1. ElifLamMim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Şüphe yoktur ki, kitabın indirilişi, âlemlerin Rabbi tarafındandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yoksa kitabı, o mu uydurdu? Diyorlar. Hayır! O kitap, önceden kendilerine bir uyarıcının gelmediği bir topluluğu uyarman için gelmiş, Rabbinden indirilmiş bir gerçektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Allah, gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yaratıp, onların yönetimini üzerine alandır. Sizin için ondan başka ne bir koruyucu, nede bir arka çıkan yardımcınız (şefaatcı) vardır. Düşünmüyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Gökten yere kadar ne varsa bütün işi Allah kendisi yönetiyor. Sonra o işler O na bir günde yükselir. O bir gün sizin saydığınız bin yıl kadardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. İşte, gizli ve açıkta olanı bilen Allah, çok güçlü ve merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O, her şeyi en güzel bir biçimde var etmiş olan ve insanın ilk yaratılışını topraktan yaratandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra insanın neslinin basit bir suyun özünden olmasını sağlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Sonra insanın şeklini tamamlamış, sonra kendi canlılığından (ruhundan) ona can vermiş, sonra size kulak, göz ve kalp var etmiştir. Ne kadar az şükrediyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Sonra onlar "Biz toprak içinde yok olduktan sonra, yeni bir yaratılışla mı diriltileceğiz?" dediler. Hayır! Onlar Rablerine kavuşmayı inkâr ediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Sizin üzerinize görevlendirilmiş olan ölüm meleği canınızı alır (öldürür) ve sonrada Rabbinize döndürülürsünüz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Suçluların Rablerinin huzurunda, başlarını önlerine eğmiş "Rabbimiz! Biz gördük ve işittik. Artık bizi (dünyaya) geri gönder de doğru işler yapalım, biz artık ikna olduk" dediklerini görürsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Biz dileseydik, her nefsi doğru yola getirirdik. Ancak, benden kesinleşmiş bir söz olarak, sizin tanımadıklarınızdan (cinlerden) veya sizin tanıdıklarınızdan (ins den suçlu, günahkâr) kim varsa hepsini, cehenneme dolduracağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Sizin şu andaki karşılaştığınız günü unutmanızdan dolayı, azabı tadın. Şimdi bizde sizi unuttuk. Yaptıklarınızın karşılığında sürekli (ebedi) olan azabı tadın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ayetlerimize inananlar ise, kendilerine ayetlerimiz hatırlatıldığında hemen secdeye kapanırlar. Onlar asla kibirlenmeden, Rablerini överek, O nun, bütün eksikliklerden uzak olduğunu tasdik ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Yataktan kalktıklarında Rablerine ümit ve korku içerisinde dua ederler ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan da ihtiyaç sahiplerine verirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Hiçbir nefis, yaptıklarının karşılığında, kendilerinden gizlenen mutlu olacakları karşılıkların, neler olduğunu bilemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. İman etmiş olan bir kimse ile yoldan çıkmış bir kimse eşit olurlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İman edip doğru işler yapanlara gelince, onlar için yaptıklarının karşılığında sığınacakları cennetler var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Yoldan çıkmışlara gelince, onlarında sığınacakları yer ateştir. Ne zaman ateşten çıkmak isteseler, tekrar ateşe döndürülür ve onlara "Yalanlamış olduğunuz azabı tadın" denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. O büyük azaptan başka, onları daha çok aşağılayacak azabı tattıracağız. Belki dönerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra, onlardan yüz çeviren bir kimseden daha zalim kim olabilir ki? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Biz Musa ya kitabı verdik. Onun, (Allah ile Tur dağındaki) karşılaşmasından şüphe etme. Musa ya verdiğimiz kitabı İsrail oğullarına doğru yol rehberi yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. İsrail oğullarını, sabretmeleri ve ayetlerimize kesin inanmalarından dolayı, bizim emirlerimiz doğrultusunda insanları doğru yola ileten önderler yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. İhtilaf ettikleri konularda Rabbin, kıyamet günü onların aralarını ayıracak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onlar, yaşadıkları mekânlarda kendilerinden önce yürüyüp gezenlerin olduğu şehirleri helak ettiğimizi görmediler mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Onlar, kupkuru olmuş yeryüzüne, suyu bizim götürdüğümüzü görmüyorlar mı? Sonra yeryüzünde, o suyla ekinler çıkartırız. O çıkardığımız ekinlerden onların hayvanları ve kendileri yerler. Bunları görmüyorlar mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Eğer doğru söyleyenlerdenseniz söyleyin bakalım "Zafer ne zaman?" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Deki "Zafer günü geldiğinde doğruları inkâr edenlere, o gün iman etmelerinin hiç bir faydası olmayacak. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Onlardan yüz çevir (onlarla artık muhatap olma) ve sonucu bekle, şüphesiz ki onlar da bekleyecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster