1. Ey Peygamber! Allah’tan sakın, kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ve sana Rabbinden vahyedilene uy. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızdan en iyi biçimde haberdar olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Allah’a tevekkül et; vekil olarak Allah yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Allah, bir adamın kendi (göğüs) boşluğu içinde iki kalp kılmadı ve kendilerini annelerinize benzeterek yemin konusu yaptığınız (ziharda bulunduğunuz) eşlerinizi de sizin anneleriniz yapmadı, evlatlıklarınızı da sizin (öz) çocuklarınız saymadı. Bu, sizin (yalnızca) ağzınızla söylemenizdir. Allah ise, hakkı söyler ve (doğru olan) yola yöneltip iletir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Onları (evlat edindiklerinizi) babalarına nispet ederek çağırın; bu, Allah katında adalete daha uygundur. Eğer babalarını bilmiyorsanız, artık onlar dinde sizin kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Hata olarak yaptıklarınızda ise, sizin için bir sakınca (bir vebal) yoktur. Ancak kalplerinizin kasıt gözeterek (taammüden) yaptıklarında (bir vebal) vardır. Allah, bağışlayandır, esirgeyendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Peygamber, müminler için kendi nefislerinden daha evladır ve onun zevceleri de onların anneleridir. Rahim sahipleri (akrabalar) ise, Allah’ın kitabında birbirlerine (miras bakımından) öteki müminlerden ve muhacirlerden daha yakındır. Ancak dostlarınıza bir maruf (uygun bir vasiyet) yapmanız müstesnadır. İşte bu, kitapta yazılıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Hani biz peygamberlerden kesin sözlerini almıştık; senden, Nuh’tan, İbrahim’den, Musa’dan ve Meryem oğlu İsa’dan. Biz onlardan sapasağlam bir söz almıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Allah (bu sözü), doğrulardan doğruluklarını sormak ve kâfirlere elim bir azap hazırlamak için almıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ey iman edenler! Allah’ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani size ordular gelmişti de böylece biz de onların üzerine, bir rüzgâr ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah, yapmakta olduklarınızı görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Hani onlar, size hem üstünüzden, hem alt tarafınızdan gelmişlerdi; gözler de kaymış, yürekler gırtlağa gelip dayanmıştı ve siz Allah hakkında da (bir takım) zanlarda bulunuyordunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İşte orada, iman edenler denemeden geçirilmiş ve şiddetli bir sarsıntıyla sarsıntıya uğratılmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Hani münafık olanlar ve kalplerinde hastalık bulunanlar, "Allah ve Resulü, bize boş bir aldanıştan başka bir şey vaat etmedi" diyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Onlardan bir grup da hani şöyle demişti: "Ey Yesrib (Medine) halkı! Artık sizin için (burada) kalacak yer yok, o halde dönün." Onlardan bir topluluk da, "Gerçekten evlerimiz açıktır" diye peygamberden izin istiyordu. Oysa evleri açık değildi ve onlar yalnızca kaçmak istiyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Eğer onlara (şehrin her) tarafından (düşmanlarca) girilseydi de sonra da kendilerinden fitne (dinden dönmeleri) istenmiş olsaydı, hemen bunu yapar ve bunda pek az (uzak) dururlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Oysa şüphesiz onlar, daha önce arkalarını dönüp kaçmayacaklarına dair Allah’a söz vermişlerdi. Allah’a verilen söz ise, mutlaka sorulacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. De ki: "Eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçış size kesin olarak bir yarar sağlamaz; (eceliniz gelmediğinden yaşadığınız) o zaman bile pek az (bir zaman) dışında faydalandırılmazsınız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. De ki: "Size bir kötülük isteyecek olsa, sizi Allah’tan koruyacak veya size bir rahmet isteyecek olsa (buna engel olacak) kimdir?" Onlar, kendileri için Allah’ın dışında ne bir veli, ne de bir yardımcı bulamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Gerçekten Allah, içinizden (cihattan) alıkoyanları ve kardeşlerine, "Bize gelin" diyenleri bilmektedir. Bunlar, pek azı dışında zorlu savaşlara gelmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (Geldiklerinde de) Size karşı cimri ve bencildirler. Şayet korku gelecek olsa, üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimseler gibi gözleri dönerek onların sana bakmakta olduklarını görürsün. Korku gidince de hayra (ganimetlere) karşı oldukça düşkünlük göstererek sizi keskin dilleriyle karşılarlar. İşte onlar iman etmemişlerdir; böylece Allah onların yapmakta olduklarını boşa çıkarmıştır. Bu ise Allah’a göre pek kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Onlar (korkudan hala düşman) birliklerin gitmediklerini sanıyorlardı. Eğer (düşman) birlikler gelecek olsa, çölde bedevi Araplar arasında olup sizin haberlerinizi (oradan) sormayı arzularlar. Zaten içinizde olsalar, ancak pek azı savaşırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Şüphesiz sizin için, Allah’ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah’ı çokça zikredenler için Allah resulünde güzel bir örnek vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Müminler (düşman) birliklerini gördükleri zaman ise (korkuya kapılmadan) dediler ki: "Bu, Allah’ın ve resulünün bize vaat ettiği şeydir; Allah ve resulü doğru söylemiştir." Ve (bu), yalnızca onların imanlarını ve teslimiyetlerini arttırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Müminlerden Allah’a verdikleri ahde sadakat gösteren erler vardır; böylece onlardan kimi adağını gerçekleştirmiş (şehit düşmüş), kimi de beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde (verdikleri sözlerini) değiştirmemişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Sonunda Allah, doğruları doğrulukları ile mükâfatlandıracak, münafıklara da dilerse azap edecek yahut da (tevbe ederlerse) tevbelerini kabul edecektir. Şüphesiz Allah, bağışlayandır, esirgeyendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Allah, küfre sapanları kin ve öfkeleriyle geri çevirdi, onlar hiç bir iyiliğe erişemediler. Savaşta Allah, (yardımcı olarak) müminlere yetti. Allah kuvvetlidir, güçlü olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Kitab ehlinden onlara arka çıkanları da kalelerinden indirdi ve onların kalplerine korku düşürdü. Siz (onlardan) bir kısmını öldürüyordunuz, bir kısmını ise esir alıyordunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ve sizi onların topraklarına, yurtlarına, mallarına ve daha ayak basmadığınız (Beni Nadir Yahudilerine ait) bir yere mirasçı kıldı. Allah, her şeye güç yetirendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ey Peygamber! Eşlerine de ki: "Eğer siz dünya hayatını ve onun süslü çekiciliğini istiyorsanız, gelin sizi faydalandırayım ve sizi güzel bir salıverişle salıvereyim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Eğer siz (ey Peygamber’in eşleri!) Allah’ı, resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, artık hiç şüphe yok Allah, içinizden ihsan sahipleri için büyük bir ecir hazırlamıştır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ey peygamberin eşleri! Sizden kim açık bir çirkin hayâsızlıkta bulunursa, onun azabı iki kat olarak arttırılır. Bu da Allah’a göre pek kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ama sizden kim de Allah’a ve resulüne gönülden itaat eder ve salih bir amelde bulunursa, ona da ecrini iki kat veririz ve biz ona yüce bir rızık da hazırlamışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Ey peygamberin eşleri! Siz kadınlardan herhangi biri (gibi) değilsiniz; eğer sakınıyorsanız, artık sözü çekicilikle söylemeyin de kalbinde bir hastalık bulunan kimse hevese kapılmasın. Sözü ölçülü söyleyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Evlerinizde oturun, cahiliyet devrinde olduğu gibi süslenip çıkmayın. Dosdoğru namazı kılın, zekâtı verin, Allah’a ve resulüne itaat edin. Ey Ehli Beyt! Şüphesiz Allah, (tekvini iradeyle) sadece sizden her türlü pisliği gidermek ve sizi tertemiz kılmak ister. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Evlerinizde okunmakta olan Allah’ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz Allah, en ince işlerin içini bilen, haberdar olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Hiç şüphesiz Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin olan erkekler ve mümin olan kadınlar, gönülden (Allah’a) itaat eden erkekler ve gönülden (Allah’a) itaat eden kadınlar, sadık olan erkekler ve sadık olan kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, saygıyla (Allah’tan) korkan erkekler ve saygıyla (Allah’tan) korkan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar ve ırzlarını koruyan erkekler ve (ırzlarını) koruyan kadınlar, Allah’ı çokça zikreden erkekler ve (Allah’ı çokça) zikreden kadınlar (var ya işte), bunlar için Allah, bir bağışlanma ve büyük bir ecir hazırlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Allah ve resulü bir işe hükmettiği zaman, mümin olan bir erkek ve mümin olan bir kadın için o işte (kendi isteklerine göre) seçme hakkı yoktur. Kim Allah’a ve resulüne isyan ederse, artık gerçekten o, apaçık bir sapıklıkla sapıtmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Hani sen Allah’ın kendisine nimet verdiği ve senin de kendisine (azat etmek suretiyle) nimet verdiğin kişiye, "Eşini yanında tut ve Allah’tan sakın" diyordun da insanlardan çekinerek Allah’ın açığa vuracağı şeyi (boşayacağı eşiyle evlenmesini emreden ilahi hükmü) kendi nefsinde saklı tutuyordun. Oysa Allah, kendisinden çekinmene çok daha layıktı. Artık Zeyd ondan ilişiğini bitirince, evlatlıkları kendileriyle ilişiğini bitirdiği (boşadığı) zaman onlarla evlenme konusunda müminler üzerine bir güçlük olmasın diye biz onu seninle evlendirdik. Böylelikle Allah’ın emri yerine getirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Allah’ın, peygambere farz kıldığı şeylerde ona bir güçlük yoktur. Bu, Allah’ın önceden geçmişler hakkındaki sünnetidir. Allah’ın emri belli bir ölçü üzeredir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Onlar (peygamberler); Allah’ın risaletini tebliğ edenler, O’ndan içleri titreyerek korkanlar ve Allah’ın dışında hiç kimseden korkmayanlardır. Hesap görücü olarak Allah yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Muhammed şahıslarınızdan hiç birinin babası değildir; ancak o, Allah’ın resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Ey iman edenler! Çokça zikir ile Allah’ı zikredin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Ve O’nu sabah ve akşam tesbih edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize rahmetini gönderen O’dur. Melekleri de (size istiğfar eder). Allah, müminlere karşı çok merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. O’na kavuşacakları gün, onların dirlik temennileri, "selam"dır (esenliktir). Ve O, onlara yüce bir ecir hazırlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Ey Peygamber! Gerçekten biz seni bir şahit, bir müjde verici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Ve kendi izniyle Allah’a çağıran ve nur saçan bir kandil olarak (gönderdik). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Müminlere müjde ver. Gerçekten onlar için Allah’tan büyük bir lütuf vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Küfre sapanlara ve münafıklara itaat etme, eziyetlerine de aldırma ve Allah’a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Ey iman edenler! Mümin kadınları nikâhlayıp sonra onlara dokunmadan boşarsanız, bu durumda sizin için üzerlerine sayacağınız bir iddet yoktur. Artık onları (yetecek miktarda) yararlandırın ve onları güzel bir salıverişle salıverin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Ey Peygamber! Gerçekten biz senin için hiçbir darlık olmasın diye ücretlerini (mehirlerini) verdiğin eşlerini, Allah’ın sana ganimet olarak verdiklerinden elinin altında bulunan cariyeleri; amcanın, halalarının ve teyzelerinin seninle beraber hicret eden kızlarını, bir de kendisini peygambere hibe eden ve peygamberin de kendisini almak istediği inanmış kadınları sana helâl kıldık. Bu diğer müminlere değil, sadece sana mahsus bir ayrıcalıktır. Biz eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri hakkında müminlere ne farz kıldığımızı biliyoruz. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Onlardan dilediğini geriye bırakır, dilediğini de yanına alırsın. Bıraktığın hanımlarından arzu ettiğini tekrar yanına almanda senin üzerine bir zorluk (sakınca) yoktur. Böyle yapman; onların mesut olmalarına, üzülmemelerine ve hepsinin senin verdiklerine razı olmalarına daha uygundur. Allah, kalplerinizde olanı bilir. Allah her şeyi bilendir, yumuşak davranandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Bundan sonra artık başka kadınlarla evlenmen, elinin altında bulunan cariyeler hariç güzellikleri hoşuna gitse bile bunların yerine başka hanımlar alman sana helâl değildir. Allah her şeyi gözetler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Ey iman edenler! Siz yemeğe çağırılmadıkça peygamberin evlerine girmeyin ve (uzun süre oturarak) yemeğin pişmesini gözetlemeyin. Ancak davet edildiğiniz vakit girin. Yemeği yediğinizde hemen dağılın, sohbete dalmayın. Gerçekten bu, peygambere eziyet vermekte, fakat o (size bunu söylemekten) utanmaktadır. Lakin Allah, hakkı söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Bu, hem sizin kalpleriniz, hem de onların kalpleri için daha temiz bir davranıştır. Sizin Allah resulünü üzmeniz ve kendisinden sonra onun hanımlarını nikâhlamanız size ebedî olarak (helal) olmaz. Çünkü bu, Allah katında büyük (bir günah) sayılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Bir şeyi açığa vursanız da saklı tutsanız da; hiç şüphesiz Allah her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Onlar (peygamberin eşleri) için babaları, oğulları, kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, (mümine) kadınları ve sağ ellerinin malik oldukları (cariyeler ile görüşme) hususunda bir sakınca yoktur. Allah’tan sakının. Hiç şüphesiz Allah, her şeye şahit olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salâvat gönderirler. Ey iman edenler, siz de ona salâvat gönderin ve tam bir teslimiyetle teslim olun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Şüphesiz Allah’a ve resulüne eziyet edenler var ya; Allah onlara dünyada da ahirette de lanet etmiş ve onlar için aşağılatıcı bir azap hazırlanmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işlemedikleri (bir suç) sebebiyle eziyet edenler ise, gerçekten bir iftira ve açık bir günah yüklenmişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Ey peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına geniş elbiseleriyle üzerlerini tümüyle örtmelerini söyle; onların (özgür ve iffetli) tanınmaları ve eziyet görmemeleri için en uygun olan budur. Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Şüphesiz eğer münafıklar, kalplerinde hastalık bulunanlar ve Medine’de toplumu sarsıcı söylentiler çıkaranlar eğer bundan vazgeçmezlerse, gerçekten seni onlara saldırtırız, sonra orada seninle pek az (bir süre) komşu kalabilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Lanete uğratılmışlar olarak nerede ele geçirilirlerse tutulurlar ve kökleri kurutasıya öldürülürler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. (Bu,) Daha önceden gelip geçenler hakkında (uygulanan) Allah’ın sünnetidir. Allah’ın sünnetinde kesin olarak bir değişiklik bulamazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. İnsanlar sana kıyameti sorarlar. De ki: "Onun bilgisi yalnızca Allah’ın katındadır." Ne bilirsin; belki kıyamet pek yakın da olabilir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Şüphesiz Allah, kâfirleri lanetlemiş ve onlar için çılgın bir ateş hazırlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Orda temelli kalıcılardır. Onlar ne bir veli, ne de bir yardımcı bulamayacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Onların yüzlerinin ateşte evirilip çevrileceği gün derler ki: "Eyvahlar bize! Keşke Allah’a itaat etseydik ve peygambere de itaat etseydik." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Derler ki: "Rabbimiz! Gerçekten biz, efendilerimize ve büyüklerimize itaat ettik de böylece onlar bizi yoldan saptırmış oldular." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. "Rabbimiz! Onlara azaptan iki katını ver ve onlara büyük bir lanet ile lanet et." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Ey iman edenler! Sizler Musa’ya eziyet edenler gibi olmayın! (Onlar eziyet ettiler de) Allah onu onların dediklerinden temize çıkardı. O, Allah katında pek itibarlı bir kişi idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Ey iman edenler! Allah’tan korkup sakının ve sağlam söz söyleyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. (Böylece Allah da) Amellerinizi ıslah etsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah’a ve resulüne itaat ederse, artık o en büyük kurtuluşla kurtulmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara sunduk da onlar bunu yüklenmekten kaçındılar ve ondan korkuya kapıldılar. Onu insan yüklendi. Şüphesiz o çok zalimdir, çok cahildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. (Emaneti sunduğu için de sonunda) Allah, münafık erkekler ve münafık kadınlar ile müşrik erkekler ve müşrik kadınlara azap edecek, iman eden erkeklerin ve iman eden kadınların da tevbesini kabullenecektir. Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster