أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ
E lem tera ennel fülke tecrı fil bahri bi nı’metillahi li yüriyeküm min ayatih inne fı zalike le ayatil li külli sabbarin şekur
Kelime
Anlamı
Kökü
أَلَمْ
تَرَ
görmedin mi?
أَنَّ
ki
الْفُلْكَ
gemiler
تَجْرِي
gidiyor
فِي
الْبَحْرِ
denizde
بِنِعْمَتِ
ni’metiyle
اللَّهِ
Allah’ın
لِيُرِيَكُمْ
size göstersin diye
مِنْ
bir kısım
ايَاتِهِ
ayetlerini
إِنَّ
şüphesiz
فِي
vardır
ذَٰلِكَ
bunda
لَايَاتٍ
ibretler
لِكُلِّ
herkes için
صَبَّارٍ
sabreden
شَكُورٍ
şükreden

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Görmedin mi ki gemiler, gerçekten de Allah’ın nîmetiyle denizlerde akıp gider size onun delillerini göstermek için; şüphe yok ki bundan adamakıllı sabreden ve adamakıllı şükreden herkese, elbette deliller var.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Görmez misin gemiler, Allah’ın lütfu ile denizlerde nasıl yol alıyorlar. Allah bunlarla, kudretinin yüceliğine delalet eden bazı alametlerini gösterir. Şüphesiz bunda, adamakıllı sabreden ve adamakıllı şükreden herkese, ibretler ve dersler vardır.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Size varlığının delillerini göstermesi için, Allah’ın lütfuyla gemilerin denizde yüzdüğünü görmedin mi? Şüphesiz bunda, çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  İşaretlerinden size göstermek için, Allâh nimeti olarak gemilerin denizde akıp gittiğini görmedin mi? Muhakkak ki bunda pek sabırlı ve çok şükreden herkes için elbette dersler vardır.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Ayetlerinden (bazılarını) size göstermesi için Allah’ın nimetiyle gemilerin denizde akıp gittiğini görmedin mi? Şüphesiz bunda çok sabreden ve çok şükreden herkes için ibretler vardır.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Görmüyor musun ki, size ayetlerinden (bazılarını) göstermesi için, gemiler Allah’ın nimetiyle denizde akıp gitmektedir! Hiç şüphesiz bunda, çok sabreden, çok şükreden için gerçekten ayetler vardır.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Görmedin mi, Allah’ın üzerinize bir nimeti olarak, (kudretine delâlet eden) alâmetlerinden size göstermek için, gemiler denizde akıb gidiyor. Muhakkak ki bunda, (zorluklara karşı) çok sabreden, (nimetlere) çok şükreden herkes için bir çok ibret alâmetleri vardır.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Size kudretinin delillerinden bir kısmını göstermek için gemilerin denizde Allah`ın lütfuyla seyrettiğini görmedin mi? Bunda, sabreden ve şükreden herkes için dersler vardır.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Gemilerin denizde Allah’in lutfuyla yurudugunu gormez misin? Allah boylece size varliginin delillerini gosterir. Bunlarda, pek sabirli ve cok sukreden kimselerin hepsine dersler vardir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Görmedin mi ki, gemi, Allah’ in nîmetiyle denizde yüzüp gider. Allah, bununla (kudretinin yüceliğine delâlet eden) bazı âyetlerini gösterir Şüphesiz ki bunda çokça sabreden, çokça şükreden herkese öğütler, ibretler vardır.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Görmedin mi ki, gemiler Allah`ın lütfuyla denizde akıp gitmektedir. Allah, bunu varlığının delillerinden bir kısmını size göstermek için yapmaktadır. Şüphesiz ki bunda hakkıyla sabreden, hakkıyla şükreden herkes için ibretler vardır.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Görmedin mi ki, gemiler Allah’ın nimetiyle denizde akıp gitmektedir. Allah, bunu âyetlerinden bir kısmını size göstermek için yapmaktadır. Şüphesiz ki bunda hakkıyla sabreden, hakkıyla şükreden herkes için ibretler vardır.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Size varlığının delillerini göstermesi için, Allah’ın lütfuyla gemilerin denizde yüzdüğünü görmedin mi? Şüphesiz bunda, çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Size bazı ayetlerini göstermek için, ALLAH’ın lütfuyla gemilerin denizde akıp gittiğini görmez misin? Her sabreden ve şükreden için bunda dersler vardır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Görmedin mi ki Allah, âyetlerinden bir kısmını size göstersin diye gemiler, Allah’ın nimetiyle denizde akıp gidiyor. Şüphesiz bunda çok sabredenler ve çok şükredenler için nice ibretler vardır.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Allah size, bir kısım delillerini göstersin diye, Allah’ın izniyle gemilerin denizde akıp gittiğini görmediniz mi? Şüphesiz bunda çok sabreden çok şükreden herkes için ibretler vardır.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Görmüyor musun ki, size ayetlerinden (bazılarını) göstermesi için, gemiler Tanrı’nın nimetiyle denizde akıp gitmektedir. Hiç şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden için gerçekten ayetler vardır.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Size varlığının delillerini göstermesi için, Allah’ın lütfuyla gemilerin denizde yüzdüğünü görmedin mi? Şüphesiz bunda, çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (Kudret) delillerinden bir kısmını size göstermek için, Allahın ni’metiyle, denizde gemilerin akıb gitmekde olduğunu görmedin mi? Şübhe yok ki bunda çok sabreden, çok şükreden (ler) îçin ibretler vardır.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Görmedin mi ki, size delillerinden göstermek için, gerçekten gemiler Allah`ın ni`metiyle denizde akıp gider. Muhakkak ki bunda, çok sabreden, çok şükreden herkes için nice deliller vardır.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Görmez misin ki; gemiler denizde Allah’ın nimetiyle akıp gider. Böylece size ayetlerini gösterir. Bunlarda pek sabırlı ve çok şükreden kimseler için ayetler vardır.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Görmüyor musun? Elbette ki gemiler, Allah’ın yarattığı imkânlarla (rüzgârla ve suyun kaldırma gücüyle) denizlerde yüzüp gidiyor ki, bununla size büyüklüğünün işaretlerini gösteriyor. Bunlarda sabredip şükredenler için alınacak dersler var.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Gemilerin denizde Allah’ın ni’metiyle (yüzerek) seyrettiğini görmedin mi? Âyetlerinden size göstermek için. Muhakkak ki bunda, çok sabredenlerin ve şükredenlerin hepsi için elbette âyetler (deliller, ibretler) vardır.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Gemilerin denizde Allah’ın lütfüyle yürüdüğünü görmez misin? Allah böylece size varlığının delillerini gösterir. Bunlarda, pek sabırlı ve çok şükreden kimselerin hepsine nişaneler vardır.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Görmez misin, gemiler Allah’ın lütfu ile denizlerde nasıl yol alıyorlar ve böylece Allah kendi varlığının bazı işaretlerini önünüze nasıl koyuyor? Kuşkusuz bunda, sıkıntılara sonuna kadar göğüs geren ve (Allah’a karşı) derin bir şükran duygusu taşıyanlar için mesajlar vardır.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Görmez misiniz ki (ey insanlar), O`nun (müdahalesinin) delillerini size göstermek için gemiler denizde Allah`ın nimeti sayesinde yol alıyorlar? Elbet bütün bunlarda, derin bir şükran duygusuyla (O`na) kullukta direnenler için mesajlar vardır.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Görmedin mi ki, muhakkak gemiler denizde Allah’ın nîmetiyle akar gider, size O’nun âyetlerinden göstermek için. Şüphe yok ki, bunda her bir çokça sabreden, çokça şükreden için ibretler vardır.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Görmez misin ki, gemiler denizde Allah’ın nimetiyle akıp gider. Böylece size âyetlerini (varlığının delillerini) gösterir. Bunlarda pek sabırlı ve çok şükreden kimseler için âyetler (işaretler) vardır.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Allah’ın nimetiyle (su ve rüzgar ile) akıp giden gemileri görmedin mi? Ayetlerden bazısını size göstermek için!.. Bunda pek sabırlı, çok şükreden herkes için ibretler vardır.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Allah size, bir kısım delillerini göstersin diye, Allah’ın izniyle gemilerin denizde akıp gittiğini görmediniz mi? Şüphesiz bunda çok sabreden çok şükreden herkes için ibretler vardır.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Görmez misiniz ki gemiler Allah’ın lütfu ile denizde yüzüyor. Bu, Allah’ın varlığının ve kudretinin bazı delillerini göstermek içindir. Elbette bunda pek sabırlı, çok şükürlü olanlar için ibretler vardır.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  (Allâh) size, bir kısım âyetlerini göstersin diye, Allâh’ın ni’metiyle gemilerin denizde gittiğini görmedin mi? Şüphesiz bunda sabreden, şükreden herkes için ibretler vardır.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Size ayetlerinden göstermek için, Allah’ın nimetiyle gemilerin denizde akıp gittiğini görmüyor musun? İşte bunda tüm sabredenler ve şükredenler için işaretler vardır.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Görmüyor musun ki, size ayetlerinden (bazılarını) göstermesi için, gemiler Allah’ın nimetiyle denizde akıp gitmektedir! Hiç şüphe yok bunda, çok sabreden, çok şükreden için gerçekten ayetler vardır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Size, ayetlerinden göstermek için, Allah’ın nimetleriyle gemilerin denizde akıp gidişini görmedin mi? Kuşkusuz, bunda gereğince sabreden, gereğince şükreden herkes için kesin ibretler vardır.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Seest thou not that the ships sail through the ocean by the Grace of Allah?- that He may show you of His Signs? Verily in this are Signs for all who constantly persevere and give thanks.