ذَٰلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
Zalike alimül ğaybi veş şehadetil aziyzür rahıym
Kelime
Anlamı
Kökü
ذَٰلِكَ
işte O’dur
عَالِمُ
bilen
الْغَيْبِ
görünmeyeni
وَالشَّهَادَةِ
ve görüneni
الْعَزِيزُ
güçlü
الرَّحِيمُ
ve esirgeyici

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  İşte budur gizliyi de bilen, açıktakini de bilen üstün ve hüküm ve hikmet sâhibi mâbut.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  İşte O Allah, yaratılmışların kavrayış alanı ötesindeki şeyleri de, duyuları ve akıllarıyla kavrayabildiklerini de bilir. O güçlüdür, O’nun gücüne hiçbir güç erişemez, O merhametlidir.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  İşte, görülmeyeni de görüleni de bilen, mutlak galip ve merhamet sahibi O’dur.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  İşte (Allâh) gaybı (algılanamayan) da şehâdeti (algılanan) de Bilen’dir; Aziyz’dir, Rahıym’dir.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  İşte O, gizliyi de açığı da bilen, güçlü ve merhamet sahibi olandır.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  İşte gaybı da, müşahede edilebileni de bilen, üstün ve güçlü olan, esirgeyen O’dur.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  İşte budur, gaibi (insanların göremediklerini) ve hazırı (insanların gördüklerini) bilen Azîz, Rahîm...

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Allah, görülen ve görülmeyen her şeyi bilir; çok güçlüdür; çok merhametlidir.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  O, gorulmeyeni de goruleni de bilender, gucludur, merhametlidir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  İşte bu (Allah) görünmeyeni de, görüneni de bilendir. O çok üstündür, çok güçlüdür, çok rahmet edendir.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  O, yaratılmışların algı ve tasavvur alanının ötesindeki şeyleri de, duyuları ve akıllarıyla kavrayabildiklerini de bilen, mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  İşte Allah, gaybı da görünen âlemi de bilendir, mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  İşte, görülmeyeni de görüleni de bilen, mutlak galip ve merhamet sahibi O’dur.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Gizliyi de açığı da bilen, Üstün ve Rahim işte böyledir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  İşte görüleni de görülmeyeni de bilen, her şeye gücü yeten, çok merhametli olan O’dur.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  O görüleni de görülmeyeni de bilendir üstün ve merhametli olandır.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  İşte gaybı da, müşahede edilebileni de bilen, üstün ve güçlü olan, esirgeyen O’dur.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  İşte, görülmeyeni de görüleni de bilen, mutlak galip ve merhamet sahibi O’dur.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  İşte görünmeyeni de, görüneni de bilen, yegâne gaalib olan, (ehl-i tâatini) çok esirgeyen (Haalik-ı müdebbir) budur.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  İşte O, gaybı ve şehâdeti (görünmeyeni ve görüneni) bilen, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir, Rahîm (çok merhametli olan)dır.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Görülmeyeni de, görüleni de bilen, Aziz ve Rahim olan, O’dur.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  İşte, gizli ve açıkta olanı bilen Allah, çok güçlü ve merhametlidir.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  İşte O, gaybı (görünmeyeni) ve görüneni bilen Azîz’dir (yüce), Rahîm’dir (Rahîm esmasıyla tecelli eden).

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  İşte O; görülmeyeni de görüleni de bilendir, üstün güç sahibidir, merhametlidir.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Yaratılmışların kavrayış alanının ötesindeki şeyleri de, duyuları ve akıllarıyla kavrayabildiklerini de bilen O’dur; O, Kudret Sahibidir, Rahmet Kaynağıdır.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  İşte idraki aşan hakiketleri de, idrak ve tecrübe edilebilen gerçekleri de bilen; (hem) her işinde mükemmel olan, (hem de) merhamet kaynağı olan yalnızca O`dur.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  İşte O’dur, görünmeyeni de görüneni de bilen, izzetli, merhametli olan.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  İşte O, görülmeyeni de görüleni de bilendir, Azîz’dir, merhamet edendir.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Işte, görülmeyeni ve görüleni bilen, herşeye gücü yeten, merhamet sahibi olan O’dur.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  O görüleni de görülmeyeni de bilendir üstün ve merhametli olandır.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  İşte gaybı ve şehadeti, görünmeyen ve görünen âlemleri bilen, mutlak galebe ve kudret, mutlak rahmet sahibi O’dur.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  İşte görünmeyeni de, görüneni de bilen, güçlü ve esirgeyici olan O’dur.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  İşte görülmeyeni de görüneni de bilen güçlü ve merhametli olan O’dur.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  İşte gaybı da, müşahede edilebileni de bilen, üstün ve güçlü olan, esirgeyen O’dur.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  İşte budur Allah! Gaybı da görüneni de bilen O’dur. Azîz’dir o, Rahîm’dir.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Such is He, the Knower of all things, hidden and open, the Exalted (in power), the Merciful;-