وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ۖ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ ۚ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ
Vellezıne ateynahümül kitabe yefrahune bima ünzile ileyke ve minel ahzabi mey yünkiru ba’dah kul innema ümirtü en a’büdellahe ve la üşrike bih ileyhi ed’u ve ileyhi meab
Kelime
Anlamı
Kökü
وَالَّذِينَ
ve kimseler
اتَيْنَاهُمُ
verdiğimiz
الْكِتَابَ
Kitap
يَفْرَحُونَ
sevinirler
بِمَا
أُنْزِلَ
indirilene
إِلَيْكَ
sana
وَمِنَ
fakat (vardır)
الْأَحْزَابِ
kabilelerden
مَنْ
kimseler
يُنْكِرُ
inkar eden(ler)
بَعْضَهُ
onun bir kısmını
قُلْ
de ki
إِنَّمَا
yalnız
أُمِرْتُ
bana emredildi
أَنْ
أَعْبُدَ
kulluk etmem
اللَّهَ
Allah’a
وَلَا
ve
أُشْرِكَ
ortak koşmamam
بِهِ
O’na
إِلَيْهِ
O’na
أَدْعُو
da’vet ederim
وَإِلَيْهِ
ve O’nadır
مَابِ
dönüşüm

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, sana indirilen şeyden dolayı sevinirler ve bölükler içinde onun bir kısmını inkâr edenler de var. De ki: Bana, Allah’a kulluk etmem ve ona şirk koşmamam emredildi. Ona dâvet etmedeyim, sonucu dönüp varacağım yer de onun tapısıdır.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  "Ben yalnızca, Allah’a kulluk etmekle ve O Allah’tan başkasına tanrısal güçler yakıştırmamakla emrolundum. Bütün insanlığı O’na çağırıyorum ve dönüşüm de O’nadır."

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, sana indirilene (Kur’an’a) sevinirler. Fakat (senin aleyhinde birleşen) guruplardan onun bir kısmını inkâr eden de vardır. De ki: "Bana, sadece Allah’a kulluk etmem ve O’na ortak koşmamam emrolundu. Ben yalnız O’na çağırıyorum ve dönüş de yalnız O’nadır.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Kendilerine (önceden) Kitap (hakikat BİLGİsi) verdiklerimiz, sana inzâl olunan ile sevinç duyarlar... Onlardan bazıları ise, Onun bir kısmını inkâr ederler... De ki: "Ben yalnızca Allâh’a kulluk etmekle ve O’na şirk koşmamakla hükmolundum... Davetim O’nadır ve dönüşüm O’na!"

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  ’Ben sadece Allah’a ibadet etmek ve O’na ortak koşmamakla emrolundum. Ben yalnız O’na çağırırım ve dönüşüm de O’nadır.’

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Kendilerine kitap verdiklerimiz, sana indirilen dolayısıyla sevinirler; fakat (Müslümanların aleyhinde birleşen) gruplardan, onun bazısını inkar edenler vardır. De ki: "Ben, yalnızca Allah’a kulluk etmek ve O’na ortak koşmamakla emrolundum. Ben ancak O’na davet ederim ve son dönüşüm O’nadır."

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Kendilerine kitap verdiklerimizden iman edenler, sana indirilen bu Kur’ân ile ferah duyuyorlar. Düşmanlıklarından ötürü Peygamberin aleyhinde hizibleşenlerden Kur’ân’ın bir kısmını inkâr eden de var. (Ey Rasûlüm), de ki: "- Ben yalnız Allah’a ibadet etmekle ve ona ortak koşmamakla emrolundum; ancak ona davet ederim ve dönüp varışım da ancak onadır."

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  “Bana, sadece Allah`a kulluk etmem ve O`na ortak koşmamam emrolundu. Ben yalnız O`na çağırıyorum ve dönüş de yalnız O`nadır.”

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Kendilerine kitap verdiklerimiz, sana indirilenden memnun olurlar. Karsi guruplar icinde ise, onun bir kismini inkar edenler vardir. De ki: «Ben ancak Allah’a kulluk etmekle ve O’na asla ortak kosmamakla emrolundum. Hepinizi ancak O’na cagiriyorum ve donusum O’nadÙr.»

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Kendilerine kitap verdiklerimiz, sana indirilen şey (Kur’ân) ile sevinirler. (İslâm aleyhine birleşen) gruplardan kimi onun bir kısmını inkâr eder; de ki: Ben ancak Allah’a kulluk etmek ve O’na ortak koşmamakla emrolundum. Ancak O’na davet ederim ve dönüşüm de O’nadır.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, sana indirilen (Kur`an) ile sevinirler. Fakat (senin aleyhinde olan) gruplardan onun bir kısmını inkâr edenler de vardır. De ki: “Ben, yalnızca Allah`a kulluk etmekle ve O`na ortak koşmamakla emrolundum. Ben ancak O`na davet ederim ve son dönüşüm de O`nadır.”

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, sana indirilen Kur’an ile sevinirler. Fakat (senin aleyhinde olan) gruplardan onun bir kısmını inkâr edenler de vardır. De ki: "Ben ancak Allah’a kulluk etmek ve O’na ortak koşmamakla emrolundum. Ben yalnız O’na çağırıyorum ve dönüşüm de yalnız O’nadır."

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, sana indirilene (Kur’an’a) sevinirler. Fakat (senin aleyhinde birleşen) guruplardan onun bir kısmını inkâr eden de vardır. De ki: «Bana, sadece Allah’a kulluk etmem ve O’na ortak koşmamam emrolundu. Ben yalnız O’na çağırıyorum ve dönüş de yalnız O’nadır.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Kendilerine kitap vermiş olduklarımız sana indirilene sevinirler. Bazı gruplar onun bir kısmını inkâr ederler. De ki: "ALLAH’a kul olmakla ve O’na ortak koşmamakla emredildim. O’na çağırırım ve dönüşüm de O’nadır."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Bir de kendilerine kitap verdiklerimiz, sana indirilen (vahiy) le sevinç duyuyorlar. Bununla beraber hizipleşenlerden, âyetlerin bir kısmını inkâr edenler de vardır. De ki: «Ben ancak Allah’a kulluk etmekle ve O’na şirk koşmamakla emrolundum. Ben O’na davet ediyorum, dönüşüm de O’nadır.»

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Kendilerine kitap gönderdiğimiz kimseler, sana indirilen mesajı sevinçle karşılarlar. Fakat karşıt gruplar içinde bu mesajın bir bölümünü inkâr edenler vardır. Onlara de ki; «Bana Allah’a kulluk etmem, O’na ortak koşmamam emredildi; O’na çağırırım insanları; O’nadır dönüşüm.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Kendilerine kitap verdiklerimiz, sana indirilen dolayısıyla sevinirler fakat [müslümanların aleyhinde birleşen] gruplardan, onun bir kısmını inkar edenler vardır. De ki: "Bana, yalnızca Tanrı’ya kulluk etmem ve O’na ortak koşmamam buyruldu. Ben ancak O’na davet ederim ve dönüşüm (meab) O’nadır."

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, sana indirilene (Kur’an’a) sevinirler. Fakat (senin aleyhinde birleşen) guruplardan onun bir kısmını inkâr eden de vardır. De ki: "Bana, sadece Allah’a kulluk etmem ve O’na ortak koşmamam emrolundu. Ben yalnız O’na çağırıyorum ve dönüş de yalnız O’nadır.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Kendilerine kitab verdiğimiz kimseler sana indirilen (bu Kur’an) ile sevinirler. Fakat (peygamberlerin aleyhinde birleşen) güruh içinde onun bir kısmını inkâr eden kimseler de vardır. De ki: «Ben ancak Allaha kulluk edib Ona ortak koşmamamla emrolundum. Ben ancak Ona düâ ederim. Dönüşüm de yalınız Onadır.»

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Hâlbuki kendilerine kitab verdiğimiz kimseler, sana indirilenle (Kur`ân`la)sevinirler; bununla berâber (aralarındaki) topluluklardan, onun bir kısmını inkâr edenler(de) vardır. De ki: `(Ben) ancak Allah`a ibâdet edeyim ve O`na şirk koşmayayım diyeemrolundum. (Ben insanları) ancak O`na da`vet ederim; dönüşüm de ancak O`nadır.`

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Kendilerine kitab verdiklerimiz, sana indirilenden memnun olurlar. Karşı gruplar içinde de onun bir kısmını inkar edenler vardır. De ki: Ben, ancak Allah’a ibadet etmek ve O’na şirk koşmamakla emrolundum. Ben, hepinizi O’na çağırıyorum ve dönüşüm de O’nadır.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Kitap verilenler den sana indirilene sevinenler olduğu gibi, aynı zamanda onlardan bir gurup da, sana indirilenin bir kısmını inkâr ediyorlar. Deki "Ben yalnızca Allah’a kulluk etmek, O na ortak koşmamak ve yalnızca ona davet etmekle emrolundum. Dönüş O na dır. "

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Kendilerine kitap verilenler sana indirilene sevinirler. Gruplardan, onun bir kısmını inkâr edenlere şöyle de: "Ben, sadece Allah’a kul olmakla ve O’na şirk koşmamakla emrolundum. Ben, O’na davet ederim ve dönüşüm O’nadır (meabım, sığınağım, dönüş yerim O’dur).

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Kendilerine kitap verdiklerimiz, sana indirilene (Kur’an’a) sevinirler; fakat (İslam aleyhinde birleşen) gruplardan, onun (sana indirilenin) bazısını inkâr edenler vardır. De ki: "Ben, yalnızca Allah’a kulluk etmek ve O’na ortak koşmamakla emrolundum. Ben ancak O’na davet ederim ve son dönüşüm O’nadır."

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Bunun içindir ki, kendilerine bu vahyi bahşettiğimiz kimseler (ey Peygamber,) sana indirdiklerimizden ötürü sevinir, hoşnut olurlar; fakat başka inançların bağlıları arasında onun bir kısmının geçerliliğini inkar edenler var. (Ey Peygamber, onlara) de ki: "Ben yalnızca Allah’a kulluk etmekle ve O’ndan başkasına tanrısal güçler, tanrısal nitelikler yakıştırmamakla emrolundum: (bütün insanlığı) O’na çağırıyorum ve dönüşüm de O’nadır!"

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Yine, kendilerine (bu) Kitab`ı emanet ettiğimiz (mü`min) kimseler, sana indirilenlerden dolayı seviniyorlar. Fakat muhalif müttefikler arasında onun bir kısmını inkar edenler de bulunmakta. (Onlara) de ki: "Ben, sadece Allah`a kul olmakla ve O`na ortak koşmamakla emrolundum: Yalnız O`na davet ediyorum, zira dönüş yalnızca O`nadır."

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Ve kendilerine kitap vermiş olduklarımız, sana indirilmiş olan ile sevinirler ve muhtelif tâifelerden öylesi de vardır ki, (o indirilmiş olanın) bazısını inkar ederler. De ki: «Ben ancak emrolundum ki, Allah’a ibadet edeyim ve O’na şerik koşmayayım. O’na dâvet ederim ve dönüşüm O’nadır.»

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Kendilerine kitap verdiklerimiz, sana indirilene sevinirler. Fakat karşı gruplar içinde âyetlerin bir kısmını inkâr edenler vardır. De ki: "Ben ancak Allah’a kulluk etmekle ve O’na ortak koşmamakla emrolundum. Ben ancak O’na çağırıyorum ve dönüşüm de ancak O’nadır. "

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, sana indirilen Kur’an ile sevinirler. Fakat (senin aleyhinde olan) gruplardan onun bir kısmını inkâr edenler de vardır. De ki: "Ben ancak Allah’a kul olmak ve O’na aracı/ortak edinmemekle emrolundum. Ben yalnız O’na çağırıyorum ve dönüşüm de yalnız O’nun huzurunadır."

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Kendilerine kitap gönderdiğimiz kimseler, sana indirilen mesajı sevinçle karşılarlar. Fakat karşıt gruplar içinde bu mesajın bir bölümünü inkâr edenler vardır. Onlara de ki; «Bana Allah’a kulluk etmem, O’na ortak koşmamam emredildi; O’na çağırırım insanları; O’nadır dönüşüm.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler sana indirilen Kur’ân’dan memnun olurlar. Ama onlardan aleyhteki bazı gruplar, onun bir kısmını inkâr ederler. De ki: "Bana yalnız Allah’a ibadet edip O’na hiçbir şerik koşmamam emredildi. Sadece O’na dâvet eder ve ancak O’na yönelirim."

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Kendilerine Kitap verdiğimiz kimseler, sana indirilene sevinirler. Fakat kabilelerden onun bir kısmını inkâr edenler vardır. De ki: "Bana, yalnız Allah’a kulluk etmem ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmamam emredildi. Ben (insanları) O’na da’vet ederim, dönüşüm de O’nadır."

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Kendilerine kitap verdiklerimiz, sana indirilene memnun olurlar. Bazı gruplar içinde, onun bir kısmını inkar edenler vardır. De ki: -Ben ancak Allah’a kulluk etmekle ve O’na asla şirk koşmamakla emrolundum. Duâm O’nadır, dönüşüm de O’nadır!

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Kendilerine kitap verdiklerimiz, sana indirilen dolayısıyla sevinirler; fakat (müslümanların aleyhinde birleşen) gruplardan, onun bazısını inkâr edenler vardır. De ki: «Ben, yalnızca Allah’a kulluk etmek ve O’na ortak koşmamakla emrolundum. Ben ancak O’na davet ederim ve son dönüşüm O’nadır.»

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Kendilerine kitap verdiklerimiz, sana indirilenle ferahlarlar. Ama hiziplerden bazıları onun bir kısmını inkâr ederler. De ki: "Bana, yalnız Allah’a kulluk etmem, O’na ortak koşmamam emredildi. Ben O’na yakarır, O’na davet ederim. Dönüşüm de O’nadır."

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Those to whom We have given the Book rejoice at what hath been revealed unto thee: but there are among the clans those who reject a part thereof. Say: "I am commanded to worship Allah, and not to join partners with Him. Unto Him do I call, and unto Him is my return."