1. Elif-Lam-Mim! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. İşte bunlar, her hükmünde tam isabet kaydeden ilahi kelamın ayetleridir; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Allah`ı görür gibi hareket edenler için bir rehber ve bir rahmet olan (ayetleri); Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. onlar ki namazı hakkını vererek eda ederler, arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli öderler; zira onlar ahirete inananların ta kendisidirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İşte onlar, Rablerinden gelen kusursuz bir rehberliğe tabidirler; ve işte onlar, evet onlardır ebedi mutluluğa erenler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ama insanlardan öyleleri vardır ki, bilgisizce (başkalarını) Allah yolundan saptırmak ve onu gülünç duruma düşürmek için (ilahi mesajlar üzerinden) kelime oyunu oynamaya kalkışırlar: işte onlar onur kırıcı bir terk edilmişliğe mahkum olacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Böyle birine ayetlerimiz okunduğu zaman sanki kulaklarında kurşun varmış gibi hiç aldırmadan serkeşçe yüz çevirir: İşte böylesini can yakıcı bir azap ile müjdele. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Bir de iman eden ve imanına uygun eylemler ortaya koyan kimseler var ki, her tür nimetle dolu olan cennetler onların olacak: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onlar orada Allah`ın mutlaka gerçekleşecek olan vaadi uyarınca ebedi kalacak. Zira O her işinde mükemmel olandır, her hükmünde tam isabet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O gökleri, gördüğünüz bir direk olmaksızın yarattı ve O sizi sarsmasın diye yeryüzüne kalkmaz kımıldamaz dağlar yerleştirdi ve orada her çeşit canlı varlığın üremesini sağladı. İşte Biz, gökten yağmuru (böyle) indiririz, akabinde orada her tür ve cinsten yararlı varlığı (böyle) yetiştiririz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bu Allah`ın yaratışıdır: Haydi, gösterin bakayım O`nun dışındakiler neyi yaratmışlar? Hayır, zulme gömülüp gitmiş olanlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Doğrusu Biz Lokman`a da (şu) hikmeti bahşetmiştik: "Allah`a şükret! Çünkü (O`na) şükreden kendi lehine şükretmiş olur. Fakat kim de nankörlük ederse, iyi bilsin ki Allah kendi kendine yeterli olandır, her tür övgüye layık olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Hani Lokman oğluna öğüt verirken şöyle diyordu: "Yavrucuğum! Allah`tan başkasına ilahlık yakıştırma! Çünkü her tür ilahlık yakıştırma gerçekten de korkunç bir zulümdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Nitekim (Allah şöyle buyurur): "Biz insana anne babasına (iyi) davranmasını emrettik. Annesi onu ağır acılara katlanarak karnında taşıdı ve onun sütten kesilmesi iki yılda gerçekleşti: şu halde (ey insan), Bana ve anne babana şükret; (ama sonunda) dönüş yalnızca Banadır!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Yine (Allah): "Eğer hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi Bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, asla onlara itaat etme! Yine de onlara şu (geçici) dünyada iyi davran ve yönünü Bana dönenlerin yolunu izle! En sonunda elbet Bana döneceksiniz ve yapıp ettiğiniz her şeyin (gerçeğini) size bir bir göstereceğim" (diye buyurur). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (Lokman): "Yavrucuğum! (Yapıp ettiğiniz) o şeyler isterse bir hardal tanesi kadar olsun, ister bir kayanın bağrında, ister göklerin derinliklerinde, isterse yerin altında saklı bulunsun; Allah onu bulup ortaya çıkarır: çünkü Allah (ilmiyle) her şeye nüfuz eder, her şeyden haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. "Yavrucuğum! Allah`a kulluğunu hakkıyla yerine getir, her zaman iyi ve doğru olanı önerip kötü ve yanlış olandan sakındır; başına gelenlere göğüs ger! Şüphesiz bütün bunlar kararlılık ve direnç isteyen işlerdendir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. "Kasıntılık yapıp insanlara karşı böbürlenme ve yeryüzünde çalım satarak dolaşma! Zira unutma ki Allah kendini beğenmiş kibirliyi sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (Hayat) yürüyüşünde dengeli ol ve sesini yükseltme! Unutma ki seslerin en çirkini eşeğin sesidir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. İşte (ey insanlar), görmez misiniz ki Allah göklerde ve yerde bulunan her şeyi emrinize amade kılmıştır; açıktan ve gizli olarak size nimetlerini bol bol ihsan etmiştir? Ne ki yine de insanlar içerisinden herhangi bir bilgiye, yol gösterici bir kılavuza ve aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın Allah hakkında tartışan kimseler çıkabilmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. İşte böylelerine "Allah`ın indirdiklerine uyun!" denildiğinde: Asla, biz sadece babalarımızın hayat tarzına uyarız!" derler. Ne yani, Şeytan onları çılgın bir ateşin azabına çağırmış olsa da mı (bunda ısrar edecekler)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ama kim de bütün varlığıyla görürcesine inandığı Allah`a teslim olursa, işte o kopmaz bir halkaya sımsıkı yapışmış olur: en nihayet her iş döner dolaşır, sonucunu takdir etmesi için Allah`a varır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Kim de inkara saparsa, artık onun inkarına üzülmen gerekmez. (Nasıl olsa) sonunda Bize dönecekler; ve Biz yaptıklarını(n iç yüzünü) bir bir kendilerine haber vereceğiz: çünkü Allah göğüslerideki en mahrem sırları bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Tadımlık bir hazzı kısa vadede tüketmelerini sağlarız; ardından onları altında ezilecekleri ağır bir azaba mahkum ederiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Eğer onlara kalkıp da sorsan "Gökleri ve yeri yaratan kimdir?" diye, hiç tereddütsüz "Allah`tır" derler. Sen de "Hamd Allah`a mahsustur" de! Ne var ki onların çoğu bunu dahi kavramaktan acizdirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Göklerde ve yerde olan her şey Allah`a aittir; şüphesiz Allah var ya: işte O`dur kendi kendine yeterli olan, her tür övgüye layık olan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ve eğer dünyanın tüm ağaçları kalem olsa denizleri de mürekkep, buna yedi deniz daha eklense, Allah`ın kelimeleri yine de tükenmez: çünkü Allah`tır her işinde mükemmel olan, her hükmünde tam isabet kaydeden. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Hepinizin yaratılması ve tekrar diriltilmesi, (O`nun için) bir tek can(ın yaratılması ve diriltilmesi) gibidir: Kuşkusuz Allah her şeyi işitir, her şeyi tarifsiz bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Fark etmez misin ki (ey insan): Allah geceyi uzatıp gündüzü kısaltıyor ve gündüzü uzatıp geceyi kısaltıyor; O güneşi ve ayı bir yasaya tabi kıldı da, her biri sonu yasayla belirlenmiş bir süre doluncaya kadar hareketini sürdürüyor? Yine (bilmez misiniz) ki Allah, yaptığınız her şeyden haberdardır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. İşte bu yüzdendir ki Allah mutlaka hakikatin ta kendisidir ve onların O`nun dışında yalvarıp yakardığı her şey bütünüyle batıldır: evet o Allah ki yüce olan O`dur, ulu olan O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Görmez misiniz ki (ey insanlar), O`nun (müdahalesinin) delillerini size göstermek için gemiler denizde Allah`ın nimeti sayesinde yol alıyorlar? Elbet bütün bunlarda, derin bir şükran duygusuyla (O`na) kullukta direnenler için mesajlar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Derken, dalgalar onları zifiri gölgeler gibi kuşattığında, yalnız O`na yönelerek başlarlar Allah`a yalvarıp yakarmaya; fakat onları sağ salim karaya çıkarır çıkarmaz, onlardan kimileri ortada kalarak (inanmakla inanmamak arasında) bocalar durur: zaten ayetlerimizi, habis kafirlerden başkası bile bile inkar etmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ey İnsanlık! Rabbinize karşı sorumluluğunuzu hatırlayın! Dahası ne anne babanın çocuğuna, ne de çocuğun anne babasına hiçbir fayda sağlamayacağı bir günün dehşetinden sakının! Unutmayın ki Allah`ın vaadi gerçekleşecektir: şu halde bu dünya hayatı sizi asla ayartmasın; dahası, aldatıcının hiçbir türü sizi Allah (hakkındaki asılsız düşünceler) ile aldatmasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Şu da bir gerçektir ki, Son Saat`in bilgisi sadece Allah katındadır: yağmuru yağdıran O`dur; rahimlerde yer tutanı O bilir; oysa ki hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Dahası hiç kimse yarın hangi mekanda öleceğini bilemez. Şüphesiz Allah`tır her şeyi bilen, her şeydan haberdar olan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster