1. Elif, lâm, mîm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (2-5) Rumlar, en yakın yerde yenildiler. Onlar, bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde yeneceklerdir. İş, eninde sonunda Allah`a aittir. İşte o gün, inananlar, isteyene yardım eden Allah`ın yardımına sevineceklerdir. Allah, güçlüdür; merhamet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (2-5) Rumlar, en yakın yerde yenildiler. Onlar, bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde yeneceklerdir. İş, eninde sonunda Allah`a aittir. İşte o gün, inananlar, isteyene yardım eden Allah`ın yardımına sevineceklerdir. Allah, güçlüdür; merhamet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (2-5) Rumlar, en yakın yerde yenildiler. Onlar, bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde yeneceklerdir. İş, eninde sonunda Allah`a aittir. İşte o gün, inananlar, isteyene yardım eden Allah`ın yardımına sevineceklerdir. Allah, güçlüdür; merhamet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (2-5) Rumlar, en yakın yerde yenildiler. Onlar, bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde yeneceklerdir. İş, eninde sonunda Allah`a aittir. İşte o gün, inananlar, isteyene yardım eden Allah`ın yardımına sevineceklerdir. Allah, güçlüdür; merhamet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bu, Allah`ın verdiği sözdür. Allah, verdiği sözden dönmez. Fakat insanların çoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onlar, dünya hayatının sadece görünen kısmını bilirler. Oysa onlar, gerçekten âhiretten habersizdirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Kendi kendilerine, Allah`ın, gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri ancak bir amaç için ve sonu belirli bir süreye bağlı olarak yarattığını düşünmezler mi? İnsanlardan birçoğu, Rablerine kavuşacaklarını inkâr etmektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Yeryüzünde dolaşıp da, kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna bakmazlar mı? Onlar kendilerinden daha kuvvetli idiler; toprağı ekmişler, orayı bunlardan daha fazla imar etmişlerdi. Peygamberleri de onlara nice açık deliller getirmişti. Sonunda Allah, onlara haksızlık etmedi. Onlar kendi kendilerine haksızlık ediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Sonra, kötülük yapanların sonu çok kötü oldu. Çünkü onlar, Allah`ın âyetlerini yalanlıyorlar ve alaya alıyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah, ilkin varlıkları yaratır, sonra da bunu tekrarlar/tekrar diriltir; sonunda hep O`na döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Kıyametin kopacağı gün, günahkârlar büsbütün ümitlerini kaybedeceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Allah`a koştukları ortaklarından kendilerine hiçbir şefaatçi çıkmayacaktır. Zaten onlar, ortaklarını da inkâr edeceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün birbirlerinden ayrılacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. İman edip iyi ameller işleyenlere gelince, onlar cennette bol nimet ve sevince kavuşacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Âyetlerimizi ve âhiret buluşmasını inkar edenlere gelince, işte onlar azapla yüz yüze bırakılacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (17-18) O halde, akşama ulaştığınızda, sabaha kavuştuğunuzda, gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde Allah`ı tesbîh ediniz/namaz kılınız! Göklerde ve yerde övgü O`na aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (17-18) O halde, akşama ulaştığınızda, sabaha kavuştuğunuzda, gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde Allah`ı tesbîh ediniz/namaz kılınız! Göklerde ve yerde övgü O`na aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ölüden diriyi, diriden de ölüyü O çıkartıyor; yeryüzünü ölümünün ardından O canlandırıyor. İşte siz de böyle çıkartılacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sizi topraktan yaratması, ardından insan olarak yeryüzüne dağılmanız, O`nun varlığının delillerindendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Kaynaşmanız için size kendinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet meydana getirmesi de O`nun delillerindendir. Doğrusu bunda düşünen bir toplum için dersler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Gökleri ve yeri yaratması, lisanlarınızın ve renklerinizin değişik olması yine O`nun varlığının delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için dersler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Gece olsun, gündüz olsun, uyumanız ve Allah`ın lütfundan nasibinizi aramanız da O`nun varlığının delillerindendir. Şüphesiz bunda, dinleyen bir kavim için dersler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Size korku ve ümit vermek üzere şimşeği gösteriyor, gökten su indirip ölümünün ardından yeri onunla diriltiyor olması O`nun varlığının delillerindendir. Doğrusu bunda aklını kullanan toplum için dersler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Göğün ve yerin O`nun emri ile durması da O`nun varlığının delillerindendir. Sonra sizi topraktan bir çağırma ile çağıracak; siz de hemen çıkıvereceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Göklerde ve yerde olanlar hep O`nundur. Hepsi O`na boyun eğmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. İlkin varlıkları yaratıp, sonra yaratmayı tekrarlayan O`dur. İkinci yaratma O`nun için pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfat O`nundur. O, sonsuz güç ve hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. “Size verdiğimiz mallarda hizmetçilerinizden ortaklarınız var mı? Siz ve hizmetçileriniz mallarda eşit misiniz? Bu konuda birbirinizden çekindiğiniz gibi onlardan da çekinir misiniz?” İşte biz akıllarını kullanan insanlara âyetlerimizi böyle açıklıyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Hayır, zulmedenler, hiç bir bilgiye dayanmaksızın kendi heva (istek ve tutku)larına uymuşlardır. Allah`ın saptırdığını kim hidayete erdirebilir? Onların hiç bir yardımcıları yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Böylece sen, bâtıl olan her şeyden arınmış olarak, yüzünü kararlı bir şekilde Allah`ın, insanları üzerinde yarattığı doğa/fıtrat kanununa/ dine çevir! Allah`ın, insanın doğasına yerleştirdiği fıtrata uygun davran ki, Allah`ın yaratmasında bir değişime meydan verilmesin. Bu, gerçek dinin amacıdır; fakat insanların çoğu bilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Bütün kalbinizle Allah`a yönelenler olarak O`na saygı duyunuz; namazı kılınız; müşriklerden olmayınız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Dinlerini parçalayan ve gruplara ayrılanlardan olmayınız! Her grup, kendilerinde olan ile böbürlenmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. İnsanlara bir sıkıntı dokunduğunda, Rabblerine yönelerek yalnız O`na yalvarırlar. Fakat katından onlara bir rahmet/çözüm tattırınca, bir de bakarsın ki onlardan bir grup yine Rabblerine ortak koşuyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Kendilerine bahşettiğimiz nimetlere karşı nankörlük etsinler bakalım. Haydi, sefa sürün; fakat yakında öğreneceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Yoksa biz onlara, bizden başkasına kulluk yapmalarını söyleyen bir delil mi gönderdik? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. İnsanlara katımızdan bir bolluk tattırdığımızda buna sevinirler. Fakat yaptıklarından dolayı başlarına bir kötülük geldiğinde hemen ümitsizliğe düşerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onlar, Allah`ın rızkı dilediğine bol verdiğini, dilediğine ölçülü verdiğini görmezler mi? Bunda, şüphesiz inanan insanlar için dersler vardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Yakın akrabaya hakkını ver, yoksula ve yolda kalmışa da! Bu, Allah`ın rızasını kazanmak isteyenler için daha iyidir. Onlar kurtuluşa ereceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İnsanların mallarında artış olsun diye verdiğiniz herhangi bir faiz, Allah katında artmaz. Allah`ın rızasını umarak verdiğiniz zekâta gelince, işte zekâtı veren o kimseler, evet işte onlar sevaplarını ve mallarını kat kat arttıranlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Sizi yaratan, sonra sizi besleyen, sonra öldürüp ardından tekrar diriltecek olan Allah`tır. Sizin ortak koştuklarınızdan bunları yapacak birisi var mı? Allah, onların ortak koştuklarından uzak ve yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. İnsanların bizzat kendilerinin işledikleri yüzünden, karada ve denizde çürüme ve bozulma başladı. Allah, belki geri dönerler diye yaptıklarının bazı sonuçlarını onlara tattıracaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. “Yeryüzünde dolaşınız da öncekilerin sonlarının nasıl olduğuna ibretle bakınız. Onların çoğu ortak koşuyordu.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Allah tarafından gelecek ve hiçbir kimsenin geri çeviremeyeceği o gün gelmeden önce yönünü bu dosdoğru dine çevir. O gün insanlar, yaptıklarına göre gruplara ayrılırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Kim inkâr ederse inkârı kendi aleyhine olur. Yararlı bir iş yapanlar da cennette kendileri için yer hazırlamaktadırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Çünkü Allah, inanıp yararlı iş yapanları kendi lütfundan ödüllendirir. O, kâfirleri asla sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Şükredesiniz diye, sonsuz rahmetinden size tattırması, emri ile gemilerin seyretmesi ve lütfundan rızkınızı aramanız için rüzgârları yağmurun müjdecileri olarak göndermesi de Allah`ın varlığının delillerindendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Senden önce nice peygamberleri kendi toplumlarına göndermiştik. Onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Biz, sonunda suçlulardan öç aldık. İnananlara yardım etmeyi üzerimize almışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Allah, rüzgârları gönderip bulutları harekete geçirir. Onları gökyüzünde dilediği gibi yayıp kütleler haline getirir. Sen yağmuru bulutlardan yağarken görürsün. Bu yağmuru kullarından dilediklerine yağdırınca, hemen sevinirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Oysa onlar daha evvel, yağmurdan önce ümitsizliğe düşmüşlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Allah`ın rahmetinin belirtilerine bak! Nasıl ölümünden sonra toprağa hayat veriyor. Şüphesiz O, ölüleri de böyle diriltecektir. O`nun her şeye gücü yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Biz onlara bir rüzgâr göndersek de o bitkileri sapsarı olmuş görseler, kesinlikle inkârlarını sürdürürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Elbette sen manen ölülere duyuramazsın; arkalarını dönüp giderlerken manen sağırlara o daveti işittiremezsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Manen körleri de sapıklıklarından doğru yola iletemezsin. Ancak teslimiyet göstererek âyetlerimize iman edebileceklere duyurabilirsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Sizi önce zayıf yaratıp sonra bu zayıflığın ardından size güç veren, sonra bu gücün ardından sizi tekrar zayıf ve yaşlı kılan Allah`tır. Allah, dilediğini yaratır. O, her şeyi bilendir; her şeye gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Kıyamet koptuğu gün, suçlular dünyada ancak pek kısa kaldıklarına yemin ederler. İşte onlar dünyada haktan böyle döndürülüyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. “Andolsun ki, siz Allah`ın yazısında yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bugün dirilme günüdür. Fakat siz onu bilmiyordunuz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Artık o gün, zulmedenlerin mazeretleri fayda vermeyeceği gibi, onlardan kendilerini düzeltmeleri de istenmeyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. “Siz, sadece bâtıl şeyler ortaya koymaktasınız.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. İşte, gerçeği bilmeyenlerin kalplerini Allah böyle mühürlemektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Sen şimdi sabret! Şüphesiz Allah`ın vaadi gerçektir. Kesin inanca sahip olmayanlar, sakın seni gevşekliğe sevketmesin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster