1. Ey Peygamber! Allah`a saygılı ol! İnkârcılara ve münâfıklara itaat etme! Elbette Allah, her şeyi bilmektedir; her şeyi yerli yerince yapmaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Rabbinden sana vahyolunana uy! Şüphesiz ki Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Allah`a güven! Vekil olarak Allah yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Allah, hiçbir insanın içine iki kalp koymamıştır. Zıhâr yaptığınız/sırtlarını annenize benzettiğiniz eşlerinizi de analarınızın gibi saymadı ve evlatlıklarınızı da öz oğullarınız olarak tanımadı. Bunlar, sizin dillerinize doladığınız sözlerdir. Allah, gerçeği söylemektedir, doğru yola O iletir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Evlatlıklarınızı öz babaları adına çağrınız! Allah katında en doğru olan budur. Eğer babalarının kim olduğunu bilmiyorsanız, bu takdirde onları din kardeşleriniz ve görüp gözettiğiniz kimseler olarak kabul ediniz. Yanılarak yaptıklarınızda size günah yoktur; ama kalplerinizin bile bile yöneldiğinde günah vardır. Allah bağışlayandır; merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Peygamber, müminlere kendilerinden daha yakındır. Peygamber`in eşleri müminlerin anneleridir. Akraba olanlar, Allah`ın kitabına göre, birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Ancak, dostlarınıza uygun bir vasiyet yapmanız istisnadır. Bunlar kitapta yazılı bulunmaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Bütün peygamberlerden, senden, Nûh`tan, İbrâhim`den, Mûsâ`dan, Meryem oğlu İsâ`dan söz aldığımızı hatırla! Biz onların hepsinden sağlam bir söz aldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Allah, o doğru kişilere ne söylediklerini soracaktır. Allah inkâr edenler için de acıklı bir azap hazırlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ey iman edenler! Size ordular saldırdığında, onların üzerlerine rüzgâr ve görmediğiniz askerler gönderen Allah`ın, size olan nimetini hatırlayınız! Allah, yaptığınız her şeyi görmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Onlar, hem yukarınızdan hem aşağınızdan üzerinize yürüdükleri zaman; gözler yıldığı, yürekler gırtlaklara geldiği ve siz, Allah hakkında türlü türlü zanda bulunduğunuz zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İşte orada, müminler imtihandan geçirilmişler ve şiddetle sarsılmışlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Münâfıklar ile kalplerinde hastalık olanlar, “Meğer Allah ve Peygamberi bize boş vaadlerden başka bir şeyde bulunmadı” diyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. İçlerinden bir grup da, “Ey Yesrib halkı! Tutunacak bir yeriniz kalmadı, geri dönünüz” demişti. Onlardan başka bir grup da Peygamberden, “Evlerimiz korumasız kaldı” diyerek izin istiyordu. Oysa evleri korumasız değildi. Sadece kaçmak istiyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Medine`nin her yanından üzerlerine saldırılsaydı da, o zaman savaşmaları istenseydi, şüphesiz hemen savaşa katılırlar ve fazla beklemezlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Andolsun ki daha önce onlar, sırt çevirip kaçmayacaklarına dair Allah`a söz vermişlerdi. Allah`a verilen söz, mesuliyeti gerektirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. “Eğer ölümden veya savaştan kaçarsanız, kaçmanızın size asla bir faydası olmaz! O takdirde de yaşatılacağınız süre çok değildir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. “Eğer Allah, size bir kötülük dilese veya size rahmet dilese, O`nun bu isteğine kim engel olabilir? Onlar kendilerine Allah`tan başka ne bir dost ne de yardımcı bulabilirler.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Allah, sizden savaştan alıkoyanları ve kardeşlerine “Bize katılın!” diyenleri, kesin olarak bilmektedir. Zaten bunların pek azı savaşa gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Savaşa gelseler de sizin başarılı olmanızı istemezler. Hele korku gelip çattı mı, üzerine ölüm baygınlığı çökmüş gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korku gidince, ganimete karşı aç gözlülüklerinden dolayı, size sivri dillerini uzatırlar. Onlar iman etmiş değillerdir, bundan dolayı Allah, onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Bu, Allah için kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Münâfıklar, düşman birliklerinin gitmediklerini sanıyorlar. O düşman birlikleri yeniden gelecek olsa, onlara koşarak, çölde bedevîlerle birlikte yaşayıp sizin haberlerinizi sormayı temenni ederler. Onlar savaşta sizinle birlikte olsalardı da düşmanla çok az savaşırlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Şüphesiz, sizden Allah`a ve âhiret gününe kavuşmayı uman ve Allah`ı çok ananlar için, Allah`ın Peygamberinde güzel bir örnek vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Müminler, düşman gruplarını gördüklerinde, “İşte, Allah`ın ve Peygamberinin bize vaad ettiği budur. Allah ve Peygamberi doğru söylemiştir” derler. Bu durum, onların sadece imanlarını ve teslimiyetlerini arttırmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Delikanlı müminler, Allah`a verdikleri sözü yerine getirdiler. Onlardan bir kısmı bu uğurda can verdi, bir kısmı da can vermeyi beklemektedir. Onlar sözlerini asla değiştirmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Allah, o doğru kişileri doğruluklarından dolayı ödüllendirecek ve münâfıkları da dilerse cezalandıracak veya tövbelerini kabul edecektir. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır; çok merhamet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Allah, inkâr edenleri, kinleriyle birlikte geri çevirdi. Onlar hiçbir başarı elde edemediler. Savaşta, inananlara Allah yeter. Allah çok kuvvetlidir; çok güçlüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Allah, kitap ehlinden düşman gruplara yardım edenleri kalelerinden indirip, kalplerine korku saldı. Siz onlardan bir grubu öldürüyor, bir grubu da esir alıyordunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. O, sizi onların topraklarına, evlerine, mallarına ve henüz ayak basmadığınız nice topraklara mirasçı kıldı. Allah`ın gücü her şeye yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. “Eğer dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız, gelin size boşanma bedellerinizi vereyim de sizi güzellikle serbest bırakayım.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. “Yok eğer, Allah`ı, Peygamberini ve âhiret yurdunu istiyorsanız, biliniz ki Allah, içinizden güzel davrananlar için büyük bir ödül hazırlamıştır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ey Peygamber hanımları! Sizden kim açık/kanıtlanmış bir edepsizlik yaparsa, onun azabı iki katına çıkarılır. Bu, Allah için kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Sizden kim de, Allah ve Rasûl`üne itaat eder ve yararlı iş yaparsa, ona ödülünü iki kat veririz. Ona bol rızık hazırlamışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Ey Peygamber hanımları! Siz, kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer kötülükten korunursanız, yabancı erkeklere karşı çekici bir eda ile konuşmayınız; sonra kalbinde hastalık bulunan kimse ümide kapılır. Örfe uygun söz söyleyiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Evlerinizde oturunuz, eski Câhiliye adetinde olduğu gibi açılıp saçılmayınız. Namazı kılınız, zekâtı veriniz; Allah`a ve Peygamberine itaat ediniz. Ey Ehli beyt! Allah, sizden sadece günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Evlerinizde okunan Allah`ın âyetlerini ve hikmeti hatırlayınız. Şüphesiz ki Allah, her şeyin içyüzünü bilendir ve her şeyden haberi olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Müslüman kadınlar ve Müslüman erkekler; mümin erkekler ve mümin kadınlar; itaat eden erkekler, itaat eden kadınlar; özü-sözü doğru erkekler, özü-sözü doğru kadınlar; sadaka veren erkekler, sadaka veren kadınlar; oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar; ırzlarını koruyan erkekler, ırzlarını koruyan kadınlar; Allah`ı çok anan erkekler, Allah`ı çok anan kadınlar var ya; işte Allah bunlar için bir af ve büyük bir ödül hazırlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Allah ve Peygamberi bir işi emrettiğinde, hiçbir inanmış erkek ve kadının o işte tercih hakkı yoktur. Kim, Allah`ın ve Peygamberinin emrine aykırı hareket ederse, kesinlikle apaçık bir sapıklığa düşmüş olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Allah`ın kendisine nimet verdiği ve senin de kendisine yardım etiğin kişiye, “Eşinden ayrılma, Allah`a saygı duy” dediğin anı hatırla! Oysa sen, içinde Allah`ın açığa çıkaracağı bir şeyi gizliyor ve insanlardan çekiniyordun. Halbuki Allah, çekinmeye daha lâyıktır. Müminlere, evlatlıkları eşlerinden ayrıldıklarında onların boşanmış eşleriyle evlenmelerinde bir sıkıntı olmaması için Zeyd, eşinden ilgisini tamamen kesip ayrılınca onu sana nikâhladık. Allah`ın emri kesinleşmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Allah`ın emrettiği bir şeyde peygamberine hiçbir sıkıntı yoktur. Bu, Allah`ın daha önce gelip geçmişlere uyguladığı bir yasasıdır. Allah`ın emri, mutlaka yerini bulur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Peygamberler, Allah`ın mesajlarını tebliğ ederler. Allah`tan korkarlar ve O`ndan başka kimseden korkmazlar. Hesap görücü olarak Allah yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat Muhammed, Allah`ın peygamberi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Ey inananlar! Allah`ı çok anınız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. O`nu sabah-akşam tesbih ediniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Allah ve melekleri, sizleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için, sizi iyiliklerle kuşatırlar. O, inananlara son derece merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. İnananlar O`nun huzuruna kavuştukları gün Allah`ın onlara iltifatı, “Selâm/esenlik”tir. Allah onlara çok değerli ödül hazırlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Ey Peygamber! Biz seni bir şâhit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Allah`ın izni ile Allah`a çağıran bir davetçi ve aydınlatan bir kandil olarak gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. İnananlara kendileri için Allah katından büyük bir lütuf olacağını müjdele! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Kâfirlere ve münâfıklara itaat etme! Onların eziyetlerine aldırma! Allah`a güven! Koruyucu olarak Allah yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Ey iman edenler! Mümin kadınları nikâhlayıp sonra kendileriyle cinsel ilşkiye girmeden onları boşarsanız, artık onlar üzerinde sizin sayıp duracağınız bir iddet bekletme hakkınız yoktur. Onlara bir miktar yardımda bulununuz ve onları güzellikle serbest bırakınız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Ey Peygamber! Mehirlerini verdiğin eşlerini ve Allah`ın sana bahşettiği savaş esirleri arasından sağ elinin altında bulunanları sana helâl kıldık. Seninle beraber hicret eden amcanın, halanın, dayının ve teyzenin kızlarını da helâl kıldık. Eğer Peygamber kendisiyle evlenmek isterse, kendisini mehirsiz olarak peygambere bağışlayan herhangi bir mümin kadını da inananlara değil de sadece sana helâl kıldık. Sana bir sıkıntı olmaması için, biz, eşleri ve câriyeleri hakkında onlara neyi farz kıldığımızı kesinlikle biliyoruz. Allah çok bağışlayıcıdır; çok merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Hanımlarından dilediğinin yanında kalma sırasını erteler, dilediğini de öne alabilirsin. Sırasını ertelediklerinden arzuladıkların olursa onlara dönmende sana bir sakınca yoktur. Böyle yapman onları mutlu etmen, üzülmemelerini sağlaman, kendilerine verdiklerinle hepsinin razı olması için daha uygundur. Allah, sizin kalplerinizde olanı bilir ve son derece yumuşak davranır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Artık bundan sonra başka kadınlarla evlenmek sana helâl değildir. Güzellikleri seni büyülese bile, eşlerinden birini boşayıp başkasıyla evlenmen de yasaklanmıştır. Ama câriye hariç. Allah her şeyi gözetlemektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Ey iman edenler! Siz, zamanını gözetmeksizin, bir yemeğe davet edilmedikçe Peygamber`in evlerine girmeyiniz. Ancak davet edildiğiniz vakit giriniz. Yemeği yediğinizde hemen dağılınız, sohbete dalmayınız. Çünkü bu hareketiniz Peygamber`i üzmekte, fakat o, bunu size söylemekten utanmaktadır. Ama Allah, hakkı söylemekten çekinmez. Peygamber`in hanımlarından bir şey istediğiniz zaman, perde arkasından isteyiniz. Bu, hem sizin kalpleriniz, hem de onların kalpleri için daha temiz bir davranıştır. Sizin, Allah`ın peygamberini üzmeniz ve kendisinden sonra onun hanımlarını nikâhlamanız asla caiz olmaz. Çünkü bu, Allah katında büyük bir günahtır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de, şüphe yok ki Allah, her şeyi gayet iyi bilmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Onlara babaları, oğulları, kardeşleri, kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, mümin kadınları ve ellerinin altında bulunan câriyelerinden dolayı bir günah yoktur. Allah`tan sakınınız; şüphesiz Allah her şeye şâhittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Allah ve melekleri peygambere destek oluyorlar. Ey iman edenler! Siz de peygambere destek olunuz, ona yürekten bağlılığınızı ifade ediniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Şüphesiz, Allah`ı ve Peygamberini incitenlere Allah, dünya ve âhirette lanet eder ve onlara alçaltıcı bir azap hazırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. İnanan erkek ve kadınları, yapmadıkları bir şeyden dolayı incitenler, şüphesiz iğrenç bir iftira ve günah yüklenmiş olurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve inananların hanımlarına, dışarıya çıkarken “üstlerine örtü almalarını” söyle. Bu, onların tanınmasını ve incitilmemesini sağlayan en uygun yoldur. Allah çok bağışlayıcıdır; merhamet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. İşte böyle, eğer ikiyüzlüler, kalplerinde hastalık olanlar ve yalan haberler yayarak (Peygamber`in) kent(in)de huzursuzluk çıkaranlar (düşmanca hareketlerinden) vazgeçmezlerse (ey Muhammed,) onlar üzerinde üstünlük kurmanı sağlarız, o zaman bu (kentte) sana çok az bir süre komşu kalacaklardır: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Nerede bulunurlarsa, lanetlenmiş olarak yakalanır ve öldürülürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Allah`ın geçmiştekilere uyguladığı yasası budur ve Allah`ın yasasında bir değişme bulamazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. “Onun bilgisi Allah katındadır. Nereden bileceksin, belki de zamanı çok yakındır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Allah, kâfirleri lanetlemiş ve onlar için alevli bir ateş hazırlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Onlar, orada süreli olarak kalacaklardır. Ne bir dost ne de bir yardımcı bulacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Yüzleri ateşe çevirildiği gün, “Eyvah bize! Keşke Allah`a ve Peygamberine itaat etseydik” diyeceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. “Ey Rabbimiz! Biz önderlerimize ve büyüklerimize itaat ettik de, bizi yoldan çıkardılar.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. “Ey Rabbimiz! Onlara iki kat azap ver ve onları şiddetli bir şekilde lanetle!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Ey iman edenler! Siz de Mûsâ`ya eziyet edenler gibi olmayın! Nihayet Allah, onu, dedikleri şeyden temize çıkardı. Mûsâ, Allah katında şerefli idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Ey iman edenler! Allah`a saygı gösterin ve doğru söz söyleyin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Böyle yaparsanız, Allah, işlerinizi düzeltir ve günahlarınızı bağışlar. Kim, Allah`a ve Peygamber`ine itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, sorumluluğundan korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zâlimdir; çok câhildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Allah, münâfık erkeklere ve münâfık kadınlara, müşrik erkeklere ve müşrik kadınlara azap edecek; inanan erkeklerin ve inanan kadınların da tövbesini kabul buyuracaktır. Allah affedendir; merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster