1. Ta. Sin. Bunlar Kur’an’ın ve apaçık Kitab’ın ayetleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Mü’minler için bir hidayet ve müjdedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onlar namazı kılarlar, zekatı verirler ve onlar ahirete kesin inanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Şüphesiz ahirete inanmayanların yaptıklarını kendilerine süslemişizdir. Bu yüzden onlar körü körüne bocalarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İşte azabın en kötüsü onlaradır ve onlar ahirette de en büyük kayba uğrayanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Şüphesiz Kur’an sana hakim ve alim olanın katından iletilmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. ’Ben bir ateş gördüm. Oradan size bir haber veya bir ateş koru getireceğim. Olur ki ısınırsınız’ demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. ’Ateşin yanında bulunan ve çevresinde olanlar kutlu kılınmışlardır. Alemlerin Rabbi olan Allah pek yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ey Musa! Şüphesiz ben güçlü ve hikmet sahibi olan Allah’ım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Asanı at.’ Onun çevik bir yılan gibi hareket ettiğini görünce arkasını dönüp kaçtı ve arkaya bakmadı. ’Ey Musa! Korkma! Çünkü benim yanımda peygamberler korkmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ancak haksızlık eden hariç. Eğer sonra kötülüğün ardından (onu) iyiliğe çevirirse şüphesiz ben bağışlayıcı, rahmet ediciyim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Elini koynuna sok da bir hastalık olmadan bembeyaz çıksın. Bu Firavun ile kavmine (göstereceğin) dokuz mucizeden biridir. Şüphesiz onlar fasık bir kavimdirler.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. ’Bu apaçık bir büyüdür’ dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Vicdanları (doğruluğunu) kesin olarak anladığı halde zulüm ve büyüklenme yüzünden onları bile bile inkâr ettiler. Bozguncuların sonlarının nasıl olduğuna bir bak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. ’Bizi mü’min kullarının çoğuna üstün kılan Allah’a hamdolsun’ dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. ’Ey insanlar! Bize kuşların dili öğretildi ve bize her şeyden (bolca) verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütuftur.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Süleyman’a cinlerden, insanlardan ve kuşlardan orduları toplandı. Hepsi birlikte sevkediliyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. ’Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin ki Süleyman ve orduları farkında olmadan sizi ezmesinler.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. ’Ey Rabbim! Bana ve anne babama verdiğin nimete şükretmemi, senin hoşnut olacağın salih amel işlememi bana ilham et ve rahmetinle salih kullarının arasına kat.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. ’Neden Hudhud’u göremiyorum? Yoksa kayıplardan mı oldu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ona ya şiddetle azap edeceğim veya keseceğim ya da bana (gecikme sebebi olarak) apaçık bir delil getirecek.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. ’Senin öğrenemediğin bir şeyi ben öğrendim ve Sebe’den sana kesin doğru bir haber getirdim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ben, onlara hükmeden, kendisine her şeyden (bolca) verilmiş ve büyük bir tahtı olan bir kadın buldum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onun ve kavminin Allah’ı bırakıp güneşe secde ettiklerini gördüm. Şeytan yaptıklarını onlara süslemiş de kendilerini yoldan alıkoymuş. Dolayısıyla doğru yola girmiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Göklerde ve yerde gizli ne varsa ortaya çıkaran, gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilen Allah’a secde etmesinler diye (böyle yapıyorlar).’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Allah O’dur ki, kendinden başka ilâh yoktur. Büyük Arş’ın Rabbidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. ’Bakacağız, doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mı oldun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Şu mektubumu götür, onu kendilerine bırak; sonra onlardan biraz uzaklaş da bak ki neye başvuruyorlar.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. ’Ey ileri gelenler! Bana gerçekten çok önemli bir mektup bırakıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Bu (mektup), Süleyman’dan ve Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla (başlıyor). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. ’Bana karşı büyüklük taslamayın ve teslim olarak bana gelin’ diye (yazılı). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. ’Ey ileri gelenler! Bu işimde bana bir fikir verin. Siz bulunmadan ben hiçbir işte kesin karar vermem.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. ’Biz güçlü ve çetin savaşçı kimseleriz. Emir ise senindir. Artık neyi emredeceğine bak.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. ’Doğrusu hükümdarlar bir beldeye girdiklerinde orayı bozguna uğratırlar ve halkının ulularını aşağılık duruma düşürürler. Onlar işte böyle yaparlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Ben onlara bir hediye göndereyim de elçilerin geri ne (haber) getireceklerine bir bakayım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. ’Bana mal ile yardım mı etmek istiyorsunuz? Allah’ın bana verdiği size verdiğinden daha hayırlıdır. Belki kendi hediyenizle siz sevinirsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Sen onlara dön. Andolsun biz onlara karşı koyamayacakları ordularla gelir ve onları oradan aşağılanmış ve küçük düşürülmüş bir halde çıkarırız.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. ’Ey ileri gelenler! Onlar teslim olmuş halde bana gelmeden önce hanginiz onun tahtını bana getirir?’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. ’Sen makamından kalkmadan önce ben onu sana getiririm. Gerçekten ben buna gücü yetecek güvenilir biriyim’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. ’Bu Rabbimin lütfundandır. Şükredecek miyim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan etmek için. Kim şükrederse kendi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse şüphesiz Rabbim bir şeye ihtiyacı olmayan, kerem sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. ’Onun için tahtını tanınmaz hale getirin. Bakalım tanıyabilecek mi yoksa tanıyamayanlardan mı olacak.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. ’Senin tahtın böyle miydi?’ denildi. ’Tıpkı odur. Bize ondan önce ilim verilmiş ve biz Müslüman olmuştuk’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Onun Allah’tan başka taptığı şey(ler) kendisini (Allah’ın ibadetinden) alıkoymuştu. Çünkü o inkârcı bir kavimdendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. ’Rabbim! Gerçekten ben kendime zulmetmişim. (Artık) Süleyman’la beraber alemlerin Rabbi Allah’a teslim oldum’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Andolsun biz Semud (kavmin)e de, ’Allah’a kulluk edin’ diye kardeşleri Salih’i gönderdik. Hemen onlar aralarında çekişen iki gruba ayrıldılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. ’Ey kavmim! Niçin iyilikten önce kötülüğün çarçabuk gelmesini istiyorsunuz? Allah’tan bağışlanma dilemeniz gerekmez mi? Umulur ki merhamet olunursunuz.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. ’Sizin uğursuzluğunuz Allah katındadır. Hayır siz imtihan edilmekte olan bir kavimsiniz’ dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. O şehirde dokuz adam vardı ki, yeryüzünde bozgunculuk çıkarıyor, düzen sağlamıyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. ’Biz onun ailesinin öldürülüşünde bulunmadık ve gerçekten biz doğru söyleyenleriz’ diyelim.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Onlar bir tuzak kurdular biz de onlar farkında olmadan bir tuzak kurduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Onların tuzaklarının sonunun nasıl olduğuna bir bak! Biz onları ve kavimlerini topluca yerle bir ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. İşte zulmetmeleri yüzünden çökmüş, ıssız kalmış evleri. Şüphesiz bunda bilen bir topluluk için ibret vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. İman edenleri, Allah’a sığınıp, emirlerine yapışmaya, günahlardan arınıp, azaptan korunmaya, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranmaya, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olmaya devam eden mü’minleri kurtarmamızda da ibretler, uyarılar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. ’Siz göre göre bu çirkin kötülüğü yapıyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yanaşıyorsunuz? Gerçekten siz bilgisiz bir toplumsunuz.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. ’Onları kasabanızdan çıkarın. Onlar pek fazla temiz olmaya çalışan insanlar!’ demek oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Biz de onu ve karısı dışında bütün ailesini kurtardık. Onun geride kalanlardan olmasını takdir ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Üzerlerine de bir yağmur yağdırdık. Uyarılanların yağmurları ne kötü idi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. ’Allah’a hamdolsun ve seçtiği kullarına selâm olsun. Allah mı daha hayırlıdır yoksa ortak koştukları şeyler mi?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. (Bu düzmece ilahlar mı daha iyi) yoksa gökleri ve yeri yaratan, gökten size su indiren Allah mı? Biz o su sayesinde bir tek ağacını bile bitirmeye gücünüzün yetmeyeceği alımlı bahçeler bitirdik. Allah’ın yanı sıra başka bir ilah mı var? Aslında onlar gerçekten sapan bir toplumdurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Yahut yeri bir karargâh yapan, aralarından ırmaklar akıtan, onun için sarsılmaz dağlar vareden ve iki denizin arasına bir engel koyan kimdir? Yoksa Allah ile beraber bir başka ilâh mı? Hayır onların çoğu bilmiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Yahut darda kalana kendisine dua ettiği zaman icabet eden, sıkıntıyı gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri kılan kimdir? Yoksa Allah ile beraber bir başka ilâh mı? Ne kadar da az düşünüyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Yahut karanın ve denizin karanlıkları içinde size yol gösteren, rüzgârları rahmetinin öncesinde müjdeleyici olarak gönderen kimdir? Yoksa Allah ile beraber bir başka ilâh mı? Allah onların ortak koştuklarından uludur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. ’Eğer doğru söyleyenlerseniz açık delilinizi getirin.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. ’Göklerde ve yerde gaybı Allah’tan başka kimse bilmez. Onlar ne zaman diriltileceklerinin farkında değillerdir.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Hayır, onların ahiretle ilgili bilgileri ardarda gelip toplandı. Hayır onlar bundan şüphe içindedirler. Hayır onlar buna karşı kördürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. ’Biz ve atalarımız toprak olduktan sonra gerçekten biz yeniden çıkarılacak mıyız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Andolsun ki, bize de daha önce atalarımıza da bu vaad edildi. Bu, öncekilerin masallarından başka bir şey değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. ’Yeryüzünde dolaşın da suçluların sonları nasıl olmuş bir bakın!’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Sen onlara karşı üzülme ve onların tuzak kurmalarından dolayı sıkıntıya düşme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. ’Eğer doğru söyleyenlerseniz bu vaad ne zamandır?’ diyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. ’Belki de, çarçabuk gelmesini istediğiniz (azab)ın bir kısmı size ulaşmak üzeredir.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Şüphesiz senin Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Ancak onların çoğu şükretmiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Şüphesiz Rabbin onların gönüllerinin gizlediğini de açığa vurduklarını da kesin olarak bilmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta olmasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Doğrusu bu Kur’an İsrailoğullarına hakkında ayrılığa düştüklerinin çoğunu anlatmaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Muhakkak ki o mü’minler için bir hidayet ve rahmettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Şüphesiz Rabbin onların aralarında hükmünü verecektir. O güçlüdür, bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Allah’a güven. Çünkü sen apaçık bir gerçek üzeresin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Sen ölülere duyuramazsın; arkalarını dönüp giderlerken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Sen körleri sapıklıklarından çıkarıp doğru yola iletecek de değilsin. Sen ancak ayetlerimize inananlara duyurabilirsin. İşte Müslüman olanlar onlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. (Kendilerine söylenmiş olan) söz başlarına geldiği zaman yerden bir canlı çıkarırız ki o onlara, insanların ayetlerimize kesin bir inançla inanmadıklarını söyler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. O gün her ümmetten, ayetlerimizi yalanlayanlardan bir grubu toplarız. Artık onlar (arkalarındakiler de kendilerine katılıncaya kadar) tutuklanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. ’Siz benim ayetlerimi bilgi yönünden kavramadığınız halde yalanladınız mı? Yoksa ne yapıyordunuz?’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Zulmetmelerinden dolayı o (azap) söz(ü) başlarına gelmiştir. Artık onlar konuşamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Bizim geceyi içinde dinlenmeleri için yarattığımızı gündüzü de aydınlık kıldığımızı görmediler mi? Şüphesiz bunda iman eden bir topluluk için ibretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Sur’a üflendiği gün Allah’ın diledikleri dışında göklerde ve yerde kim varsa korkuya kapılır. Hepsi boyun bükmüş olarak O’na gelirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Dağları görür onları yerinde durur sanırsın. Oysa onlar bulutların yürümesi gibi yürümektedirler. Bu, her şeyi özenle yapan Allah’ın yapısıdır. Şüphesiz O, yaptıklarınızdan haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Kim iyilik getirirse ona ondan daha hayırlısı vardır. Ve onlar o gün, korkudan güvendedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Kim de kötülük getirirse onların da yüzleri ateşe sürtülür. (Onlara):’Siz yaptıklarınızdan başka bir şeyle mi cezalandırılıyorsunuz?’ (denir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. ’Ben ancak bu beldenin Rabbine kulluk etmekle emrolundum ki O burayı saygıdeğer (haram belde) kılmıştır ve her şey O’nundur. Ve ben Müslümanlardan olmakla emrolundum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. ’Ben sadece uyarıcılardanım.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. ’Allah’a hamdolsun. O size ayetlerini gösterecek, siz de onları tanıyacaksınız’ de. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster