وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
Ve keeyyim min dabbetil la tahmilü rizkahellahü yerzükuha ve iyyaküm ve hüves semıul alım
Kelime
Anlamı
Kökü
وَكَأَيِّنْ
nicesi var ki
مِنْ
-dan
دَابَّةٍ
canlı(lar)-
لَا
تَحْمِلُ
taşıyamaz
رِزْقَهَا
rızkını
اللَّهُ
Allah
يَرْزُقُهَا
onları da besler
وَإِيَّاكُمْ
sizi de
وَهُوَ
ve O
السَّمِيعُ
işitendir
الْعَلِيمُ
bilendir

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Ve nice mahlûk vardır ki rızıklarını kendileri bulup götürmezler; onları da Allah rızıklandırır; sizi de ve odur duyan, bilen.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Nice canlılar vardır ki, rızkını biriktirip yanında taşımıyor. Çünkü sizin de, onların da rızkını Allah veriyor. O’dur herşeyi bilen ve işiten.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Nice canlı var ki, rızkını (yanında) taşımıyor. Onlara da size de rızık veren Allah’tır. O, her şeyi işitir ve bilir.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Nice canlı var ki, yaşam gıdasını yüklenip taşımıyor... Onların da sizin de yaşam gıdanızı Allâh veriyor... "HÛ"; Semi’dir, Aliym’dir.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Nice canlı vardır ki rızkını taşımaz. Onu da sizi de Allah rızıklandırmaktadır. O duyandır, bilendir.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Kendi rızkını taşıyamayan nice canlı vardır ki onu ve sizi Allah rızıklandırır. O, işitendir, bilendir.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Ne kadar canlı hayvanlar vardır ki, (za’fiyetlerinden dolayı) rızkını taşıyamıyor, toplayamıyor; Allah onlara da rızık veriyor, (hicret ettiğiniz takdirde rızık darlığı çekmekten korkan) size de... O, Semî’dir= (bize kim rızık verecek, sözünüzü) kemaliyle işiticidir, Alîm’dir= (rızıklarınızın nereden olacağını) tamamiyle bilendir.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Besinlerini temin edemeyen nice canlılar vardır. Onları da sizi de besleyen Allah`tır. O, her şeyi duyar, her şeyi bilir.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Nice canlilar vardir ki, riziklarini kendileri elde edemezler. Sizin de onlarin da rizkini Allah verir. O, isitir ve bilir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Hayvanlardan nicesi var ki, kendi rızıklarını (sağlayıp) taşıyamazlar. Allah onlara da rızık veriyor, size de. O, işiten ve bilendir.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Nice canlılar vardır ki, rızıklarını sağlamaya güçleri yetmez. Onların ve sizin rızkınızı Allah sağlar. O, (her şeyi) hakkıyla işiten, (her şeyi) hakkıyla bilendir.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Nice canlılar vardır ki, rızıklarını taşımazlar (yiyecek biriktirmezler). Onları da sizi de Allah rızıklandırır. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Nice canlı var ki, rızkını (yanında) taşımıyor. Onlara da size de rızık veren Allah’tır. O, her şeyi işitir ve bilir.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Rızık konusunda endişesi olmayan nice yaratıklar vardır ki onları da sizi de ALLAH besler. O işitendir, Bilendir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Nice hayvanlar var ki, rızkını (biriktirip yanında) taşımıyor. Çünkü onların da, sizin de rızkınızı Allah veriyor. O, her şeyi işitir ve bilir.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Nice hayvanlar var ki, rızıklarını sağlamaya güçleri yetmez. Onların ve sizin rızkınızı Allah sağlar. O her şeyi işitir, her şeyi bilir.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Kendi rızkını taşıyamayan nice canlı vardır ki onu ve sizi Tanrı rızıklandırır. O, işitendir, bilendir.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Nice canlı var ki, rızkını taşımıyor. Onlara da size de rızık veren Allah’tır. O, her şeyi işitir ve bilir.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Nice canlı mahluk vardır ki rızkını kendisi taşımıyor. Onu da, sizi de Allah rızıklandırıyor. O, hakkıyle işiden, kemâliyle bilendir.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (Yeryüzünde) hareketli olan nice canlı da vardır ki rızkını taşıyamaz (kendi te`mîn edemez). Onlara da size de Allah rızık verir. Çünki O, Semî` (rızık isteyen her canlıyı işiten)dir, Alîm (herbirinin ihtiyâcını bilen)dir.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Nice canlı vardır ki; rızkını kendi taşımaz. Sizin de, onların da rızkını Allah verir. Ve O; Semi’dir, Alim’dir.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Nice canlılar var ki, onlar kendi rızıklarını yüklenemezler. O canlılara ve size, Allah rızık veriyor. O her şeyi işiten ve her şeyi bilendir.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve hayvanlardan niceleri vardır ki kendi rızkını taşımaz. Allah, onları rızıklandırır ve sizi de. Ve O; en iyi işitendir, en iyi bilendir.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Kendi rızkını taşıyamayan (stoklamayan) nice canlı vardır; ona da size de Allah rızık vermektedir. O, işitendir, bilendir.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Nice canlı var ki hiçbir geçim endişesi taşımaz, (ama) sizinki(ni sağladığı) gibi onların rızkını da Allah sağlar; çünkü yalnız O’dur her şeyi bilen, her şeyi duyan.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Nice canlılar vardır ki, rızkının sorumluluğunu yüklenmez; onların rızkını da sizinkini de yalnızca Allah verir: Zira her şeyi işiten ve bilen sadece O`dur.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Ve (yeryüzünde) yürüyen nice hayvanlar vardır ki, rızkını yüklenmiş olmaz. Onları da sizleri de Allah Teâlâ merzûk eder. Ve o, bihakkın işiticidir, bilicidir.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Nice canlılar vardır ki, rızıklarını elde edemezler. Sizin de onların da rızkınızı Allah veriyor. O işitendir, bilendir.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Nice canlı vardır ki, kendi rızkını taşıyamaz. Allah onları da rızıklandırır sizi de!.. O işitendir, bilendir.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Nice hayvanlar var ki, rızıklarını sağlamaya güçleri yetmez. Onların ve sizin rızkınızı Allah sağlar. O her şeyi işitir, her şeyi bilir.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Nice canlı mahlûk var ki rızıklarını kendileri taşıyamazlar. Ama sizi de, bütün onları da rızıklandıran Allah’tır. O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Nice canlı var ki rızkını taşıyamaz, onları da sizi de Allâh besler. O, işitendir, bilendir.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Nice canlılar var ki, rızıklarını kendileri elde edemezler. Allah, onları da rızıklandırır, sizi de. İşiten ve bilen O’dur.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Kendi rızkını taşıyamayan nice canlı vardır ki, onu da, sizi de Allah rızıklandırmaktadır. O, işitendir, bilendir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Nice hayvanlar var, kendi rızkını taşıyamaz. Allah onları da rızıklandırıyor, sizi de. Semî’dir O, Alîm’dir.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  How many are the creatures that carry not their own sustenance? It is Allah who feeds (both) them and you: for He hears and knows (all things).