1. Elif, lâm, mîm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bunlar, hikmet dolu kitabın âyetleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Güzel işler yapanlar için bir rehber ve bir rahmet kaynağıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Güzeli hayata geçirenler, namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler; onlar âhirete de kesin olarak iman ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İşte onlar, Rabblerinin göstermiş olduğu doğru yol üzerindedirler ve onlar mutluluğa ereceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bazı insanlar vardır ki, cahillikleri yüzünden başkalarını Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlence vesilesi edinmek için boş laf satın alırlar. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ona âyetlerimiz okunduğu zaman sanki bunları işitmemiş, sanki kulaklarında ağırlık varmış gibi kibirlenerek yüz çevirirler. Sen de ona acıklı bir azabı müjdele! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (8-9) İnanıp yararlı iş yapanları ise nimetlerle dolu, süreli olarak kalacakları cennetler bekliyor. Bu, Allah`ın gerçek bir vaadidir. O`nun gücü her şeye yeter; her işinde hikmet vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (8-9) İnanıp yararlı iş yapanları ise nimetlerle dolu, süreli olarak kalacakları cennetler bekliyor. Bu, Allah`ın gerçek bir vaadidir. O`nun gücü her şeye yeter; her işinde hikmet vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Allah, gökleri, görebileceğiniz direkler olmadan yarattı. Sizi sarsmasın diye yeryüzüne sabit dağlar koydu ve orada her çeşit canlının çoğalmasını sağladı. Biz, gökyüzünden su indirip orada her türlü faydalı bitkiler yetiştirmişizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bunların hepsi Allah`ın yarattığıdır. O`ndan başkasının ne yarattığını bana gösteriniz. Hayır; zâlimler apaçık sapıklık içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Andolsun biz, Lokmân`a “Allah`a şükret” diye hikmet verdik. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden de bilsin ki Allah, hiçbir şeye muhtaç değildir; her türlü övgüye lâyıktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. “Yavrucuğum! Allah`a asla ortak koşma! Çünkü şirk, büyük bir zulümdür.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Biz, insana, anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu, sıkıntı üstüne sıkıntı çekerek karnında taşıdı. Sütten kesilmesi iki yıl içinde oldu. “Bana ve anne babana şükret!” dedik. Dönüş sadece banadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Eğer anne baban seni bir şeyi körü körüne bana ortak koşman için zorlarlarsa, onlara itaat etme! Onlarla dünyada iyi geçin! Bana yönelenlerin yoluna uy! Sonunda dönüşünüz ancak banadır. O zaman size, yapmış olduklarınızı haber vereceğim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. “Yavrucuğum! Yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu, bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa, yine de Allah onu ortaya çıkarır. Doğrusu Allah en ince işleri görüp bilmektedir; her şeyden haberdardır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. “Yavrucuğum! Namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten sakındırmaya çalış, başına gelenlere sabret! Doğrusu bunlar, azim ve kararlılık gösterilmeye değer şeylerdendir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. “Küçümseyerek insanlardan yüzçevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Zira Allah, kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. “Yürüyüşünde ölçülü ve dengeli ol, sesini alçalt! Unutma ki, seslerin en çirkini eşek sesidir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Allah`ın, göklerde ve yerde bulunan her şeyi sizin emrinize boyun eğdirdiğini, açık ve gizli bütün nimetlerini size bolca verdiğini görmez misiniz? İnsanlardan bazıları, Allah hakkında hiçbir bilgisi olmadan, rehberi ve aydınlatıcı bir kitabı bulunmadan tartışmaya girerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Onlara, “Allah`ın indirdiğine uyunuz” denince; “Babalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız” derler. Şeytan onları alevli ateşe çağırmış olsa da mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. İyi davranarak kendini Allah`a teslim eden kimse, şüphesiz en sağlam kulpa tutunmuş olur. İşlerin sonucu Allah`a aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. İnkâr edenin inkârı seni üzmesin. Onların dönüşü bizedir. O zaman yaptıklarını kendilerine haber veririz. Şüphesiz ki Allah, sinelerde olanı bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onlara biraz geçim sağlar, sonra ağır bir azaba sürükleriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. “Övgü, Allah`a aittir. Ama onların çoğu bilmiyorlar.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah`ındır. Şüphesiz yalnızca Allah, kendi kendine yeterlidir; bütün övgüler O`na aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Yeryüzünde bulunan ağaçlar kalem olsa, yedi denizle desteklenen bir deniz de mürekkep olsa, yine de Allah`ın sözleri yazmakla bitmezdi. Doğrusu Allah, güçlüdür; hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Hepinizin yaratılması ve yeniden diriltilmesi, tek bir canlının yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Şüphesiz ki, Allah her şeyi işitendir; her şeyi görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Allah`ın, geceyi gündüze ve gündüzü de geceye kattığını, güneşi ve ayı insanların hizmetine verdiğini görmedin mi? Bunlardan her biri belirlenen süreye kadar yörüngelerinde seyredip dururlar. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Bütün bunlar, Allah`ın yegâne gerçek tanrı, O`ndan başka her şeyin bâtıl olduğunu göstermektedir. Çünkü Allah, yücedir; büyüktür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Size kudretinin delillerinden bir kısmını göstermek için gemilerin denizde Allah`ın lütfuyla seyrettiğini görmedin mi? Bunda, sabreden ve şükreden herkes için dersler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Dağlar gibi dalgalar insanları kuşattığı zaman dini yalnız Allah`a has kılarak O`na yalvarırlar. Allah onları karaya çıkarıp kurtardığı zaman, içlerinden bir kısmı gevşeme gösterirler. Zaten bizim ayetlerimizi nankör gaddarlardan başkası inkâr etmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ey İnsanlar! Rabbinize karşı saygılı olunuz! Ebeveynin çocuğuna, çocuğun ebeveynine fayda veremeyeceği bir günden sakınınız! Allah`ın verdiği söz elbette gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın! Şeytan sizi Allah ile aldatmasın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Şüphesiz, kıyametin bilgisi yalnız Allah katındadır. Yağmuru O yağdırır. Rahimlerde ne olduğunu da bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan, Allah`tır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster