1. Ta. Sin. Mim Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bunlar apaçık Kitab’ın ayetleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. İman eden bir topluluk için Musa’nın ve Firavun’un haberinden (bir kısmını) gerçek olarak sana okuyacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Doğrusu Firavun (bulunduğu) yerde büyüklenmiş ve oranın ahalisini gruplara ayırmıştı. Onlardan bir kitleyi zayıf düşürüyor (eziyor), onların oğullarını öldürüp kadınlarını sağ bırakıyordu. Çünkü o bozgunculardandı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bizse o yerde zayıf düşürülenlere lütfetmek, onları önderler yapmak ve onları mirasçılar kılmak istiyorduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ve onları o yerde hakim kılmak; Firavun’a, Haman’a ve o ikisinin askerlerine onlardan sakınmakta oldukları şeyi kendilerine göstermek (istiyorduk). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. ’Onu emzir. Başına bir şey gelmesinden korkacak olursan onu denize bırak. Korkma ve üzülme. Çünkü biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu peygamberlerden yapacağız’ diye vahyettik (ilham ettik). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Nihayet Firavun’un adamları, kendilerine bir düşman ve üzüntü (sebebi) olması için onu bulup aldılar. Doğrusu Firavun, Haman ve askerleri yanılgı içindeydiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. ’Benim için de senin için de bir göz nuru! Onu öldürmeyin. Olur ki bize bir yararı olur veya onu evlat ediniriz.’ Oysa onlar (işin) farkında değillerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Musa’nın annesinin yüreği (çocuğundan başka bütün düşüncülerden) boş oldu. Eğer (vaadimize) inananlardan olması için kalbini pekiştirmiş olmasaydık neredeyse onu açığa vuracaktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. ’Onu izle’ dedi. O da ötekiler farkına varmadan onu uzaktan gözetledi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. ’Sizin için onun bakımını üstelenecek ve ona iyi davranacak bir aileyi size göstereyim mi?’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Böylece onu, gözü aydın olsun, üzülmesin ve Allah’ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin diye annesine geri çevirdik. Ancak onların çoğu bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Güçlülük çağına erip olgunlaşınca biz ona hüküm (hikmet) ve ilim verdik. İşte biz iyilikte bulunanları böyle mükafatlandırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Halkının habersiz olduğu bir anda şehire girdi. Orada birbirleriyle kavga eden iki adam gördü. Biri kendi taraftarlarından diğeri de düşmanlarından(dı). Kendi taraftarlarından olan düşmanlarından olana karşı ondan yardım istedi. Bunun üzerine Musa ona bir yumruk vurup canını aldı. ’Bu şeytanın işindendir. Şüphesiz o apaçık saptırıcı bir düşmandır’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. ’Rabbim! Ben kendime haksızlık ettim, beni bağışla!’ dedi. (Allah) da onu bağışladı. Şüphesiz O çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. ’Bana verdiğin nimetler hakkı için artık ben suçlulara arka çıkmayacağım.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. ’Doğrusu sen apaçık azgın birisin’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. ’Ey Musa! Dün bir canı öldürdüğün gibi beni de öldürmek mi istiyorsun? Doğrusu sen yeryüzünde ancak bir zorba olmak istiyorsun; düzeltenlerden olmak istemiyorsun’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. ’Ey Musa! İleri gelenler seni öldürmek için senin hakkında aralarında görüşüyorlar. Hemen çık. Gerçekten ben sana öğüt verenlerdenim.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Bunun üzerine korkuyla etrafı gözetleyerek oradan çıktı. ’Rabbim! Beni zalimler topluluğundan kurtar’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. ’Umarım Rabbim beni doğru yola iletir’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. ’Çobanlar çekilip gitmeden biz sulamayız. Babamız ise pek yaşlı bir ihtiyardır.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. ’Rabbim! Doğrusu bana indireceğin hayıra muhtacım’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. ’Korkma! O zalimler topluluğundan kurtuldun’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. ’Babacığım! Onu ücretle tut. Çünkü ücretle tuttuklarının en hayırlısı bu güçlü, güvenilir adamdır’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. ’Bana sekiz yıl çalışmana karşılık şu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Eğer (çalışmanı) on (yıl)a tamamlarsan artık o da senden (bir iyilik) olur. Ben sana zorluk çıkarmak istemem. İnşallah beni salihlerden bulacaksın.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. ’Bu benimle senin aranda (bir anlaşma)dır. Bu iki süreden hangisini tamamlarsam bana karşı düşmanlık yok. Allah da söylediğimize vekildir.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. ’Siz bekleyin. Ben bir ateş gördüm. Umarım oradan size ya bir haber veya ısınmanız için bir ateş koru getiririm.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. ’Ey Musa! Şüphesiz alemlerin Rabbi olan Allah benim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Asanı at!’ Onun çevik bir yılan gibi hareket ettiğini görünce arkasını dönüp kaçtı ve geriye bakmadı. ’Ey Musa! Dön ve korkma. Şüphesiz sen güven içinde olanlardansın.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Elini koynuna sok da bir hastalık olmadan bembeyaz çıksın. Korkudan açılan kanatlarını (kollarını) kendine çek. Bu ikisi Rabbinden, Firavun’a ve adamlarına karşı iki kesin delildir. Şüphesiz onlar fasık bir kavimdirler.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. ’Rabbim! Doğrusu ben onlardan bir can öldürdüm. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Kardeşim Harun’un dili benimkinden daha düzgündür. Onu benimle beraber yardımcı olarak gönder beni doğrulasın. Çünkü ben onların beni yalanlamalarından korkuyorum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. ’Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir üstünlük vereceğiz ki onlar size erişemeyecekler. Ayetlerimizle (gidin). Siz ve size uyanlar üstün geleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. ’Bu uydurulmuş bir büyüden başka bir şey değildir. Biz bunu önceki atalarımızdan duymadık’ dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. ’Rabbim kimin kendi katından hidayet getirdiğini ve yurdun sonunun kimin olacağını daha iyi bilir. Doğrusu zalimler kurtuluşa eremezler.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. ’Ey ileri gelenler! Ben sizin benden başka ilahınız olduğunu bilmiyorum. Ey Haman! Haydi benim için çamurun üzerinde ateş yak da bana bir kule yap. Belki Musa’nın ilahına çıkarım. Bununla birlikte ben onu yalancılardan sanıyorum.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. O ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve bize döndürülmeyeceklerini sandılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Biz de onu ve askerlerini yakalayıp denize attık. Zalimlerin sonlarının nasıl olduğuna bir bak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Onları ateşe çağıran önderler kıldık. Kıyamet günü de yardım görmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Bu dünyada onların arkalarına bir lanet taktık. Kıyamet gününde de onlar çirkinleştirilmiş olanlardandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Andolsun ki, biz önceki nesilleri helak ettikten sonra belki düşünürler diye insanlar için (kalplerini açacak) aydınlatıcılar (basiretler) ve bir yol gösterici ve rahmet olması üzere Musa’ya kitap verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Biz Musa’ya o işi (görevi) verdiğimizde sen (vadinin) batı tarafında değildin. Sen (olaya) şahit olanlardan da değildin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Ancak biz birçok nesiller yarattık da onların üzerlerinden nice zamanlar geçti. Sen Medyen halkının arasında oturup ayetlerimizi onlardan okumuş değilsin. Ancak (bunları sana) gönderen biziz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. (Musa’ya) seslendiğimiz zaman sen Tur’un yanında değildin. Ancak Rabbinden bir rahmet olarak, kendilerine senden önce bir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarasın diye (gönderildin). Umulur ki düşünürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. ’Rabbimiz! Bize bir peygamber gönderseydin de, senin ayetlerine uysaydık ve mü’minlerden olsaydık’ diyecek olmasalardı (seni göndermezdik). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. ’Biz hepsini inkar edenleriz’ dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. ’Eğer doğru söyleyenlerdenseniz Allah katından bu ikisinden (Tevrat’tan ve Kur’an’dan) daha doğru bir kitap getirin de ben ona uyayım.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Eğer sana cevap veremezlerse bil ki onlar kendi arzularına uymaktadırlar. Allah’tan (gelen) bir yol gösterici olmaksızın arzularına uyandan daha sapık kim olabilir? Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Andolsun biz, olur ki düşünürler diye onlar için sözü (Kur’an’ı) birbiri ardınca indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Bundan önce kendilerine kitap vermiş olduklarımız buna inanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. ’Biz ona inandık. Şüphesiz o Rabbimizden (gelen) bir gerçektir. Biz zaten bundan önce de Müslümanlar idik’ derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. İşte onlara sabretmeleri dolayısıyla ecirleri iki kere verilecektir. Onlar kötülüğü iyilikle savarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden harcarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. ’Bizim yaptıklarımız bize sizin yaptıklarınız sizedir. Size selam olsun. Biz cahilleri benimsemeyiz’ derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Sen sevdiğini doğru yola iletemezsin, ancak Allah dilediğini doğru yola iletir ve O doğru yola erecekleri daha iyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. ’Seninle birlikte doğru yola girersek yurdumuzdan atılırız.’ Onları, tarafımızdan bir rızık olarak her şeyin ürünlerinin toplandığı güvenli bir Harem’e yerleştirmedik mi? Ancak onların çoğu bilmiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Biz, geçim rahatlığı dolayısıyla şımarmış nice beldeleri helak ettik. İşte konakları; onlardan sonra ancak çok az oturulmuştur. (Oralara) hep biz varis olduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Senin Rabbin, ana merkezlerine, kendilerine ayetlerimizi okuyan bir Peygamber göndermedikçe beldeleri helak etmez. Biz, halkı zalim olmadığı sürece beldeleri helak etmeyiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Size verilen her şey dünya hayatının bir geçimliği ve süsüdür. Allah katında olan ise daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Akıl etmiyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Kendisine güzel bir vaadde bulunduğumuz ve dolayısıyla ona kavuşan kimse, kendisini dünya hayatının geçimliğinden yararlandırdığımız sonra kıyamet günü (azaba atılmak üzere) getirileceklerden olanla bir midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. ’Hani ortaklarım olduklarını sandıklarınız nerede?’ der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. ’Rabbimiz! İşte şunlar bizim azdırdıklarımız. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Şimdi (onlardan) uzaklaşarak sana yöneldik. Zaten onlar bize tapmıyorlardı.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. ’Ortaklarınızı çağırın’ denir. Çağırırlar ama kendilerine cevap vermezler ve azabı görürler. Ne olurdu doğru yolu kabul etselerdi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. ’Peygamberlere ne cevap verdiniz?’ der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. O gün artık haberler onlara kör olmuştur. Birbirlerine de bir şey soramazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Ancak kim tevbe eder, iman eder ve salih amel işlerse kurtuluşa erenlerden olabilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Seçim onlara ait değildir. Allah onların ortak koştuklarından münezzeh ve yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Rabbin onların göğüslerinin gizlediğini de açığa vurduklarını da bilmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Allah O’dur, O’ndan başka tanrı yoktur. Başında ve sonunda övgü O’nadır; egemenlik de O’nundur. Yalnız O’na döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. ’Eğer Allah üzerinize geceyi kıyamete kadar sürekli kılsa Allah’tan başka size bir ışık getirecek ilah kimdir? Duymuyor musunuz?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. ’Eğer Allah üzerinize gündüzü kıyamete kadar sürekli kılsa Allah’tan başka size içinde dinleneceğiniz geceyi getirecek ilah kimdir? Görmüyor musunuz?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Sizin için, içinde dinlenmeniz ve O’nun lütfundan (rızık) aramanız üzere gece ile gündüzü varetmesi O’nun rahmetindendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. ’Hani ortaklarım olduklarını sandıklarınız nerede?’ der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. ’Delilinizi getirin’ deriz. Böylece hakkın Allah’a ait olduğunu bilirler. Uydurageldikleri de onlardan kaybolur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. ’Şımarma! Çünkü Allah şımaranları sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Allah’ın sana verdiğiyle ahiret yurdunu da ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah’ın sana iyilik ettiği gibi sen de iyilik et ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. ’Bu bana ancak bendeki bir ilim dolayısıyla verildi.’ Allah’ın, kendinden önceki nesillerden ondan daha güçlü ve daha çok şey biriktirmiş kimseleri helak ettiğini bilmedi mi? Suçlular günahlarından sorulmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. ’Keşke Karun’a verilen şeylerin bir benzeri bizim de olsaydı. Gerçekten o büyük bir pay sahibidir’ dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. ’Yazık size! Allah’ın sevabı iman edip salih amel işleyen için daha hayırlıdır. Ona ise ancak sabredenler kavuşturulurlar.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Sonunda onu da, konağını da yerin dibine geçirdik. Artık Allah’a karşı ona yardım edecek bir topluluğu olmadı, kendi kendine yardım edebileceklerden de değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. ’Vay! Demek ki Allah kullarından dilediğine rızkı genişletiyor ve daraltıyor! Eğer Allah bize lütfetmiş olmasaydı muhakkak bizi de batırırdı. Vay! Demek ki inkarcılar gerçekten kurtuluşa eremezler!’ demeye başladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. İşte ahiret yurdu! Biz onu yeryüzünde büyüklenmeyi ve bozgunculuğu istemeyenlere veririz. Sonuç (Allah’ın azabından) sakınanlarındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Kim bir iyilik getirirse ona ondan daha hayırlısı vardır. Kim de bir kötülük getirirse (bilsin ki) kötülükleri işleyenler yaptıklarından başkasıyla cezalandırılmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. ’Kimin hidayet getirdiğini ve kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu Rabbim daha iyi bilir.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Sen Kitab’ın sana vahyedileceğini umuyor değildin. Ancak Rabbinden bir rahmet olarak (vahyedildi). Şu halde asla inkarcılara arka olma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Sana indirildikten sonra, sakın seni Allah’ın ayetlerinden alıkoymasınlar. Sen Rabbine çağır ve sakın müşriklerden olma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Allah’la beraber başka bir ilaha tapma. O’ndan başka ilah yoktur. O’nun yüzünden (zatından) başka her şey yok olacaktır. Hüküm O’nundur ve O’na döndürülürsünüz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster