1. Elif, Lâm, Mîm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kendisinde şüphe olmayan bu kitabın indirilişi, alemlerin Rabbi tarafındandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yoksa O’nu, Muhammed kendinden mi uydurdu? diyorlar. Hayır O, Rabbinden gelen bir gerçektir, senden önce kendilerine bir korkutucu gelmemiş olan topluluğu, doğru yolu bulsunlar diye, korkutman için indirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O Allah ki gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunan herşeyi, altı devrede yaratmış ve sonra kudretiyle arşa hakim olmuştur. O’nun dışında, sizin dostunuz ve şefaatçiniz yoktur. Artık iyice düşünüp öğüt almaz mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Gökten yere bütün işleri düzenleyip yöneten O’dur. Sonra tüm işler, sizin saymakta olduğunuz bin yıl süreli bir günde, O’na yükselir. Yani siz insanların, tarihlerindeki bin yıllık olaylar, Allah’a göre bir günlük bir iştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. İşte O Allah, yaratılmışların kavrayış alanı ötesindeki şeyleri de, duyuları ve akıllarıyla kavrayabildiklerini de bilir. O güçlüdür, O’nun gücüne hiçbir güç erişemez, O merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O Yarattığı herşeyi, en mükemmel şekilde yapandır. Nihayet insanın yaratılışını balçıktan başlatmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra onun soyunu, basit bir sıvı özünden sürdürür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Sonra ona, yaratılış amacına uygun bir şekil verip, kendi ruhundan üfler ve böylece sizi hem işitme, hem görme melekeleri, hem de düşünce ve duyularla donatır. Buna rağmen, ne kadar da az şükrediyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Yeryüzüne karışıp kaybolduktan sonra mı, yeniden yaratılacağız? Hayır, onlar buna inanmamakla, Rablerine kavuşmayı inkâr etmektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Sizin için görevlendirilmiş olan ölüm meleği, bir gün canınızı alır ve sonra hep birlikte, Rabbinize döndürülürsünüz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Günahlara batıp gidenlerin, hesap günü başlarını eğerek Rablerinin huzurunda, şimdi gerçekleri gördük ve duyduk, öyleyse bizi yeryüzündeki hayatımıza geri döndür ki, doğru ve yararlı işler yapalım, doğrusu şimdi adamakıllı inandık, dedikleri zamanki hallerini bir görsen! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. "Cehennemi mutlaka insanlarla ve cinlerle dolduracağım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Artık bu güne kavuşmayı unutup, umursamamanın cezasını çekin bakalım. Şimdi biz de sizi unuttuk, öyleyse yapmış olduğunuz her türlü kötülükten dolayı, bu ebedi azabı tadın bakalım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Bizim ayetlerimize o kimseler inanırlar ki, ayetlerle kendilerine öğüt verildikçe derin bir hayranlık ve saygıyla secdeye kapanırlar ve Rablerinin sınırsız güç ve kuvvetini hamd ile yüceltenler ve asla büyüklük taslamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onlar, yataklarından geceleri kalkarak, korku ve ümit içinde, Rablerine yalvaranlardır ve kendilerine geçinmeleri için verdiğimizden, başkalarına harcayanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Böyle davranan mü’minlere gelince, yaptıklarından dolayı mükafat olarak, öteki dünyada onlara şimdiye kadar gizli kalan, göz aydınlığı olarak, onlar için nelerin saklanıp bekletildiğini hiç kimse bilip hayal edemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Zaten bu dünyada iman etmiş olan kimse, yoldan çıkmış biriyle, hiç mukayese edilebilir mi? Bunlar elbette bir olmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İman edip, doğru ve yararlı işler yapanlara gelince, yaptıklarına karşılık, Allah’tan bir mükafat olarak, gerçek sığınak ve barınak olan cennetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. "Yalanlamış olduğunuz ateşin azabını, şimdi tadın bakalım" denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Andolsun ki onlara en büyük azaptan önce yakın azaptan tattıracağız. Umulur ki dönerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldığı halde, onlardan yüz çevirenden daha zalim, yani yaratılış gayesi dışında yaşayan kim olabilir? Bu şekilde, günaha batmış olanlardan biz, intikamımızı mutlaka alacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Andolsun biz, Musa’ya kitap verdik. Öyleyse sana ilettiğimiz vahiyde, aynı hakikat ile karşılaşacağından kuşkuya düşme veya Musa’ya kitap verilmesi konusunda bir kuşkun olmasın veya miraçta ve ahirette Musa’ya kavuşacağından şüphe etme. Biz İsrailoğullarına o kitabı, doğru yolu gösteren bir rehber yapmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Ve İsrailoğullarının içinden her türlü sıkıntı ve zorluklara katlandıkları takdirde onları emrimizle doğru yola iletip, yönelten önderler kıldık. Onlar bizim ayetlerimize adamakıllı inanıyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Şüphe yok ki Allah, ayrılığa düştükleri tüm konularda, kıyamet günü insanlar arasında hükmedecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onlardan önce nice toplumları helak etmemiz, onları doğru yola sevketmez mi? Onların yurtlarında gezip durmaktalar. Bunda apaçık ibretler ve dersler vardır, hâlâ hakkın sesini dinlemezler mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Üzerinde ot bitmeyen kuru topraklara, yağmur indirip kendilerinin ve hayvanlarının yiyeceği bitkileri, bizim yeşerttiğimizi görmezler mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Eğer söyledikleriniz doğru ise, sizinle bizim aramızda bu dünyada veya ahirette, karar ne zaman verilecek?" diye soruyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "O karar günü, yani kıyamet günü, Allah’tan gelen gerçekleri örtbas edenler, imana gelseler de, faydası yok. Onlara mühlet de verilmeyecek, yüzlerine de bakılmayacak." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ey Muhammed! Artık onlardan yüz çevir, onlara aldırma, onların başına gelecek olan Allah’ın azabını bekle, zaten onlar da zamanın belalarının, size gelmesini beklerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster