ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ
Zalike bi ennellahe hüvel hakku ve enne ma yed’ une min dunihil batılü ve ennellahe hüvel aliyyül kebır
Kelime
Anlamı
Kökü
ذَٰلِكَ
böyledir
بِأَنَّ
çünkü
اللَّهَ
Allah
هُوَ
O
الْحَقُّ
haktır
وَأَنَّ
ve elbette
مَا
يَدْعُونَ
yalvardıkları
مِنْ
دُونِهِ
O’ndan başka
الْبَاطِلُ
batıldır
وَأَنَّ
ve gerçekten
اللَّهَ
Allah’tır
هُوَ
O
الْعَلِيُّ
ulu
الْكَبِيرُ
ve büyük

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Bu da şu yüzdendir; çünkü Allah, gerçektir ve ondan başka her neye kulluk ediyorsanız hepsi de boştur ve şüphe yok ki Allah, öyle bir mâbuttur ki odur pek yüce ve büyük.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Gerçek böyledir. Tüm kâinâtı belli kanun ve sistemlerle idare eden Allah, ibadet edilmesi gereken, gerçek ilahtır. O’ndan başka yalvarıp yakardıklarınız ise, anlamsız boş ve tamamiyle geçersiz şeylerdir. Gerçekten de Allah, pek yüce ve çok büyüktür.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Çünkü Allah, hakkın ta kendisidir; O’ndan başka taptıkları ise hiç şüphesiz bâtıldır. Gerçekten Allah çok yüce, çok uludur.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Bu böyledir çünkü Allâh, "HÛ"dur; Hak’tır (Mutlak Hakikattir)... Muhakkak ki, O’nun dûnunda isimlendirdikleri şeyler, asılsız - boş şeylerdir! Muhakkak ki Allâh "HÛ"dur; Alîy’dir, Kebiyr’dir.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Bu da şu yüzdendir; çünkü Allah, gerçektir ve ondan başka her neye kulluk ediyorsanız hepsi de boştur ve şüphe yok ki Allah, öyle bir mâbuttur ki odur pek yüce ve büyük.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  İşte-böyle; şüphesiz Allah, O, Hak olandır ve şüphesiz O’nun dışında taptıkları (tanrılar) ise, batıldır. Şüphesiz Allah, Yücedir, büyüktür.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  (Allah’ın ilim ve kudretinin genişliği) şundan: Çünkü Allah, ibadete müstahak olan Vacib Tealâ’dır. O’ndan başka taptıkları hep bâtıldır. Gerçekten Allah, her şeyden yücedir, her şeyden büyüktür.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Bütün bunlar, Allah`ın yegâne gerçek tanrı, O`ndan başka her şeyin bâtıl olduğunu göstermektedir. Çünkü Allah, yücedir; büyüktür.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Bu, Allah’in hak olmasindan ve O’ndan baska taptiklari seylerin batil olmasindandir. Dogrusu Allah yucedir, buyuktur.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Bu böyledir. Çünkü Allah hakk’tır, O’ndan başka taptıklarınız bâtıldır. Ve elbette Allah cok yücedir, cok büyüktür.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Gerçek budur. Yalnızca Allah, Mutlak hakikattir ve insanların O`ndan başka çağırdıkları her şey değersiz ve geçersizdir. Gerçekten Allah, çok yücedir, çok büyüktür!

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Bu böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir, onu bırakıp da taptıkları ise batıldır. Şüphesiz Allah yücedir, büyüktür.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Çünkü Allah, hakkın ta kendisidir; O’ndan başka taptıkları ise hiç şüphesiz bâtıldır. Gerçekten Allah çok yüce, çok uludur.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Çünkü ALLAH gerçektir, O’nun dışında çağırdıkları batıldır ve ALLAH En Yüce ve En Büyüktür.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Bu da şundandır ki, Allah hakkın ta kendisidir. (İnsanların) O’ndan başka taptıkları ise mutlaka batıldır. Şüphesiz ki Allah, çok yücedir, çok büyüktür.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Bu, Allah’ın hak olmasından ve O’ndan başka taptıklarının batıl olmasındandır. Doğrusu Allah yücedir, büyüktür.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  İşte böyle; şüphesiz Tanrı, O, Hak olandır ve şüphesiz O’nun dışında taptıkları (tanrılar) ise batıldır. Şüphesiz Tanrı yücedir, büyüktür.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Çünkü Allah, hakkın ta kendisidir; O’ndan başka taptıkları ise hiç şüphesiz bâtıldır. Gerçekten Allah çok yüce, çok uludur.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Bu, şundandır: Çünkü Allah hakkın ta kendisidir, Ondan başka tapdıklarınız ise hiç şübhesiz baatıldır. Hakıykat, Allah, O, çok yüce, çok büyükdür.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Böyledir! Çünki Allah, O hak olandır; (onların) O`ndan başka (kendisine)yalvarmakta oldukları şeyler ise gerçekten bâtıldır. Şübhesiz ki Aliyy (pek yüce olan), Kebîr(pek büyük olan) ancak Allah`dır.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Bu, Allah’ın; hakkın kendisi ve O’ndan başka taptıklarının da batıl olmasındandır. Doğrusu Allah; çok yücedir, çok büyüktür.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  İşte şüphesiz ki Allah, bunları yapan O gerçek ve hak olandır. Kendisinden başka dua edip kulluk ettikleriniz ise batıldır. Muhakkak ki Allah, erişilemeyecek kadar yüce ve en büyük olandır.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  İşte bu, Allah’ın hak olması sebebiyledir. Ve O’ndan başka taptıkları şeyler mutlaka bâtıldır. Muhakkak ki Allah; Âli’dir (yüce), Kebir’dir (büyük).

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Bu, Allah’ın hak olmasından ve O’ndan başka taptıkları şeylerin batıl olmasındandır. Doğrusu Allah yücedir, büyüktür.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Gerçek budur: Yalnızca Allah, Mutlak Hakikattir ve insanların O’ndan başka çağırdıkları her şey tamamiyle değersiz ve geçersizdir; çünkü yalnız Allah yüce ve gerçekten uludur!

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  İşte bu yüzdendir ki Allah mutlaka hakikatin ta kendisidir ve onların O`nun dışında yalvarıp yakardığı her şey bütünüyle batıldır: evet o Allah ki yüce olan O`dur, ulu olan O`dur.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Şu beyan olunanlar şundandır ki, hak olan şüphe yok ancak Allah Teâlâ’dır. O’nun gayrı çağırdıkları hep bâtıldır. Ve muhakkak ki Allah’tır, o çok yüce, çok büyük olan O’dur.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Çünkü Allah hakkın tâ kendisidir. O’ndan başka taptıkları ise hiç şüphesiz bâtıldır. Doğrusu Allah çok yücedir, büyüktür.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Bu böyledir; çünkü O Allah hakkın/gerçeğin ta kendisidir. O’ndan başka taptıkları ise elbette yalandır/batıldır! Şüphesiz Allah; çok yücedir, çok büyüktür!

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Bu, Allah’ın hak olmasından ve O’ndan başka taptıklarının batıl olmasındandır. Doğrusu Allah yücedir, büyüktür.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Bu, böyledir. Çünkü Allah gerçeğin, hakkın ta kendisidir. Müşriklerin O’ndan başka yalvardıkları tanrılar ise batıldır. Gerçekten Allah çok yücedir, çok büyüktür.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Böyledir, çünkü Allâh haktır, O’ndan başka yalvardıkları bâtıldır. Gerçekten ulu ve büyük olan, yalnız Allah’tır.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Bu, Allah’ın hak ve O’ndan başka yalvardıklarının batıl olduğunu gösterir. Ki Allah, yüce O’dur, büyük O’dur.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  İşte böyle; hiç şüphesiz Allah, O, Hak olandır ve hiç şüphesiz O’nun dışında tapmakta oldukları (tanrılar) ise batıldır. Hiç şüphe yok Allah, yücedir, büyüktür.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Bu böyledir; çünkü Allah, Hakk’ın ta kendisidir. O’nun berisinde yalvarıp yakardıkları ise bâtıldır. Ve Allah Aliyy’dir, yüceliğine sınır yoktur; Kebîr’dir, büyüklüğüne sınır yoktur.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  That is because Allah is the (only) Reality, and because whatever else they invoke besides Him is Falsehood; and because Allah,- He is the Most High, Most Great.