لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ ۚ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا
Li yes’eles sadikıyne an sıdkıhim ve eadde lil kafirıne azaben elıma
Kelime
Anlamı
Kökü
لِيَسْأَلَ
sorması için
الصَّادِقِينَ
doğrulara
عَنْ
-ndan
صِدْقِهِمْ
doğrulukları-
وَأَعَدَّ
ve hazırlamıştır
لِلْكَافِرِينَ
kafirler için
عَذَابًا
bir azab
أَلِيمًا
acıklı

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Doğruların doğruluğunu sormak için ve kâfirlere, elemli bir azap hazırladık.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Allah bu sözü doğrulara, doğruluklarını sorup, tesbit etmek için aldı. Kendisinden gelen gerçekleri örtbas edenler için de, çok acıklı bir azap hazırladı.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Allah bu sözü doğruları doğruluklarıyla sorumlu kılmak için aldı. Kâfirler için de çok acıklı bir azap hazırladı.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Sadıklara sıdklarının gereği sorulsun (denensinler bu konuda) diye... Hakikat bilgisini inkâr edenler için ise feci bir azap hazırlamıştır.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  (Allah) doğrulara doğruluklarından sormak için (bunu yaptı). İnkarcılar için ise acıklı bir azap hazırladı.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Doğru olanlara doğruluk (ve bağlılık)larını (Allah’ın) sorması için. Kafirlere ise acı bir azap hazırlamıştır.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Allah, o sadıklara (peygamberlere kıyamette ümmetleri huzurunda) sadakatlarından (tebliğlerinden) sorsun diye, (kendilerinden bu sağlam sözü almıştır.) Kâfirler için ise, acıklı bir azab hazırladı.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Allah, o doğru kişilere ne söylediklerini soracaktır. Allah inkâr edenler için de acıklı bir azap hazırlamıştır.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Allah, dogrulardan dogruluklarini sormak ve inkarcilara can yakici azap hazirlamak icin bunu yapmistir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Doğrulara sadakatlerini sormak için (böyle yapmıştık). Kâfirlere de elem verici bir azâb hazırlamıştık.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (7-8) Hani biz peygamberlerden söz almıştık, senden, Nuh`tan, İbrahim`den, Musa`dan ve Meryem oğlu İsa`dan. Evet, biz, onlardan sapa sağlam bir söz almıştık ki vakti gelince (Allah), sadıklara sözlerine bağlılıklarını sorsun. İnkârcılara ise korkunç bir azap hazırlanmıştır.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (Allah, bunu) doğru kimseleri doğruluklarından hesaba çekmek için (yapmıştır.) Kâfirlere de elem dolu bir azap hazırlamıştır.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Allah bu sözü doğruları doğruluklarıyla sorumlu kılmak için aldı. Kâfirler için de çok acıklı bir azap hazırladı.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Böylece doğrulardan doğruluklarını soracağız. İnkarcılar içinse acı bir azap hazırlamıştır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  (Bunu Allah), sadıklara sadakatlerinden sormak için yaptı. Kâfirler için ise acı verecek bir azab hazırladı.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Allah, doğrulardan doğruluklarını sormak ve kafirlere can yakıcı azap hazırlamak için bunu yapmıştır.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Doğru olanlara doğruluk (ve bağlılık)larını (Tanrı’nın) sorması için. Kafirlere ise acı bir azab hazırlamıştır.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  (78) Hani biz peygamberlerden söz almıştık, senden, Nuh’tan, İbrahim’den, Musa’dan ve Meryem oğlu İsa’dan. Evet, biz, onlardan sapa sağlam bir söz almıştık ki vakti gelince (Allah), sadıklara sözlerine bağlılıklarını sorsun. İnkârcılara ise korkunç bir azap hazırlanmıştır.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Tâki (Allah) o saadıklara sadâkatları sorsun. O kâfirler için pek acıklı bir azâb hazırladı.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Tâ ki (Rabbin) o doğru kimselere (peygamberlere) doğruluklarından (yaptıkları tebliğ hakkında) sorsun! Kâfirler için ise (pek) elemli bir azab hazırladı.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Sadıklardan sadakatlarını sormak için. Ve O kafirlere elim bir azab hazırlamıştır.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Doğru sözlü olanların doğrularını sorgulamak ve doğruları reddedip inkar edenlere de acıklı bir azap hazırlamak için.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Sadıklara sadakatlerini sorması içindir. Ve kâfirlere elîm bir azap hazırladı.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Allah (bu sözü), doğrulardan doğruluklarını sormak ve kâfirlere elim bir azap hazırlamak için almıştır.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  ki, (zamanın bitiminde) O, bu hak davanın temsilcilerine hakikate sadık kalmalarını(n yeryüzünde nasıl bir karşılık gördüğünü) sorabilsin. Ve O, hakikati inkar edenlerin tümü için acı bir azap hazırlamıştır!

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  ta ki O, sözlerine sadık kalanların sadakatlerine buldukları karşılığın hesabını sorabilsin: zira O, inkarcılar için acıklı bir azap hazırlamıştır.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Tâ ki, o sâdıklara sadâkatlarından sual etsin ve kâfirler için de pek acıklı bir azap hazırlamıştır.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Allah sâdıklara sadâkatlerinden sormak için bunu yaptı. Kâfirler için de çok acıklı bir azap hazırladı.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Doğru olanlara doğruluklarından ve sadakatlerinden sormak için. Kâfirlere de çok acıklı bir azap hazırlamıştır.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Allah, doğrulardan doğruluklarını sormak ve kafirlere can yakıcı azap hazırlamak için bunu yapmıştır.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (7-8) Bir vakit, Biz peygamberlerden, kuvvetli bir söz almıştık. Senden, Nuh’tan, İbrâhim’den, Mûsâ’dan ve Meryem’in oğlu Îsa’dan. Evet onlardan pek sağlam söz almıştık ki vakti gelince O, sadıklara sözlerine bağlılıklarını sorsun. Kâfirlere ise gayet acı bir azap hazırladı.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  (Böyle yaptık) Ki (Allâh), o doğrulara doğruluklarından sorsun. Kâfirlere de acı bir azâb hazırlamıştır.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Doğrulara doğruluklarından sormak ve inkarcılara da acı bir azap hazırlamak için...

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Doğru olanlara doğruluk (ve bağlılık)larını (Allah’ın) sorması için. Kâfirlere ise acıklı bir azab hazırlamıştır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Ki Allah, özüyle sözü bir olanlardan doğruluklarını sorsun. Küfre batmışlara ise korkunç bir azap hazırlamıştır.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  That (Allah) may question the (custodians) of Truth concerning the Truth they (were charged with): And He has prepared for the Unbelievers a grievous Penalty.