إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ
İnnellezıne amenu ve amilus salihati lehüm cennatün neıym
Kelime
Anlamı
Kökü
إِنَّ
elbette
الَّذِينَ
kimselere
امَنُوا
inanan(lara)
وَعَمِلُوا
ve yapanlara
الصَّالِحَاتِ
iyi işler
لَهُمْ
onlara vardır
جَنَّاتُ
cennetler
النَّعِيمِ
ni’meti bol

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Şüphe yok ki inananlarındır ve iyi işlerde bulunanlarındır Naîm cennetleri.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  İnanan ve doğru dürüst işler yapanlara, nimeti bol cennetler vardır.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Şüphesiz, iman edip de güzel davranışlarda bulunanlar için, nimetleri bol cennetler vardır.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  İman edip imanın gereğini uygulayanlara gelince, onlara Naîm cennetleri (Esmâ kuvvelerinin Rahıymî özellikleriyle yaşam) vardır.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  İman edip salih ameller işleyenler için ise nimetlerle dolu cennetler vardır.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  (Ancak) Gerçekten iman edip salih amellerde bulunanlar ise; onlar için nimetlerle-donatılmış cennetler vardır.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Fakat iman edip de salih ameller işliyenler, şüphesiz ki onlara, Na’îm cennetleri (nimetleri tükenmez cennetler) var.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  (8-9) İnanıp yararlı iş yapanları ise nimetlerle dolu, süreli olarak kalacakları cennetler bekliyor. Bu, Allah`ın gerçek bir vaadidir. O`nun gücü her şeye yeter; her işinde hikmet vardır.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (8-9) Inanip yararli is isleyenler icin, Allah’in vadi geregince temelli kalacaklari nimet cennetleri vardir. O; gucludur, hakim’dir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Onlar ki, imân edip iyi-yararlı amellerde bulundular, şüphesiz onlar için nîmet cennetleri vardır.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (Buna karşılık) inandıktan sonra doğru ve yararlı işler yapanlar nimetlerle dolu cennetlere kavuşacaklardır.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (8-9) Şüphesiz, iman edip salih amel işleyenler için içlerinde ebedî kalacakları Naîm cennetleri vardır. Allah, (bu konuda) gerçek bir vaadde bulunmuştur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (8-9) Şüphesiz, iman edip de güzel davranışlarda bulunanlar için, içinde devamlı kalacakları ve nimetleri bol cennetler vardır. Bu, Allah’ın verdiği gerçek sözdür. O, mutlak güç ve hikmet sahibidir.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Gerçeği onaylayıp erdemli davrananlar için nimet bahçeleri vardır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Fakat iman edip de salih amel işleyenlere gelince, onlar için nimet cennetleri vardır.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  İnanıp yararlı iyi işler yapanlar için nimeti bol cennetler vardır.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  (Ancak) Gerçekten inanıp salih amellerde bulunanlar ise; onlar için nimetlerle donatılmış cennetler vardır.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Şüphesiz, iman edip de güzel davranışlarda bulunanlar için, nimetleri bol cennetler vardır.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (8-9) Hakıykat, îman edib de güzel güzel amel (ve hareket) lerde bulunanlar (yok mu?) Naıym cennetleri — kendileri içlerinde ebedî kalıcı olmak üzere — onlarındır. Bu, Allahın gerçek va’didir. O, yegâne gaalib, yegâne hüküm ve hikmet saahibidir.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Muhakkak ki îmân edip sâlih ameller işleyenler var ya, onlar için Naîm Cennetleri vardır.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  İman edip salih amel işleyenlere; muhakkak ki Naim cennetleri vardır.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  İman edip salih amel işleyenler için, nimet bahçeleri var.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Muhakkak ki âmenû olanlar (Allah’a ulaşmayı dileyenler) ve salih amel (nefs tezkiyesi) yapanlar için naîm cennetleri vardır.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  (Ancak) Gerçekten iman edip salih amellerde bulunanlar (var ya), onlar için de nimetlerle donatılmış cennetler vardır.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  (Buna karşılık) iman edip doğru ve yararlı işler yapanlar mutluluk bahçelerine kavuşacaklar,

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Bir de iman eden ve imanına uygun eylemler ortaya koyan kimseler var ki, her tür nimetle dolu olan cennetler onların olacak:

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Muhakkak o kimseler ki, imân ettiler ve sâlih sâlih amellerde bulundular, onlar için de Nimet cennetleri vardır.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  İman edip de sâlih ameller işleyenlere Naîm cennetleri vardır.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Şüphesiz iman edenlere ve faydalı bir işi en iyi şekilde yapanlara nimet cennetleri vardır.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  İnanıp yararlı iyi işler yapanlar için nimeti bol cennetler vardır.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  İman edip, güzel ve makbul işler yapanlara naim cennetleri vardır.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  İnanan ve iyi işler yapanlara ni’meti bol cennetler vardır.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  İman edenler ve doğruları yapanlara gelince, onlar için de nimet cennetleri vardır.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  (Ancak) Gerçekten iman edip salih amellerde bulunanlar ise; onlar için de nimetlerle donatılmış cennetler vardır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  İman edip hayra ve barışa yönelik fiiller sergileyenlere gelince, onlar için nimetlerle dolu cennetler vardır.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  For those who believe and work righteous deeds, there will be Gardens of Bliss,-