1. Elif. Lâm. Mîm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kendisinde şüphe olmayan bu kitabın indirilmesi, alemlerin Rabbindendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yoksa: "Onu peygamber kendisi uydurdu. " mu diyorlar? Hayır! O, senden önce peygamber gönderilmemiş bir kavmi uyarman için sana Rabbinden gelen bir gerçektir. Umulur ki doğru yolu bulurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Allah gökleri ve yeri ve bunların arasında olan şeyleri altı günde yaratan, sonra Arş’a istivâ edendir (Arş üzerinde hükümran olandır). Sizin O’ndan başka bir dostunuz ve şefaatçınız yoktur. Hâlâ düşünüp öğüt almıyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Gökten yere kadar her işi O düzenler. Sonra işler, sizin hesabınıza göre bin yıl kadar tutan bir günde yine O’na yükselir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. İşte O, görülmeyeni de görüleni de bilendir, Azîz’dir, merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O Allah ki, yarattığı her şeyi güzel yapan, insanı yaratmaya da çamurdan başlayandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra O, bunun zürriyetini kerih bir sudan meydana gelen nutfeden yapmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Sonra onu düzeltip tamamladı. İçine ruhundan üfürdü. Sizin için kulaklar, gözler, gönüller verdi. Ne az şükrediyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Dediler ki: "Toprağın içinde kaybolduğumuz zaman mı, biz mi yeniden yaratılacağız?" Doğrusu onlar Rablerine kavuşmayı inkâr etmektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. De ki: "Size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O günahkârları, Rableri huzurunda başları öne eğilmiş olarak: "Ey Rabbimiz! Gördük ve işittik. Bizi dünyaya geri gönder de, sâlih bir amel işleyelim. Artık biz kesin olarak inandık!" derken bir görsen! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Dileseydik herkese hidayet verirdik. Fakat: "Andolsun ki cehennemi hem cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla tamamen dolduracağım!" diye benden kesin söz çıkmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Bu gününüzle karşılaşmayı unutmanızın cezasını tadın! Doğrusu biz de sizi unuttuk. Yaptıklarınızdan dolayı tadın ebedî azabı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Bizim âyetlerimize ancak o kimseler inanırlar ki, âyetlerimiz kendilerine hatırlatıldığı zaman secdeye kapanırlar, büyüklük taslamadan Rablerini hamd ile tesbih ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (Gece teheccüd namazı kılmak için yanları yataklarından uzaklaşır). Korku ve ümit ile Rablerine duâ ederler. Kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden de hayra harcarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Artık onlar için, yaptıklarına karşılık olarak gözler aydınlatıcı nimetlerden kendilerine neler hazırlandığını kimse bilemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Mümin olan kimse, fâsık olan kimse gibi midir? Bunlar aslâ bir olamazlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İman edip de sâlih ameller yapanlara gelince, onlar için yaptıklarına karşılık bir ağırlama olarak Me’vâ cennetleri vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Yoldan çıkanların barınacakları yer ateştir. Ne zaman oradan çıkmak isteseler, yine oraya döndürülürler. Onlara: "Yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın!" denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Andolsun ki biz onlara, en büyük azaptan öncede mutlaka yakın azaptan tattıracağız. Umulur ki dönerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Kendisine Rabbinin âyetleri hatırlatılarak öğüt verildikten sonra, onlardan yüz çeviren kimseden daha zâlim kim olabilir? Muhakkak ki biz suçlulardan öç alacağız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Andolsun ki biz Musa’ya Kitap verdik. "Resulüm! Sakın sen de ona (Musa’ya) kavuşmaktan şüphe etme!" Ve biz onu İsrâiloğulları için bir hidayet rehberi yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. İçlerinden sabrettikleri zaman emrimizle doğru yola ileten önderler tayin ettik. O önderler âyetlerimize kesinlikle inanırlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Şüphesiz ki Rabbin ayrılığa düştükleri şeyler hakkında kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Kendilerinden önce nice nesilleri yok etmiş olmamız, onları doğru yola sevketmedi mi? Halbuki onların yurtlarında gezip dolaşıyorlar. Hiç şüphesiz ki bunlarda âyetler (ibretler) vardır. Hâlâ işitmiyorlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Hiç görmediler mi ki; biz suyu kupkuru, çorak yerlere sevkediyoruz da, onunla ekin çıkarıyoruz. Ondan hem hayvanları hem de kendileri yiyor. Hâlâ görmüyorlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Eğer doğru sözlü iseniz bu fetih ne zaman?" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. De ki: "Fetih gününde kâfirlere imanları hiçbir fayda vermez, kendilerine mühlet de tanınmaz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Onlardan yüz çevir ve bekle! Zaten onlar da beklemektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster