1. Elif Lâm Mîm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kitabın indirilmesi, hiç kuşkusuz, alemlerin Rabbindendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yoksa "Onu uydurdu" mu diyorlar? Hayır, O, senden önce kendilerine bir uyarıcı gelmemiş olan bir toplumu, belki doğru yola gelirler diye uyarman için Rabbi’nden gelen gerçektir Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Allah, gökleri ve yeri altı günde, yaratmış. Sonra da hakimiyeti altına almıştır. Sizin O’ndan başka bir veliniz de şefaatçiniz de yoktur. Hâlâ düşünmüyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Gökten yere bütün işleri o düzenler. Sonra sizin saydığınızla süresi bin yıl olan bir günde işler O’na yükselir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. İşte görülmeyeni de görüneni de bilen güçlü ve merhametli olan O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Yarattığı her şeyi güzel yaratandır. İnsanı da yaratmaya çamurdan başladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra onun neslini basit bir suyun özünden meydana getirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Sonra ona şekil verip, canlandırdı. Size kulak, gözler ve gönüller verdi. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. -Biz, toprakta kaybolup gittikten sonra mı yeniden yaratılacağız? dediler. Aslında onlar, Rab’leri ile karşılaşmayı inkar ediyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. - Size memur edilen ölüm meleği sizin canınızı alacak sonra da Rabbinize döndürüleceksiniz, de! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Suçluları, Rab’lerinin katında, başlarını öne eğmiş olarak bir görsen: -Rabbimiz, gördük ve anladık, bizi yeniden döndür de doğru olanı yapalım, artık biz kesin olarak inandık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Dileseydik, herkesi doğru yola iletirdik. Fakat; "Cehennemi tamamen cin ve insanlarla dolduracağım" diye söz verdim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Bu gününüze kavuşmayı unuttuğunuz için azabı tadın. Biz de sizi unuttuk. Yaptıklarınızın karşılığı olarak kalıcı azabı tadın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ayetlerimize ancak, kendilerine hatırlatıldığı zaman secdeye kapananlar, büyüklük taslamayarak Rab’lerini hamd ile tesbih edenler inanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onların yanları yataklarından uzaklaşır, korku ve ümit ile Rab’lerine yalvarırlar. Kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden yoksullara verirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Yaptıklarına karşılık ödül olarak, onlara göz kamaştıran neler gizlendiğini hiç kimse bilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Hiç mü’min olan kimse, fasık olan kimse gibi midir? Asla eşit değillerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İman edenler ve doğruları yapanlar için yaptıklarına karşılık olarak konakları Me’va Cennetleri’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Yoldan çıkanlara gelince, onların barınağı ateştir. Her ne zaman oradan çıkmak isteseler, tekrar oraya döndürülürler ve onlara şöyle denir: -Tadın bakalım yalanladığınız ateşin azabını! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Belki dönerler diye onlara büyük azaptan önce daha yakın bir azap tattıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Rabbin ayetleri kendisine hatırlatılıp da sonra ondan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Biz, günahkarların elbette cezasını vereceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Musa’ya da kitap vermiş ve ona kavuşmaktan şüpheleri olmasın diye onu İsrailoğulları için kılavuz yapmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Sabretmeleri ve ayetlerimize iyice inanmaları sebebiyle, emrimizle onlardan bir kısmını doğru yolu gösteren önderler yapmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Şüphesiz Rabbin, hakkında ayrılığa düştükleri konularda kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Yurtlarında dolaştıkları, kendilerinden önceki nice nesilleri yok etmemiz onlara yol göstermiyor mu? İşte bunda ayetler vardır. Hâlâ anlamıyorlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Bizim, susuz araziyi su ile suladığımızı, onunla, hayvanların ve kendilerinin yediği ekini çıkardığımızı görmüyorlar mı? Hala doğruyu göremiyorlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. -Eğer doğru söyleyenlerden iseniz bu hüküm ne zaman gerçekleşecek? diyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. De ki: -Hüküm günü, kafirlerin imanının kendilerine bir fayda vermediği ve onlara göz de açtırılmadığı gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Şimdi, onlardan uzaklaş ve bekle, onlar da bekliyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster