1. A. L. M. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. İnsanlar, sadece "Gerçeği onayladık" demeleriyle, hiç sınanmadan bırakılacaklarını mı sanıyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Kendilerinden öncekileri sınadık. Elbette ALLAH doğrucuları ile yalancıları birbirinden ayıracaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kötülükleri işleyenler, bizi atlatacaklarını mı sanıyorlar? Ne kötü bir yargıda bulunuyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Kim ALLAH ile karşılaşmayı umuyorsa, (şunu bilsin ki) ALLAH’la randevu mutlaka gerçekleşecektir. O, İşitendir, Bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Kim bizim için çaba gösterirse, kendisi için çaba göstermiş olur. ALLAH hiç kimseye muhtaç değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Gerçeği onaylayıp erdemli davrananların kötülüklerini elbette örteceğiz ve yapmış olduklarının daha iyisiyle onları ödüllendireceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Biz insana, anne ve babasına iyi davranmasını öğütlemişizdir. Ancak onlar, hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seninle mücadele ederlerse ikisine de uyma. Hepinizin dönüşü banadır ve yaptıklarınız hakkında size bilgi vereceğim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Gerçeği onaylayıp erdemli davrananları erdemliler arasına sokacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İnsanlardan, "ALLAH’ı onayladık"diyenlerden bazıları var ki, ALLAH yolunda sıkıntı ile karşılaşınca halkın zulüm ve işkencesini ALLAH’ın cezası gibi sayar. Ama Efendinden sana bir zafer gelse, "Biz sizinle birlikte idik" derler. ALLAH herkesin en gizli düşüncelerini bilmez mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. ALLAH elbette gerçeği onaylayanlarla ikiyüzlüleri açığa çıkaracaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. İnkarcılar gerçeği onaylayanlara, "Yolumuza uyun; günahlarınızı biz yükleniriz" dediler. Oysa onların günahlarından hiçbir şeyi yüklenecek değillerdir; yalancıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Gerçekte, kendi yüklerine ek olarak (sorumlu oldukları) başka yükleri de yüklenecekler ve uydurdukları şeylerden diriliş günü sorulacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Nuh’u, halkına göndermiştik ve onların arasında bin seneden elli yıl eksik kaldı. Ancak zulmettikleri için onları tufan yakaladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Onu ve gemi halkını kurtarıp herkese ibret yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. İbrahim’i de… Halkına demişti ki, "ALLAH’a hizmet edin ve O’nu saygıyla dinleyin. Bilirseniz, bu sizin için daha iyidir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. "Yalan uydurup ALLAH’tan aşağı putlara hizmet ediyorsunuz. ALLAH’ın dışında hizmet ettikleriniz size hiçbir rızık veremez. Öyleyse rızkınızı sadece ALLAH’ın yanında arayın, O’na hizmet edin ve O’na şükredin; dönüşünüz O’nadır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Yalanlarsanız, sizden önceki toplumlar da yalanlamışlardı. Elçinin görevi ancak açıkça bildirmektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. ALLAH’ın yaratılışı nasıl başlatıp, nasıl tekrarladığını görmediler mi? Bu, elbette ALLAH için kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. De ki: "Yeryüzünü dolaşın ve yaratılışın nasıl başladığını görün." Sonra, yine ALLAH (ahiretteki) son yaratılışı başlatacaktır. ALLAH’ın her şeye gücü yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Dilediğini cezalandırır ve dilediğine acır; O’na çevrileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Siz ne yeryüzünde ne de gökte bunu engelleyemezsiniz. Sizin ALLAH’tan başka Sahibiniz ve Yardımcınız yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. ALLAH’ın ayet ve mucizelerini ve O’nunla karşılaşmayı inkâr edenler, Rahmetimden ümit kesenlerdir. Onlar acı bir cezayı haketmişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Halkının karşılığı, "Onu öldürün, yahut yakın" demelerinden başka bir şey olmadı. Ancak ALLAH onu ateşten kurtardı. Gerçeği onaylayan bir toplum için bunda dersler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Dedi ki, "Sizin ALLAH’ın yanında putlara hizmet etmeniz, sadece dünya hayatında aranızdaki dostluğu korumak amacıyladır. Fakat sonra, diriliş gününde birbirinizi inkâr edersiniz, birbirinizi lanetlersiniz. Varacağınız yer ateştir ve orada yardımcı bulamazsınız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Bunun üzerine ona Lut gerçeği onayladı ve "Ben Efendime göç ediyorum. Kuşkusuz O Üstündür, Bilgedir"dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. O’na (İbrahim’e) İshak ve Yakub’u bağışladık. Soyuna peygamberlik ve kitap verdik. Ödülünü bu dünyada verdik ve ahirette de erdemlilerle birlikte olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Lut’u da gönderdik. Halkına dedi ki: "Sizden önce hiç kimsenin işlemediği boyutta birgünahı işliyorsunuz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Siz erkeklerle cinsel ilişki kuruyor, yolları kesiyor ve toplantılarınızda her kötülüğü işliyorsunuz." Halkının biricik karşılığı "Doğrulardan isen ALLAH’ın azabını getir bakalım" demeleri oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. "Efendim, şu bozguncu topluluğa karşı bana zafer ver" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Elçilerimiz İbrahim’e müjdeyle vardıklarında, "Bu kentin (Sodom) halkını yok etmek üzereyiz. Çünkü oranın halkı zalim oldular" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Dedi ki, "Ama orada Lut var." Onlar da, "Orada kimlerin bulunduğunu iyi biliyoruz. Onu ve ailesini kurtaracağız, fakat karısı hariç; o geride kalacaklardandır" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Elçilerimiz Lut’a vardıklarında elçilerimize yapılan muameleden dolayı fenalaştı, zor durumda kaldı. Kendisine dediler ki, "Korkma, üzülme. Biz seni ve aileni kurtaracağız. Karın hariç; o geride kalanlardan olmuştur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. "Yoldan çıktıkları için, biz bu kentin üzerine gökten bir felaket indireceğiz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Aklını kullanan bir toplum için apaçık bir ders olarak oradan bazı kalıntılar bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Medyen’e de kardeşleri Şuayb’ı… "Halkım, ALLAH’a hizmet edin, ahiret gününü arayın ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onu yalanladılar, nihayet kendilerini bir deprem yakaladı ve evlerinde diz üstü çöküp kaldılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Aynı şekilde, Ad ve Semud’u da… Akıbetleri, oturmuş oldukları yerlerden size belli olmaktadır. Sapkın işlerini onlara süslü göstererek onları yoldan saptırdı. Halbuki görüp anlayacak yeteneğe sahiptiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Karun, Firavun ve Haman’ı da… Musa, onlara apaçık delillerle gitmişti; ancak onlar yeryüzünde büyüklük tasladılar. Atlatıp kaçamadılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Hepsini günahlarıyla yakaladık. Onlardan kimine çılgın bir fırtına gönderdik, kimini korkunç bir ses yakaladı, kimini yerin dibine geçirdik, kimini de boğduk. Onlara zulmeden ALLAH değildi; onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. ALLAH’ın yakınından edindikleri velilerin örneği, bir ev edinen dişi örümceğin örneğine benzer. Gerçek şu ki, evlerin en çürüğü (en az güvenilir olanı) dişi örümceğin evidir, keşke bilselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. ALLAH onların kendisinden başka hizmet etmelerinin aslında hiçbir şey olmadığını iyi bilir. O Üstündür, Bilgedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Bu örnekleri halk için veririz ve onları bilen kimselerden başkası düşünüp anlamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. ALLAH gökleri ve yeri belli bir amaç için yarattı. Bunda gerçeği onaylayanlar için bir kanıt vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Sana vahyetmiş olduğumuz kitaptan oku ve namazı gözet. Çünkü namaz, iğrenç ve kötü şeylerden vazgeçirir. ALLAH’ı (namaz yoluyla) anmak en önemlidir. ALLAH ne yaptığınızı bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Zalim olanları hariç, kitap halkıyla en güzel bir biçimde tartışın ve "Bize indirileni onayladık ve size indirileni de onayladık. Bizim Tanrımız, sizin de Tanrınız birdir. Biz sadece O’na teslim olduk" deyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. İşte sana bu kitabı indirdik. Kendilerine kitap vermiş olduklarımız onu onaylayacaklardır. Şunlardan (ümmilerden) da bazıları onaylayacaktır. Kafirlerden başkası ayetlerimizi reddetmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Sen daha önceki hiçbir kitabı okumuyordun ve onları elinle de yazmıyordun. Bu durumda, yanlışı savunanların kuşkulanması için bir bahane oluşacaktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Gerçekte o, kendilerine bilgi verilmiş olanların göğsünde apaçık ayetlerdir. Zalimlerden başkası ayetlerimizi reddetmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. "Ona Efendisinden bir mucize inmeli değil miydi?" dediler. De ki: "Mucizeler ALLAH’ın katındadır. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Bu kitabı sana indirmiş olmamız ve kendilerine okunması onlara yetmez mi? Bunda gerçeği onaylayan bir toplum için bir rahmet ve öğüt vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. De ki: "Benimle sizin aranızda tanık olarak ALLAH yeter. Göklerde ve yerde ne varsa bilir. Yanlışı gerçek diye onaylayıp, ALLAH’ı onaylamayanlar, asıl zarara uğrayanlardır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Azabı getirmen için sana meydan okuyorlar! Belirlemiş olduğumuz bir zaman olmasaydı, o azap onlara gelecekti. Onlara ansızın, haberleri olmadan gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Sana azabı getirmen için meydan okuyorlar. Halbuki cehennem kafirleri kuşatmış bile. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Gün gelecek azap üstlerinden ve ayaklarının altından onları sarıp örtecek ve (Tanrı onlara), "Yaptıklarınızı tadın" diyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Ey gerçeği onaylayan kullarım, yerim geniştir, sadece bana hizmet edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Her nefis ölümü tadacak ve sonra bize döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Gerçeği onaylayan ve erdemli davrananları içinden ırmaklar akan bahçeyin köşklerine yerleştireceğiz; orada ebedi kalırlar. Çalışanların karşılığı ne güzeldir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Onlar ki direndiler ve Rab’lerine güvendiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Rızık konusunda endişesi olmayan nice yaratıklar vardır ki onları da sizi de ALLAH besler. O işitendir, Bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Onlara, "Gökleri ve yeri kim yarattı? Güneşi ve ay’ı kim emrinize verdi?" diye sorsan, "ALLAH" diye karşılık verecekler. Öyleyse neden sapıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. ALLAH kullarından dilediğine rızkı arttırır ve kısar. ALLAH her şeyi Bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Onlara, "Gökten suyu kim indirip ölümünden sonra toprağı canlandırıyor?" diye sorsan, "ALLAH" diyecekler. De ki: "Övgü ALLAH’a aittir." Ancak çokları anlamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Bu dünya hayatı bir eğlence ve oyundan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise gerçek hayattır; bir bilselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Gemiye bindikleri zaman, dini sadece ALLAH’a ait kılarak O’nu çağırırlar. Ne zaman ki onları denizden kurtarırız ortak koşmaya tekrar başlarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Bırak, kendilerine verdiklerimize nankörlük etsinler, zevklensinler. İleride bilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Çevrelerindeki insanlar kapılıp götürülürken, sınırlanmış bölgeyi güvenli kıldık. Batıla gerçek diye onaylayıp ALLAH’ın nimetini mi reddediyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Yalan uydurup ALLAH’a yakıştırandan ve kendisine gelen gerçeği yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Kafirler için cehennemde bir yer yok mu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Uğrumuzda çaba gösterenleri yollarımıza ileteceğiz. ALLAH hiç kuşkusuz iyilik edenlerle beraberdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster