أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ
Ella ta’lu aleyye ve’tunı müslimın
Kelime
Anlamı
Kökü
أَلَّا
تَعْلُوا
büyüklük taslamayın
عَلَيَّ
bana karşı
وَأْتُونِي
ve bana gelin (diye yazıyor)
مُسْلِمِينَ
teslim olarak

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Bana karşı yücelik dâvasına girişmeyin ve teslîm olarak gelin bana.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  "Sakın bana karşı büyüklük taslamayın, kendi isteğinizle boyun eğerek bana gelin."

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Bana baş kaldırmayın, teslimiyet gösterip bana gelin, diye (yazmaktadır).

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  "Bana karşı büyüklük taslamayın ve teslim olmuşlar olarak bana gelin!" (diyor mektupta).

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  ’Bana karşı büyüklük taslamayın ve teslim olarak bana gelin’ diye (yazılı).

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  (İçinde de:) "Bana karşı büyüklük göstermeyin ve bana Müslüman olarak gelin" diye (yazılmaktadır).

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  (Sonra mektupta şöyle denilmektedir): Bana karşı baş kaldırmayın ve müslüman olarak bana gelin.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  “Sakın bana başkaldırmayın, teslim olarak gelin!”, diye yazmaktadır.”

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (29-31) Sebe melikesi: «Ey ileri gelenler! Bana, Bismillahirrahmanirrahim diye baslayan ve ’sakin bana karsi bas kaldirmayin ve teslim olarak gelin’ diyen Suleyman’dan gonderilen onemli bir mektup birakildi» dedi.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  (Mektup şöyledir). «Bana karşı kendinizi yüksek görüp baş kaldırmayın ve (Hakk’a, bir olan Allah’a) teslimiyet göstererek bana gelin !»

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (29-31) (Hüdhüd`ün götürdüğü mektubu alan Sebe kraliçesi Belkıs) dedi ki: “Ey ileri gelenler! Bana, Bismillahirrahmanirrahim diye başlayan ve ‘sakın bana karşı başkaldırmayın ve teslim olarak gelin` diyen Süleyman`dan gönderilen önemli bir mektup bırakıldı.”

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (30-31) "Mektup, Süleyman’dan gelmiştir. O, ‘Bismillâhirrahmânirrahîm’ diye başlamakta ve içinde ‘Bana karşı büyüklük taslamayın ve teslimiyet göstererek bana gelin’ denilmektedir."

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  «Bana baş kaldırmayın, teslimiyet gösterip bana gelin, diye (yazmaktadır)».

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  "Bana karşı büyüklük taslamayın; bana Müslümanlar olarak gelin,’ diye uyarmaktadır."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  «Bana karşı baş kaldırmayın, teslimiyet göstererek bana gelin diye (yazmaktadır).»

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  İçinde «Bana karşı büyüklük taslamayınız, boyun eğerek huzuruma geliniz» diyor.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  (İçinde de:) "Bana karşı büyüklük göstermeyin ve bana müslüman olarak gelin" diye (yazılmaktadır).

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  "Bana baş kaldırmayın, teslimiyet gösterip bana gelin, diye (yazmaktadır)".

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  «Bana karşı baş kaldırmayın. Müslümanlar olarak bana gelin» diye (yazılmışdır)».

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  `(O mektûbda:) `Bana baş kaldırmayın ve bana Müslüman kimseler olarak gelin!`(diye yazıyor.)`

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Bana karşı başkaldırmayasınız ve müslüman olarak gelesiniz diye.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  "Süleyman, bana karşı büyüklük yapma ve bana müslüman (Allah’a teslim olmuş) olarak gel diyor"

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Bana karşı büyüklük taslamayın. Ve bana teslim olmak üzere gelin.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  (İçinde de,) "Bana karşı büyüklük göstermeyin ve bana Müslüman olmuşlar olarak gelin" diye (yazmaktadır).

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  (Mektupta Allah şöyle diyor:) "Sakın Bana karşı büyüklük taslamayın; kendi isteğinizle boyun eğerek Bana gelin!"

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Bana karşı büyüklük taslamayın ve bana gönülden teslim olmuş olarak gelin!"

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  (Şöyle ki:) «Bana karşı tekebbürde bulunmayın ve bana müslümanlar olarak geliniz.»

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  "Bana karşı sakın başkaldırmayın ve müslüman olarak bana gelin!"

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Sakın bana karşı büyüklük taslamayın ve bana ‘teslim olarak’ gelin!"

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  İçinde «Bana karşı büyüklük taslamayınız, boyun eğerek huzuruma geliniz» diyor.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (30-31) Mektup Süleyman’dandır ve "rahman ve rahîm olan Allah’ın adıyla" diye başlayıp: "Bana karşı kibirlenmeyin, itaat ve teslimiyet göstererek yanıma gelin!" diye devam etmektedir.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  "Bana karşı büyüklük taslamayın ve bana teslim olarak gelin (diye yazıyor)."

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Bana karşı büyüklenmeyin ve müslüman olarak bana gelin diye yazıyor.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  (İçinde de:) «Bana karşı büyüklük göstermeyin ve bana müslüman olmuşlar olarak gelin» diye (yazılmaktadır).

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  "Söylediği şu: Bana büyüklük taslamaya kalkmayın. Teslim olarak huzuruma gelin."

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  "´Be ye not arrogant against me, but come to me in submission (to the true Religion).´"