1. TaSin. Bu apaçık bir kitap olan Kur’an’ın ayetleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bu Kur’an inananlar için bir doğru yol rehberi ve müjdedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. İnananlar namazlarını kılarlar, zekâtlarını verirler ve ahiret gününe de, en ufak bir tereddütleri ve şüpheleri olmadan inanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ahiret gününe inanmayanların yaptıklarını, kendilerine süslü gösterdik. Yaptıklarıyla oyalanıp dururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Onlar için dünyada azabın kötüsü var ve ahiret gününde ise, tam bir hayal kırıklığına uğrayacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Her şeyin hükmünü veren ve her şeyi bilen Allah’ın katından bu Kur’an’ı sana aktarılacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Musa ailesine "Ben bir ateş gördüm. Oradan belki bir haber getiririm veya bir parça ateş getirirsem onunla ısınırsınız" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Musa oraya geldiğinde "Ateşin yanındaki ve ateşin yakınında olanlar kutlu kılınmıştır. Alemlerin Rabbi Allah her türlü eksikliklerde uzaktır" diye seslenildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. "Ey Musa! (Duyduğun ses) Ben, en güçlü ve her şeye hükmeden Allah’ım. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Rabbi "Asanı yere at" diye seslendi. Musa asanın canlı bir yılan gibi hareket ettiğini gördüğünde, dönüp, arkasına bakmadan kaçtı. Allah "Kokma. Benim yanımda elçiler asla kokmazlar. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. "Ancak bir haksızlık yapan korkar. Kim kötü bir şey yaptıktan sonra, onu iyiliğe döndürürse, şüphesiz ki Allah bağışlayan ve merhametli olandır. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. "Elini cebine sok. Firavun ve onun kavmine dokuz mucizeden birisi olarak, elin lekesiz bembeyaz olarak çıksın. Gerçekten onlar yoldan çıkmış bir topluluk oldular" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Onlara, gördükleri ayetlerimiz (mucizeler) geldiğinde "Bu apaçık bir sihirdir" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Gelen ayetlerimizle mücadele ettiler ve sonunda nefislerini üstün tutarak, Allah’ın ayetlerine haksızlık (zulüm) yolunu seçtiler. Bak bakalım, bozgunculuk yapanların sonu nasıl olmuş? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Davut ve Süleyman’a da ilim verdik. İkisi "Bütün övgü, bizi inanan kullarının pek çoğunun üzerine (bilgi ve servet olarak) üstün tutan Allah’a aittir" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Süleyman Davud’a mirasçı olmuş, Süleyman "Ey insanlar! Bize kuşlardan istifade etme bilgisi öğretilmiş ve her şeyden bir parça verilmiştir. Elbetteki bu apaçık Allah’ın bir lütfu dur" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Süleyman için cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan ordusu toplanmış ve bölükler halinde yürürlerken. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Karınca vadisine ulaştıklarında, bir karınca "Ey karıncalar evlerinize girin ki, Süleyman ve ordusu bilmeden sizi ezmesin" diye seslenir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Süleyman onun bu sözüne gülmüş ve "Rabbim! Bana ve ana babama verdiğin nimetlerden dolayı sana şükretmem için imkân ve senin razı olacağın doğru ameller yapmamı bana nasip et. . Merhametinle doğru ve hayırlı işler yapan kullarının içine beni kat" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Süleyman kuşu aradı ve "Bana ne oluyor ki hüdhüdü göremiyorum, yoksa kaybolanlardan birisi de o mu?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. "Eğer bana sağlam bir mazeret getirmezse, ona şiddetli bir ceza vereceğim yada onu keseceğim" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Çok geçmeden hüdhüd geldi. Sonra Süleyman’a "Senin ulaşamayacağın bir şeye ulaştım ve sana Sebe topluluğundan kesin doğru bir haber getirdim" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. "Ben orada Sebe halkına sahiplik (kraliçe) yapan bir kadın gördüm. Ona her şey verilmiş ve birde büyükçe bir tahtı var. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "O kadını ve halkını Allah dan başka, güneşe secde ederken buldum. Şeytan onlara yaptıklarını süsleyip güzel göstermiş ve onları yoldan çıkarmış. Sonra onlar doğru yol üzere de değiller. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. "Halbuki göklerde ve yerde gizli olan her şeyi ortaya çıkaran, gizlediklerinizi ve açıkladıklarınızı bilen Allah’a secde etmeleri gerekmiyor muydu?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. "O Allah ki kendisinden başka ilah olmayan ve büyük arşın sahibi de O dur" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Süleyman "Doğru mu söylüyorsun yoksa yalancılardan mısın? Göreceğiz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Bu yazdığım mektubu götür ve onlara ver. Sonra onlardan dönüp uzaklaş ve onları gözetle. Nasıl bir tepki verecekler?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Sebe melikesi "Ey seçkin yardımcılarım! Bana çok değerli bir mektup getirildi. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. "O mektup Süleyman dan ve merhametli, esirgeyen bağışlayan Allah’ın adıyla (başlıyor). " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. "Süleyman, bana karşı büyüklük yapma ve bana müslüman (Allah’a teslim olmuş) olarak gel diyor" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Melike "Ey yardımcılarım! (Bu mektuptaki benden istenen) Kararım hakkında ikileme düştüm ve görüşlerinizi bana bildirinceye kadar, kesinleşmiş bir kararımda yoktur" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Yardımcıları "Biz kuvvet sahibi ve onları yenip cezalandıracak güce sahibiz. Ama yinede karar senindir. Bak düşün ne emredersin (bize onu yaparız. )" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Melike "Hükümdarlar bir şehri ele geçirip oraya girdiklerinde, o şehrin altını üstüne getirirler ve şerefli izzetli olan halkını aşağılık bir duruma koyarlar ve bunu da yaparlar. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. "Şimdi ben onlara hediyelerle bir elçi göndereceğim. Bakalım elçilere nasıl davranacaklar, bekleyip göreceğiz" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Kraliçenin elçileri Süleyman’a geldiklerinde onlara "Bana malı (getirdiğiniz hediyeleri) daha da çoğaltacak mısınız? Allah’ın bana verdikleri sizin bana verdiklerinizden daha hayırlıdır. Hâlbuki siz getirdiğiniz hediyelerle öğünüyorsunuz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. "Hediyelerinizle dönün. Bizde bundan sonra oraya ordularımızı göndereceğiz. Aşağılanmış ve horlanmış bir şekilde onları yurtlarından çıkaracağız" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Süleyman "Ey seçkin yardımcılarım! Kraliçe bana teslim olmadan önce, hanginiz onun tahtını bana getirebilir? Diye sordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. İçlerinden yabancı (cin) birsi "Sen daha yerinden kalkmadan o tahtı sana getiririm ve benim bu işi yapacak yeterli gücüm var" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Kitaptan bilgisi olan birisi "Sen gözünü açıp kapayıncaya kadar ben o tahtı sana getiririm" dedi. Sonra tahtı yanında konulmuş olarak görünce "Bu Rabbimin bana, şükredecek miyim yoksa inkar mı edeceğim? Diye, beni denemek için verdiği lütuflarından bağışlarından birisi. Kim Rabbine şükrederse, kendisi için şükretmiş olur. Kimde inkâr ederse bilsin ki Rabbim çok cömert ihtiyaçsız olandır. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. "Tahtını değiştirin. Bakalım tahtını tanıyabilecek mi yoksa tanıyamayacak mı?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Kraliçe geldiğinde ona "Bu taht senin tahtın mı?" diye soruldu. O da "Sanki o benim tahtım gibi" dedi. Süleyman "Kraliçe gelmeden önce bana "Biz teslim olacağız" dediği bilgisi verilmişti" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Kraliçe, inkarcı bir toplumun içinden birisi olduğu için, Allah dan başka taptıkları, onun Allah’a kulluk etmesini engellemişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Kraliçeye saraya girmesi söylendi. Sarayın içine girdiğinde, içinde su var zannedip, eteklerini topladı. Süleyman "Camla döşenmiş bir saray" dedi. Kraliçe "Rabbim! (şimdiye kadar) Nefsime zulmetmişim. Artık Süleyman la beraber âlemlerin Rabbi olan Allah’a teslim oldum" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Semud’a kardeşleri Salih’i, yalnızca Allah’a kulluk etmeleri için göndermiştik. Onlar hemen birbirlerine hasım iki topluluk oldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Salih onlara "Ey kavmim! İyilikten önce, niçin kötülüğün acele olarak gelmesini istiyorsunuz. Allah dan bağışlanma dilemeniz gerekmez miydi? Belki merhamet olunurdunuz" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Kavmi Salih’e "Sen ve seninle beraber olanlar yüzünden uğursuzluğa uğradık" dediler. Salih de onlara "Sizin uğursuzluğunuz (başınıza gelen musibetler yaptığınızın karşılığı olarak) Allah katından gelmektedir. Siz, ne yapacağına karar veremez haline gelmiş bir topluluksunuz" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Şehirde, doğru işler yapmayan ve bulundukları yerde yalnızca bozgunculuk çıkaran dokuz kişi vardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Dokuz kişi "Bir gece vakti Salih’i ve ailesini öldüreceğinize dair Allah adına yemin edin. Sonra akrabalarına "Biz, onun ve ailesinin katledilişini görmedik" Biz doğru söyleyenlerdeniz deriz" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Onlar bir plan hazırladılar. Onların haberleri olmadan bizde bir plan hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Bak bakalım, onların hazırladığı planın sonucu nasıl oldu. Biz o dokuz bozguncuyu ve topluluklarının hepsini yerle bir ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Şimdi, yaptıkları haksızlıklardan dolayı evlerinin içi bomboş kaldı. Bunda akleden topluluklar için alınacak ibretler var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. (İtaat edip) Korundukları için, iman edenleri kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Lut kavmine "Sizler göz göre göre çok çirkin davranışlarda bulunuyorsunuz. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. "Kadınlardan başka, şehvetle erkeklere saldırıyorsunuz. Gerçekten siz çok cahil bir topluluksunuz " dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Kavminin Lut’a cevabı "Lut’u ve ailesini bulunduğunuz şehirden çıkarın. Güya onlar bu toplumun temiz insanlarıymış" demeleri olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Karısının dışında, Lut’u ve ehlini kurtardık. Karısı yerle bir olanlardan oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Üzerlerine korkunç bir yağmur yağdırdık. Uyarılanlar için o ne kötü bir yağmur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Deki "Bütün övgü Allah’a aittir. Müşriklerin ortak koştuklarından daha hayırlı olan Allah’ın, seçtiği kullarına selam olsun. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Yoksa gökleri ve yeri yaratan, sonra size gökten suyu indiren birisi mi var? O suyla, sizin bir ağacını dahi bitirme gücünüzün olmadığı, güzel ve hoş bitkileri biz yetiştiriyoruz. Allah dan başka bir ilah mı var? Hayır, onlar birilerini Allah’a denk tutuyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Yer yüzünü kalınacak bir mekan kılan, sonra yer yüzünde nehirler var edip, dağları yeryüzüne diken ve tatlı ve acı sulardan oluşan iki denizi birbirine karıştırmayan Allah dan başka bir ilah mı var? Ancak onların (müşriklerin) çoğu bunu bilmiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Yoksa, dua ettiğinde, darda kalana icabet eden, onun üzerindeki sıkıntıyı kaldıran ve sizi yer yüzünün sahipleri yapan Allah dan başka bir ilah mı var? Ne kadar az düşünüyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Yoksa, karanın ve denizin karanlıklarında size yol gösteren ve rahmetinin öncesinde müjdeci olarak rüzgarları gönderen Allah dan başka bir ilah mı var? Allah onların koştukları her şeyden daha yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Yoksa ilk yaratmayı yapıp sonra onu ilk haline döndüren ve size göklerden ve yerden rızıklar veren Allah dan başka bir ilah mı var? Eğer doğru söyleyenlerden iseniz, başka bir ilah olduğuna dair delillerinizi getirin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Deki "Allah dan başka, göklerde ve yerde olanların hiç birisi gaybı bilemez. Onlar ne zaman diriltileceklerini de bilemezler. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Onların bilgileri ahiret hayatına ulaşamaz. Zaten onlar, ahiret ile ilgili şüpheleri olduğu için, kör davranıyorlar (hesap günü yokmuş gibi yaşıyorlar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Doğruları inkar edenler "Biz ve daha önceki atalarımız ölüp toprak olduktan sonra, tekrar çıkarılacak mıyız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. "Bize ve daha önce yaşamış atalarımıza vaat edilen bu vaat, daha öncekilerin anlattıkları masaldan başka bir şey değil" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Deki "Yeryüzünde şöyle bir dolaşın. Bakın bakalım suçluların sonu nasıl olmuş?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Onlar için üzülme ve sana hazırladıkları hilelerden dolayı da göğsün daralmasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Onlar "Bize vaat ettiğin şey ne zaman? Eğer doğruyu söylüyorsanız başımıza getirin" diyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Onlara deki "Acele olarak istediğiniz şeyin bir kısmının başınıza gelmesi belki yakın zamanda olacak. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Senin Rabbin, insanlara büyük lütuf sahibi, ancak insanların çoğu şükretmiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Elbetteki Rabbin onların göğüslerinin neyi sakladığını ve neyi açığa vurduğunu kesinlikle biliyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Aynı zamanda Rabbin, göklerde ve yerde neyin eksildiği de biliyor. Çünkü hepsi açık bir kitapta kayıtlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Bu Kur’an, İsrail oğullarının ihtilaf ettikleri pek çok şeyleri, İsrail oğullarının kendilerine anlatıyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Şüphesiz ki bu Kur’an, inananlar için doğru yol rehberi ve bir rahmettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Senin Rabbin, İsrail oğullarının arasındaki hükmünü muhakkak verecektir. O çok güçlü ve her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Rabbine güven. Şüphesiz ki sen, açık bir gerçek (hak) üzerindesin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Sen ölülere asla işittiremez ve arkasını dönüp gittiğinde, sağır olana kesinlikle çağrını duyuramazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Kendileri sapıklık yolunu tercih edenleri, sen doğru yola iletemezsin. Sen ancak ayetlerimize inananlara işittirebilirsin. Artık inananlar (ayetlerimize) teslim olmuşlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Sözün onlar (İsrail oğulları) üzerine gerçekleşme zamanı geldiğinde, onlar için yerden, onlarla konuşan bir canlı çıkartırız. Muhakkak ki insanlar ayetlerimizi içlerine sindiremiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. O (hesap) günü, her ümmetten ayetlerimizi yalanlayanları, grup halinde bir araya toplarız ve düzenli bir şekilde bekletilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Onlar huzura geldiklerinde Allah "Ayetlerimin içeriğini henüz anlamadığınız halde (daha okumadan) peşin peşin mi yalanladınız? Yoksa bu yaptığınızın anlamı nedir?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Onlara vaat edilen azap sözcüğü üzerlerine gerçekleşti. Artık onlar konuşacak durumda değiller. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Onlar görmüyorlar mı? Muhakkak ki geceyi onlar için dinlenme zamanı yaptık. Gündüzü de işlerini görerek yapmalarını sağlamak için var ettik. Böyle olmasında inanan bir toplum için işaretler var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Sura üfürüldüğü gün, göklerde ve yerde olanlardan, Allah’ın dilediklerinin dışındaki her kimse, korku çığlıkları atacaktır. İnsanların hepsi Rablerinin huzuruna başları eğik bir şekilde gelecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. O gün yerinden oynamaz sandığın dağların, bulutların havada gezdikleri gibi, havalarda uçuştuklarını görürsün. Bu, her şeyi düzenleyen Allah’ın yaptığıdır. O, yaptıklarınız her şeyden haberdar olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Kim güzel amellerle gelirse, onun için yaptıklarından daha hayırlı olanları var. Onlar kıyamet gününde de kokudan güven içinde olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Kimde kötü amellerle gelirse, ateşin içine yüzü üstü atılacaklardır. O gün yalnızca yaptıklarınızın karşılığında cezalandırılacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. "Ben yalnızca çevresi birtakım yasaklarla güven içinde olan bu beldenin Rabbine kulluk etmekle emrolundum. Her şeyin sahibi O dur. Aynı zamanda müslümanlar dan olmakla. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. "Ve bu Kur’an’ı okumakla emrolundum" dedi. Artık kim doğru yolu seçerse, kendisi için seçmiştir. Kimde sapıklık yolunu tercih ederse, deki "Ben ancak bir uyarıcıyım. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. "Bütün övgüler, ayetlerini size gösterecek olan Allah’a aittir ve sizde o ayetleri tanıyacaksınız. Senin Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster