1. T. S. Bu (harfler) Kuran’ın, apaçık bir kitabın mucizeleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Gerçeği onaylayanlar için bir kılavuz ve müjdedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onlar ki namazı gözetirler, zekatı verirler ve ahiret konusunda da kuşkuları yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ahiret gerçeğini onaylamayanların ise yaptıklarını kendilerine süslü göstermişizdir, bocalayıp dururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Onlar en kötü cezayı haketmişlerdir ve ahirette de en çok kayba uğrayanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Kuşkusuz sen bu Kuran’ı, Bilge ve Bilen birisinden almaktasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Hani Musa ailesine şöyle demişti: "Ben bir ateş gördüm, size ondan bir haber getireyim yahut size bir meşale getireyim de ısınasınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Oraya varınca kendisine, "Ateşin içinde bulunan da, çevresinde olan da kutludur" diye seslenildi. Evrenlerin Rabbi olan ALLAH çok yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. "Musa, bu Benim, Ben Üstün ve Bilge olan ALLAH’ım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. "Değneğini at." Onu küçük bir yılan gibi titreştiğini görünce, arkasına dönüp bakmadan kaçtı. "Musa, korkma; elçiler huzurumda korkmazlar." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. "Ancak kim zulmederse, sonra günahlarını bırakıp iyilik yaparsa ona karşı ben Bağışlayıcıyım, Rahimim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. "Elini koynuna sok da; kusursuz bembeyaz olarak çıksın. Firavun ve halkına göstereceğin dokuz mucizeden biridir. Onlar yoldan çıkan bir toplum olmuşlardır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Onlara açıkça görünen mucizelerimiz geldiğinde, "Bu apaçık bir büyüdür" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Zulüm ve kibirlerinden dolayı kendilerinin haklı olduğunu onayladılar ve onları reddettiler. Bozguncuların sonunun nasıl olduğuna dikkat et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Biz Davud’a ve Süleyman’a bilgi vermiştik de "Bize, gerçeği onaylayan kullarının birçoğundan daha fazla bağışta bulunan ALLAH’a övgüler olsun" demişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Süleyman Davud’a varis oldu. Dedi ki, "Ey halk, bize kuşların dilini anlamak öğretildi ve bize her şeyden verildi. Bu apaçık bir lütuftur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Süleyman için, cinlerden, insanlardan ve kuşlardan ordular oluşturulmuştu ve düzenle sevkediliyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Karınca vadisine varınca, bir karınca, "Ey karıncalar, yuvalarınıza giriniz ki Süleyman ve orduları farkında olmayarak sizi ezmesinler." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Onun sözüne gülerek, "Efendim, senin bana ve ana babama bağışladığın nimetlerine şükretmeye ve hoşnut olacağın erdemli davranışlarda bulunmaya beni yönelt. Rahmetinle, beni erdemli kullarının arasına sok." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Kuşları denetledi ve, "Neden hüdhüdü görmüyorum, yoksa kaçak mı?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Bana (özür olarak) açık bir delil getirmezse, onu şiddetli bir cezaya çarpacağım, yahut onu keseceğim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Çok geçmeden (hüdhüd) geldi ve, "Senin bilmediğin bir şeyi öğrendim" dedi, "Sana Sebe’den önemli bir haber getirdim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. "Onları sahiplenen bir kadın buldum. Kendisine her şeyden verilmiş ve büyük bir sarayı var." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Onu ve halkını Allah’ın yakınından/aşağısından güneşe secde eder buldum. Sapkın onların işlerini kendilerine süslemiş ve onları yoldan çıkarmış ve bu yüzden doğruyu görmüyorlar." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. "Halbuki onlar, göklerde ve yerde gizleneni açığa çıkaran ALLAH’a secde etmeliydiler. O, onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. ALLAH: O’ndan başka tanrı yoktur. O büyük yönetimin Rabbidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Dedi ki, "Doğru mu konuştun, yoksa yalancılardan mısın, göreceğiz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Şu mektubumu onlara götürüp ilet ve sonra bir yana çekilip tepkilerini gözle." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (Kadın lider) dedi, "Ey konseyim, bana onurlu bir mektup gelmiş bulunuyor." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. "O, Süleyman’dandır ve o, ‘Rahman, Rahim ALLAH’ın ismiyle’ dir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. "Bana karşı büyüklük taslamayın; bana Müslümanlar olarak gelin,’ diye uyarmaktadır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. "Ey konseyim, şu işte bana bir fikir verin. Siz yanımda bulunmadıkça bir işte karar vermem" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. "Biz güçlüyüz, yaman savaşçılarız ve son karar sana aittir. Kararını uygula" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (Kadın lider) dedi ki, "Krallar girdikleri ülkeleri bozarlar ve onların onurlu halkını aşağılarlar. Böyle davranırlar." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. "Onlara bir armağan göndereyim de bakayım elçiler nasıl bir tepki ile dönecekler." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. (Elçi) geldiğinde Süleyman kendisine şunları dedi, "Siz bana para ve mal mı vermek istiyorsunuz? ALLAH’ın bana verdikleri sizin bana verdiğinizden çok daha iyidir. Armağanınızla (ben değil) siz sevinebilirsiniz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. "Onlara dön, (ve bildir ki) karşı konulamayacak ordularla üzerlerine varacağız ve onları aşağılanmış ve küçültülmüş olarak oradan çıkartacağız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Dedi ki, "Ey konseyim, onlar bana Müslümanlar olarak gelmeden önce hanginiz onun tahtını bana getirebilir?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Cinlerden bir ifrit, "Sen daha yerinden kalkmadan onu sana getirebilirim. Bunu becerebilecek güce sahibim" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Kitap bilgisine sahip olan birisi de "Ben onu, gözünü kırpman için geçen süreden daha çabuk getirebilirim" dedi. Onu yanında duruyor görünce, "Bu Efendimin bir lütfudur. Şükür mü, yoksa nankörlük mü edeceğimi sınıyor. Şükreden kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden de, bilsin ki benim Efendim Zengindir, Şereflidir" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. "Tahtının biçimini değiştirin, bakalım doğruyu bulabilecek mi, yoksa doğruyu bulamayanlardan mı olacak?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. (Kadın lider) varınca kendisine, "Senin tahtın buna mı benziyor?" dendi. "Tıpkı o" dedi, "Bize ondan önce bilgi verilmişti ve biz Müslüman idik." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Onu, ALLAH’tan aşağı hizmet ettikleri saptırmıştı. İnkarcı bir topluluğun bir bireyi idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Ona, "Sarayın salonuna gir" dendi. Sarayın salonunu görünce, su havuzu sanarak bacaklarını sıvadı. (Süleyman) dedi ki, "Bu, kristalle döşenmiş bir salondur." (Kadın lider), "Efendim, kendime haksızlık etmişim. Süleyman ile birlikte evrenlerin Rabbi ALLAH’a teslim oldum" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Semud’a kardeşleri Salih’i, "ALLAH’a hizmet edin" desin diye gönderdik. Bunun üzerine, çekişen iki gruba ayrıldılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. "Halkım" dedi, "Neden iyilik yerine kötülükte acele ediyorsunuz? Merhamet edilmeniz için ALLAH’tan bağışlanma dilemeniz gerekmez miydi?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Dediler ki, "Sen ve beraberindekiler bize uğursuzluk getirdiniz." Dedi ki, "Sizin uğursuzluğunuz ALLAH’tan gelmektedir. Doğrusu siz sınava sokulan bir toplumsunuz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Kentte dokuzlu bir çete vardı; bölgede bozgunculuk çıkarıyorlar ve asla iyi bir şey yapmıyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. ALLAH’a and içerek birbirlerine, "Ona ve ailesine bir gece baskını yapalım ve sonra onun kabilesine, onların ölümü hakkında bir şey bilmediğimizi ve doğru konuştuğumuzu söyleyelim" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Böylece bir plan kurdular, ancak onlar farkına varmadan biz de bir plan kurduk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Planlarının nasıl sonuçlandığına bak; biz onları, halklarıyla birlikte yerle bir ettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Zulmetmeleri yüzünden, işte çökmüş evleri… Bilen bir toplum için bunda bir ders olmalı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Gerçeği onaylayanları ve erdemli davrananları kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Lut da halkına demişti ki, "Gördüğünüz halde nasıl olur da böyle bir kötülüğü işliyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. "Kadınları bırakıp erkeklerle mi cinsel ilişki kuruyorsunuz? Siz gerçekten pek cahil bir topluluksunuz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Halkının yanıtı sadece, "Lut’un ailesini kasabanızdan çıkarın, onlar temiz kalmak istiyorlar" demek oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Biz de onu ve ailesini kurtardık, yalnız karısı hariç; onu geride kalanlardan saydık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Onların üzerine bir çeşit yağmur yağdırdık. Uyarılmış bulunanların yağmuru ne de kötü idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. De ki: "Övgü ALLAH’a özgüdür. Selam (barış) da seçtiği kullarına olsun. ALLAH mı, yoksa onların ortak koştukları mı daha iyidir?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Gökleri ve yeri yaratan, gökten bir su yağdırıp, onunla sizin bir ağacını dahi bitiremeyeceğiniz güzel bahçeler bitiren kimdir? ALLAH ile birlikte bir başka tanrı mı? Doğrusu, onlar sapan bir toplumdur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Yeryüzünü bir yerleşim merkezi yapan, aralarından ırmaklar çıkaran, üzerine sağlam dağlar yerleştiren ve her iki suyun arasına bir engel koyan kimdir? ALLAH ile birlikte bir başka tanrı mı? Doğrusu, onların çoğu bilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Darda kalmışın çağrısına karşılık veren, kötülüğü gideren ve sizi yeryüzünün varisleri kılan kimdir? ALLAH ile birlikte bir başka tanrı mı? Ne kadar az öğüt alırsınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Karanın ve denizin karanlıklarında size yol gösteren kimdir? Rahmetinden önce rüzgarları müjde olarak gönderen kimdir? ALLAH ile birlikte bir başka tanrı mı? ALLAH ortak koştuklarından çok yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Yaratılışı başlatan ve sonra onu tekrarlayan kimdir? Sizi gökten ve yerden rızıklandıran kimdir? ALLAH ile birlikte bir başka tanrı mı? De ki: "Doğru sözlüler iseniz delilinizi getirin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. De ki: "Göklerde ve yerde, ALLAH’tan başka kimse geleceği bilemez. Ne zaman dirileceklerinin bile farkına varmazlar." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Doğrusu, onların ahiret hakkındaki bilgileri derme-çatmadır. Aslında ondan kuşku içindedirler. Daha doğrusu, onlar ondan yana tümüyle kördürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. İnkar edenler dediler, "Biz ve atalarımız toprak olduktan sonra mı çıkarılacağız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. "Bize ve atalarımıza da daha önce aynı söz verilmişti. Bunlar geçmişlerin masallarından başka bir şey değildir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. De ki: "Yeryüzünü dolaşın da suçluların sonunun ne olduğuna bir bakın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Onlara üzülme, planladıkları şeylerden ötürü de canını sıkma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. "Doğru iseniz, bu söz ne zaman gerçekleşecek?" diyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. "Belki, meydan okuyarak istediğiniz şeylerin bir kısmı size çatmıştır bile" de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Kuşkusuz Efendin halka karşı Lütuf Sahibidir, fakat çokları şükretmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Ve Efendin onların göğüslerinin gizlediğini de açığa vurduğunu da elbette bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Göklerde ve yerde gizli olan her şey, istisnasız apaçık bir kitaptadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Bu Kuran, İsrailoğullarının hâlâ tartışmakta olduğu birçok konuyu anlatmaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Elbette o bir kılavuzdur ve gerçeği onaylayanlar için bir rahmettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Efendin, onların arasında kararını verecektir. O Üstündür, Bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. ALLAH’a güven. Sen apaçık gerçeği izlemektesin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Sen ölülere duyuramazsın, aynı şekilde arkalarını dönen sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Körü de sapıklığından çıkarıp yola iletemezsin. Sen ancak, ayetlerimizi onaylayanlara duyurabilirsin; onlar (anlattığın gerçeği) kabul ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Zamanı gelince, onlara topraktan mamul bir yaratık çıkaracağız; onlara, halkın ayet ve mucizelerimizi onaylamadığını bildirecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Ve o gün gelecek, her toplum içinde, ayetlerimizi ve mucizelerimizi yalanlayan kimseleri toplayıp süreceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Geldikleri zaman, "Ayet ve mucizelerimi bilginizle kavramadığınız halde yalanladınız mı? Yoksa yaptığınız neydi?" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Haksızlık ettikleri için verilen söz başlarına gelir ve artık konuşamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Geceyi dinlenmelerine elverişli, gündüzü de aydınlık yaptığımızı görmediler mi? Gerçeği onaylayan bir toplum için elbette bunda işaretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Boruya üfürüldüğü gün, göklerde ve yerde bulunan herkes, ALLAH’ın diledikleri hariç korkuya kapılacaklardır. Hepsi ona boyun bükerek gelirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Dağları durgun sanırsın, halbuki bulutlar hareket ettiği gibi hareket etmektedir. Her şeyi sapasağlam yaratan ALLAH’ın sanatıdır. O, yaptıklarınızı bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Kim iyilik getirirse, ona ondan daha iyisi verilir ve onlar o günün korkusundan güvenlikte olurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Kim kötülük getirirse, ateşe yüzüstü kapaklanır." Yaptıklarının karşılığından başkasını mı bekliyordun? " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Ben, sadece bu şehrin Efendisine hizmet etmekle emredildim. O burayı sınırlamıştır ve her şey O’nundur. Ben Müslümanlardan olmakla emredildim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Ve Kuran’ı okumakla da… Kim doğruyu bulursa kendi yararına doğruyu bulmuştur. Kim saparsa ben ancak uyarıcılardan biriyim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. De ki: "Övgü ALLAH’adır; ayetlerini size gösterecek, siz de onları tanıyacaksınız. Efendin onların yaptığından habersiz değildir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster