1. Ey Peygamber! Allah`ın emirlerine uygun yaşama konusunda sebat et ve O`na karşı gelmekten sakın! İnkârcılara ve münafıklara itaat etme! Şüphesiz Allah (her şeyi) hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Rabbinden sana vahyolunana uy! Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (Sadece) Allah`a güven! Koruyucu olarak Allah yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Allah hiç kimseye tek bedende iki kalp vermemiştir. Kendilerine zıhar yaptığınız eşlerinizi anneleriniz kılmamıştır. Evlatlıklarınızı da öz oğullarınız kılmamıştır. Bunlar ağızlarınızla söylediğiniz boş ve anlamsız sözlerden ibarettir. Allah gerçeği söyler ve doğru yola iletir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Onları (evlatlık aldığınız çocukları) babalarına nispet ederek çağırın. Bu, Allah katında daha (doğru ve) adaletlidir. Eğer babalarını bilmiyorsanız, onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Hata ile yaptığınız bir işte size hiçbir günah yoktur. Fakat kasten yaptığınız şeylerde size günah vardır. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Peygamber, mü`minlere kendi canlarından daha önce gelir. Onun eşleri de müminlerin analarıdır. Akraba olanlar miras hususunda Allah`ın kitabına göre birbirlerine muhacirlerden ve Ensar`dan daha yakındır. Dostlarınıza yapacağınız uygun bir vasiyet bunun dışındadır. Bunlar kitapta yazılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (7-8) Hani biz peygamberlerden söz almıştık, senden, Nuh`tan, İbrahim`den, Musa`dan ve Meryem oğlu İsa`dan. Evet, biz, onlardan sapa sağlam bir söz almıştık ki vakti gelince (Allah), sadıklara sözlerine bağlılıklarını sorsun. İnkârcılara ise korkunç bir azap hazırlanmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (7-8) Hani biz peygamberlerden söz almıştık, senden, Nuh`tan, İbrahim`den, Musa`dan ve Meryem oğlu İsa`dan. Evet, biz, onlardan sapa sağlam bir söz almıştık ki vakti gelince (Allah), sadıklara sözlerine bağlılıklarını sorsun. İnkârcılara ise korkunç bir azap hazırlanmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ey inananlar! Allah`ın size olan nimetini hatırlayın! Hani (Hendek savaşında sizi yok etmek için düşman) ordular size gelmişti de biz onların üzerine bir rüzgâr ve göremediğiniz (meleklerden) ordular göndermiştik. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Onlar yukarıdan (vadinin doğusundan) ve aşağıdan (vadinin batısından) üzerinize geldiklerinde ve gözler kaymış, yürekler ağızlara gelmişti. Allah`a karşı (yardım edip etmeyeceğine dair türlü) zanlarda bulunuyordunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İşte orada iman sahipleri imtihandan geçirilmiş ve şiddetli bir sarsıntıya uğratılmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Hani ikiyüzlüler ve kalplerinde hastalık olanlar (birbirlerine): “Allah ve Resulü bize, ancak aldatmak için vaadde bulunmuşlar” diyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ve (hatırla) içlerinden bazısı: “Ey Yesribliler (Medineliler)! Burada düşmana karşı koyamazsınız, mevzilerinizi bırakıp evlerinize dönünüz!” diyordu. Onlardan bir başka bölük: “Evlerimiz korunmasız!” diyerek peygamberden izin istiyordu. Hâlbuki gerçekte evleri tehlikeye maruz değildi, onlar sadece savaştan kaçmak istiyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Eğer Medine`nin etrafından üzerlerine saldırılsa, sonra da kendilerinden dinlerinden dönmeleri istense, çok azı hariç hemen dinlerinden dönerlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hâlbuki onlar, daha önce geri dönüp kaçmayacaklarına dair Allah`a söz vermişlerdi. Allah`a verilen sözün hesabı mutlaka sorulacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. De ki: “Eğer siz ölmekten ya da öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmak size asla fayda vermeyecektir. Kaçsanız bile hayatta kalacağınız süre, nihayet çok sınırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. De ki: “Eğer Allah size bir kötülük dilese, sizi Allah`tan koruyacak kimdir? Yahut size bir rahmet dilese, buna engel olacak kimdir?” Onlar kendilerine Allah`tan başka hiçbir dost ve hiçbir yardımcı bulamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (18-19) Allah içinizden bozgunculuğa meyledip savaştan alıkoyan (münafık)ları ve kardeşlerine de: “Bize gelin (savaşa gidip ölmeyin)” diyenleri elbette biliyor. Zaten bunlardan pek azı dışındakiler savaşa gelmezler. (Savaşa gelseler bile) size karşı pek yardım etmek istemezler ve sizi kıskanırlar. Şayet korku gelecek olsa, ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş kimseler gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korku gidince, hayra karşı cimrilik eden kimseler olarak sizi keskin dilleriyle (eleştirip) incitirler. İşte onlar (gönülden) iman etmemişlerdir. Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Bu, Allah`a göre pek kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (18-19) Allah içinizden bozgunculuğa meyledip savaştan alıkoyan (münafık)ları ve kardeşlerine de: “Bize gelin (savaşa gidip ölmeyin)” diyenleri elbette biliyor. Zaten bunlardan pek azı dışındakiler savaşa gelmezler. (Savaşa gelseler bile) size karşı pek yardım etmek istemezler ve sizi kıskanırlar. Şayet korku gelecek olsa, ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş kimseler gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korku gidince, hayra karşı cimrilik eden kimseler olarak sizi keskin dilleriyle (eleştirip) incitirler. İşte onlar (gönülden) iman etmemişlerdir. Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Bu, Allah`a göre pek kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Bunlar, (korkularından dolayı düşman) birliklerin (Medine`den) gitmediklerini sanıyorlardı. Düşman birlikleri (bir daha) gelecek olsa, isterler ki, (çölde) bedevilerin arasında bulunsunlar da size dair haberleri (gidip gelenlerden) sorsunlar. İçinizde bulunsalardı bile pek az savaşırlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Andolsun ki, Allah`ın rızasını ve ahiretin saadetini uman ve Allah`ı sürekli hatırda tutan kimseler için Allah`ın Resulü`nde sizin için pek güzel bir örnek vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Mü`minler, (düşman) birliklerini görünce: “İşte bu (bir imtihan vesilesi olarak), Allah`ın ve Resulü`nün bize vaad ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemiştir” dediler. Bu, onların ancak imanlarını ve teslimiyetlerini artırmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Müminler arasında öyle kişiler vardır ki, Allah`a verdikleri sözde durdular. Onlardan kimileri verdiği sözü yerine getirdi (canını vererek şehit oldu). Kimileri de (Allah için savaşmaya devam ederek şehid olmayı) beklemektedir. Onlar (verdikleri sözü) hiçbir şekilde değiştirmediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Allah, böylece sadık kalanları, doğruluklarına karşılık ödüllendirecek, ikiyüzlüleri de dilerse azaba uğratacak veya tevbe nasip edip tevbelerini kabul buyuracaktır. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Allah, (Hendek savaşında) inkârcıları hiçbir şey elde edemeden öfkeleriyle geri çevirdi. Allah`ın yardımı savaşta mü`minlere yetti. Allah güçlüdür, mutlak galiptir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (Allah,) Ehli Kitaptan olup da (Hendek savaşında) saldırganlara arka çıkanları da kalelerinden indirdi ve kalplerine büyük bir korku saldı. (Öyle ki) siz (onlardan) bir kısmını öldürüyordunuz, bir kısmını ise esir alıyordunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (Allah,) sizi onların topraklarına, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız topraklara mirasçı yaptı. Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ey Peygamber! Eşlerine söyle: “Eğer siz (yalnız) bu dünya hayatını ve onun cazibesini istiyorsanız, gelin size istediğinizi (boşanma bedellerinizi) vereyim ve (sonra da) sizi uygun bir şekilde salayım (boşayayım).” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. “Yok, eğer Allah`ı, Resulü`nü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, bilin ki Allah içinizden iyilik yapanlara büyük bir mükâfat hazırlamıştır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ey Peygamber hanımları! Sizden kim açık bir edepsizlik yaparsa, onun cezası iki kat olur. Bu Allah için çok kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Fakat hanginiz Allah`a ve peygamberine samimiyetle itaat eder, doğru ve yararlı işler yaparsa onu iki kat ödüllendiririz ve onun için (cennette) en muhteşem rızıkları hazırlamışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Ey peygamberin hanımları! Siz, kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer Allah`a karşı gelmekten sakınıyorsanız (erkeklerle konuşurken) sözü yumuşak bir eda ile söylemeyin ki kalbinde (şehvetten arız) hastalık olan kimse (size) arzu duymasın! Daima yerinde ve uygun şekilde konuşun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Evlerinizde oturun (gereksiz yere sokaklarda dolaşmayın). Önceki cahiliye döneminde olduğu gibi süslenerek ve açılıp saçılarak dışarı çıkmayın! Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, Allah`a ve Resulüne itaat edin! Ey (Peygamber`in) ev halkı, Allah sizden yalnızca kiri (günahı) gidermek ve sizi (bilgi kirliliğinden) temizlemek istiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Evlerinizde okunan Allah`ın mesajlarını ve (O`nun) hikmetini hatırlayın! Şüphesiz Allah, her şeyin iç yüzünü bilendir ve her şeyden haberi olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Şüphe yok ki, Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mü`min erkekler ve mü`min kadınlar, itaatkâr erkekler ve itaatkâr kadınlar, doğru erkekler ve doğru kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, mütevazı erkekler ve mütevazı kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar, Allah`ı çok anan erkekler ve Allah`ı çok anan kadınlar; işte Allah bunlar için bağış ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdiği zaman, hiçbir mü`min erkek ve hiçbir mü`min kadın için kendiişleri konusunda tercih kullanma hakları yoktur. Kim Allah`a ve Resulüne karşı gelirse, şüphesiz ki o apaçık bir şekilde sapmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Hani sen Allah`ın kendisine nimet verdiği, senin de (azat etmek suretiyle) iyilikte bulunduğun kimseye: “Eşini nikâhında tut (onu boşama) ve Allah`tan sakın!” diyordun. İçinde, Allah`ın ortaya çıkaracağı bir şeyi gizliyor ve insanlardan çekiniyordun. Oysa Allah`tan çekinmen daha uygundu. Sonunda Zeyd eşiyle ilgisini kesince onu seninle evlendirdik ki evlatlıkları eşleriyle ilgilerini kestiklerinde onlara evlenmek konusunda mü`minlere bir sorumluluk olmadığı bilinsin. Allah`ın emri yerine getirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Peygamber üzerinde, Allah`ın onun için takdir edip gerekli kıldığı şeyde bir vebal ve sakınca yoktur. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah`ın kanunu böyledir. Allah`ın emri, kesinleşmiş bir hükümdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Daha önce gelip geçen o peygamberler, Allah`ın vahiylerini tebliğ eden, Allah`tan sayıp çekinen, başka hiç kimseden çekinmeyen kimselerdir. Hesap görücü olarak Allah yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah`ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. (41-42) Ey inananlar Allah`ı çok sık olarak anın! Ve sabah akşam O`nun şanını yüceltin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. (41-42) Ey inananlar Allah`ı çok sık olarak anın! Ve sabah akşam O`nun şanını yüceltin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. O, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden; melekleri de sizin için bağışlanma dileyendir. Allah, mü`minlere çok merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Allah`a kavuşacakları gün: “Selâm!” iltifatı ile karşılanırlar. O, onlara pek değerli ve cömertçe bir mükâfat hazırlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. (45-46) Ey Peygamber! Unutma ki biz seni (hakikatin) bir şahidi, bir müjdeleyici, bir uyarıcı hem de Allah`ın izniyle Allah`a bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. (45-46) Ey Peygamber! Unutma ki biz seni (hakikatin) bir şahidi, bir müjdeleyici, bir uyarıcı hem de Allah`ın izniyle Allah`a bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Mü`minlere kendileri için Allah`tan büyük bir lütuf olduğunu müjdele! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Kâfirlere ve münafıklara uyma! Onların eziyetlerine aldırma! Allah`a güven. Vekil olarak Allah yeter! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Ey inananlar! Mü`min kadınları nikâhlayıp da, henüz dokunmadan onları boşarsanız, onları iddet müddetince beklemeniz gerekmez. Kendilerine bağışta bulunarak onları güzellikle serbest bırakın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Ey Peygamber! Mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah`ın sana harp esiri olarak verdiği cariyeleri, seninle beraber Medine`ye göç eden amcanın kızlarını, halanın kızlarını, dayın ve teyzenin kızlarını, bir de mehir istemeksizin kendisini peygambere hibe eden ve peygamberin de kendisini nikâhlamak istediği mü`min kadını sana helâl kıldık. Bu diğer müminlere değil, sadece sana mahsus bir ayrıcalıktır. Biz eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri hakkında mü`minlere ne farz kıldığımızı biliyoruz. (Seni bu hususta istisna ettik) ki senin için hiçbir darlık olmasın. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. (Ey Muhammed!) Bunlardan (hanımlarından) dilediğini geri bırakırsın, dilediğini yanında tutarsın. (Ric`î talakla boşayıp) ayırdığını da tutmak istersen, bunda sana bir günah yoktur. Bu onların sevinmeleri, üzülmemeleri, yaptığın muameleden hepsinin hoşnut olmaları yönünden daha münasiptir. Allah kalplerinizde olan her şeyi bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir ve müsamahası bol olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Bundan sonra, güzellikleri hoşuna gitse bile başka kadınlarla evlenmek, eşlerini boşayıp başka eşler almak sana helâl değildir. Ancak sahip olduğun cariyeler başka. Şüphesiz Allah, her şeyi gözetleyendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Ey inananlar! Yemek için çağrılmaksızın ve vaktine de bakmaksızın (vakitli vakitsiz) Peygamber`in evlerine girmeyin. Çağrıldığınız zaman girin ve yemeği yiyince de hemen dağılın, söze dalıp eğleşmeyin. Çünkü bu (davranışınız) Peygamber`i rahatsız ediyor, fakat o da size (bir şey) söylemekten çekiniyor. Allah ise gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Böyle davranmanız hem sizin kalpleriniz, hem de onların kalpleri için daha temizdir. Allah`ın Peygamberini incitmeniz ve kendisinden sonra onun eşleriyle evlenmeniz size asla helâl değildir. Böyle bir şey yapmanız Allah yanında çok büyük bir günahtır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de, (unutmayın ki) Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Onların (peygamberin eşlerinin) babalarına, oğullarına, kardeşlerine, erkek kardeşlerinin veya kız kardeşlerinin oğullarına, kadın hizmetçilerine yahut ellerinin (altında) sahip oldukları (kadın köleleri)ne (serbestçe görünmelerinde) bir mahzur yoktur. (Ey Peygamber eşleri!) Allah`a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Çünkü Allah, her şeye hakkıyla şahit olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Şüphe yok ki, Allah ve melekleri, Peygamber`e salât ederler (destek verirler/onun şanını ve davasını yüceltirler). Ey inananlar! Siz de ona çokça salât edin (onun davasına destek verin, onun şanını yüceltin) ve tam bir teslimiyetle ona selam verin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Hiç şüphesiz Allah`ı ve Resulünü incitenlere, Allah dünyada ve ahirette lânet etmiş ve onlara aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Mü`min erkeklere ve mü`min kadınlara hak etmedikleri (yapmadıkları) bir şeyden dolayı eziyet edenler ise, gerçekten bir iftira(da bulunmuş) ve açık bir günah yüklenmişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve mü`minlerin kadınlarına söyle, (dışarı çıkacakları zaman) bedenlerini örtecek elbiselerini giysinler. Bu, onların tanınıp incitilmemelerine daha uygundur. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. (60-61) Andolsun ki, eğer münafıklar, kalplerinde (ahlaksızlıktan) bir hastalık olanlar ve şehirde dedikodu yapanlar, (bu tutumlarına) bir son vermeyecek olurlarsa, gerçekten seni onlara saldırtırız, sonra orada seninle pek az (bir süre) komşu kalabilirler. Onlar lanete uğramışlardır. Nerede ele geçirilirlerse yakalanırlar ve hemen öldürülürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. (60-61) Andolsun ki, eğer münafıklar, kalplerinde (ahlaksızlıktan) bir hastalık olanlar ve şehirde dedikodu yapanlar, (bu tutumlarına) bir son vermeyecek olurlarsa, gerçekten seni onlara saldırtırız, sonra orada seninle pek az (bir süre) komşu kalabilirler. Onlar lanete uğramışlardır. Nerede ele geçirilirlerse yakalanırlar ve hemen öldürülürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Daha önce gelen (münafıklar) hakkında da Allah`ın kanunu böyledir. Allah`ın kanununda asla değişme bulamazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. İnsanlar sana kıyametin vaktini soruyorlar. De ki: “Onun ilmi ancak Allah katındadır.” Ne bilirsin, belki de kıyamet yakında gerçekleşir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. (64-65) Allah kâfirlere lânet etmiş (rahmetinden kovmuş) ve onlara alevli bir ateş hazırlamıştır. Onlar, orada (cehennemde) ebedî olarak kalacaklar ve hiçbir dost, hiçbir yardımcı bulamayacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. (64-65) Allah kâfirlere lânet etmiş (rahmetinden kovmuş) ve onlara alevli bir ateş hazırlamıştır. Onlar, orada (cehennemde) ebedî olarak kalacaklar ve hiçbir dost, hiçbir yardımcı bulamayacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Yüzleri ateşe çevrildiği gün: “Keşke Allah`a itaat etseydik, keşke Peygamber`e itaat etseydik” diyecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. (67-68) Yine şöyle diyecekler: “Ey Rabbimiz! Biz önderlerimize ve büyüklerimize uyduk da bizi yoldan saptırdılar. Ey Rabbimiz! Onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lânetle rahmetinden mahrum et!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. (67-68) Yine şöyle diyecekler: “Ey Rabbimiz! Biz önderlerimize ve büyüklerimize uyduk da bizi yoldan saptırdılar. Ey Rabbimiz! Onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lânetle rahmetinden mahrum et!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Ey inananlar! Siz de Musa`ya (iftira ederek) eziyet edenler gibi olmayın! Allah onu, onların dedikleri şeyden temize çıkardı. O Allah katında itibarlı bir kimse idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. (70-71) Ey inananlar! Allah`ın emirlerine uygun yaşayın ve (her zaman) doğruyu konuşun, doğru söz söyleyin ki, Allah işlerinizi düzeltsin (değerli kılsın) ve günahlarınızı affetsin. Ve (bilin ki) kim Allah`a ve Resulü`ne itaat ederse büyük bir zafere erişmiş olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. (70-71) Ey inananlar! Allah`ın emirlerine uygun yaşayın ve (her zaman) doğruyu konuşun, doğru söz söyleyin ki, Allah işlerinizi düzeltsin (değerli kılsın) ve günahlarınızı affetsin. Ve (bilin ki) kim Allah`a ve Resulü`ne itaat ederse büyük bir zafere erişmiş olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Gerçek şu ki, biz emaneti (akıl ve iradeyi), göklere, yere ve dağlara sunduk; onu yüklenmekten kaçındılar, sorumluluğundan korktular. Onu, pek zalim ve cahil olduğu halde insan yüklendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. (Allah bu emaneti insana vermek suretiyle) münafık erkeklere ve münafık kadınlara, müşrik erkeklerle, müşrik kadınlara azap edecek, inanan erkeklerin ve inanan kadınların da tevbesini kabul buyuracaktır. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster