1. Elif. Lâm. Mim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kendisinde şüphe olmayan Kitab’ın indirilişi alemlerin Rabbi tarafındandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. ’Onu kendisi uydurdu’ mu diyorlar? Hayır o, senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için Rabbinden (gelen) haktır. Umulur ki doğru yola ererler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Allah O’dur ki gökleri, yeri ve bu ikisinin arasındakileri altı günde yaratmış sonra Arş’a hükümran olmuştur. Sizin O’ndan başka ne bir dostunuz ne de bir şefaatçiniz vardır. Hâlâ düşünmüyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Gökten yere bütün işleri düzenleyip yöneten O’dur. Sonra tüm işler, sizin saymakta olduğunuz bin yıl süreli bir günde, O’na yükselir. Yani siz insanların, tarihlerindeki bin yıllık olaylar, Allah’a göre bir günlük bir iştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. İşte O, gizliyi de açığı da bilen, güçlü ve merhamet sahibi olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O ki, her şeyin yaratılışını güzel yaptı ve insanı yaratmaya da çamurdan başladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra onun soyunu bayağı bir sudan olan bir özden (nutfeden) yaptı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Sonra onu düzenli bir şekle soktu ve içine kendi ruhundan üfledi. Size kulaklar, gözler ve kalpler verdi. Çok az şükrediyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. ’Yerde kaybolup gittikten sonra mı, biz mi yeniden yaratılacağız?’ Gerçekten onlar Rablerine kavuşmayı inkâr edenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. ’Sizin için görevlendirilmiş olan ölüm meleği canınızı alır sonra Rabbinize döndürülürsünüz.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. ’Ey Rabbimiz! Gördük ve duyduk. Bizi geri çevir salih amel işleyelim. Artık kesin olarak inananlarız’ (derlerken) bir görsen. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. ’Andolsun ben cehennemi cinlerden ve insanlardan dolduracağım’ sözü hak olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O halde, bu güne kavuşacağınızı unutmanıza karşılık azabı tadın. Biz de sizi unuttuk. Yaptıklarınıza karşılık sonu gelmeyen azabı tadın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Bizim ayetlerimize ancak, kendilerine, ayetlerimiz hatırlatıldığında hemen secdeye kapanan, Rablerini hamd ile tesbih eden ve büyüklük taslamayanlar inanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Yanları (ibadete kalkmak üzere) yataklarından uzaklaşır. Korku ve ümit ile Rablerine dua ederler ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden harcarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için, gözler aydınlatıcı ne (nimet)lerin saklandığını hiç kimse bilemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Hiç mü’min kişi fasık bir kimse gibi olur mu? Bunlar bir olmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İman edip salih ameller işleyenler için, yaptıklarına karşılık konak olarak barınma (Me’va) cennetleri vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. ’Yalanlamakta olduğunuz ateşin azabını tadın’ denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Andolsun ki onlara en büyük azaptan önce yakın azaptan tattıracağız. Umulur ki dönerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Muhakkak ki biz suçlulardan öç alıcıyız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Andolsun biz Musa’ya Kitab’ı vermiştik, şimdi sen ona kavuşmaktan kuşku içinde olma. Onu İsrailoğullarına yol gösterici kılmıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Sabrettiklerinde onlardan, bizim emrimizle doğruya ileten önderler kıldık (çıkardık). Onlar ayetlerimize de kesin olarak inanıyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Şüphesiz Rabbin, ayrılığa düştükleri konularda kıyamet günü hüküm verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Kendilerinden önce, şimdi yurtlarında dolaştıkları nice nesilleri helak etmiş olmamız onları doğru yola iletmedi mi? Şüphesiz bunda ibretler vardır. Yine de duymuyorlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Bizim suyu çorak bir yere sürdüğümüzü ve onunla, hayvanlarının ve kendilerinin yedikleri ekin çıkardığımızı görmediler mi? Yine de görmüyorlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. ’Eğer doğru söylüyorsanız şu fetih ne zaman?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. ’Fetih günü inkâr edenlere imanlarının yararı olmaz ve kendilerine bir süre de tanınmaz.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Artık onlardan yüz çevir ve bekle. Onlar da beklemektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster