1. Elif, Lam, Mim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. İnsanlar, (sadece) “İnandık!” demeleriyle bırakılacaklarını ve imtihan edilmeyeceklerini mi sanıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Andolsun, biz onlardan öncekileri de imtihan etmiştik. Elbette Allah, doğruları ortaya çıkaracak, yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yoksa (gizli de olsa) kötülük yapanlar, bizden kaçıp kurtulacaklarını mı sandılar. Ne kötü bir yargıya varıyorlar öyle! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Kim Allah`a kavuşmayı özlüyorsa, bilsin ki, (bu buluşma için) Allah`ın belirlediği vakit kesinlikle gelecektir. O (her şeyi) hakkıyla işiten, (her şeyi) hakkıyla bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Yine, kim (Allah yolunda) üstün gayret gösterirse bunu yalnız kendi iyiliği için yapmış olur. Şüphesiz ki Allah, alemlerden hiçbir şeye muhtaç değildir (kimsenin ibadetine ihtiyacı yoktur)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İnandıktan sonra doğru ve yararlı işler yapanların günahlarını elbette örteceğiz ve mutlaka onları yaptıklarının daha güzeliyle ödüllendireceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Biz insana anababasına güzel davranmasını (ve iyilik etmesini) emrettik. Buna rağmen eğer onlar, hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, (bu hususta) onlara itaat etme! Dönüşünüz ancak bana olacaktır ve ben yaptıklarınızı size haber vereceğim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. İnandıktan sonra doğru ve yararlı işler yapmış olanları mutlaka dürüst ve erdemlilerin arasına koyacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İnsanlardan öyleleri vardır ki: “Allah`a inandık” derler. Ama Allah uğrunda bir ezaya uğratılınca, insanlardan gördükleri baskı ve işkenceyi Allah`ın azabı gibi görürler. Andolsun ki, (inananlara) Rabbinden bir yardım gelecek olsa (münafıklar) mutlaka: “Biz de sizinle beraberdik” derler. (Hâlbuki) Allah, herkesin kalbinde olanı en iyi bilen değil midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah, elbette (gönülden) iman edenleri de bilir, (samimi olmayan) münafıkları da bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ve İnkârcılar inananlara: “(Gelin) bizim (hayat) tarzımıza uyun, günahlarınızı üzerimize alalım!” derler. Hâlbuki onlar, (yanılttıkları kimselerin) hiçbir günahını yüklenemezler. Şüphesiz ki onlar yalancıdırlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Hiç kuşkusuz onlar, hem kendi yüklerini (günahlarını), hem de kendi yükleriyle beraber (inkârlarına ya da günah işlemelerine sebep oldukları) nice (kişilerin) ağır yüklerini yükleneceklerdir. Uydurmakta oldukları şeylerden de kıyamet günü şüphesiz sorguya çekileceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Andolsun ki, biz, Nuh`u kavmine peygamber olarak gönderdik. Bin seneden elli yıl eksik (dokuzyüzelli yıl) onların içlerinde kaldı. Sonunda (onlar yola gelmeyip) zalimliklerini sürdürürlerken, tufan kendilerini yakalayıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Biz de onu (Nuh`u) ve gemide bulunanları kurtardık ve bunu âlemlere bir ibret yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. İbrahim`i de peygamber olarak gönderdik. Hani o, kavmine şöyle demişti: “Allah`a kulluk edin ve O`na karşı gelmekten sakının! Eğer bilirseniz, böyle yapmanız sizin için daha hayırlıdır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. “Sizler Allah`ı bir yana bırakarak birtakım putlara tapıyor, düzmece iddialar ortaya atıyorsunuz. Allah`ı bir yana bırakarak taptığınız putlar size rızık veremezler. Rızkınızı Allah katında arayınız ve O`na kulluk ediniz, O`na şükrediniz ve siz ancak O`na döndürüleceksiniz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. “Eğer siz (beni) yalanlarsanız bilin ki, sizden önce geçen birtakım ümmetler de (peygamberlerini) yalanlamışlardı. Peygambere düşen apaçık tebliğden başka bir şey değildir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Peki, onlar, Allah`ın (varlıkları) yaratmaya nasıl başladığını, sonra onu nasıl tekrarladığını görmüyorlar mı? Hiç şüphe yok ki bu, Allah`a göre kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Onlara de ki: “Yeryüzünde geziniz de Allah`ın canlıları ilk kez nasıl yarattığını görünüz.” Allah bu yaratma işlemini ilerde bir kere daha tekrarlayacaktır. Hiç kuşkusuz Allah`ın her şeye gücü yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (Allah,) dilediğine (yaptıkları yüzünden) azap eder, dilediğine de (yaşadıklarına bakarak) merhamet eder. (Hepiniz) ancak O`na döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Siz, ne yerde ne de gökte (Allah`ı) aciz bırakacak değilsiniz (O`nun yapacaklarına engel olamazsınız). Sizin Allah`tan başka hiçbir dostunuz ve yardımcınız da yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Allah`ın âyetlerini ve O`na kavuşmayı inkâr edenler var ya; işte onlar benim rahmetimden ümit kesmişlerdir. İşte onlar için acıklı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Kavminin (İbrahim`e) cevabı: “Onu öldürün veya onu (ateşte) yakın!” demekten başka bir şey olmadı. (Kavmi onu ateşe atınca) Allah da onu ateşten kurtardı. İşte bunda inanacak bir toplum için ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. (İbrahim onlara) dedi ki: “Sizler dünya hayatında birbirinizin hatırı için Allah`ı bir yana bırakarak putları ilah edindiniz. Ama ilerde kıyamet günü birbirinizi tanımazlıktan gelecek, birbirinize lânet okuyacaksınız. Varacağınız yer cehennem olacak ve orada size yardım edecek kimseler bulamayacaksınız.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Bunun üzerine (önce yeğeni) Lût, ona (İbrahim`e) iman etti. Ve İbrahim dedi ki: “Ben, Rabbime (gitmemi emrettiği Harran`dan Filistin`e) hicret edeceğim. Hiç kuşkusuz O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Biz ona (oğlu İsmail`den sonra) İshak`ı da, (torunu) Yakub`u da bahşettik. Onun soyundan gelenlere peygamberlik ve kitap verdik. Dünyada ona mükâfatını da verdik. Şüphesiz o, ahirette de iyi kimselerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Lût`u da halkına peygamber olarak gönderdik. Onlara dedi ki: “Gerçekten siz, sizden önce geçen milletlerden hiç kimsenin yapmadığı pek iğrenç bir şey yapıyorsunuz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. “Siz hâlâ (kadınları bırakıp) erkeklere yanaşacak, (neslin çoğalma) yol(unu) kesecek ve toplantılarınızda edepsizlik yapacak mısınız?” Kavminin cevabı: “Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi Allah`ın azabını getir bize!” demekten başka bir şey olmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Lut: “Ey Rabbim! Bozgunculara karşı bana yardım et!” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Elçilerimiz (melekler), İbrahim`e (oğlu olacağına dair) müjdeyi getirdiklerinde: “Biz, bu memleket halkını helâk edeceğiz, çünkü oranın ahalisi zalim kimselerdir” dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. İbrahim: “Ama orada Lût var” deyince, elçiler şöyle dediler: “Biz orada kimlerin olduğunu herkesten iyi biliyoruz. Lut`u ve yakınlarını (Allah`ın emriyle) kurtaracağız. Yalnız karısı orada kalarak azaba çarpılanlardan olacaktır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. (33-34) Elçilerimiz Lût`a geldiklerinde, Lût, onlar yüzünden tasalandı ve onlar(ın kimlikleri konusunda) çaresizlik içine düştü. Elçiler ona: “Korkma, üzülme! Biz, karının dışında seni ve aileni kurtaracağız. Karın, geride kalıp helâk olanlardan olacaktır. Haberin olsun ki, biz bu kasaba halkı üzerine, yaptıkları çok çirkin ahlâksızlıktan dolayı gökten azap indireceğiz” dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (33-34) Elçilerimiz Lût`a geldiklerinde, Lût, onlar yüzünden tasalandı ve onlar(ın kimlikleri konusunda) çaresizlik içine düştü. Elçiler ona: “Korkma, üzülme! Biz, karının dışında seni ve aileni kurtaracağız. Karın, geride kalıp helâk olanlardan olacaktır. Haberin olsun ki, biz bu kasaba halkı üzerine, yaptıkları çok çirkin ahlâksızlıktan dolayı gökten azap indireceğiz” dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Andolsun ki, biz, aklını kullanacak bir toplum için o (helak ettiğimiz) memleketten ibret alınacak apaçık bir delil (harabe) bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Medyen`e de kardeşleri Şuayb`ı peygamber olarak gönderdik. Şuayb: “Ey kavmim! Allah`a kulluk edin! Ahiret günü(nün mükafatına) umut bağlayın ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın!” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Kavmi, onu yalanladı. Bunun üzerine kendilerini şiddetli bir sarsıntı yakaladı da yurtlarında diz üstü çöküp kaldılar (öldüler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Ad ve Semûd (kavimleri)ni de (yaptıkları yüzünden) helâk ettik. Bunu vaktiyle oturdukları evlerin yıkıntıları size açıkça göstermektedir. Şeytan onlara işledikleri kötülükleri güzel göstererek kendilerini yoldan çıkardı. Hâlbuki onlar (gerçeği görebilecek kadar) aklı fikri yerinde, gözü açık kimselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Karun`u, Firavun`u ve Haman`ı da (yaptıkları yüzünden helâk ettik). Andolsun ki, Musa onlara apaçık deliller getirmişti de onlar yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Hâlbuki (azabımızı aşıp) geçebilecek değillerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Bunların her birini kendi günahları yüzünden yakaladık. Onlardan taş yağmuruna tuttuklarımız var. Onlardan o korkunç sesin yakaladığı kimseler var. Onlardan yerin dibine geçirdiklerimiz var. Onlardan suda boğduklarımız var. Allah, onlara zulmetmiyordu, fakat onlar (hakka karşı direndikleri için) kendi kendilerine zulmediyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Allah`tan başka (varlıkları ve güçleri) dost edinenlerin durumu, kendisine (ağdan) bir ev edinen örümceğe benzer. Halbuki evlerin en çürüğü örümcek ağıdır. Keşke bunu bilselerdi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Şüphesiz Allah, insanların Kendisini bırakıp da yalvardıkları şeylerin ne olduğunu çok iyi bilir. Hiç kuşkusuz O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. İşte biz, bu misalleri insanlar için (ibret alsınlar diye) getiriyoruz. Onların anlamını ancak ibret almasını bilenler kavrayabilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Allah gökleri ve yeri, hak ve hikmetle, gerçek bir gaye için yarattı. Elbette bunda iman edecek kimseler için alınacak bir ders vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. (Ey Resulüm!) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru gereğine uygun olarak kıl! Çünkü namaz (doğru ve şuurlu eda edildiği taktirde), insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah`ı zikretmek ise muhakkak en büyük (ibadet)tir. Allah, yaptıklarınızı bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Kitap ehli ile (Yahudi ve Hıristiyanlarla) zulüm ve haksızlıktan uzak durdukları sürece en güzel şekilde tartışın ve (onlara) deyin ki: “Bize indirilene inandığımız gibi size indirilmiş olana da inanıyoruz. Çünkü bizim ilahımız ile sizin ilahınız tek ve aynıdır ve biz (hepimiz) O`na teslim olmuşuz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. İşte biz sana böyle bir Kitap indirdik. Bundan dolayı kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ediyorlar. Onlardan (müşriklerden) da ona iman edecek olanlar vardır. Hakkı inkâra şartlanmış olanlardan başkası bizim ayetlerimizi inkâr etmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. (Resulüm!) Sen Bundan önce herhangi bir kitap okumuyor ve onu sağ elinle de yazmıyordun. Şayet böyle olmasaydı (okuyup yazsaydın) o takdirde batıl peşinde koşanlar (o Kur`an` başka yerden okudun ya da yazdın diye) şüpheye düşerlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Hayır, o (Kur`an), kendilerine ilim verilenlerin kalplerindeki (ışıldayan) apaçık ayetlerdir. Bizim ayetlerimizi ancak zalimler inkâr eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. (İnkarcılar) dediler ki: “Ona Rabbinden mucizeler indirilseydi ya!” De ki: “Mucizeler ancak Allah katındadır ve ben ancak apaçık bir uyarıcıyım!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Kendilerine okunan (bu) Kitab`ı sana indirmiş olmamız onlara yetmiyor mu? Şüphesiz bunda iman edecek bir toplum için rahmet ve ibret vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. De ki: “Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter! O, göklerde ve yerde olan her şeyi bilir. Batıla inanıp Allah`ı inkâr edenler var ya, işte hüsrana uğrayanlar onlardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Senden azabın çabucak gelmesini istiyorlar. Eğer önceden belirlenmiş bir süre olmasaydı, azap onlara mutlaka gelirdi. Fakat hiç farkında olmadıkları bir sırada elbette o (azap), ansızın kendilerine gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. (Evet) senden azabın çabucak gelmesini istiyorlar. Hâlbuki cehennem o inkârcıları kuşatıp durmaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. O gün azap onları üstlerinden ve ayaklarının altından kaplayacak. Ve Allah onlara: “Yaptıklarınızı tadın bakalım!” buyuracak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Ey inanmış kullarım! Benim yarattığım yeryüzü geniştir. O halde (Allah`ın istediği şekilde yaşamak için) güven içinde olacağınız yere gidip yalnız bana kulluk ediniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Her nefis/can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. (58-59) İnandıktan sonra doğru ve yararlı işler yapanları, içinde ebedi kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetteki köşklere yerleştireceğiz. Sabredip, Rablerine güvenerek çalışanların mükâfatı ne güzeldir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. (58-59) İnandıktan sonra doğru ve yararlı işler yapanları, içinde ebedi kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetteki köşklere yerleştireceğiz. Sabredip, Rablerine güvenerek çalışanların mükâfatı ne güzeldir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Nice canlılar vardır ki, rızıklarını sağlamaya güçleri yetmez. Onların ve sizin rızkınızı Allah sağlar. O, (her şeyi) hakkıyla işiten, (her şeyi) hakkıyla bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Andolsun, eğer onlara: “Gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı hizmetinize kim sundu?” diye soracak olsan mutlaka: “Allah” diyecekler. O hâlde nasıl (haktan) döndürülüyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Allah, kullarından dilediğine rızkı bol verir ve (dilediğine) kısar. Şüphesiz Allah, her şeyi hakkıyla bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Andolsun, eğer onlara: “Gökten yağmuru kim indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti?” diye soracak olsan, mutlaka: “Allah” diyeceklerdir. (Sen de) de ki: “Hamd Allah`a mahsustur.” Fakat onların çoğu akıllarını kullanmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Bu dünya hayatı oyundan ve eğlenceden başka bir şey değildir. Ebedî ahiret diyarı ise, hayatın ta kendisidir Keşke bunu bilselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Gemiye bindikleri (ve bir tehlike ile karşılaştıkları) zaman, dini yalnız Allah`a has kılarak O`na yalvarırlar. Fakat Allah onları kurtarıp karaya çıkardığında, bir bakmışsın bazı hayali güçleri O`na ortak koşuyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etsinler ve bir süre daha faydalansınlar bakalım! (Başlarına gelecekleri) ileride bilecekler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Görmüyorlar mı ki, çevrelerindeki insanlar kapılıp götürürlerken, can güvenlikleri yokken, biz onların yurtlarını (Mekke`yi, her türlü yağma, tecavüz, esaret ve adam öldürme gibi hâdiselerinden) güvenilir kıldık! Yine de onlar, batıla inanıp Allah`ın nimetlerine nankörlük mü ediyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Allah`a karşı yalan uyduran yahut kendisine hak gelmişken onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? (Bu şekilde) hakikati inkar edenler için cehennem (en uygun) yer değil mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Ama bizim uğrumuzda üstün gayret gösterenleri, elbette bize varan yollara eriştireceğiz. Allah, kuşkusuz, iyi ve güzel davrananlarla beraberdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster