1. Ey Peygamber, Allah’a sığın, emirlerine yapış, günahlardan arınarak azaptan korun, kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkâr eden kâfirlerin ve müslüman görünerek İslâm’a karşı gizli eylem planları ve eylem yapan münâfıkların, göstermelik hoşgörü taleplerini, senin şeriatine aykırı isteklerini kabul etme, onların düzenlerine boyun eğme. Allah her şeyi bilir, hikmet sahibi ve hükümrandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Sana Rabbinden vahyedilene uy. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Allah’a güven. Vekil olarak Allah yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Allah bir adamın göğüs boşluğunda iki kalp yaratmamıştır. Kendilerine zıhar yaptığınız (’Sen bana anamın sırtı gibisin’ diyerek kendinize haram kıldığınız) eşlerinizi analarınız yapmadı; evlatlıklarınızı da öz oğullarınız saymadı. Bunlar, sizin ağızlarınızda dolaştırdığınız sözlerinizdir. Allah gerçeği söyler ve (doğru) yola iletir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Onları babalarına nisbet ederek çağırın. Bu Allah katında daha adaletlidir. Eğer babalarını bilmiyorsanız onlar dinde kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Yanılarak yaptığınızdan dolayı size bir günah yoktur. Ancak kalplerinizin bile bile yaptığından dolayı (günah) vardır. Allah bağışlayandır, rahmet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Peygamber mü’minler için kendilerinden daha önceliklidir. Onun eşleri de onların anneleridir. Allah’ın kitabına göre akrabalar birbirlerine (diğer) mü’minlerden ve muhacirlerden, daha yakındırlar. Ancak dostlarınıza bir iyilik yapmanız müstesna. Bunlar, Kitap’ta yazılı bulunmaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Hani biz peygamberlerden kesin söz almıştık; senden de, Nuh’tan da, İbrahim’den de, Musa’dan da, Meryem oğlu İsa’dan da. Onlardan sağlam bir söz almıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (Allah) doğrulara doğruluklarından sormak için (bunu yaptı). İnkarcılar için ise acıklı bir azap hazırladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ey iman edenler! Allah’ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani size askerler gelmişti de biz onların üzerlerine rüzgar ve sizin göremediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı görüyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Onlar size hem üstünüzden hem alt tarafınızdan gelmişlerdi ve gözler kaymış, yürekler gırtlaklara dayanmıştı. Allah hakkında da çeşitli zanlarda bulunuyordunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İşte burada mü’minler imtihan edilmiş ve şiddetli bir sarsıntıyla sarsılmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. ’Allah ve Resulü bize sadece vaadlerde bulundu’ diyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. ’Evlerimiz korumasızdır’ diyerek Peygamber’den izin istiyorlardı. Oysa onlar (evler) korumasız değildi. Sadece kaçmak istiyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Eğer (Medine’nin) etrafından üzerlerine girilmiş olsaydı da sonra kendilerinden karışıklık (çıkarmaları) istenseydi buna mutlaka girişir, bunu yapmakta pek fazla gecikmezlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Oysa andolsun ki daha önce, arkalarını dönüp kaçmayacakları konusunda Allah’a söz vermişlerdi. Allah’a verilen söz ise sorulacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. ’Ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız kaçmanın size yararı olmaz. Kaçsanız bile ancak çok az bir süre yararlandırılırsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. ’Size bir kötülük dilese sizi Allah’tan koruyacak veya size bir rahmet dilese (engel olacak) kimdir? Onlar, kendileri için Allah’tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulabilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. ’Bize gelin’ diyenleri bilmektedir. Çok azı dışında onlar savaşa da gelmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (Geldiklerinde de) size karşı çok cimridirler. Bir korku (hali) geldiğinde üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimse gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korku gidince de hayra (mala, ganimetlere) karşı oldukça düşkünlük göstererek keskin dilleriyle sizi incitirler. İşte bunlar iman etmemişlerdir; Allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır. Bu, Allah için kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (Düşman) birliklerin(in) gitmediklerini sanıyorlardı. Birlikler yeniden gelseler çölde bedevilerle birlikte bulunarak sizin haberlerinizi sormayı isterlerdi. İçinizde olsalardı da ancak çok az çarpışırlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Andolsun ki, Allah’ın elçisinde sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmaya inanan ve Allah’ı çok anan kimseler için en güzel bir örnek vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Mü’minler düşman ordularını gördükleri zaman; «Bu Allah’ın ve Resulünün bize vaad ettiği zaferdir. Allah ve Resulü doğru söylemiştir» dediler. Bu, onların sadece imanlarını ve teslimiyetlerini arttırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Mü’minlerden öyle adamlar vardır ki, Allah’a verdikleri söze sadık kaldılar. Onlardan kimi (Allah yolunda şehid edilmek suretiyle) adağını yerine getirdi, kimi de (şehid olmayı) beklemektedir. (Ahidlerinde) hiçbir değişiklik yapmamışlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Bu sebeple Allah, doğruları doğrulukları ile mükafatlandırır; münafıkları da dilerse azaplandırır veya tevbelerini kabul eder. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Âllah, o kafirleri hiçbir şey elde edemeden öfkeleriyle geri çevirdi. Allah’ın yardımı savaşta mü’minlere yetti. Allah güçlüdür, mutlak galiptir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Kitap ehlinden onlara yardım edenleri de kalelerinden indirdi ve kalplerine korku saldı. Bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir ediyordunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Onların yerlerine, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız bir toprağa sizi mirasçı kıldı. Allah her şeye güç yetirendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. ’Eğer dünya hayatını ve süsünü istiyorsanız gelin size boşanma bedellerinizi vereyim de sizi güzel bir şekilde salıvereyim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ama eğer Allah’ı, Peygamberini ve ahiret yurdunu istiyorsanız şüphesiz Allah, sizden iyilik edenlere büyük bir ecir hazırlamıştır.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ey Peygamberin hanımları! Sizden kim açık bir hayasızlık işlerse onun için azap iki kat artırılır. Bu, Allah’a göre kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Sizden kim de Allah’a ve Peygamberine gönülden itaat eder ve salih amel işlerse ona da mükafatını iki kat veririz. Onun için ayrıca bol bir rızık hazırlamışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Ey Peygamber hanımları! Siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Eğer sakınırsanız. Sözü çekici bir şekilde söylemeyin ki sonra kalbinde bir hastalık bulunan tamaha kapılır. Uygun (ve ağırbaşlı bir şekilde) söz söyleyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Evlerinizde onurla oturun ve ilk cahiliye dönemindeki açılıp saçılma gibi açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekatı verin, Allah’a ve Peygamberine itaat edin. Ey ehli beyt! Allah sizden kiri gidermek ve sizi tertemiz etmek istiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Allah’ın evlerinizde okunan ayetlerini ve hikmeti anın. Şüphesiz Allah lütüf sahibidir, haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Şüphesiz Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mü’min erkeklerle mü’min kadınlar, gönülden boyun eğen erkeklerle gönülden boyun eğen kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, gönülden saygı duyan erkeklerle gönülden saygı duyan kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkeklerle ırzlarını koruyan kadınlar, Allah’ı çokça anan erkeklerle Allah’ı çokça anan kadınlar, (işte) bunlar için Allah bir bağışlama ve büyük bir ecir hazırlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Allah ve Peygamberi bir işe hükmettiğinde artık mü’min bir erkeğin ve mü’min bir kadının işlerinde kendi isteklerine göre bir seçim hakkı yoktur. Kim Allah’a ve Peygamberine karşı gelirse şüphesiz o apaçık bir sapıklığın içine düşmüştür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. ’Eşini yanında tut ve Allah’tan sakın’ diyordun. Allah’ın ortaya çıkaracağı şeyi de içinde gizliyor ve insanlardan korkuyordun. Oysa Allah kendinden korkmana daha layıktır. Sonunda Zeyd onunla ilişkisini kesince onu seninle evlendirdik ki, oğullukları eşleriyle ilişkilerini kestiklerinde üzerlerine bir zorluk olmasın. Allah’ın emri yerine getirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Allah’ın Peygamber’e farz kıldığı şeylerde ona bir güçlük yoktur. Bu, Allah’ın öteden beri, gelmiş geçmişlere uyguladığı yasasıdır. Allah’ın emri şüphesiz gereği gibi yerine gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Onlar (peygamberler), Allah’ın gönderdiklerini tebliğ ederler, O’ndan korkarlar ve O’ndan başka kimseden korkmazlar. Hesap görücü olarak Allah yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Muhammed sizin adamlarınızdan birinin babası değildir. Ancak Allah’ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Ey iman edenler! Allah’ı çokça anın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Gündüzün ilk ve son saatlerinde O’nu tesbih edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. O Allah ki, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için, üzerinize rahmet etmekte, melekleri de size bağışlanma dilemekte, işlerinizin düzgün gitmesi için dua etmektedirler. Allah, mü’minlere karşı çok merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Rablerine kavuşacakları o kıyamet günü mü’minlere yapılacak dirlik temennisi "Selam"dır. Allah onlara pek şanlı, şerefli, göz doldurucu mükafat hazırlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Ey peygamber! Biz seni şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Ve O’nun izniyle Allah’a çağıran ve aydınlatıcı bir kandil olarak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Mü’minlere, Allah’tan kendilerine büyük bir lütuf olduğunu müjdele. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerine de aldırma. Allah’a güven. Vekil olarak Allah yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Ey iman edenler! Mü’min kadınları nikahlar da sonra kendilerine dokunmadan boşarsanız sizin için üzerlerine sayacağınız bir iddet yoktur. Onlara geçimlik birşeyler verin ve kendilerini güzel bir tarzda salıverin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Ey Peygamber! Biz sana mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah’ın sana ganimet olarak verdiği (savaş esirleri)nden elinin altındaki (cariye)leri, amcanın kızlarından, halalarının kızlarından, dayının kızlarından, teyzelerinin kızlarından seninle birlikte hicret etmiş olanları, bir de Peygamber nikahlamak istediği takdirde kendini Peygambere bağışlayan mü’min kadını sana helal kıldık. Bu (sonuncusu, diğer) mü’minlerden ayrı olarak yalnızca sana özeldir. Biz onlara eşleri ve ellerinin altında bulunan (cariye)leri hakkında kendilerine neleri farz kıldığımızı biliyoruz. Bu sana bir zorluk olmaması içindir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Onlardan dilediğini geri bırakır, dilediğini yanına alırsın. Ayrıldıklarından istediklerini (yeniden almanda) senin üzerine bir günah yoktur. Onların gözlerinin aydın olması, üzülmemeleri ve kendilerine verdiğinle hepsinin hoşnut olmaları için bu daha uygundur. Allah kalplerinizde olanı bilir. Allah bilendir, hilim sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Bundan sonra artık (başka) kadınlar (alman) ve güzellikleri hoşuna gitse de bunları başkalarıyla değiştirmen sana helal olmaz. Ancak elinin sahip olduğu (cariye)ler müstesna. Allah her şeyi gözetmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Ey iman edenler! Peygamberin evlerine yemek için size izin verilmeden girmeyin ve (başka bir amaçla girdiğinizde) yemek vaktini gözetlemeyin. Ancak davet edildiğiniz zaman girin ve yemeği yediğinizde dağılın. Sohbet etmek için de (izinsiz girmeyin). Çünkü bu Peygamberi rahatsız ediyor ancak siz(e söylemek)den çekiniyordu. Ama Allah gerçe(ği bildirme)kten çekinmez. Onlardan (Peygamberin eşlerinden) bir şey istediğinizde perde arkasından isteyin. Bu hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temizdir. Sizin Allah’ın Peygamberine eziyet etmeniz doğru olmadığı gibi ondan sonra eşlerini nikahlamanız da ebediyen caiz olmaz. Şüphesiz bu Allah katında pek büyüktür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de muhakkak ki Allah her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Onlar için babaları, oğulları, kardeşleri, kardeşlerinin oğulları, kızkardeşlerinin oğulları, kadınları ve ellerinin altındakiler (köle ve cariyeleri) hakkında bir sakınca yoktur. (Ey Peygamber hanımları) Allah’tan sakının. Şüphesiz Allah her şeye şahittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Şüphesiz Allah ve melekleri Peygambere salat etmektedirler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve içtenlikle selam verin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Gerçekten Allah’a ve Peygamberine eziyet edenler (var ya); Allah onlara dünyada da ahirette de lanet etmiş ve onlar için aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara işlemedikleri bir şeyden dolayı eziyet edenler büyük bir iftira ve apaçık bir günah yükü yüklenmişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Cilbablarını üzerlerine alsınlar. Bu onların tanınmaları ve böylece eziyet edilmemeleri için daha uygundur. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. İki yüzlüler, kalplerinde fesat bulunanlar, şehirde bozguncu haberler yayanlar, eğer bundan vazgeçmezlerse, andolsun ki seni onlarla mücadeleye davet ederiz; sonra çevrende az bir zamandan fazla kalamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Lanetlenmiş olurlar. Nerede ele geçirilseler yakalanır ve kıyasıya öldürülürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. (Bu) Allah’ın daha önce geçenler hakkındaki kanunudur. Allah’ın kanununda bir değişiklik bulamazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. ’Onun ilmi ancak Allah katındadır.’ Ne bilirsin; belki de kıyamet yakın olabilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Muhakkak ki Allah kâfirleri lanetlemiş ve onlar için çılgın bir ateş hazırlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Orada sonsuza kadar kalıcıdırlar. Onlar, ne bir dost ne de bir yardımcı bulabilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. ’Ah! Keşke Allah’a itaat etseydik ve Peygambere itaat etseydik’ derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. ’Rabbimiz! Biz efendilerimize ve büyüklerimize itaat ettik onlar da bizi yoldan saptırdılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Rabbimiz! Onlara azaptan iki kat ver ve onları büyük bir lanet ile lanetle!’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Ey iman edenler! Musa’yı incitenler gibi olmayın. Nitekim Allah onu onların söylediklerinden temize çıkardı. O, Allah katında itibarlı biriydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Ki işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah’a ve Peygamberine itaat ederse muhakkak büyük bir kazanç sağlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Doğrusu biz emaneti göklere, yere ve dağlara sunduk da onlar onu yüklenmekten kaçındılar ve ondan korktular. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalim çok bilgisizdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Ki, Allah münafık erkeklerle münafık kadınları ve müşrik erkeklerle müşrik kadınları azaplandırsın; mü’min erkeklerle mü’min kadınların da tevbelerini kabul etsin. Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster