فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ ۘ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي ۖ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
Fe amene lehu lut ve kale innı mühacirun ila rabbı innehu hüvel azızül hakım
Kelime
Anlamı
Kökü
فَامَنَ
bunun üzerine inandı
لَهُ
ona
لُوطٌ
Lut
وَقَالَ
ve dedi ki
إِنِّي
elbette ben
مُهَاجِرٌ
hicret edeceğim
إِلَىٰ
رَبِّي
Rabbime
إِنَّهُ
kuşkusuz O
هُوَ
O
الْعَزِيزُ
Azizdir
الْحَكِيمُ
Hakimdir

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Lût, ona inandı ve İbrâhim, ben dedi, bunlardan göçecek, Rabbime sığınacağım, şüphe yok ki o üstündür, hüküm ve hikmet sâhibidir.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  "Allah’ın rızasını kazanma uğruna ben, Rabbimin emrettiği yere göç ediyorum. Şüphesiz Allah güçlüdür, O’na dayanan zelil olmaz, O herşeyi yerli yerince yapandır."

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Bunun üzerine Lût ona iman etti ve (İbrahim): Doğrusu ben Rabbim’e (emrettiği yere) hicret ediyorum. Şüphesiz O, mutlak güç ve hikmet sahibidir, dedi.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Bundan sonra İbrahim’e (kardeşinin oğlu) Lût iman etti ve: "Doğrusu ben Rabbime hicret edeceğim!" dedi... Muhakkak ki O, "HÛ"; Aziyz’dir, Hakiym’dir.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  ’Ben Rabbime hicret ediyorum. Şüphesiz o güçlüdür, hikmet sahibidir’ dedi.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Bunun üzerine Lut ona iman etti ve dedi ki: "Gerçekten ben, Rabbime hicret edeceğim. Çünkü şüphesiz O, güçlü ve üstün olandır, hüküm ve hikmet sahibidir."

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Bunun üzerine İbrahîm’e (ilk olarak) Lût iman etti. İbrahîm şöyle dedi: "- Ben, Rabbimin emr ettiği yere (Harran’dan Filistin’e) hicret edeceğim. Şüphe yok ki Allah, Azîz’dir= her şeye galibdir, Hakîm’dir= hükmünde hikmet sahibidir."

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Bunun üzerine, Lût, İbrâhim`e inandı. İbrâhim, “Doğrusu ben, Rabbime hicret ediyorum. Şüphesiz O, mutlak güç ve hikmet sahibidir” dedi.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Bunun uzerine Lut ona inandi ve Ibrahim «Dogrusu ben Rabbimin diledigi yere hicret ediyorum, O suphesiz gucludur, Hakim’dir» dedi.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Bu açıklama ve uyarı üzerine Lût O’na imân etti (inandığını tekrarladı) ve İbrâhim de. «ben Rabbıma (O’nun emri uyarınca) hicret ediyorum. Şüphesiz ki Rabbim cok üstün, çok güçlü ve yegâne hikmet sahibidir,» dedi.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Bunun üzerine (önce yeğeni) Lût, ona (İbrahim`e) iman etti. Ve İbrahim dedi ki: “Ben, Rabbime (gitmemi emrettiği Harran`dan Filistin`e) hicret edeceğim. Hiç kuşkusuz O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.”

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Bunun üzerine Lût, ona (İbrahim’e) iman etti. İbrahim, "Ben, Rabbime (gitmemi emrettiği yere) hicret edeceğim. Şüphesiz O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir" dedi.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Bunun üzerine Lût ona iman etti ve (İbrahim): Doğrusu ben Rabbim’e (emrettiği yere) hicret ediyorum. Şüphesiz O, mutlak güç ve hikmet sahibidir, dedi.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Bunun üzerine ona Lut gerçeği onayladı ve "Ben Efendime göç ediyorum. Kuşkusuz O Üstündür, Bilgedir"dedi.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Bunun üzerine ona sadece Lut iman etti. (İbrahim) de dedi ki: «Ben Rabbime hicret edeceğim. Şüphe yok ki O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.»

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Bunun üzerine Lût ona inandı ve soydaşlarına «Ben sizden uzaklaşıp Rabb’ime gidiyorum. Hiç kuşkusuz O üstün iradelidir ve her yaptığı yerindedir» dedi.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Bunun üzerine Lut ona inandı ve dedi ki: "Gerçekten ben, rabbime hicret edeceğim. Çünkü şüphesiz O, güçlü ve üstün olandır, hüküm ve hikmet sahibidir."

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Bunun üzerine Lut ona iman etti ve dedi ki: "Gerçekten ben Rabbime hicret edeceğim. Şüphe yok ki O, Azîz’dir, Hakîm’dir."

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Bunun üzerine kendisine bir Luut îman etdi. (İbrâhîm) dedi ki: «Hakıykat, ben Rabbime hicret edeceğim. Şübhe yok ki mutlak gaalib, tam hüküm ve hikmet saahibi Odur, O».

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Bunun üzerine Lût ona (İbrâhîm`e) îmân etti. (İbrâhîm:) `Doğrusu ben Rabbime hicret ediciyim. Muhakkak ki, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen), Hakîm (her işi hikmetli olan) ancak O`dur` dedi.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Bunun üzerine Lut ona inandı ve: Doğrusu ben, Rabbıma hicret edeceğim. Muhakkak ki O; Aziz ve Hakim olanın kendisidir, dedi.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Lut, İbrahim’e iman etti ve "Ben Rabbime hicret edeceğim (sığınacağım). Çünkü O, en güçlü olan ve her şeyin hükmünü verendir.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Bundan sonra Lut (A.S), O’na (İbrâhîm (A.S)’a) îmân etti (tâbî oldu) ve dedi ki: "Muhakkak ki ben, Rabbime hicret edecek olanım (ruhumu yaşarken Allah’a ulaştıracağım). Muhakkak ki O; Azîz’dir (çok yüce), Hakîm’dir (hüküm sahibi)."

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Bunun üzerine Lut ona (İbrahim’e) iman etti ve dedi ki: "Gerçekten ben, Rabbime hicret edeceğim. Çünkü şüphesiz O üstün güç sahibidir, hikmet sahibidir."

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Bunun üzerine (kardeşinin oğlu) Lut o’na inandı ve "Ben (de) zulüm ve kötülük diyarını terk ederek Rabbime (döneceğim): Şüphesiz O kudret ve hikmet sahibidir!" dedi.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Bunun ardından ona bir tek Lut inandı. Ve (İbrahim) dedi ki: "Bana, Rabbime doğru yürüyen bir muhacir olmak düşer; çünkü her işinde mükemmel olan, her hükmünde tam isabet kaydeden O`dur."

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Bunun üzerine ona Lût kavmi imân etti ve dedi ki: «Şüphe yok, ben Rabbime bir hicret ediciyim. Muhakkak ki azîz, hâkim olan O’dur O.»

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Bunun üzerine Lut ona iman etti. (İbrahim): "Doğrusu ben Rabbime hicret ediyorum. Çünkü O Azîz’dir, hükmünde hikmet sahibidir. " dedi.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Bunun üzerine ona (İbrahim’e) sadece Lût inandı ve: "Rabbimin yoluna hicret ediyorum. Şüphesiz ki O güçlüdür, hikmet (problem çözme biliminin) sahibidir" dedi.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Bunun üzerine Lût ona inandı ve soydaşlarına «Ben sizden uzaklaşıp Rabb’ime gidiyorum. Hiç kuşkusuz O üstün iradelidir ve her yaptığı yerindedir» dedi.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  İbrâhim’in söylediklerine Lût iman etti. İbrâhim: "Ben" dedi, "Rabbimin emrettiği yere hicret edeceğim. O, azîz ve hakîmdir (mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir)."

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Bunun üzerine Lût ona inandı ve (İbrâhim, kavmine) dedi ki: "Rabbim(e ibadet edeceğim yer)e göç edeceğim. Kuşkusuz O, gâlibdir, hüküm ve hikmet sâhibidir."

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Lut da İbrahim’e iman etmişti: -Ben, Rabbime hicret ediyorum, Çünkü, O, güçlüdür, hakimdir, demişti.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Bunun üzerine Lût ona iman etti ve dedi ki: «Gerçekten ben, Rabbime hicret edeceğim. Çünkü şüphesiz O, güçlü ve üstün olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.»

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  O’na Lût iman etti. Ve dedi: "Ben Rabbime hicret edeceğim. Kuşkusuz, O, mutlak Azîz, mutlak Hakîm’dir."

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  But Lut had faith in Him: He said: "I will leave home for the sake of my Lord: for He is Exalted in Might, and Wise."