1. Elif, Lâm, Mîm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kitap’ın indirilişidir bu. Kuşku, çelişme yok bunda. Âlemlerin Rabbi’ndendir bu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yoksa "Onu uydurdu" mu diyorlar? Hayır, haktır o; senin Rabbindendir; senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmemiş bir toplumu uyarman içindir. Umulur ki, doğruya ve güzele kılavuzlanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Allah’tır ki gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yaratmış, sonra arş üzerinde egemenlik kurmuştur. O’nun dışındakilerden size ne bir dost vardır ne de bir şefaatçı. Hâlâ düşünüp ibret almayacak mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İş ve oluşu gökten yere doğru çekip çevirir; sonra o O’na yükselip çıkar: Bir günde ki, süresi, sizin saymakta olduğunuz günlerden bin yıla denktir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. İşte budur Allah! Gaybı da görüneni de bilen O’dur. Azîz’dir o, Rahîm’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O, odur ki, yarattığı her şeyi güzel yarattı. Ve insanın yaratılışına çamurdan başladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra onun neslini bir üsareden, hor görülen bir sudan oluşturdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Sonra ona bir biçim verdi ve onun içine kendi ruhundan üfledi. Sizin için, işitme gücü, gözler ve gönüller vücuda getirdi. Ne kadar da az şükredersiniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Şöyle dediler: "Toprakta kaybolup gittiğimiz zaman mı, o zaman mı yeni bir yaratılış içinde olacağız!" Gerçek şu ki, onlar herşeyden önce, Rablerinin huzuruna varmayı inkâr ediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Söyle onlara: "Size vekil edilen ölüm meleği canınızı alır, sonra doğrudan doğruya Rabbinize döndürülürsünüz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Günahkârları, Rablerinin huzurunda başlarını eğmiş olarak şöyle derken bir görsen: "Rabbimiz; gördük, duyduk, geri gönder bizi ki hakka ve barışa yönelik iyi iş yapalım. Artık kesin olarak inanıyoruz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Biz dileseydik, her benliğe hidayetini elbette verirdik. Fakat benden şu yolda söz hak olmuştur: "Yemin olsun, cehennemi tamamıyla cinlerden ve insanlardan dolduracağım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. "Bu gününüzü unutmuş olmanın karşılığını tadın. Kuşkusuz, biz de sizi unuttuk. Yaptıklarınıza karşılık sonsuzluk azabını tadın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Bizim ayetlerimize o kimseler inanır ki, onlarla kendilerine öğüt verildiğinde, secdelere kapanırlar ve hiç böbürlenmeyerek Rablerine hamt ile tespih ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Yanları yataklarından uzaklaşır; korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan da dağıtırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Hiç kimse, yaptıklarına karşılık onlar için hangi göz aydınlığının saklandığını bilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Hiç, bir mümin, bir sapık gibi olur mu? Hayır, eşit olmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İnanıp hayra ve barışa yönelik işler yapanlara gelince, onlar için, yaptıklarına karşılık olarak barınacakları cennet konakları vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sapmış olanların varacakları yerse ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde, oraya geri çevrilirler. Ve şöyle denir onlara: "Yalanlayıp durduğunuz ateş azabını tadıverin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Belki dönerler diye, onlara o büyük azaptan ayrı olarak, o küçük azaptan da mutlaka tattıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Rabbinin ayetleri kendilerine hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim vardır? Suçlulardan mutlaka intikam alacağız biz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Yemin olsun ki, Mûsa’ya Kitap’ı vermiştik. Böyleyken sen ona kavuşacağından kuşkuda olma! Biz onu İsrailoğullarına bir kılavuz yapmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Sabrettikleri zaman içlerinden, bizim emrimizle doğru yola ileten önderler çıkarmıştık. Onlar bizim ayetlerimize gereğince inanıyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Kuşkusuz, Rabbin, evet O, ihtilaf edip durdukları hususlarda onların arasını ayıracaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Evlerinde, yurtlarında dolaşıp durdukları nice nesilleri, kendilerinden önce helâk etmiş olmamız onlara yol göstermedi mi? Kuşkusuz, bunda ibretler vardır. Hâlâ işitmiyorlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Görmediler mi ki biz, çorak toprağa suyu salıyoruz da onunla ekinler çıkarıyoruz; hem hayvanları yiyor ondan hem kendileri. Hâlâ görmüyorlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Bir de soruyorlar: "Eğer doğru sözlülerseniz, bu fetih ne zaman?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. De ki: "Fetih günü, küfre sapanlara imanları yarar sağlamayacaktır. Onlara göz açtırılmaz bile." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Artık onlardan yüz çevir ve bekle! Zaten onlar da bekliyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster