بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ ۚ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا ۖ بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ
Belid darake ılmühüm fil ahırati bel hüm fı şekkim minha bel hüm minha amıun
Kelime
Anlamı
Kökü
بَلِ
doğrusu
ادَّارَكَ
ardarda geldi
عِلْمُهُمْ
onların bilgileri
فِي
hakkındaki
الْاخِرَةِ
ahiret
بَلْ
fakat
هُمْ
onlar
فِي
içindedirler
شَكٍّ
bir kuşku
مِنْهَا
ondan
بَلْ
daha doğrusu
هُمْ
onlar
مِنْهَا
ondan yana
عَمُونَ
kördürler

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Hayır, onların bilgileri, bu dünyâdayken, âhirete ulaşamaz; hayır, onlar, âhiret hakkında şüphe içindedir; hayır, onlar âhiret husûsunda kördür.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Hayır, onların ahiret hakkındaki bilgileri yetersiz kalmıştır, veya doğrusu ahiret hakkında onlar için yeteri kadar bilgi toplandı. Hayır, onlar ahiret hakkında şüphe içindedirler. Hayır, onlar ahiret hakkında tamamen kördürler."

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Hayır; onların ahiret hakkındaki bilgileri yetersiz kalmıştır. Dahası, bu hususta şüphe içindedirler. Bunun da ötesinde, onlar ahiretten yana kördürler.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Hâlbuki sonsuz gelecek yaşam hakkında onların bilgileri birikmiştir. Hayır, onlar ondan kuşku içindeler... Hayır, onlar ondan kördürler!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Hayır, onların ahiretle ilgili bilgileri ardarda gelip toplandı. Hayır onlar bundan şüphe içindedirler. Hayır onlar buna karşı kördürler.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Hayır, onların ahiret konusundaki bilgileri ’ard arda toplanıp pekiştirildi,’ hayır, onlar bundan bir kuşku içindedirler; hayır, onlar bundan yana kördürler.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Fakat âhiretin olacağına dair kendilerine (peygamberler vasıtasıyla) arka arkaya ilim ulaşmaktadır. Doğrusu onlar bundan şüphe içerisindedirler, daha doğrusu onlar, âhiretten yana kördürler (delillerini anlıyamazlar).

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Açıkçası, onların âhiret hakkındaki bilgileri yetersiz kalmıştır. Dahası, bu hususta şüphe içindedirler. Bunun da ötesinde, onlar âhiretten yana cahildirler.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Ahirete dair bilgileri yeterli midir? hayir; ondan suphe etmemektedirler. Hayir; ona karsi kordurler.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  De ki: Göklerde ve yerde gaybı Allah’tan başka kimse bilmez ve onlar da ne zaman diriltilip kaldırılacaklarının bilincinde değillerdir. Hayır, onların Âhiret hakkındaki bilgisi kıt ve yetersizdir. Hayır, Âhiret hakkında (devamlı) şüphe içindedirler. Hayır, onlar Âhiret’ten yana (o hususta) kördürler.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Ahiret hakkında bilgi (peygamberler aracılığı ile) onlara peş peşe gelmiştir. Fakat onlar bu konuda şüphe içindedirler. Daha doğrusu onlar ahiretten yana kördürler.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Ahiret (gününün gerçekleşeceği) hakkında bilgi (peygamberler aracılığı ile) onlara peş peşe gelmiştir. Fakat onlar bu konuda şüphe içindedirler. Daha doğrusu onlar ahiretten yana kördürler.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Hayır; onların ahiret hakkındaki bilgileri yetersiz kalmıştır. Dahası, bu hususta şüphe içindedirler. Bunun da ötesinde, onlar ahiretten yana kördürler.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Doğrusu, onların ahiret hakkındaki bilgileri derme-çatmadır. Aslında ondan kuşku içindedirler. Daha doğrusu, onlar ondan yana tümüyle kördürler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Fakat ahiret hakkında bilgiler onlara ardarda gelmektedir. Ama onlar bundan bir şüphe içindedirler. Çünkü onlar bundan yana kördürler.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Onların bilgileri ahirete erememiş, o alemin berisinde kalmıştır. Aslında onlar ahiret konusunda kuşku içindedirler. Hatta ondan yana kördürler.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Hayır, onların ahiret konusundaki bilgileri ’ard arda toplanıp pekiştirildi’, hayır, onlar bundan bir kuşku içindedirler; hayır, onlar bundan yana kördürler.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Hayır; onların ahiret hakkındaki bilgileri yetersiz kalmıştır. Dahası, bu hususta şüphe içindedirler. Bunun da ötesinde, onlar ahiretten yana kördürler.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Hayır, onların bilgileri âhiret hakkında (ki bilgiye kadar uzanıb) erişememişdir. Hayır, onlar bundan şek (ve şübhe) içindedirler. Hayır, onlar bundan kördürler.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Hayır! Onların âhirete dâir bilgileri pekişmiş (kendilerine ard arda yeterince ma`lûmât verilmiş)tir. Fakat onlar (yine de) ondan şübhe içindedirler. Bil`akis onlar, ondan yana kördürler.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Hayır, ahiret ile ilgili bilgileri de yetersizdir. Hayır, ondan şüphe etmektedirler. Hayır, ona karşı kördürler.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Onların bilgileri ahiret hayatına ulaşamaz. Zaten onlar, ahiret ile ilgili şüpheleri olduğu için, kör davranıyorlar (hesap günü yokmuş gibi yaşıyorlar).

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Hayır, ahiret hakkında onların ilimleri tamamlandı (bilgiler tamamen onlara verildi). Aksine onlar, (hâlâ) ondan (ahiretten) şüphe içindeler. Hayır, onlar, ona (ahiret delillerine) karşı kördürler (onları anlayacak basiretleri yoktur).

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Hayır onların ahiret konusundaki bilgileri bitip tükenmiştir. Hayır, onlar bundan bir kuşku içindedirler. Hayır, onlar bundan yana kördürler.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Hayır, onların ahiret konusundaki bilgileri gerçeğin berisinde kalmaktadır; zaten (çoğu zaman) onun gerçekliğinden yana şüphe içindedirler; hayır, ondan yana kördürler.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Değilse, ahirete ilişkin (hakikatler) onların idrak edebileceği bir biçimde baştan sona bilgilerine sunulmuştur. Gel gör ki onlar, ondan yana hala kuşku içindedirler; daha beteri, ondan yana kördürler!

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Onların bilgileri, ahiret hakkında, yetişip nihâyet buldu! Fakat onlar ondan şekk içindedirler. Hayır, onlar, ondan kördürler.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Hayır! Onların ahiret hakkındaki bilgileri de yetersiz kalmıştır (bu hususta bilgi edinilecek seviyeye erişmemiştir). Hayır! Ondan şüphe etmektedirler. Hayır! Onlar ahiretten yana kördürler.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Hayır onların ahiret hakkındaki bilgileri karmakarışıktır. Hayır hayır, onlar yine de ondan kuşku içindedirler. Doğrusu onlar ondan yana düşünmek istemiyorlar.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Onların bilgileri ahirete erememiş, o alemin berisinde kalmıştır. Aslında onlar ahiret konusunda kuşku içindedirler. Hatta ondan yana kördürler.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Fakat âhiretin varlığına dair bilgiler, kendilerine resulleri vasıtasıyla ulaşmaktadır. Doğrusu onlar bundan şüphe içindedirler. Hayır, hayır onlar âhiretten yana kördürler.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Doğrusu onların âhiret hakkındaki bilgileri, ardarda gelip bir araya toplandı. Fakat onlar (hâlâ) ondan bir kuşku içindedirler. Daha doğrusu, onlar ondan yana kördürler.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Oysa onlara ahiret hakkında bilgi verilmiştir. Ama onlar, şüphe içindedirler ve belki de ona karşı kördürler.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Hayır, onların ahiret konusundaki bilgileri ’ard arda toplanıp pekiştirildi,’ hayır, onlar bundan bir kuşku içindedirler; hayır, onlar bundan yana kördürler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Hayır, onların bilgileri âhiret konusunda yetersiz kalmıştı. Daha doğrusu onlar ondan kuşku duymaktadırlar. Hayır, hayır! Onlar, onu göremeyecek kadar kördürler.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Still less can their knowledge comprehend the Hereafter: Nay, they are in doubt and uncertainty thereanent; nay, they are blind thereunto!