وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ
Ve harramna aleyhil meradıa min kablü fe kalet hel edüllüküm ala ehli beytiy yekfülunehu leküm ve hüm lehu nasıhun
Kelime
Anlamı
Kökü
وَحَرَّمْنَا
ve haram etmiştik
عَلَيْهِ
ona
الْمَرَاضِعَ
süt anneleri
مِنْ
قَبْلُ
daha önce
فَقَالَتْ
dedi ki
هَلْ
-mi?
أَدُلُّكُمْ
size göstereyim-
عَلَىٰ
أَهْلِ
halkını (aile)
بَيْتٍ
bir ev (aile)
يَكْفُلُونَهُ
onun bakımını üstlenecek
لَكُمْ
sizin için
وَهُمْ
ve onlar
لَهُ
ona
نَاصِحُونَ
öğüt verecek

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Ve Mûsâ’ya daha önce bütün süt ninelerin sütünü harâm etmiştik; kız kardeşi, ona süt verip yetiştirecek, ona öğüt verip büyütmeyi üstlerine alacak bir âileyi bildireyim mi size dedi.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  "Size O’nun bakımını, sizin adınıza üzerine alabilecek ve O’nu güzelce eğitip yetiştirecek bir aileyi, göstereyim mi?" dedi.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Biz daha önceden (annesine geri verilinceye kadar) onun süt analarını kabulüne (emmesine) müsaade etmedik. Bunun üzerine ablası: Size, onun bakımını namınıza üstlenecek, hem de ona iyi davranacak bir aile göstereyim mi? dedi.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Önce, Ona sütanneleri haram kıldık (Musa hiçbir kadından süt emmedi); (kız kardeşi) dedi ki: "Sizin namınıza Onun bakımını üstlenip yetiştirecek bir aile göstereyim mi?" diye akıl verdi.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  ’Sizin için onun bakımını üstelenecek ve ona iyi davranacak bir aileyi size göstereyim mi?’ dedi.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Biz, daha önce ona süt analarını haram etmiştik. (Kız kardeşi:) "Ben, sizin adınıza onun bakımını üstlenecek ve ona öğüt verecek (veya eğitecek) bir aileyi size bildireyim mi?" dedi.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Biz daha evvel (annesi gelmeden) bütün emzikçi kadınların sütünü ona haram etmiştik (kimsenin sütünü emmiyordu). Bunun üzerine Mûsa’nın kızkardeşi, Firavun ailesine şöyle dedi:"- Sizin için onun bakımını yapacak ve ona noksanlık yapmıyacak bir ev halkını size göstereyim mi?"

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Önceden, sütannelerinin memesini emmemesini sağladık. Mûsâ`nın ablası, “Size, sizin adınıza ona bakacak, iyi davranacak bir aileyi tavsiye edeyim mi?” dedi.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Onceden, sut annelerin memesini kabul etmemesini sagladik. Musa’nin ablasi: «Size, sizin adiniza ona bakacak, iyi davranacak bir ev halkini tavsiye edeyim mi?» dedi.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Daha önceden ona, süt analarının göğsünü emmeyi yasakladık. Bunun üzerine Musa’nın kızkardeşi, (Fir’avn ailesine) «sizin için bu çocuğu emzirip besleyecek, onu iyi eğitecek bir aile halkını size bulup göstereyim mi ?» dedi.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Biz, (Musa`nın annesi gelmeden) onun, diğer sütannelerin sütünü emmemesini sağladık. (Musa`nın ablası onların yanına gelerek:) “Size onun bakımını, sizin adınıza üstlenecek ve ona içtenlik ve şefkatle davranacak bir aile göstereyim mi?” dedi.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Biz, daha önce onun, süt analarının sütünü emmemesini sağladık. Kız kardeşi, "Size onun bakımını, sizin adınıza üstlenecek ve ona içtenlik ve şefkatle davranacak bir aile göstereyim mi?" dedi.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Biz daha önceden (annesine geri verilinceye kadar) onun süt analarını kabulüne (emmesine) müsaade etmedik. Bunun üzerine ablası: Size, onun bakımını namınıza üstlenecek, hem de ona iyi davranacak bir aile göstereyim mi? dedi.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Önceden, onun süt annelerini kabul etmemesini sağladık. Nihayet (kızkardeşi), "Sizin için onun bakımını üstlenecek ve ona iyi davranacak bir aileyi göstereyim mi?" dedi.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Biz (annesine geri vermezden) daha önce, onun süt analarının sütünü kabulüne müsade etmedik. Bunun üzerine ablası, «Size, onun bakımını sizin namınıza üstlenecek, hem de ona iyi davranacak bir aile göstereyim mi?» dedi.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Önceden, süt annelerinin memesini kabul etmemesini sağladık. Musa’nın ablası; «Sizin için onun bakımını üstlenecek ve ona öğüt verip onu güzelce eğitecek bir aileyi göstereyim mi?» dedi

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Biz, daha önce ona süt analarını haram etmiştik. (Kız kardeşi:) "Ben, sizin adınıza onun bakımını üstlenecek ve ona öğüt verecek (veya eğitecek) bir ehl-i beyti (aileyi) size bildireyim mi?" dedi.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Biz daha önceden (annesine geri verilinceye kadar) onun süt analarını kabulüne (emmesine) müsaade etmedik. Bunun üzerine ablası: Size, onun bakımını namınıza üstlenecek, hem de ona iyi davranacak bir aile göstereyim mi? dedi.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Biz daha evvel ona süt analar (ın sütünü emmeyi) haram etmişdik. Bunun üzerine (hemşiresi onlara:) «Sizin için onun bakımını te’mîn edecek, kendileri buna hayırhah olacak bir aaile hakkında size delâletde bulunayım mı?» dedi.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Hâlbuki daha önce ona (Mûsâ`ya) süt analarını (emmeyi) men` etmiştik (de onu emzirebilecek birini arıyorlardı). Bunun üzerine (kız kardeşi): `Sizin nâmınıza onu(n bakımını) üzerine alacak olan ve kendileri ona nasîhat edecek (hayırla davranacak)kimseler olan bir âileye size rehberlik edeyim mi?` dedi.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Önceden Biz, onun süt annelerin memesini kabul etmemesini sağladık. Bunun üzerine hemşiresi: Size, sizin adınıza ona bakacak ve iyi davranacak bir ev halkını tavsiye edeyim mi? dedi.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  O bebeğin başka annelerden süt emmesine mani olmuştuk. Sora kız kardeşi firavun ailesine "Sizin için evinizin içinde onun bakımına kefil olacak birilerini size göstereyim mi?" diye tavsiyede bulundu.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve daha önce ona (başka) süt annelerini haram kıldık (süt emmemesini sağladık). (Onun ablası, firavunun ailesine): "Ona kefil olacak (bakımını üstlenecek) bir aileye sizi ulaştırmak için delâlet (yardım) edeyim mi? Ve onlar, onu (bebeği) iyi yetiştirir."

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Biz daha önce ona, sütanalarını haram etmiştik. (Kız kardeşi,) "Ben, sizin adınıza onun bakımını üstlenecek ve iyiliğini isteyenlerden olacak bir aileyi size bildireyim mi?" dedi.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Ve Biz daha ilk günden o’nun (Mısırlı) süt annelerin memesini yadırgamasını sağladık; ve (kız kardeşi bu durumu öğrenince, onlara:) "Size o’nun bakımını sizin adınıza üzerine alabilecek ve o’nu güzelce eğitip yetiştirecek bir aile göstereyim mi?" dedi.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Ve Biz daha ilk günden onun (Mısırlı) süt anneleri (emmekten) geri durmasını sağladık. Bu durumu (öğrenen kız kardeşi) "Onun bakımını sizin adınıza üstlenecek bir aile göstermemi ister misiniz?" dedi (ve ekledi): "Hem, onlar onu iyi eğitirler."

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Ve önceden onun için süt anaları men etmiştik. Bunun üzerine (kızkardeşi) dedi ki: «Size bir hane halkını göstereyim mi ki, O’nu sizin için güzelce korurlar ve onlar O’nun için hayırhâh bulunurlar.»

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Biz daha önce ona, süt verenlerin sütünü emmesine müsaade etmemiştik. Bunun üzerine ablası: "Sizin için onun bakımını üzerine alacak, öğüt verip eğitecek bir âile buluvereyim mi?" dedi.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Daha önce süt verenlerin sütünü emmeyi ona engelledik. Musa’nın kızkardeşi dedi ki: "Sizin için onun bakımını üstlenecek bir aileyi göstereyim mi? Onlar ona nasihat (güzel öğretmenlik) de ederler."

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Önceden, süt annelerinin memesini kabul etmemesini sağladık. Musa’nın ablası; «Sizin için onun bakımını üstlenecek ve ona öğüt verip onu güzelce eğitecek bir aileyi göstereyim mi?» dedi

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Biz daha ilk günden itibaren, onun süt emziren kadınların memelerinden emmesini önlemiştik. Kız kardeşi bu durumu öğrenince onlara:"Ona güzelce bakabilecek, onun iyiliğine olan her işi yapacak bir aile tavsiye etmemi ister misiniz?" dedi.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Biz daha önce ona, süt verenler(in sütünü emmey)i harâm etmiştik. (Hiçbir kadının sütünü emmiyordu. Fir’avn ve âilesi, çocuğun emeceği bir dadı bulma telaşı içinde idiler. Kızkardeşi uzaktan durumu görünce sokuldu): "Sizin için onun bakımını üstlenecek ve ona öğüt ver(ip onu güzelce eğit)ecek bir âileyi göstereyim mi?" dedi.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Daha önceden ona süt anneyi yasakladık. Kız kardeşi: -Size, ona bakacak ve onu iyi eğitecek bir aileyi göstereyim mi? dedi.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Biz, daha önce ona süt analarını haram etmiştik. (Kız kardeşi:) «Ben, sizin adınıza onun bakımını üstlenecek ve ona öğüt verecek (veya eğitecek) bir aileyi size bildireyim mi?» dedi.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Biz daha önce ona, süt emziren kadınları haram kılmıştık. Bu sırada kızkardeşi dedi ki: "Onun bakımını sizin için üstlenecek, onu eğitip öğretmeyi yüklenecek bir ev halkını size tanıtayım mı?"

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  And we ordained that he refused suck at first, until (His sister came up and) said: "Shall I point out to you the people of a house that will nourish and bring him up for you and be sincerely attached to him?"...