1. Eliflammim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. İnsan, iman ettik demekle, denenmeden bırakılacağını mı zannediyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onlardan öncekileri de denedik (imtihan ettik) ki, Allah, doğru söyleyenlerle, yalan söyleyenleri bilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Çirkin ameller işleyenler, bizi (onları görmeyerek veya unutarak) geçeceklerini mi zannediyorlar? Kendilerine göre verdikleri karar ne kadar kötü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Kim Allah’a kavuşmayı umuyorsa, bilsin ki Allah’ın belirlediği hesap vakti mutlaka gelecektir. O Allah her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Kim gayret eder çalışırsa kendisi için çalışmış olur. Elbetteki Allah, alemlerde bulunan hiçbir şeye ihtiyacı olmayan (zengin) dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İman edip, salih amel işleyenlerin kötülüklerini örteceğiz ve yapmış olduklarının en güzeli ile onları mükâfatlandıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Biz insana, ana babasına iyilikle davranmayı tavsiye ettik. Eğer bilgin olmayan bir konuda, bana ortak koşman için seninle mücadele ederlerse, o ikisine de itaat etme. Dönüşünüz banadır. Sonra yaptıklarınızı size haber vereceğim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. İman edip salih amel işleyenleri salih kullarımın arasına koyacağım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İnsanlardan iman ettik diyenler var. Sonra Allah yolunda eziyete uğratıldığında, insanların baskılarını, Allah’ın azabı gibi zanneder. Eğer Rabbinden bir yardım gelirse, herhalde "Bizde sizinle beraberdik" diyeceklerdir. Allah alemlerde olanların sinelerinde sakladıklarını, en iyi bilen değil midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bunlar Allah’ın iman edenler ile iki yüzlü davrananları ayırt etmesi içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Doğruları inkar edenler, iman edenlere "Bizim yolumuza tabi olun. Varsa mutlaka hatalarınızı biz yükleniriz. Onlar, onların yapmış oldukları hatalardan hiçbir şey yüklenecek değiller. Kesinlikle yalan söylüyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Doğruları inkâr edenler, insanları aldatmalarından dolayı aldatmanın yükünü yüklenecekler. Birde hataya sürükledikleri kimselerin yüklendikleri günahlarla beraber, bir yük daha yüklenecekler ve kıyamet gününde de uydurdukları yalanlar hakkında da sorulacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Nuh’u da kavmine göndermiştik. Sonra Nuh aralarında dokuz yüz elli sene kaldı. Kavmi zulmettikleri için, onları şiddetli bir tufan yakalamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Nuh’u ve gemide olanları kurtardık ve bu olayı bütün zamanlara (alemlere) bir ibret yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. İbrahim de kavmine "Allah’a kulluk edin ve ondan korunun. Eğer bilirseniz bunları yapmak sizin için daha hayırlıdır. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. "Ancak Allah dan başka kulluk ettikleriniz, yalnızca ellerinizle yaptığınız uydurma putlardır. Sizin Allah dan başka ibadet ettiğiniz putlar, size rızık verme gücüne sahip değiller. Rızkı Allah dan isteyin, O na kulluk edin ve yalnızca O na şükredin, O na döndürüleceksiniz" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Eğer (elçimizi) yalanlarsanız, sizden önceki topluluklar da yalanlamışlardı. Elçiye düşen görev, yalnızca açıkça tebliğ etmektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Onlar görmüyorlar mı? İlk yaratmayı Allah nasıl yapıyor? Sonra yarattıklarını kendisine döndürecek. Bunu yapmak Allah için çok kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Deki "Yeryüzünde şöyle bir dolaşın bakalım. Allah yoktan nasıl var etmiştir? Sonra Ahireti de yeniden yaratıp ortaya çıkaracaktır. Elbetteki Allah her şeye gücü yetendir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. O, dilediği kimseye azap eder, dilediği kimseye de merhamet eder. O’na döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Siz ne yerde nede gökte yapacaklarından dolayı Allah’a engel olamazsınız. Sizin için Allah dan başka, ne bir koruyucunuz ve nede bir yardımcınız vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Allah’ın ayetlerini ve O na kavuşmayı ret edip karşı çıkanlar, İşte onlar benim rahmetimden ümitlerini kesmişlerdir. Onlar için acıklı bir azap var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Kavminin İbrahim’e cevabı yalnızca "Onu ya öldürün veya yakın" demeleri olmuştur. Allah da onu ateşten kurtarmıştı. Bunda inanan bir topluluk için ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. İbrahim "Aranızdaki sevgiyi, dünya hayatında Allah dan başka putlar edindiniz. Sonra Kıyamet gününde bir kısmınız bir kısmınızı inkar edip tanımamazlıktan gelir ve bir kısmınız da, diğer bir kısmınıza lanetler yağdırır. Sizin varacağınız yer ateş olup, orada sizin için yardımcı da bulunmaz" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Lut, İbrahim’e iman etti ve "Ben Rabbime hicret edeceğim (sığınacağım). Çünkü O, en güçlü olan ve her şeyin hükmünü verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ona (İbrahim’e) İshak’ı ve Yakup’u hibe ettik. . . Onun zürriyyeti içinde nübüvvet ve BİLGİ oluşturduk. . . Mükâfatını Ona dünyada verdik. . . Muhakkak ki O, sonsuz gelecekte de sâlihlerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Lut’a gelince, kavmine "Siz bundan önce ki geçen zamanlarda (alemlerde), şimdiye kadar hiç kimsenin yapmadığı çirkin işleri yapıyorsunuz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "(Kadınlardan başka) Erkeklere şehvetle gidiyor, yol kesiyor ve toplantılarınızda çirkin şeyler yapıyorsunuz" dedi. Kavminin cevabı yalnızca "Eğer doğru söyleyenlerden isen, Allah’ın azabını başımıza getir" demeleri olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Lut "Rabbim! Yeryüzünde azgınlık yapıp, fesat çıkaran bu bozguncu topluma karşı bana yardım et" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. (Melek) Elçilerimiz İbrahim’e müjde için geldiklerinde " Biz halkı haksızlıkta aşırı gitmiş şu şehrin halkını helak etmek için geldik" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. İbrahim "Onların içinde Lut var" dedi. Melekler "Biz orada kimlerin olduğunu biliyoruz. Lut’u ve ona inanan ehlini kurtaracağız, yalnızca karısı hariç. Çünkü karısı helak edilenlerden olacak" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Elçilerimiz Lut’a gelip de ona kötü haber verilince, gücü yetmediği için canı sıkıldı. "Korkma, üzülme. Biz seni ve aileni, karın hariç kurtaracağız. O helak olanlardan olacak" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Yaptıkları pisliklerden (günahlardan) dolayı onların üzerine gökten belalar indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Aklını kullanan bir toplum için onları, açık bir ibret sahnesi olması için (o yok olmuş halleriyle) bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Medyen halkına da kardeşleri Şuayb’ı elçi olarak gönderdik. Onlara "Ey Kavmim! Yalnızca Allah’a kulluk edin. Ahiret gününü aklınızdan çıkarmayın, yer yüzünde bozgunculuk yaparak taşkınlık yapmayın" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Şuayb’ı yalanladılar ve onları şiddetli bir sarsıntı yakaladı ve dizlerinin üzerlerine çöküp kaldılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Ad kavmine, Semud kavmine ve yaşadıkları yerlerden size açıkça görülen yerlerde (harabelerde) yaşamış olanlara şeytan, yaptıklarını süslü göstermiş, sonra onlar doğruları görebilecek yeteneğe sahip oldukları halde, şeytan onları doğru yoldan çevirmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Musa Karun, Firavun ve Haman’a açık deliller getirmişti. Sonra onlar yer yüzünde büyüklük taslamışlardı, fakat onlar Allah’ın azabından kaçamamışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Onların hepsini günahları ile birlikte yakalamıştık. Onlardan üzerlerine kasırga gönderdiklerimiz olduğu gibi, onlardan bir kısmını da yüksek bir ses dalgası yakalamış, bir kısmını yerin dibine geçirmiş ve onlardan bir kısmını da suda boğmuştuk. Allah onlardan hiç birisine zulmetmemiş, onlar kendi kendilerine zulmetmişleri. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Allah dan başkasına sığınanların (evliya edinenlerin) misali örümceğin bir ev edinmesi gibidir. Eğer bilseler, evlerin en zayıf ve dayanıksızı, kesinlikle örümceğin evidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Şüphesiz ki Allah onların kimden, ne istediklerini çok iyi biliyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Bu örnekleri insanlar için anlatıyoruz ki, bunları ancak bilenler akleder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Şüphe yok ki Allah, gökleri ve yeri bir gerçek üzere (düzenli) yaratmıştır. Bunda inananlar için alınacak dersler var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Kitaptan sana vahyettiğimizi oku ve namazı kıl. Çünkü namaz çirkin ve hoş olamayan şeyleri yapmaktan alıkoyar. Bunun yanı sıra Allah’ı anmak daha büyük davranıştır. Allah ne yaptıklarınızı bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Kendilerine kitap verilenlerle mücadeleyi, en güzel bir biçimde yapın. Onlardan kendilerine zulmedenlere "Bize indirilene iman ettik ve size indirilmiş olana da de iman ettik. Bizim ilahımız da tek, sizin ilahınızda tek. Biz, O tek ilaha teslim olanlardanız" deyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Böyle bir anlam içinde kitabı sana biz indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. İşte şunlarda kitaba inanan kimseler. Allah’ın ayetlerini, gerçekleri kabul etmeyenlerden başkası inkar etmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Sen daha önceden (Allah, ahiret, ceza, din vs. konularla ilgili) ne bir kitap okuyordun ve nede elinle bir kitab yazıyordun. Öyle olsaydı, batıl içine batmış kimseler hemen şüphelenirlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Hayır O (vahy) kedilerine ilim verilenlerin sinelerinde yer eden (kabullendikleri) apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi zulmedenlerden başkası inkar etmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. İnkar edenler "O elçiye Rabbinden, onu destekleyici mucizeler indirilmesi gerekmez miydi?" derler. Onlara deki "Mucizeler yalnızca Allah’ın yanındadır. Bende, yalnızca apaçık bir uyarıcıyım. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Mucize olarak kendilerine okunan, sana indirdiğimiz kitap onlara yetmiyor mu? Elbette ki bunda inanan bir toplum için bir rahmet ve öğüt vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Onlara deki "Benimle sizin aranızda (bu kitabın Allah dan indiğine) şahit olarak Allah yeter. Göklerde ve yerde olanları, batıla inananları ve Allah’ı inkar edenleri O bilir. İşte böyleleri açıkça kaybedenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Senden azabın gelmesini acele olarak istiyorlar. Azap için zaman belirlenmemiş olsaydı, azap onlara mutlaka gelmişti. Ama onlar . habersizken aniden o azap başlarına gelecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Yine senden acele olarak ahiret azabının gelmesini istiyorlar. Şurası muhakkak ki o cehennem, gerçekleri inkar edenleri kuşatacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Azap, onların üstlerinden ve ayaklarının altlarından kuşatınca onlara "Yaptıklarınızın karşılığı olarak azabı tadın" denir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Ey İman eden kullarım! Benim yeryüzüm geniştir. Yalnızca bana kulluk edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra dönüşünüz bizedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. İman edip salih amel işleyenleri kesinlikle cennetin içindeki, altlarından ırmakların aktığı odalara, sürekli kalmak üzere yerleştireceğiz. Doğru işler yapanların karşılıkları ne güzeldir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Sabredip Rablerine güvenenlerin karşılıkları da ne kadar güzel. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Nice canlılar var ki, onlar kendi rızıklarını yüklenemezler. O canlılara ve size, Allah rızık veriyor. O her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Onlara "Gökleri ve yeri kim yarattı. Güneşi ve ayı kim kontrolü altında tutuyor? diye sorsan. Onlar "Elbette Allah" diyecekler. O halde nasıl da aldatılıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Allah dilediği kimse için rızkını geniş tutar, dilediği kimse içinde rızkını dar tutar. Allah her şeyi en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Onlara "Gökten su indirip, ölümünden sonra yeryüzüne hayat veren kimdir? Diye sorsan, onlar "Elbette ki Allah" diyecekler. Deki "Bundan dolayı övülmek, yalnızca Allah’a aittir . Ancak insanların çoğu bunları akletmiyor" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Bu dünya hayatı yalnızca eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret hayatı ise gerçek yaşam odur. Keşke bilselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Onlar gemiye bindiklerinde, Gerçek din anlayışına uygun, samimi olarak Allah’a yalvarırlar. Onları sağ salim karaya çıkarıp kurtardığımızda, birden bire Allah’a ortaklar koşmaya başlarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Onlar, Allah’ın verdiklerini şimdilik inkar etsinler ve yaşasınlar bakalım. Sonra öğrenecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Onlar, çevresinden insanlar kapıp götürülürken, o yaşadıkları yeri güvenli bir yer haline getirdiğimizi görmüyorlar mı? Artık boş ve anlamsız şeylere mi inanıp, Allah’ın nimetlerini inkar ediyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Allah adına bir yalan uyduran ve kendisine geldikten sonra Hakkı (Kur’an’ı) yalanlayandan daha zalim kim vardır. Cehennem, gerçekleri inkar edenler için kalınacak yer olarak yetmez mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Bizim uğrumuzda gayret gösterip mücadele edenleri, mutlaka yollarımıza eriştireceğiz. Elbetteki Allah iyilik yapanlarla birliktedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster