1. ElifLamMim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Rumlar yenildi.5) Rumlar, (Arapların bulunduğu bölgeye) en yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Halbuki onlar, bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Eninde sonunda emir Allah’ındır. O gün mü’minler de Allah’ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah, dilediğine yardım eder. O, mutlak güç sahibidir, çok esirgeyicidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yeryüzünün yakın bir döneminde. Rumlar bu yenilgilerinden sonra galip gelecekler.5) Rumlar, (Arapların bulunduğu bölgeye) en yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Halbuki onlar, bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Eninde sonunda emir Allah’ındır. O gün mü’minler de Allah’ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah, dilediğine yardım eder. O, mutlak güç sahibidir, çok esirgeyicidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Birkaç sene içinde. Bir işin öncesinde de ve sonrasında da bütün karar (sonuç) Allah’a aittir. O gün inananlar sevinirler.5) Rumlar, (Arapların bulunduğu bölgeye) en yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Halbuki onlar, bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Eninde sonunda emir Allah’ındır. O gün mü’minler de Allah’ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah, dilediğine yardım eder. O, mutlak güç sahibidir, çok esirgeyicidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Allah’ın yardımına. Allah dilediğine yardım eder. Çünkü O çok güçlü ve merhametlidir.5) Rumlar, (Arapların bulunduğu bölgeye) en yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Halbuki onlar, bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Eninde sonunda emir Allah’ındır. O gün mü’minler de Allah’ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah, dilediğine yardım eder. O, mutlak güç sahibidir, çok esirgeyicidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Allah vaadde bulunmuştur. Allah asla vaadinden dönmez. Ama insanların çoğu bilmiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onlar dünya hayatı içerisinde görünenleri biliyorlar. Ancak ahiret hayatı hakkında hiçbir bilgileri yok. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Kendi kendilerince hiç düşünmüyorlar mı? Allah göklerde, yerde ve ikisi arasındakileri gerçek bir sebep ve belirlenmiş bir vakte kadar yaratmıştır. İnsanların pek çoğu, Rablerine kavuşmayı inkâr ediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onlar yeryüzünde hiç gezip dolaşmıyorlar mı? Elçilerimiz onlara açıklayıcı, güçlü delillerle gelmiş olduğu halde, kendi yaşadıklarından daha çok yaşamış, yeryüzünde eserler bırakmış ve onlardan daha güçlü olan, kendilerinden önce yaşamış toplulukların sonları nasıl olmuş, bir baksınlar. Allah onlara haksızlık edici olmadığı halde, onlar yalnızca kendi nefislerine haksızlık ediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Sonra kötülük yapanların vardıkları sonuç, ancak Allah’ın ayetlerini yalanlamak ve eğlenceye almak olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İlk yaratmayı yapan Allah dır. Sonra kendisine döndürür. Sizin dönüşünüz O’na dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Kıyamet saatinin olduğu gün, günahkârlar ümitsizliğe düşerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Onların ortaklarından hiçbir kimse ortalıklarda yoklar ki, onlara şefaat etsinler. Artık onlar da (o saatte kendilerine yardım edemeyen) ortaklarını reddedip inkâr ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Kıyamet saatinin olduğu gün, kendi aralarında ayrı ayrı fırkalara bölünürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. İman edip salih amel işleyenlere gelince, onlar kaldıkları yerlerde (kendileri ile ilgili) haberler beklerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Doğruları inkâr edenler, ayetlerimizi ve ahiret gününe kavuşmayı yalanlayanlara gelince, onlar azabın içinde hazır bekletileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Akşam vaktine ve sabah vaktine girdiğinizde de Allah her türlü eksikliklerden uzaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Göklerde ve yerde, gece ve gündüzün orta vaktinde övülmeye layık olan yalnızca O dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ölüden diri olanı, diri olandan da ölüyü çıkaran, ölümünden sonra yeryüzüne hayat veren O dur. Böylece siz de (kıyamet gününde) yerden çıkarılacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Sizi topraktan yaratması ve birden bire yeryüzüne insan olarak yayılmanız, O nun işaretlerinden birisidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sizin için kendi cinsinizden, sükûnet bulduğunuz eşlerinizi yaratması ve aranızda sevgi ve merhamet oluşturması da, O nun işaretlerinden birisidir. Düşünebilen bir topluluk için, bunlarda alınacak ibretler var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Göklerin ve yerin yaratılışında, dillerinizin ve renklerinizin farklı farklı olmasında, yeryüzünde yaşayanlar için işaretler var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Gece vaktini uyumanız, gündüz vaktinde ise Allah’ın lütfundan rızık aramanız da O nun işaretlerinden birisidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Şimşeği, felaketin habercisi olarak korkuyu, yağmurun habercisi olarak umutu size göstermesi, gökten su indirerek, ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesi de, O nun işaretlerindendir. Bunlarda aklını kullanan toplumlar için, alınacak ibretler var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Gökyüzünün ve yeryüzünün O nun emri ile var olup meydana gelmesinde, sonra (ölüp, toprak olduğunuzda) sizi çağırdığı zaman, topraktan birden bire çıkmanız da, O nun işaretlerindendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Göklerde ve yerde olan canlıların hepsi ona aittir. Hepsi O na gönülden boyun eğerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Her şeyi bir benzeri olmadan yaratan O dur. Sonra yarattıkları O na döner. Bunları yapmak O nun için çok basittir. Göklerde ve yerde yüce misaller vermek O na aittir. O çok güçlü ve her şeyin hükmünü verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Allah sizin kendi nefsinizden size bir misal veriyor. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerde, kölelerinizin size ortak olmasını ve o rızıklara sahip olmada onlarla eşit olmayı ister misiniz? Kendi nefisleriniz için korktuğunuz şeylerde onlar içinde korkar mısınız? Aklını kullanan bir toplum için ayetlerimizi böyle açıklarız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Kendi kendilerine zulmedenler, bilgisizce nefislerinin arzularına uydular. Allah’ın sapıklıkta bıraktığını kim doğru yola iletebilir ki? Onlar için yardım eden de yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Allah’ın insanları yarattığı bozulmamış haliyle, O na hiçbir şeyi ortak koşmaksızın, Allah’ın belirlediği yaşam biçimine (dinine) yüzünü çevir (sarıl). Allah’ın yaratmasında hiçbir değişiklik söz konusu değildir. Dinin değişmeyen temel kaidesi budur. Ancak insanların çoğu bunu bilmiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. İçten gelen bir samimiyetle O na yönelin, O ndan korunun, namazı kılın ve asla ortak koşanlardan olmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Dinlerinde ayrı ayrı gruplara bölünüp, o gurupların taraftarı olanlar dan ve her gurup ta kendi tarafına mensup olmakla övündüğü kimseler den de olmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. İnsana bir zarar dokunduğunda Rabbine samimi, içinden gelerek dua eder. Sonra Rabbi ona kendinden bir rahmet tattırdığında, onlardan bir gurup hemen Allah’a ortaklar koşmaya başlarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Onlar şimdilik (Rablerinin nimetlerini) inkâr etsinler ve verdiklerimizle bir müddet hayatlarını devam etsinler. Sonra bilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Biz onlara çok güçlü bir kanıt indirdik de, o kanıt onların Allah’a ortak koştuklarıyla mı konuşuyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. İnsana bir rahmet tattırdığımızda, ona sevinir. Sonra elleriyle yaptıklarının karşılığı olarak, bir musibet başlarına geldiğinde, hemen ümitsizliğe düşerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onlar görmüyorlar mı? Allah rızkı dilediği kimse için geniş tutar, dilediği kimse içinde rızkını dar tutar. Bunlarda inanan bir topluluk için alınacak dersler var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Yakın akrabaya, çalışamayacak durumda olan fakirlere (senin üzerine düşen) vermen gerekeni ver. Allah’ın rızasını kazanmak isteyenler için (ihtiyaç sahiplerine vermek) daha hayırlıdır. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İnsanların mallarında artış olsun diye faizden verdikleriniz, Allah’ın yanında artmaz. Allah’ın rızasını kazanmak için mallarınızdan, temizlemek için karşılıksız fakirlere verdikleriniz artar. İşte onlara (verdiklerinin karşılığı) kat kat ödenir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Allah sizi yaratan, sonra sizi rızıklandıran, sonra sizi öldüren, sonra da sizi tekrar diriltecek olandır. Sizin Allah’a ortak koştuklarınızdan, bu sayılanlardan herhangi birini yapan var mı? Allah onların koştukları şeylerden uzak ve yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. İnsanların ellerinin kazandıkları sebebiyle, karada ve denizlerde fesat ortaya çıkıp yayılmıştır. Belki onlar hatalarından dönerler diye Allah, yaptıklarının bir kısmını kendilerine tattırmıştır Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Deki "Yeryüzünde gezin dolaşın, çoğunluğu müşrik olan, önceki toplulukların sonları nasıl olmuş? Bir bakın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Allah dan başka hiçbir kimsenin geri çeviremeyeceği bir gün gelmezden önce, yüzünü sağlam, en doğru olan dine döndür. (Müşrikler, inkarcılar) O gün bir tarafa ayrılırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Kim gerçek doğruların üzerini örterse, kendi aleyhine örtmüş olur. Kimde salih amel işlerse kendisi için hazırlık yapmış olurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Öyle ki, iman edip salih amel işleyenlere lütfundan mükâfatlarını versin. Şüphesiz ki Allah doğruları inkâr edenleri sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Rahmetinden size tattırması ve lütfundan rızık aradığınız gemileri yüzdürmesi için, rüzgarları müjdeci olarak göndermesi de, O nun işaretlerindendir. Belki şükredersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Senden önce onların kavimlerine elçiler göndermiş ve elçiler onlara açıklayıcı belgelerle gelmişlerdi. Bizde suçlulardan intikam aldık. Artık inananlara yardım etmek bizim üzerimize hak olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Rüzgarları gönderen Allah dır. Bulutları ortaya çıkarıp, gökte onları nasıl dilerse o şekilde yayar. O, bulutları yağmur haline getirir ve bulutların arasından yağmur damlalarının düştüğünü görürsün. Allah, kullarından dilediğinin üzerine o yağmur damlalarını isabet ettirdiği zaman, o kul sevinir, mutlu olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Onlar yağmurun üzerlerine indirilmesinden önce, yağmurdan umutlarını kesmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Allah’ın rahmetinin meydana getirdiği faydalara bak. Yeryüzüne ölümünden sonra nasıl hayat veriyor. Muhakkak ki ölüyü diriltecek olan da, O dur. O her şeye gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Eğer biz, bir rüzgâr gönderdiğimizde yeryüzünü sararmış halde görürlerse, ondan sonra doğrulara inkârcı kesilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Sen ölülere işittiremezsin. Arkalarını döndüklerinde sağır olanlara çağrını duyuramazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Yolunu şaşırdıktan sonra kör olanı, doğru yola götürmek senin işin değil. Ancak sen inananlara ayetlerimizi işittirebilirsin. Onlar ayetlerimize teslim olmuşlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Sizi zayıf bir halde yaratan Allah dır. O, zayıf halinizden sonra, sizi güçlü hale getirir. Daha sonra güçlü halinizden sonra güçsüz, zayıf, saçları beyazlaşmış hale getirir. Allah dilediğini yaratır. O her şeyi bilen ve her şeyi bir plan üzeri yapandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Kıyamet saati meydana geldiğinde suçlular, bir saatten fazla yerde (mezarlarda) kalmadıklarına yemin ederler. Böylece onlar kendi kendilerine uyduruyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Kendilerine ilim ve iman verilenler "Dirilme gününe kadar, Allah’ın kitabında ne kadar kaldığınız yazılıdır. İşte dirilme günü bugün. Fakat siz bunu bilmiyordunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Ogün zulmedip haksızlık yapanlara, mazeretleri fayda vermeyecek ve bundan sonra kendilerini düzeltemeyecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Biz bu Kur’an da insanlar için her tülü misali verdik. Sen onlara bir mucize getirsen, doğruları inkar etmiş olanlar "Siz ancak batıldasınız" diyecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. İşte Allah gerçekleri bilmeyenlerin kalplerini bundan dolayı (mühürler) kapatır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. O halde (Ey Resulüm! O inkârcıların eziyetlerine karşı) sen sabret! Allah’ın (kıyamet günü ile ilgili) vaadi kesinlikle doğrudur. İmanı kemale ermemiş olanlar sakın seni gevşekliğe (ve tedirginliğe) sürüklemesin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster