1. Elif, Lâm, Mîm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. İşte sana, o hikmetlerle dolu Kitap’ın ayetleri. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. İyilik ve güzellik sergileyenlere bir rahmet ve bir kılavuz olarak; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ki onlar namazı kılarlar, zekâtı verirler. Ve onlar âhirete de gözle görmüşçesine inanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İşte onlardır Rablerinden bir kılavuzlanma üzere olanlar; işte onlardır gerçek kurtuluşu bulanlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. İnsanlardan öylesi vardır ki, Allah yolundan bilgisizce saptırmak için hadis/laf eğlencesi satın alır ve onu alay konusu edinir. İşte böylelerine rezil edici bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ayetlerimiz ona okunduğunda, böbürlenerek yüzünü çevir. Sanki onları hiç işitmemiştir, sanki kulaklarında bir ağırlık vardır. İşte böylesini, korkunç bir azapla muştula. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. İman edip hayra ve barışa yönelik fiiller sergileyenlere gelince, onlar için nimetlerle dolu cennetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Sürekli kalacaklardır orada. Allah’ın hak vaadidir bu. Azîz’dir, Hakîm’dir O. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Gökleri direksiz, desteksiz yarattı; görüyorsunuz onları. Ve yeryüzüne, sizi çalkalayıp sendeletmesin diye ağırlıklar, dayanaklar bıraktı ve orada her çeşit hayvanı yaydı. Gökten bir su indirdik de orada her türlü cömert ve bereketli çifti filizlendirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İşte Allah’ın yaratışı/yarattıkları! Hadi gösterin bana onun dışındakiler ne yaratmıştır? Hayır, hayır, zalimler açık bir sapıklık içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Yemin olsun, biz Lukman’a şu yolda hikmet verdik: "Allah’a şükret." Şükreden kendisi lehine şükreder. Nankörlük edense şunu bilmeli: Allah Ganî’dir, Hamîd’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Hani, Lukman, oğluna öğüt vererek şöyle demişti: "Oğulcuğum, Allah’a ortak koşma! Çünkü Allah’a ortak koşmak, gerçekten büyük bir zulümdür." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Biz, insana anne babasını önerdik. Annesi onu güçsüzlükle taşımıştır. Sütten kesilmesi de iki yılda olmuştur. O halde bana ve ana babana şükret. Dönüş banadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Eğer onlar, hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, onlara itaat etme. Onlarla dünyada örfe uygun geçin; ama bana yönelenin yoluna uy. Sonunda dönüşünüz banadır. Yapıp ettiklerinizi size haber vereceğim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. "Oğulcuğum, şu bir gerçek ki, yaptığın, bir hardal dânesi ağırlığında olsa, bir kayanın bağrına veya göklere, yahut yerin bağrına konsa, Allah onu yine de ortaya getirir. Çünkü Allah Latif’tir, lütfu sınırsızdır; Habîr’dir, herşeyten haberdardır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. "Yavrucuğum; namazı kıl, iyilik ve güzelliği belirlenene özendir, kötülük ve çirkinliği belirlenenden sakındır, başına gelene sabret. Çünkü bunu yapabilmek, zorlu/önemli işlerdendir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. "Kibirlenerek insanlardan yüzünü çevirme, yeryüzünde kasılarak yürüme. Çünkü Allah, kurula kurula kendini övenlerin hiçbirini sevmez." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. "Yürüyüşünde doğal ol, sesini alçalt. Şu bir gerçek ki, seslerin en çirkini eşeklerin sesidir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Görmediniz mi, Allah, göklerde ve yerde bulunan şeyleri sizin emrinize verdi ve görünür görünmez nimetlerini üstünüze saçtı. İnsanlardan öylesi var ki, Allah uğrunda ilimsiz, kılavuzsuz ve aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın mücadele eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Böylelerine, Allah’ın indirdiğine uyun dendiğinde şu cevabı verirler: "Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız." Peki, şeytan onları, alevli ateşin azabına çağırmış olsa da mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Güzel düşünüp güzel davranarak yüzünü Allah’a teslim eden, en sağlam kulpa yapışmıştır. İş ve oluşların sonu Allah’a varır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. İnkâr edenin küfrü seni tasalandırmasın! Onların dönüşü bizedir; yapıp ettiklerini onlara haber vereceğiz. Kuşkusuz, Allah, göğüslerin içindekini bilmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onları birazcık nimetlendiriyoruz. Sonunda hepsini şiddetli bir azaba süreceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Eğer onlara, "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorarsan yemin olsun, "Allah" derler. De ki: "Hamt Allah’adır!" Ama onların çokları bilmiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Kuşkusuz, Allah mutlak Ganî, mutlak Hamîd’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa, deniz de arkasında yedi deniz daha katılarak yardımcı olsa, Allah’ın kelimeleri tükenmez. Allah Azîz’dir, Hakîm’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Sizin yaratılmanız da diriltilmeniz de bir tek canlınınki gibidir. Allah Semî’dir, Basîr’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Görmedin mi, Allah geceyi gündüzün içine sokuyor, gündüzü de gecenin içine sokuyor. Güneş’i ve Ay’ı bir emre boyun eğdirmiş. Hepsi belirlenmiş bir süreye doğru akıp gidiyor. Kuşkusuz, Allah, yapmakta olduklarınızdan haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Bu böyledir; çünkü Allah, Hakk’ın ta kendisidir. O’nun berisinde yalvarıp yakardıkları ise bâtıldır. Ve Allah Aliyy’dir, yüceliğine sınır yoktur; Kebîr’dir, büyüklüğüne sınır yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Size, ayetlerinden göstermek için, Allah’ın nimetleriyle gemilerin denizde akıp gidişini görmedin mi? Kuşkusuz, bunda gereğince sabreden, gereğince şükreden herkes için kesin ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Kara bulutlar gibi dalga kendilerini kuşattığı zaman; Allah’a, dini O’na özgüleyerek yalvarırlar. Fakat onları karaya çıkarıp kurtarınca, içlerinden sadece bir kısmı doğru yolu tutar. Bizim ayetlerimize, gaddar nankörlerin tümünden başkası karşı çıkmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ey insanlar! Rabbinizden korkun! Herhangi bir şeyde babanın, evladı; evladın da babası yerine karşılık ödemeyeceği günden ürperin! Allah’ın vaadi haktır; dünya hayatı sizi sakın aldatmasın. O yaman aldatıcı, sakın sizi Allah ile aldatmasın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. O kıyamet saatine ilişkin bilgi Allah katındadır. Yağmuru O yağdırır. O, rahimlerde olanı da bilir. Hiçbir benlik yarın ne kazanacağını bilmez. Ve hiçbir kimse hangi yerde öleceğini bilmez. Allah Alîm’dir, Habîr’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster