وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
Ve min ayatihı ey yürsiler riyaha mübeşşirativ ve liyüzıkaküm mir rahmetihı ve litecriyel fülkü bi emrihı ve li tebteğu min fadlihı ve lealleküm teşkürun
Kelime
Anlamı
Kökü
وَمِنْ
-nden (biri de)
ايَاتِهِ
O’nun ayetleri-
أَنْ
يُرْسِلَ
göndermesidir
الرِّيَاحَ
rüzgarları
مُبَشِّرَاتٍ
müjdeler olarak
وَلِيُذِيقَكُمْ
size tattırması için
مِنْ
-nden
رَحْمَتِهِ
rahmeti-
وَلِتَجْرِيَ
ve yürümesi için
الْفُلْكُ
gemilerin
بِأَمْرِهِ
buyruğuyla
وَلِتَبْتَغُوا
ve aramanız için
مِنْ
-ndan
فَضْلِهِ
O’nun lutfu-
وَلَعَلَّكُمْ
belki
تَشْكُرُونَ
şükredersiniz (diye)

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Ve delillerindendir şükretmeniz için müjdeci rüzgârları göndermesi ve rahmetini size tattırması ve emriyle gemileri yürütmesi ve lûtfundan rızkınızı aratıp buldurması.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Ve O’nun alametlerinden biri de, rüzgarları yağmurun yağacağına, aşılamanın yapılacağına dair, müjdeciler olarak göndermesi ve böylece kendi rahmetinden size tattırması, koyduğu yasalar gereği, denizlerde gemileri yüzdürmesi ve lütfundan rızkınızı aratıp buldurması da, yine O’nun alamet ve işaretlerindendir ki, böylece belki şükredenlerden olursunuz.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Size rahmetinden tattırsın, emriyle gemiler yüzsün, fazlından (nasibinizi) arayasınız ve şükredesiniz diye (hayat ve bereket) müjdecileri olarak rüzgârları göndermesi de Allah’ın (varlık ve kudretinin) delillerindendir.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  O’nun işaretlerindendir, rüzgârları müjdeciler olarak irsâl etmesi; size rahmetinden tattırması ve gemilerin O’nun hükmünce akıp gitmesi için... O’nun fazlından talep etmeniz ve değerlendirerek müteşekkir olmanız için.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Size rahmetinden tattırması, emriyle gemilerin yürümesi ve O’nun lütfundan (rızık) aramanız için ve belki şükredersiniz diye rüzgarları müjdeleyici olarak göndermesi O’nun ayetlerindendir.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Size Kendi rahmetinden taddırması, emriyle gemileri yürütmesi ve O’nun fazlından (rızkınızı) aramanız ile umulur ki şükretmeniz için, rüzgarları müjde vericiler olarak göndermesi, O’nun ayetlerindendir.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  (Allah’ın kudret ve vahdaniyyetine delâlet eden) alâmetlerindendir; rüzgârları, (yağmuru) müjdeleyiciler olarak göndermesi. Hem size (yağmur sebebiyle) nimetinden taddırmak için, hem emriyle (ve rüzgârlar vasıtasıyla) gemiler akmak için, hem Allah’ın fazlından kazanç aramanız (deniz ticareti yapmanız) için; hem de olur ki şükredersiniz diye...

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Şükredesiniz diye, sonsuz rahmetinden size tattırması, emri ile gemilerin seyretmesi ve lütfundan rızkınızı aramanız için rüzgârları yağmurun müjdecileri olarak göndermesi de Allah`ın varlığının delillerindendir.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Ruzgarlari mujdeciler olarak gondermesi, size rahmetini tattirmasi, buyrugu ile gemilerin yurumesi, lutfundan rizik istemeniz, O’nun varliginin belgelerindendir. Belki sukredersiniz.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Rüzgârları (yağmurun yağacağına, aşılamanın yapılacağına) müjdeciler olarak göndermesi, kendi rahmetinden size tattırması, geminin O’nun buyruğuyla (koyduğu kanunu)yla yüzmesi ve O’nun lütf-u kereminden arzulayıp aramanız, O’nun açık belgelerindendir. Ola ki şükredersiniz.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Rüzgârları, yağmurun müjdecileri olarak göndermesi, size rahmetinden tattırması, emriyle gemilerin (nehirlerde, denizlerde) yol alması, O`nun lütfundan rızkınızı aramanız ve şükretmeniz Allah`ın (varlık ve kudretinin) delillerindendir.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Rüzgârları, yağmurun müjdecileri olarak göndermesi, Allah’ın (varlık ve kudretinin) delillerindendir. O, bunu, size rahmetinden tattırmak, emriyle gemilerin yol alması, O’nun lütfundan rızkınızı aramanız ve şükretmeniz için yapar.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Size rahmetinden tattırsın, emriyle gemiler yüzsün, fazlından (nasibinizi) arayasınız ve şükredesiniz diye (hayat ve bereket) müjdecileri olarak rüzgârları göndermesi de Allah’ın (varlık ve kudretinin) delillerindendir.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Size rahmetini tattırması, emriyle gemileri yürütmesi, lütfunu (ticaret yoluyla) aramanız ve şükretmeniz için rüzgarları müjdeci olarak göndermesi de O’nun ayetlerindendir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Rüzgarları müjdeciler olarak göndermesi, size rahmetinden tattırması, emriyle gemilerin akıp gitmesi ve lütfundan rızık isteyip kazanmanız O’nun âyetlerindendir. Hem gerek ki şükredesiniz.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Rüzgârları müjdeciler olarak göndermesi, size rahmetini tattırması, buyruğu ile gemilerin yürümesi, lütfundan rızık istemeniz O’nun varlığının delillerindendir. Belki şükredersiniz.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Size kendi rahmetinden tattırması, buyruğuyla gemileri yürütmesi ve O’nun fazlından (rızkınızı) aramanız ile umulur ki şükretmeniz için, rüzgarları müjde vericiler olarak göndermesi O’nun ayetlerindendir.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Size rahmetinden tattırsın, emriyle gemiler yüzsün, fazlından (nasibinizi) arayasınız ve şükredesiniz diye (hayat ve bereket) müjdecileri olarak rüzgârları göndermesi de Allah’ın (varlık ve kudretinin) delillerindendir.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (Allahın) — rahmetinden size tatdırması, emriyle gemilerin akması, fazlından (nasıyb) aramanız ve şükretmeniz için — rüzgârları müjdeciler olarak göndermesi Onun âyetlerindendir.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  O`nun delillerinden biri de, (yağmurun önünde) rüzgârları müjdeciler olarak göndermesidir. Bu sâyede size rahmetinden tattırsın, emriyle gemiler akıp gitsin ve fazlından (rızkınızı) arayasınız; tâ ki şükredesiniz.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Rüzgarları müjdeciler olarak göndermesi, rahmetinden size tattırması emri ile gemilerin yüzmesi ve lutfundan rızık istemeniz O’nun ayetlerindendir. Belki şükredersiniz.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Rahmetinden size tattırması ve lütfundan rızık aradığınız gemileri yüzdürmesi için, rüzgarları müjdeci olarak göndermesi de, O nun işaretlerindendir. Belki şükredersiniz.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve O’nun (Allah’ın) âyetlerindendir ki, rüzgârları müjdeleyici olarak gönderir. Ve rahmetinden size tattırır. Ve emri ile gemileri yüzdürür. Ve O’nun fazlından istersiniz ve böylece siz şükredersiniz.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Rüzgârları müjdeciler olarak göndermesi, size rahmetini tattırması, buyruğu ile gemilerin yürümesi ve lütfünden rızık istemeniz O’nun ayetlerindendir; umulur ki şükredersiniz.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Çünkü O, mucizevi işaretlerden biri olarak güzel haberler yüklü rüzgarlar (gönderir gibi mesajlarını) göndermektedir ki (hayat veren yağmurlar yoluyla) rahmetini üzerinize yağdırsın, gemiler kendi buyrukları doğrultusunda hareket edebilsin ve böylece O’nun nimetlerinden pay almak için çaba gösterenlerden ve şükredenlerden olasınız.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Nitekim (yağmurun) müjdecisi olarak (önden) rüzgarları göndermesi O`nun (kudretinin) delillerindendir; bu sayede size rahmetini tattırmakta, gemileri yasası sayesinde yüzdürmekte, yine bu sayede O`nun lütfu kereminden pay almaktasınız: umulur ki şükrünü eda edersiniz.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Ve O’nun âyetlerindendir, rüzgârları müjdeciler olarak göndermesi ve size rahmetinden tattırması için ve emriyle gemilerin akması için ve O’nun fazlından arayıp kazanmanız için ve ola ki şükredesiniz diye.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Rüzgârları (yağmurun yağacağına, aşılamanın yapılacağına) müjdeciler olarak göndermesi O’nun delillerindendir. Tâ ki size rahmetinden tattırsın, gemiler O’nun emriyle yüzsün ve siz O’nun lütfundan (nasibinizi) arayasınız. Umulur ki şükredersiniz.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Rüzgarlari müjdeleyiciler olarak göndermesi de, O’nun ayetlerindendir. Size rahmetinden tattırsın, buyruğuyla (tabiat kanunları ile) gemiler yürüsün ve O’nun lütfundan arayıp kazanasınız diye! Belki şükredersiniz!

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Rüzgârları müjdeciler olarak göndermesi, size rahmetini tattırması, buyruğu ile gemilerin yürümesi, lütfundan rızık istemeniz O’nun varlığının delillerindendir. Belki şükredersiniz.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  O’nun varlığının ve kudretinin delillerinden biri de; Size rahmet eserlerini tattırması, emri ile gemilerin akıp gitmesi ve O’nun lütfundan nasip aramanız ve şükretmeniz için, rüzgârları müjdeci olarak göndermesidir.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  O’nun âyetlerinden biri de (şudur): Rüzgârları (yağmurun) müjdeleri olarak gönderir ki size rahmetinden biraz taddırsın, gemiler buyruğuyla yürüsün ve siz O’nun lutfundan arayasınız da (verdiği ni’metlere) şükredesiniz.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Onun ayetlerinden birisi de, size rahmetinden tattırması, emri ile gemileri yüzdürüp lütfundan aramanız için rüzgarları müjdeci olarak göndermesidir, ola ki şükredesiniz.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Size kendi rahmetinden taddırması, emriyle gemileri yürütmesi ve O’nun fazlından (rızkınızı) aramanız ile umulur ki şükretmeniz için, rüzgârları müjde vericiler olarak göndermesi, O’nun ayetlerindendir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  O’nun ayetlerindendir ki, size rahmetinden tattırsın; gemiler, buyruğu ile akıp gitsin. Lütfundan nasip arayasınız ve şükredebilesiniz diye, rüzgârları müjdeciler olarak gönderir.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Among His Signs is this, that He sends the Winds, as heralds of Glad Tidings, giving you a taste of His (Grace and) Mercy,- that the ships may sail (majestically) by His Command and that ye may seek of His Bounty: in order that ye may be grateful.