1. Ey Nebi! Allah’dan sakınıp korun. Doğruları inkâr edenlere ve ikiyüzlü davrananlara itaat etme. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilen ve her şeyin hükmünü verendir. a Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Rabbinden sana vahyolunana uy. Elbette ki Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Allah’a güvenip dayan, yalnızca güvenip dayanmaya yeterli olan Allah dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Allah, hiçbir adamın göğsünde iki kalp yaratmamış olup, eşim bana annem gibidir diye yemin ettiğiniz için, eşlerinizi de annelerinizin yerine koymamış ve aynı şekilde evlatlıklarınızı da sizin öz oğullarınızla bir tutmamıştır. Bunlar sizin ağzınızla söylediğiniz sözleriniz olup (Allah katında hiçbir hüküm ifade etmez), Ancak Allah’ın söyledikleri gerçeğin kendisidir. Doğru yola ileten yalnızca O dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Evlatlıklarınızı babalarına nisbet ederek çağırın. Allah’ın katında böyle çağırmanız daha adildir. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız, onlar sizin dinde kardeşleriniz ve dayanışma içinde olduğunuz kimselerdir. Eğer bilmeyerek (çağrılarınızda) bir hata yaparsanız sizin için vebal yoktur. Ancak kalplerinizin onayladığı şekilde kasıtlı olarak yaptığınız yanlışlıklarınızdan (çirkin lakap takmaktan) sorumlusunuz. Allah bağışlayıcı ve merhametli olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Peygamber, inananların kendi nefislerinden daha öncelikli (olmalı) dır. Onun eşleri de inananların anneleri hükmündedirler. Yakın akrabaların bir kısmı Allah’ın kitabına göre, inananlardan ve muhacirlerden daha yakın ve önceliklidir. Ancak örflerinize uygun olarak aranızda dayanışma için yaptığınız anlaşmalara göre davranabilirsiniz. Bu Allah’ın kitabında yazılı olarak hükümlendirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Biz peygamberlerden, senden, Nuh dan, İbrahim den, Musa dan ve Meryem’in oğlu İsa dan güçlü ve sağlam söz almıştık. Çok ağır sorumluluk aldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Doğru sözlü olanların doğrularını sorgulamak ve doğruları reddedip inkar edenlere de acıklı bir azap hazırlamak için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ey İman edenler! Allah’ın size olan nimetlerini hatırlayın. Hani sizin üzerinize bir ordu gelmişti de, sonra biz onların üzerine rüzgâr ve sizin görmediğiniz bir ordu göndermiştik. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O ordu sizin üstünüzden ve alt tarafınızdan gelmişlerdi. Gözleriniz yerinden fırlamış, canlarınız (kalpleriniz) boğazınıza düğümlenmiş ve Allah hakkında (olumsuz) zanlar beslemeye başlamıştınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (Allah’ın size yardımını geciktirmesi) Gerçek inananların şiddetli bir sarsıntı ile sarsılarak imtihan edilmesi içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. İkiyüzlüler ve kalplerinde hastalık olanlar "Allah ve Elçisinin vaat ettikleri yalnızca bir aldatmacadan ibarettir" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Münafıklardan bir gurup, Medinelilere "Ey Yesripliler (Medineliler)! Burası sizin için savaşılacak yer değil, geri dönün" dediler. Medinelilerden bir gurup peygamberden evleri açık ve müdafaasız kalmadığı halde "Evlerimiz açık kaldı" diye izin istiyorlardı. Amaçları yalnızca savaştan kaçmak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Şehrin her tarafından düşman onların üzerine gelip şehri kuşatsa (girse) ve onlardan şehrin içinde kargaşa çıkarmalarını istese, hemen bunu yaparlardı. Ancak o yerde kalmaları da kolay olmazdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Fakat onlar daha önceden, arkalarını dönüp kaçmayacaklarına dair Allah ile antlaşma yapmışlardı. Allah ile yapılan antlaşmalar sorumluluktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Deki "Eğer ölümden veyahut öldürülmekten kaçarsanız Kaçmak size fayda vermez. Ancak sizden pek azınız yaşatılırsınız" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Deki "Eğer Allah size bir kötülük istese, veya bir rahmet dilese, Allah dan başka sizi koruyabilecek kim vardır?" Onlar için Allah dan başka, ne bir sahip çıkanları, nede bir yardımcıları vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Allah, sizden savaş için size katılmayı önleyenleri, biliyor. Kardeşlerine "Bize gelin" diyorlar. Onlardan pek azı hariç sıkıntıya gelemiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Size (savaşa gitmemeniz için) baskı yapıyorlar. Onlara korku (ölüm korkusu) geldiğinde, ölümün kendisini üzerinde hissettirdiği kimsenin bakışları gibi, gözleri korkudan dönmüş bir halde sana baktıklarını görürsün. Onlardan korku gidince, sivri dillerini, hayrı engellemek için sizin aleyhinizde kullanıp dururlar. İşte onlar iman etmemiş oldukları için, Allah da onların bütün yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Bunu yapmak Allah için çok kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (İkiyüzlüler) Savaş için ittifak yapanların gitmediklerini zannediyorlardı. İttifak edenler (savaş meydanına) geldiklerinde, (o ikiyüzlüler) savaştan uzak çölde, bedevilerin arasında olmayı ve sizinle ilgili haberleri oralardan almayı isterlerdi. Zaten onlar savaşırken sizin içinizde olsalardı, pek azı hariç, sizinle birlikte savaşmazlardı (kaçarlardı). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Allah’ın elçisinde, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çokça zikredenler için, alınacak güzel örnekler var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. İnananlar kendileriyle savaşmak için ittifak kurmuş ordu ile karşı karşıya geldiklerinde "Bu Allah’ın ve Elçisinin bize vaat etmiş olduğu karşılaşabileceğimiz savaş. Allah ve Elçisi doğruyu söylemiştir" derler. Bu durum onların imanlarını ve teslimiyetlerini artırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. İnananlardan bir takımadamlar, Allah ile yaptıkları sözleşmelere uydular. Onlardan yaptıkları sözleşmeyi hemen uygulayanlar olduğu gibi, hiçbir değişiklik yapmadan, sözleşmeyi yerine getirmek için bekleyenler var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Allah dilerse, sözleşmelerine uyanların doğru davranışlarının karşılığını vermesi için ve ikiyüzlü davrananlara da azap etmesi için (onları deniyor), veyahut yaptığı hataları bağışlıyor. Allah bağışlayan ve merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Allah, inkâr edenlerin başarıya ulaşmalarını, öfkeleriyle birlikte önledi. Allah kuvvet ve güç sahibi olduğu için, savaşta inananlara kâfi gelmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Sizinle savaşırken, Allah’a ortak koşanları destekleyen ehli kitaptan olanları, bulundukları sağlam kalelerden çıkarmış ve onların kalplerine şüphe düşürmüş olduğu için, bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir alıyordunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Allah onların topraklarına, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız topraklarına sizi mirasçı yapmıştır. Allah her şeye gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ey Haberci (peygamber)! Eşlerine deki "Eğer dünya hayatının süslerini istiyorsanız, size yaşamanız için gerekli olan şeyleri vereyim ve sizi güzel bir şekilde (kavgasız, gürültüsüz) boşayayım. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Eğer Allah’ı, O nunun elçisini ve ahiret yurdunu istiyorsanız, şunu bilin ki Allah, sizden güzel davranıp iyilik yapan kadınlara, büyük mükafaatlar hazırlamıştır. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ey Habercinin (Nebi’nin) eşleri! Sizden kim açık bir edepsizlik yaparsa, ona iki misli azapla muamele edilir. Bu Allah için çok kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Siz kadınlardan kim Allah ve elçisine samimi, içten gelerek inanırda, doğru ve yararlı işler yaparsa, yaptıklarının karşılığını iki defa vereceğiz ve ayrıca onun için çok değerli rızıklar hazırlamışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Ey peygamberin eşleri! Sizler, kadınlardan herhangi bir kadın gibi öyle sıradan kadınlar değilsiniz. Eğer (yabancı bir erkekle konuşmak zorunda kaldığınızda) korunmak isterseniz, sözü yumuşak ( edalı) söylemeyin ki, kalbinde hastalık olan birisi başka bir şey ummasın. Sözü uygun bir şekilde söyleyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Evlerinizde ağırbaşlı oturun. Daha önceki cahiliye adetlerinde ki, kadınların ziynetlerini gösterdikleri gibi çekici süs yerlerinizi göstermeyin. Namazı kılın, zekâtı verin, Allah’a ve onun elçisine itaat edin. Ancak Allah sizden ve peygamberin ev halkından cahiliye döneminde kalan pislikleri gidermek ve sizi kirlerden temizlemek istiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Evlerinizde size okunan Allah’ın ayetlerini ve hükümlerini hatırlayın. Şüphesiz ki Allah (kullarına) çok şefkatli ve yaptıklarından haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Allah’ a teslim olmuş erkekler ve teslim olmuş kadınlar, inanmış erkekler ve inanmış kadınlar, samimi olarak itaat eden erkekler ve itaat eden kadınlar, (Allah’ın ayetlerini) doğrulayan erkekler ve doğrulayan kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, iffetlerini koruyan erkekler ve iffetlerin koruyan kadınlar, Allah’ı çokça anan erkekler ve çokça anan kadınlara Allah, onlar için bağışlanma ve büyük mükafaatlar hazırlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. İnanan bir erkek ve inanan bir kadın için, Allah ve O nun Elçisi bir işte hüküm verdiğinde, artık onun için (o hükme teslim olmaktan başka) o işinde seçim hakkı yoktur. Kim Allah ve elçisine isyan ederse, açıkça sapıtmış olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Allah’ın kendisine nimet verdiği ve seninde ona nimet verdiğin kimseye "Allah’dan sakın, eşini boşama" derken, insanlardan korkarak Allah’ın nefsinde olanı açıklamasından korkuyordun. Hâlbuki Allah kendisinden korkulmaya daha çok layık olandır. Zeyd eşinden boşanma arzusunu gerçekleştirince, İnananların, eşlerini kendi istekleriyle boşadıklarında, evlatlıklarının eşleriyle evlenebilecekleri hukukunda onlar için bir zorluk olmasın diye, onun boşadığı eşinin seninle evlenmesine hüküm verdik. Allah’ın (evlatlıkların eşleriyle ilgili) emri böyle olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Allah’ın verdiği hükümleri, peygamberin kendi hayatında bizzat uygulamasında, o peygamberin sorumluluğu yoktur. Bu emir, Allah’ın geçmiş toplumlarda ki değişmez uygulaması (sünneti) dir. Allah’ın emri planlanıp kesinleşmiş bir emirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Allah dan korkarak, Allah’ın mesajlarını insanlara ulaştıranlar, Allah dan başka hiçbir kimseden korkmayanlardır. Allah hesap sorucu olarak yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Muhammed, sizden herhangi birisinin babası değildir. O, yalnızca Allah’ın elçisi ve habercilerin (peygamberlerin) sonuncusudur. Allah her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Ey iman edenler! Allah’ı çokça anıp hatırlayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Sabah akşam O nun şanını yüceltip bütün noksan sıfatlarından arındırın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. O Allah ki sizi karanlıklardan aydınlıklara çıkarmak için size, melekleri ile yardım edendir (salat edendir). O inananlara çok merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Meleklerin inananları selam ile karşılamaları o günkü övgüleridir. Ve inananlar için büyük mükafaatlar hazırlanmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Ey Nebi! Biz seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. İzni ile Allah’a davet edici ve onların yollarını aydınlatıcı bir elçi olarak (gönderdik). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Allah tarafından inananlar için hazırlanmış, büyük bir lütuf olduğunu müjdele. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. İnkâr edenlere ve ikiyüzlülere itaat etme. Onların sana yaptıkları eziyetlere de aldırış etme ve yalnızca Allah’a güvenip dayan. Allah güvenip dayanmak için yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Ey İman edenler! İnanan kadınlarla evlendiğinizde, onlarla evlilik ilişkisine girmeden boşarsanız, kadınlar için belirlenen iddet günlerini (dört ay on günü) saymanıza gerek yoktur. O kadınları güzel bir biçimde (haklarını çiğnemeden, eziyet etmeden) bırakın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Ey Nebi! Evlilik antlaşması gereği, ücretlerini verdiğin kadınlar ve Allah’ın savaş ganimeti olarak bağışladığı mallar, amcalarının ve halalarının kızları, dayılarının ve teyzelerinin kızları, seninle beraber hicret eden ve kendi isteği ile seninle evlenmek isteyen ve diğer inanan erkeklerin dışında, özellikle peygamberinde evlenmek istediği inanan kadınlar sana helal kılındı. Sana bir zorluk olmasın diye, inanan erkeklere eşleri ve sahip oldukları cariyelerle ilgili yükümlülükleri bildirdik. Allah bağışlayan ve merhametli olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Seninle evlenmeyi isteyen kadınlardan dilediğinle evlenmeyi düşünebilirsin ve dilediğini de koruman altına alıp barındırabilirsin. Seninle evlenmek isteyen kadınların evlenme isteklerini geri çevirmende senin için bir sorumluluk yoktur. Bu (senin onlarla ilgili vereceğin kararın) onların sevinip hoşnut olmaları, üzülmemeleri, kadınlara verdiklerinin hepsine razı olmaları bakımından daha uygundur. Allah kalplerinizde olanları bilir. Allah her şeyi bilen ve kullarına çok şefkatli olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Artık bundan sonra kadınlarla evlenmek ve güzellikleri hoşuna gitse de onları değiştirmek sana helal değildir. Ancak sahip olduğun cariyelerle evlenebilirsin. Allah her şeyi gözetip denetleyendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Ey iman edenler! Yemek için izin verilmedikçe peygamberin evine girmeyin ve hazırlanmasını beklemeyin. Ancak yemeğe davet edildiğinizde, peygamberin evine girin ve yemeği yediğiniz zamanda dağılın, onun evinde sohbete dalmayın. Böyle yapmanız peygamberi üzüyor ve bunu size söylemekten de çekiniyor. Allah ise gerçekleri söylemekten asla çekinmez. Peygamberin eşlerinden bir ihtiyaç isteyeceğiniz zaman, perde arkasından isteyin. Bu sizin ve peygamber eşlerinin kalplerinin daha temiz kalması içindir. Böylece peygamberi üzmemiş olursunuz. Bundan böyle ebedi olarak peygamberin eşleriyle evlenmeniz yasaklanmıştır. Bu (Nebinin eşleriyle evlenmek istemeniz) Allah katında büyük günahtır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Bir şeyi açığa vursanız da veya o şeyi gizleseniz de, şüphesiz Allah her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Peygamber eşleri için babaları, oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kadınlar ve sahip oldukları kölelerle perde arkasından görüşmelerine gerek yoktur. Bunların dışında Allah dan korunup sakınsınlar. Zira Allah her şeye şahittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Allah ve melekleri peygambere yardım ediyor, destekliyorlar. Ey inananlar sizde peygambere yardım edip, destekleyin ve onun getirdiklerine tam bir teslimiyetle teslim olun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Allah’a ve onun elçisine eziyet edenlere Allah, dünya ve ahirette lanet ediyor ve onlar için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. İnanan erkeklere ve inanan kadınlara hak etmedikleri halde eziyet edenler, apaçık bir günah ve iftira suçunu yüklenmişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Ey Nebi! Eşlerine, kızlarına ve inanan erkeklerin kadınlarına, (dışarı çıktıklarında) dışarıda giydikleri elbiselerini üzerilerine almalarını söyle. Bu onların tanınmaları ve eziyet görmemeleri için daha uygundur. Allah bağışlayan ve merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. İkiyüzlüler, kalplerinde hastalık olan ve şehirlerde dedi kodu yayanlar, eğer bu tutumlarından vazgeçmezlerse, seni onların başlarına bela ederiz ve onların pek azı hariç, sana komşuluk edip orada kalamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Onlar (Allah tarafından) lanetlenmiş olanlardır. Onlar her nerede bulunulurlarsa, yakalanılır (tutuklanır) ve kesinlikle öldürülürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Bu Allah’ın daha önceki yaşamış olanlara emrettiği değişmez yasasıdır. Allah’ın yasalarında asla bir değişiklik bulamazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. İnsanlar sana kıyamet saatinden soruyorlar. Onlara deki "Kıyamet saatinin bilgisi Allah’ın yanındadır. Sen onun ne zaman olacağını nerden bileceksin? Belki de yakındır. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Allah, (kıyamet saatini) inkâr edenlere lanet etmiş ve onlar için ateş hazırlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Ateşin içinde sürekli kalıp, kendileri için ne bir koruyucu ve nede bir yardımcı bulacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Ateşin içerisinde yüzleri değişecek ve "Yazıklar olsun bize, keşke Allah’a ve elçiye itaat etmiş olsaydık" diyecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. "Rabbimiz! Biz, liderlerimize (seyyidlere) ve toplumun büyüklerine uyduk. Onlar bizi yanlış bir yola saptırdılar. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. "Rabbimiz! Onlara azabı iki misli ver ve onlara büyük bir lanetle lanet et" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Ey İman edenler! Musa’ya eziyet edenler gibi sizde (Muhammed’e) eziyet edenlerden olmayın. Allah Musa’yı, onların söylediklerinden temizlemişti. Musa Allah’ın katında seçkin bir kuldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Ey İman edenler! Allah dan sakınıp korunun ve sözü doğru olarak söyleyin ki. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Yaptıklarınızı düzeltsin ve hatalarınızı size bağışlasın. Kim Allah’a ve O nun elçisine itaat ederse, gerçekten büyük kurtuluşa ermişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Biz emaneti göklere, yere ve dağlara yükledik, onlar emaneti yüklenmediler ve üzerlerinde kalmasından korkup (Allah’ın onlara yüklediği bütün fonksiyonlarını yerine getirip) itaat ettiler. İnsan ise kendisine yüklenen kulluk görevini yerine getirmedi. Zira insan kendisinden istenen kulluğu yerine getirmemekle, kendi kendine zulmedip cahillik etmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Böylece Allah İkiyüzlü erkeklerle ikiyüzlü kadınlara, Allah’a ortak koşan erkeklerle, ortak koşan kadınlara azap etsin ve inanan erkeklerle, inanan kadınların da tövbelerini kabul etsin. Allah bağışlayan ve kullarına acıyandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster