مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ۖ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا
Ma kane alen nebiyyi min haracin fıma feradallahü leh sünnetellahi fillezıne halev min kabl ve kane emrullahi kaderam makdura
Kelime
Anlamı
Kökü
مَا
yoktur
كَانَ
عَلَى
üzerine
النَّبِيِّ
Peygamber
مِنْ
herhangi
حَرَجٍ
bir güçlük
فِيمَا
bir şeyde
فَرَضَ
takdir ettiği
اللَّهُ
Allah’ın
لَهُ
kendisine
سُنَّةَ
yasasıdır
اللَّهِ
Allah’ın
فِي
arasında
الَّذِينَ
خَلَوْا
geçenler
مِنْ
قَبْلُ
sizden önce
وَكَانَ
ve
أَمْرُ
emri
اللَّهِ
Allah’ın
قَدَرًا
bir kaderdir
مَقْدُورًا
takdir edilmiş

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Allah’ın, ona farzettiğini yapmasında hiçbir vebal yok Peygambere; daha önce gelip geçenler hakkında da Allah’ın koyduğu yol yordam buydu ve Allah’ın emri, takdîr edilmiş ve yerine gelmiştir.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  O halde, Allah’ın kendisi için farz kılıp, takdir ettiği şeyi yapmasından dolayı, peygambere hiçbir suç isnat edilemez. Gerçekten bu sizden önce gelip geçenler içinde, Allah’ın bir uygulamasıydı ve şunu da unutma ki, Allah’ın iradesi mutlaka gerçekleşir.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Allah’ın, kendisine helâl kıldığı şeyde Peygamber’e herhangi bir vebâl yoktur. Önce gelip geçenler arasında da Allah’ın âdeti böyle idi. Allah’ın emri mutlaka yerine gelecek, yazılmış bir kaderdir.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Allâh’ın kendisine zorunlu kıldıklarında O Nebi’ye sorumluluk yoktur! Bu, önceden geçmişler içinde de Sünnetullâh’tır... Allâh’ın hükmü, planlanmış (yerine gelmesi kesin) bir kaderdir!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Allah’ın Peygamber’e farz kıldığı şeylerde ona bir güçlük yoktur. Bu, Allah’ın öteden beri, gelmiş geçmişlere uyguladığı yasasıdır. Allah’ın emri şüphesiz gereği gibi yerine gelecektir.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Allah’ın kendisine farz kıldığı bir şey(i yerine getirme)de peygamber üzerine hiçbir güçlük yoktur. (Bu,) Daha önce gelip geçen (ümmet)lerde Allah’ın bir sünnetidir. Allah’ın emri, takdir edilmiş bir kaderdir.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Allah’ın Peygamber için taksim ve takdir ettiği şeyde (Zeyneb’i kendisine halâl kılmakta) Peygambere hiç bir vebal yoktur. Bundan önce geçen peygamberler hakkında da Allah’ın sünneti (kanunu) böyledir (Allah’ın peygamberlere mubah kıldığı şeyde, peygamberlere hiç bir vebal olamaz.) Allah’ın emri gerçekleşmiş bir hüküm bulunuyor.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Allah`ın emrettiği bir şeyde peygamberine hiçbir sıkıntı yoktur. Bu, Allah`ın daha önce gelip geçmişlere uyguladığı bir yasasıdır. Allah`ın emri, mutlaka yerini bulur.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Allah’in Peygamber’e farz kildigi seylerde ona bir gucluk yoktur. Bu, Allah’in otedenberi, gelmis gecmislere uyguladigi yasasidir. Allah’in emri suphesiz geregi gibi yerine gelecektir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Peygamber üzerinde, Allah’ın onun için takdîr edip gerekli kıldığı şeyde bir vebal ve sakınca yoktur. Bu daha önce gelip geçenler hakkında da Allah’ın câri bir sünnetidir (ki uygulanır). Allah’ın emri elbette yerini bulan bir kaderdir.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Peygamber üzerinde, Allah`ın onun için takdir edip gerekli kıldığı şeyde bir vebal ve sakınca yoktur. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah`ın kanunu böyledir. Allah`ın emri, kesinleşmiş bir hükümdür.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Allah’ın, kendisine farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi konusunda peygambere bir darlık yoktur. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah’ın kanunu böyledir. Allah’ın emri, kesinleşmiş bir hükümdür.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Allah’ın, kendisine helâl kıldığı şeyde Peygamber’e herhangi bir vebâl yoktur. Önce gelip geçenler arasında da Allah’ın âdeti böyle idi. Allah’ın emri mutlaka yerine gelecek, yazılmış bir kaderdir.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  ALLAH’ın kendisine yasallaştırdığı bir konuda peygambere herhangi bir engel yoktur. Bu, öteden beri, gelmiş geçmişlere uygulanan ALLAH’ın sünneti (yasası) dır. ALLAH’ın emri, belirlenmiş ve kesinleşmiştir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Peygambere Allah’ın takdir ettiği, mübah kıldığı şeyde bir darlık yoktur. Bundan önce geçen bütün peygamberler hakkında Allah’ın sünneti böyledir. Allah’ın emri ise biçilmiş bir kaderdir.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Allah’ın, Peygambere takdir ettiği bir şeyde O’na bir güçlük yoktur. Bu Allah’ın sizden öncekilere de uyguladığı yasadır. Allah’ın emri şüphesiz gereği gibi yerine gelecektir.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Tanrı’nın kendisine farz kıldığı bir şey(i yerine getrrme)de peygamber üzerine hiçbir güçlük yoktur. (Bu,) daha önce gelip geçen (ümmet)lerde Tanrı’nın bir sünnetidir. Tanrı’nın buyruğu takdir edilmiş bir kaderdir.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Allah’ın, kendisine helâl kıldığı şeyde Peygamber’e herhangi bir vebâl yoktur. Önce gelip geçenler arasında da Allah’ın âdeti böyle idi. Allah’ın emri mutlaka yerine gelecek, yazılmış bir kaderdir.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Peygamberlerin üstüne Allahın, farz etdiği herhangi bir şey (i ifâ etmesin) de hiçbir vebal olmaz. (Nitekim) daha evvel geçmiş (peygamber) lerde de Allah bu aadeti (bir kanun yapmışdır). Allahın emri, behemehal yerini bulan bir kaderdir.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Allah`ın, kendisi için takdîr ettiği bir şey(i yerine getirmek)te Peygambere herhangi bir zorluk yoktur. Bundan önce gelip geçen (peygamber)ler içinde Allah`ın kanûnu (böyle)dir. Allah`ın emri ise, mutlaka yerini bulan bir kaderdir.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Allah’ın, kendisine farz kıldığı şeylerde peygamberine herhangi bir güçlük yoktur. Allah’ın önceden geçmişler hakkındaki sünnetidir. Ve Allah’ın emri, gereği gibi yerine gelmiştir.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Allah’ın verdiği hükümleri, peygamberin kendi hayatında bizzat uygulamasında, o peygamberin sorumluluğu yoktur. Bu emir, Allah’ın geçmiş toplumlarda ki değişmez uygulaması (sünneti) dir. Allah’ın emri planlanıp kesinleşmiş bir emirdir.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Nebî için, Allah’ın O’na farz kıldığı şeyi (yerine getirmesinde) O’na bir güçlük yoktur. Daha önce gelip geçenler için de Allah’ın sünneti buydu. Allah’ın emri, taktir edilmiş bir kader idi (yerine getirildi).

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Allah’ın, peygambere farz kıldığı şeylerde ona bir güçlük yoktur. Bu, Allah’ın önceden geçmişler hakkındaki sünnetidir. Allah’ın emri belli bir ölçü üzeredir.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  (O halde,) Allah’ın kendisi için takdir ettiği şeyi (yapmasından dolayı) Peygamber’e hiçbir suç isnad edilemez. (Gerçekte, bu) sizden önce gelip geçenler için de Allah’ın bir uygulamasıydı; ve (şunu unutma ki) Allah’ın iradesi mutlaka tecelli eder.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Allah`ın kendisini mecbur tuttuğu suç isnat edilemez. Allah`ın bu sünneti, daha önce gelip geçmiş olan (peygamberler) için de geçerliydi: sonuçta Allah`ın emri ölçülüp biçildiği gibi gerçekleşmiş oldu.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Allah’ın kendisi için mukadder kıldığı bir şeyde peygamber üzerine bir güçlük yoktur. Evvelce gelip geçmiş olanların haklarındaki sünnet-i ilâhiye gibi . Ve Allah’ın emri yerine getirilmiş bir kader bulunmaktadır.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Allah’ın kendisine helâl kıldığı şeyde Peygamber’e bir güçlük (herhangi bir vebâl) yoktur. Ondan önce gelip geçen (peygamberler) arasında da Allah’ın sünneti (âdeti) böyle idi. Allah’ın emri mutlaka yerine gelecek yazılmış bir kaderdir.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Allah’ın, kendisine farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi konusunda, peygambere bir darlık/sıkıntı yoktur. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkında da, Allah’ın kanunu böyledir. Allah’ın emri kesinleşmiş bir hükümdür.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Allah’ın, Peygambere takdir ettiği bir şeyde O’na bir güçlük yoktur. Bu Allah’ın sizden öncekilere de uyguladığı yasadır. Allah’ın emri şüphesiz gereği gibi yerine gelecektir.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Allah’ın, kendisine takdir edip helâl kıldığı bir hususu yerine getirmekte Peygambere herhangi bir güçlük yoktur. Sizden önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah’ın kanunu böyle cari olmuştur. Allah’ın emri, mutlaka yerini bulan bir kaderdir.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Allah’n kendisine takdir ettiği bir şeyi yerine getirmekte, Peygambere herhangi bir güçlük yoktur. Sizden önce geçenler arasında da Allâh’ın yasası böyle idi. Allâh’ın emri, olup bitmiş bir şeydir.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Allah’ın kendisine uygun gördüğü şeyde peygambere bir günah yoktur. Daha önce geçenler için Allah’ın kanunu budur. Allah’ın emri yerine gelecek bir hükümdür.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Allah’ın kendisine farz kıldığı bir şey(i yerine getirme)de peygamber üzerine hiçbir güçlük yoktur. (Bu,) daha önce gelip geçen (ümmet)lerde de olan Allah’ın sünnetidir. Allah’ın emri, takdir edilmiş bir kaderdir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Allah’ın kendisine farz kıldığı şeyde peygambere hiçbir vebal yoktur. Daha önce gelip geçmişlerde de Allah’ın yolu, yöntemi buydu. Allah’ın emri, belirlenmiş bir kaderdir/ölçüdür.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  There can be no difficulty to the Prophet in what Allah has indicated to him as a duty. It was the practice (approved) of Allah amongst those of old that have passed away. And the command of Allah is a decree determined.