يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
Ya eyyühen nebiyyüttekıllahe ve la tütııl kafirıne vel münafikıyn innellahe kane alımen hakıma
Kelime
Anlamı
Kökü
يَا أَيُّهَا
ey
النَّبِيُّ
peygamber
اتَّقِ
kork
اللَّهَ
Allah’tan
وَلَا
ve asla
تُطِعِ
ita’at etme
الْكَافِرِينَ
kafirlere
وَالْمُنَافِقِينَ
ve münafıklara
إِنَّ
şüphesiz
اللَّهَ
Allah
كَانَ
عَلِيمًا
bilendir
حَكِيمًا
hüküm ve hikmet sahibidir

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Ey Peygamber, çekin Allah’tan ve itâat etme kâfirlerle münâfıklara; şüphe yok ki Allah, her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sâhibidir.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Ey peygamber! Allah’a kendine ve diğer insanlara karşı vazifelerini yap. Sakın benden gelen gerçekleri örtbas edenlerin ve iki yüzlülerin söylediklerine uyma. Şüphesiz Allah, herşeyi bilen ve her yaptığını yerli yerince yapandır.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Ey Peygamber! Allah’tan kork, kâfirlere ve münafıklara boyun eğme. Elbette Allah her şeyi bilmekte ve yerli yerince yapmaktadır.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Ey Nebi! Allâh’tan (açığa çıkarttıklarının sonuçlarını yaşatacağı için) korunanlardan ol! Hakikat bilgisini inkâr edenlere ve münafıklara (ikiyüzlülere) uyma! Muhakkak ki Allâh Aliym’dir, Hakiym’dir.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Ey Peygamber, Allah’a sığın, emirlerine yapış, günahlardan arınarak azaptan korun, kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkâr eden kâfirlerin ve müslüman görünerek İslâm’a karşı gizli eylem planları ve eylem yapan münâfıkların, göstermelik hoşgörü taleplerini, senin şeriatine aykırı isteklerini kabul etme, onların düzenlerine boyun eğme. Allah her şeyi bilir, hikmet sahibi ve hükümrandır.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Ey Peygamber, Allah’tan sakın, kafirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Ey Peygamber! Takvada sebat et (ve kâfirlerle münafıklara verdiğin emanı bozmak hususunda) Allah’dan kork. Kâfirlere ve münafıklara (teklif ettikleri masiyetlerde) uyma. Muhakkak ki Allah Alîm’dir= her şeyi hakkıyla bilir, Hakîm’dir= hükmünde hikmet sahibidir.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Ey Peygamber! Allah`a saygılı ol! İnkârcılara ve münâfıklara itaat etme! Elbette Allah, her şeyi bilmektedir; her şeyi yerli yerince yapmaktadır.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Ey peygamber! Allah’tan sakin, inkarcilara ve iki yuzlulere uyma, Allah suphesiz bilendir, hakim’dir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Ey Peygamber! Allah’tan korkmaya devam et ve sakın kâfirlere ve münafıklara uyma. Şüphesiz ki Allah bilendir, hikmet sahibidir.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Ey Peygamber! Allah`ın emirlerine uygun yaşama konusunda sebat et ve O`na karşı gelmekten sakın! İnkârcılara ve münafıklara itaat etme! Şüphesiz Allah (her şeyi) hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Ey Peygamber! Allah’a karşı gelmekten sakın. Kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Ey Peygamber! Allah’tan kork, kâfirlere ve münafıklara boyun eğme. Elbette Allah her şeyi bilmekte ve yerli yerince yapmaktadır.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Ey peygamber, ALLAH’ı gözet, inkârcılara ve ikiyüzlülere uyma. ALLAH Bilendir, Bilgedir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Ey peygamber! Allah’tan kork, kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Muhakkak ki Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Ey Peygamber! Allah’tan kork, kafirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz, Allah her şeyi bilir ve her yaptığı yerindedir.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Ey Peygamber, Tanrı’dan sakın, kafirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz Tanrı, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Ey Peygamber! Allah’tan kork, kâfirlere ve münafıklara boyun eğme. Elbette Allah her şeyi bilmekte ve yerli yerince yapmaktadır.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Ey peygamber, Allahdan kork. Kâfirler ve münafıklara itaat etme. Şübhesiz ki Allah hakkıyle bilendir, yegâne hüküm ve hikmet saahibidir.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Ey Peygamber! Allah`dan sakın; kâfirlere ve münâfıklara itâat etme! Şübhe yok ki Allah, Alîm (herşeyi hakkıyla bilen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Ey peygamber; Allah’tan kork ve kafirlere, münafıklara uyma. Muhakkak ki Allah; Alim, Hakim olandır.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Ey Nebi! Allah’dan sakınıp korun. Doğruları inkâr edenlere ve ikiyüzlü davrananlara itaat etme. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilen ve her şeyin hükmünü verendir. a

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ey Nebî (Peygamber), Allah’a karşı takva sahibi ol! Ve kâfirlere ve münafıklara itaat etme! Muhakkak ki Allah; Alîm’dir (en iyi bilen), Hakîm’dir (hüküm ve hikmet sahibi).

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Ey Peygamber! Allah’tan sakın, kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Ey Peygamber! Allah’a karşı sorumluluğunun bilincinde ol; hakikati inkar edenlerin ve ikiyüzlülerin söylediklerine uyma! Şüphesiz Allah her şeyi tam bilendir, hikmet sahibidir.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Sen ey peygamber! Allah`a karşı sorumlu davran! (Açıktan) inkar edenlere ve ikiyüzlü davrananlara uyma! Unutma ki Allah her şeyi bilendir, her hükmünde tam isabet edendir.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Ey Peygamber! Allah’tan korkmaya devam et ve kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphe yok ki Allah alîm, hakîm bulunuyor.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Ey Peygamber! Allah’tan kork, kâfirlere ve münafıklara itaat etme! Şüphesiz ki Allah çok iyi bilendir, hükmünde hikmet sahibidir.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Ey PEyGAMBER! Allah’a karşı gelmekten sakın. Kâfirlere (gerçekleri anladıkları halde kabul etmeyenlere) ve münafıklara (iktidar, mal vb. nedenlerle Müslüman görünenlere) boyun eğme/itaat etme. Şüphesiz Allah; bilen ve doğru hüküm/karar verendir.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Ey Peygamber! Allah’tan kork, kafirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz, Allah her şeyi bilir ve her yaptığı yerindedir.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Ey Peygamber, Allah’a karşı gelmekten sakın, kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Muhakkak ki Allah her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Ey peygamber, Allah’tan kork; kâfirlere ve münâfıklara itâ’at etme. Şüphesiz Allâh bilendir, hüküm ve hikmet sâhibidir.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  -Ey Peygamber, Allah’tan kork, kafirlere ve münafıklara itaat etme! Allah, alimdir, hakimdir.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Ey Peygamber, Allah’tan sakın, kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Ey Peygamber! Allah’tan kork ve küfre batmışlarla münafıklara boyun eğme! Kuşkusuz, Allah Alîm ve Hakîm’dir.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  O Prophet! Fear Allah, and hearken not to the Unbelievers and the Hypocrites: verily Allah is full of Knowledge and Wisdom.