1. Elif. Lam. Mim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bunlar hikmetli Kitab’ın ayetleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. İyilik edenler için bir hidayet ve rahmettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Onlar namazı kılar, zekatı verirler ve onlar ahirete kesin olarak inanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İşte onlar Rab’lerinin göstermiş olduğu hidayet yolu üzerindedirler ve kurtuluşa erecek olanlar da onlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bazı insanlar vardır ki, cahillikleri yüzünden başkalarını Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlence vesilesi edinmek için boş laf satın alırlar. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ona ayetlerimiz okunduğunda, sanki onları duymamış, sanki kulaklarında bir ağırlık varmış gibi büyüklenerek arkasını döner. Onu acıklı bir azapla müjdele. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. İman edip salih ameller işleyenler için ise nimetlerle dolu cennetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Orada sonsuza kadar kalacaklardır. (Bu) Allah’ın hak olan vaadidir. O güçlüdür, hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O, gökleri gördüğünüz üzere bir direk olmadan yarattı, sizi sarsar diye yeryüzüne sabit dağlar yerleştirdi ve orada her canlıdan yaydı. Gökten de su indirip onunla her güzel çiftten bitirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İşte bu Allah’ın yaratmasıdır. O’ndan başkasının ne yarattığını bana gösterin bakalım! Hayır. Zalimler açık bir sapıklık içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. ’Allah’a şükret’ diye hikmeti verdik. Kim şükrederse ancak kendi için şükreder. Kim de nankörlük ederse şüphesiz Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, övgüye layık olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. ’Ey oğulcağızım! Allah’a ortak koşma. Şüphesiz ortak koşmak (şirk) büyük bir zulümdür.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Biz insana anne ve babasını tavsiye ettik. Anası onu zayıflık üstüne zayıflığa düşerek taşımıştır. Sütten kesilmesi de iki yıl içinde olur. Bana ve anne babana şükret. Dönüş yalnız banadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Eğer seni, hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa o zaman onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyilikle geçin ve bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz banadır. Böylece ben size yaptıklarınızı haber veririm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. ’Ey oğulcağızım! Gerçek şu ki, (yapılan iş) bir hardal tanesi ağırlığınca bile olsa ve o bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin içinde bulunsa Allah onu getirir. Şüphesiz Allah lütuf sahibidir, (her şeyden) haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ey oğulcağızım! Namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten sakındır ve başına gelene sabret. Çünkü bunlar üzerinde kararlılık gösterilecek işlerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. İnsanlara yüzünü çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah kendini beğenip böbürlenen hiçbir kimseyi sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Yürüyüşünde dengeli ol ve sesini alçalt. Doğrusu seslerin en çirkini eşeklerin sesidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Allah’ın göklerde ve yerde olanları sizin hizmetinize verdiğini nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca verdiğini görmediniz mi? İnsanlardan kimi de bilgisizce, bir yol göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın Allah hakkında tartışır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. ’Hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız’ derler. Şeytan onları dehşetli ateşin azabına çağırıyor olsa da mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Kim iyilik eden biri olarak yüzünü Allah’a teslim ederse o en sağlam kulpa yapışmıştır. İşlerin sonu Allah’a varır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Kim de inkar ederse inkarı seni üzmesin. Onların dönüşleri bizedir. Biz onlara yaptıklarını haber veririz. Şüphesiz Allah gönüllerde olanı bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onları kısa bir süre geçindirir sonra katı bir azaba atarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. ’Hamd Allah’adır.’ Hayır, onların çoğu bilmiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ındır. Şüphesiz Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, övgüye layık olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Yeryüzündeki ağaçların hepsi kalem olsa, deniz de arkasından yedi deniz ona destek olarak (mürekkep olsa) Allah’ın kelimeleri bitmez. Şüphesiz Allah güçlüdür, hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Sizin yaratılmanız ve diriltilmeniz ancak bir tek kişi(nin yaratılması ve diriltilmesi) gibidir. Muhakkak ki Allah duyandır, görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Allah’ın geceyi gündüzün içine soktuğunu, gündüzü de gecenin içine soktuğunu, güneşi ve ayı buyruk altına aldığını görmedin mi? Her biri belli bir süreye kadar hareket eder. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Bu da şu yüzdendir; çünkü Allah, gerçektir ve ondan başka her neye kulluk ediyorsanız hepsi de boştur ve şüphe yok ki Allah, öyle bir mâbuttur ki odur pek yüce ve büyük. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ayetlerinden (bazılarını) size göstermesi için Allah’ın nimetiyle gemilerin denizde akıp gittiğini görmedin mi? Şüphesiz bunda çok sabreden ve çok şükreden herkes için ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Onları gölgeler gibi dalgalar bürüdüğünde dini yalnız Allah’a has kılarak O’na dua ederler. Kendilerini karaya çıkarıp kurtardığında içlerinden bir kısmı orta yolu tutar. Gaddar nankörlerden başkası ayetlerimizi bile bile inkar etmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Ey insanlar! Rabbinizden sakının ve hiçbir babanın oğlu adına bir şey ödeyemeyeceği oğlun da babası için bir şey ödeyici olamayacağı günden korkun. Allah’ın vaadi gerçektir. O halde dünya hayatı sizi aldatmasın, çok aldatıcı (şeytan) da sizi Allah hakkında aldatmasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Kıyamet saatinin ilmi şüphesiz Allah katındadır. Yağmuru O yağdırır. Rahimlerde olanı bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez ve hiç kimse hangi yerde öleceğini bilmez. Allah bilendir, haberdar olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster