı onlar hak etmişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Adn bahçelerine girerler. Atalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanlar da onunla beraberdir. melekler de her kapıdan yanlarına varırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Sabrettiğinizden ötürü selam (barış ve huzur) size olsun. Bu ne güzel son durak!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. ALLAH’a verdikleri sözden sonra sözleşmeyi bozanlar, ALLAH’ın birleştirmeyi emrettiğini birleştirmeyenler ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlar laneti hak etmişlerdir ve onlar için kötü bir sonuç vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. ALLAH dilediğine rızkı açar veya kısar. Onlar dünya hayatı ile sevindiler, hâlbuki bu dünya hayatı ahiret ile karşılaştırıldığında bir geçimlikten ibarettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. İnkâr edenler, "Ona Efendisinden bir mucize indirilmeli değil miydi?" diyorlar. De ki: "ALLAH dileyeni saptırır ve yöneleni doğruya ulaştırır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onlar ki onaylarlar ve kalpleri ALLAH’ı anmakla huzur bulur. Bilesiniz ki, kalpler ALLAH’ı anmakla yatışır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Gerçeği onaylayıp erdemli bir hayat sürenler için müjde ve en güzel dönüş yeri vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Daha önceki toplumlara olduğu gibi seni de bu topluma gönderdik ki sana vahyettiğimizi onlara okuyasın, hâlbuki onlar Rahman’a nankörlük ediyorlar. De ki: "O’dur benim Efendim; O’ndan başka tanrı yoktur. O’na güvendim; dönüş O’nadır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Kendisiyle dağlar yürütülen, yahut yeryüzü parçalanan, yahut ölüler dirilten bir Kuran olsaydı bile (onlar yine onaylamazdı). Tüm işler ALLAH’ın kontrolündedir. Gerçeği onaylayanlar hâlâ anlamadılar mı ki ALLAH dileseydi tüm insanları doğruya ulaştırırdı. İnkâr edenler, ALLAH’ın sözü yerine gelinceye kadar yaptıklarına karşılık olarak ya başlarına ya da yakınlarına konacak bir felakete uğrayıp duracaklardır. ALLAH sözünden dönmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Senden önceki elçilerle de alay edildi. İnkârcılara fırsat verdim ve sonunda onları yakaladım. Sonuç nasıldı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Herkesin yaptığını kontrol eden O değil midir? Buna rağmen ALLAH’a ortaklar koştular. De ki: "Onları isimlerle tanımlayın! Siz O’nun yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi O’na haber veriyorsunuz, yoksa boş sözler mi uyduruyorsunuz?" Aslında, inkârcıların hileleri kendilerine süslü gösterilir ve böylece yoldan saparlar. ALLAH kimi saptırırsa ona doğruyu gösterecek yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Onlar dünya hayatında azap hak etmişlerdir. Ahiret azabı ise daha kötüdür. Onları ALLAH’tan kimse kurtaramaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Erdemlilere söz verilen bahçenin örneği şudur: Altından ırmaklar akar, yemişi de süreklidir gölgesi de. Bu, erdemlilerin sonudur. Kâfirlerin sonu ise ateştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Kendilerine kitap vermiş olduklarımız sana indirilene sevinirler. Bazı gruplar onun bir kısmını inkâr ederler. De ki: "ALLAH’a kul olmakla ve O’na ortak koşmamakla emredildim. O’na çağırırım ve dönüşüm de O’nadır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Böylece onu Arapça bir yasa olarak indirdik. Sana gelen bilgiden sonra onların keyfine uyarsan ALLAH’a karşı ne bir dostun ne de bir koruyucun olamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Senden önce elçiler gönderdik ve onlara eşler ve çocuklar verdik. ALLAH’ın izni olmadan hiçbir elçi bir mucize getiremez. Her dönemin bir yazgısı vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. ALLAH dilediğini siler, dilediğini bırakır. Ana Kitap O’nun yanındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Onlara söz verilenlerin bir kısmını sana göstersek de, senin canını alsak da, sana düşen görev bildirmektir. Hesap ise bize düşer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Yeryüzünün uçlarından eksilttiğimizi görmüyorlar mı? ALLAH hüküm verir ve O’nun hükmünü izleyip çevirecek de yoktur. O, en hızlı hesaplayandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Onlardan öncekiler de düzenler kurdular; hâlbuki tüm düzenler ALLAH’a aittir. Her kişinin kazandığını bilir. Kâfirler de zaferin kime ait olduğunu bileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. İnkâr edenler, "Sen bir elçi değilsin!" diyorlar. De ki: "Benimle sizin aranızda şahit olarak yeter ALLAH; kitabın bilgisine sahip olandır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster