1. Elif. Lam. Mim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. ’İman ettik’ demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı sandılar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Andolsun biz onlardan öncekileri de imtihan ettik. Allah elbette doğruları da bilecek ve elbette yalancıları da bilecektir (ortaya çıkaracaktır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yoksa kötülükleri işleyenler bizi atlatacaklarını mı sandılar? Ne kadar kötü hüküm veriyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Kim Allah’a kavuşmayı umuyorsa (bilsin ki) Allah’ın belirlediği vakit muhakkak gelecektir. O, duyandır, bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Kim cihad ederse ancak kendi için cihad etmiş olur. Çünkü Allah’ın alemlerden hiç bir şeye ihtiyacı yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İman edip salih ameller işleyenlerin kötülüklerini muhakkak örtecek ve onlara yaptıklarının en güzeliyle karşılık vereceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. İnsana anne ve babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Eğer seni, hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa o zaman onlara itaat etme. Dönüşünüz banadır. Yapmakta olduklarınızı size haber veririm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. İman edip salih ameller işleyenleri mutlaka iyilerin arasına katacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. ’Şüphesiz biz de sizinle beraberdik’ diyeceklerdir. Oysa Allah alemlerin (insanların) göğüslerinde olanları daha iyi bilen değil midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah elbette iman edenleri de bilir ve elbette münafıkları da bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. ’Bizim yolumuza uyun sizin hatalarınızı biz yüklenelim’ dediler. Oysa onlar bunların hatalarından bir şey yüklenecek değillerdir. Onlar kesinlikle yalancıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Andolsun onlar kendi yüklerini ve kendi yükleriyle birlikte başka yükleri de yüklenecekler ve elbette kıyamet günü, iftira ettiklerinden sorulacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Andolsun biz Nuh’u kendi kavmine gönderdik. Onların içinde bin yıldan elli yıl eksik yaşadı. Sonunda onlar zulümde devam ederlerken kendilerini tufan yakaladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Onu ve gemi halkını ise kurtardık ve bunu alemler için bir ibret kıldık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. ’Allah’a kulluk edin ve O’ndan sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Siz Allah’ı bırakıp yalnızca birtakım putlara tapıyor ve yalan uyduruyorsunuz. Doğrusu sizin Allah’tan başka taptıklarınız size rızık verme gücüne sahip değildirler. O halde rızkı Allah’ın katında arayın, O’na kulluk edin ve O’na şükredin. Siz O’na döndürüleceksiniz.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. ’Eğer yalanlarsanız; sizden önceki ümmetler de yalanlamışlardı. Peygambere düşen ise sadece apaçık bir tebliğdir.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah’ın yaratmayı nasıl başlattığını sonra onu yeniden nasıl gerçekleştirdiğini görmediler mi? Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. ’Yeryüzünde dolaşıp (Allah’ın) yaratmaya nasıl başladığına bakın. Sonra Allah son yaratmayı (ahiret yaratmasını) da gerçekleştirecektir. Şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Dilediğine azab eder ve dilediğine merhamet eder. Siz O’na döndürülürsünüz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Siz ne yerde, ne de gökte (Allah’ı) aciz bırakabilirsiniz. Sizin için Allah’tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Allah’ın ayetlerini ve O’na kavuşmayı inkar edenler var ya; işte onlar benim rahmetimden ümit kesmişlerdir. Onlar için acıklı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. ’Onu öldürün veya yakın’ demeleri oldu. Ancak Allah onu ateşten kurtardı. Şüphesiz bunda iman eden bir topluluk için ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. ’Siz dünya hayatında aranızda sevgi vesilesi olsun diye, Allah’ı bırakıp birtakım putlar edindiniz. Sonra kıyamet günü bazılarınız bazılarınızı inkar edecek ve bazılarınız bazılarınızı lanetleyecektir. Barınacağınız yer ise ateştir ve yardımcılarınız da olmayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. ’Ben Rabbime hicret ediyorum. Şüphesiz o güçlüdür, hikmet sahibidir’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Biz ona İshak’ı ve Yakub’u bağışladık. Onun soyuna peygamberliği ve kitabı verdik. Ona dünya hayatında ecrini verdik. Ahirette de o salihlerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. ’Siz, sizden önce alemlerden bir tek kimsenin işlememiş olduğu çirkin işi mi işliyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. ’Eğer doğru sözlülerden isen bize Allah’ın azabını getir haydi!’ demeleri oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. ’Rabbim! Şu bozguncu kavme karşı bana yardım et’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. ’Biz şu kasabanın halkını helak edeceğiz. Şüphesiz oranın halkı zalimler oldular’ dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. ’Orada kimin olduğunu biz daha iyi biliriz. Onu ve karısı dışında ailesini kurtaracağız. O ise geride kalacaklardandır’ dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. ’Korkma ve üzülme. Biz seni ve karın dışında aileni kurtaracağız. O ise geride kalacaklardan olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Biz fasıklık etmelerinden dolayı bu kasabının halkının üzerine gökten şiddetli bir azap indireceğiz.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Andolsun ki, akıl eden bir topluluk için ondan bir ayet (işaret) bıraktık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. ’Ey kavmim! Allah’a kulluk edin ve ahiret gününe umut bağlayın. Yeryüzünde bozguncular olarak karışıklık çıkarmayın.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Ancak onu yalanladılar. Bunun üzerine onları kuvvetli bir sarsıntı aldı ve yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Ad ve Semud’u da (helak ettik). (Başlarına nelerin geldiği) size oturdukları yerlerden belli olmaktadır. Şeytan onlara yaptıklarını süsledi, böylece onları yoldan alıkoydu. Oysa onlar görüp anlayabilecek durumdaydılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Karun’u, Firavun’u ve Haman’ı da (helak ettik). Andolsun ki Musa onlara apaçık deliller getirmişti. Ama onlar yeryüzünde büyüklendiler. Oysa onlar (azaptan kurtulup) geçecek değillerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Onların her birini günahından dolayı yakaladık. Onlardan kiminin üzerine taş yağdıran kasırga gönderdik, kimini şiddetli çığlık aldı, kimini yerin dibine geçirdik, kimini de (suda) boğduk. Allah onlara haksızlık edecek değildi. Ama onlar kendi kendilerine haksızlık ediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Allah’tan başka dostlar edinenlerin örnekleri kendine bir ev edinen örümceğin örneği gibidir. Evlerin en dayanaksızı ise şüphesiz örümceğin evidir. Keşke bilselerdi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Allah, kendinden başka her neye tapıyorlarsa muhakkak bilmektedir. O güçlüdür, hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Bu örnekleri insanlar için veriyoruz. Ancak alimlerden (bilenlerden) başkaları bunlara akıl erdiremezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Allah gökleri ve yeri hak üzere yarattı. Şüphesiz bunda iman edenler için ibret vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Kitab’dan sana vahyedileni oku ve namazı kıl. Gerçekten namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Muhakkak ki Allah’ı anmak en büyük (ibadet)tir. Allah yaptıklarınızı bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. ’Bize indirilene de size indirilene de iman ettik. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir ve biz O’na teslim olanlarız.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. İşte böyle (geçmiş peygamberlere indirdiğimiz gibi) sana da Kitap indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanıyorlar. Şunlardan da ona iman edecek olan vardır. Kâfirlerden başkası ayetlerimizi bile bile inkar etmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Sen daha önce ne bir kitap okuyor ne de onu elinle yazıyordun. Öyle olsaydı batıla uyanlar kuşkulanırlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Hayır o, kendilerine ilim verilenlerin göğüslerinde (bulunan) apaçık ayetlerdir. Zalimlerden başkası ayetlerimizi bile bile inkar etmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. ’Mucizeler ancak Allah katındadır. Ben yalnızca apaçık bir uyarıcıyım.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Kendilerine okunan Kitab’ı sana indirmemiz onlara yetmedi mi? Şüphesiz bunda iman eden bir topluluk için bir rahmet ve öğüt vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. ’Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inanıp Allah’ı inkar edenler ise, işte onlar ziyana uğrayanlardır.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Senden azabı çarçabuk istiyorlar. Eğer belirlenmiş bir süre olmasaydı elbette onlara azap gelirdi. Fakat onlar farkında değillerken o, kendilerine ansızın gelecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Senden azabı çarçabuk istiyorlar. Halbuki cehennem inkarcıları çepeçevre kuşatacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. ’Yaptıklarınızı tadın’ der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Ey iman eden kullarım! Şüphesiz benim arzım geniştir. Artık yalnız bana kulluk edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Her can ölümü tadıcıdır. Sonra bize döndürülürsünüz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. İman edip salih ameller işleyenleri, içinde sonsuza kadar kalmaları üzere cennette, altından ırmaklar akan odalara yerleştireceğiz. Amel edenlerin ecirleri ne güzeldir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Ki onlar, sabrederler ve yalnızca Rabblerine güvenirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Nice canlı vardır ki rızkını taşımaz. Onu da sizi de Allah rızıklandırmaktadır. O duyandır, bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. ’Allah’ diyeceklerdir. Nasıl da (haktan) uzaklaştırılıyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Allah kullarından dilediğine rızkı genişletir ve onu (dilediğinde) kısar. Allah her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. ’Hamd Allah’adır.’ Hayır, onların çoğu akıl etmiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Bu dünya hayatı bir eğlence ve oyundan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise işte asıl hayat odur. Keşke bilselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Gemiye bindiklerinde dini yalnız Allah’a has kılarak yalnız O’na dua ederler. Sonuçta onları karaya çıkarıp kurtarınca hemen ortak koşarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Kendilerine verdiğimize karşı nankörlük etsinler ve yararlansınlar diye (böyle yaparlar). Ancak yakında bilecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Görmediler mi ki çevrelerinde insanlar kapılıp alınırken (kendi beldelerini) güvenli, dokunulmaz bir bölge kıldık. Hala batıla inanıp da Allah’ın nimetini inkar mı ediyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Allah’a karşı yalan uydurandan yahut kendine hak geldiğinde onu yalanlayandan daha zalim kim olabilir? İnkar edenler için cehennemde barınacak yer mi yok? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Bizim uğrumuzda cihad edenleri biz elbette yollarımıza iletiriz. Muhakkak ki Allah iyilik edenlerle beraberdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster