قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ
Kalet ya eyyühel meleü eftunı fı emrı ma küntü katıaten emrah hatta teşhedun
Kelime
Anlamı
Kökü
قَالَتْ
dedi ki
يَا أَيُّهَا
ey
الْمَلَأُ
ileri gelenler
أَفْتُونِي
bana bir fikir verin
فِي
أَمْرِي
(bu) işimde
مَا
كُنْتُ
ben olmam
قَاطِعَةً
kesip atan
أَمْرًا
hiçbir işi
حَتَّىٰ
sürece
تَشْهَدُونِ
siz olmadığınız

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Ey ulular dedi, şu işi ne yapacağım, bana bir rey verin, sizi çağırmadan kesin bir karar vermedim.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  "Beyler, ileri gelenler" diye ekledi. "Bu önemli işin hakkında görüşünüzü bildirin. Bilirsiniz ki, siz yanımda olmadan, hiçbir işi kestirip atmam."

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  (Sonra Melike) dedi ki: Beyler, ulular! Bu işimde bana bir fikir verin. (Bilirsiniz) siz yanımda olmadan (size danışmadan) hiçbir işi kestirip atmam.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  (Saba Melîkesi) dedi ki: "Ey önde gelenlerim... Bu konuda bana görüşünüzü bildirin... Sizsiz bu konuya karar vermek istemedim."

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  ’Ey ileri gelenler! Bu işimde bana bir fikir verin. Siz bulunmadan ben hiçbir işte kesin karar vermem.’

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Dedi ki: "Ey önde gelenler, bu işimde bana görüş belirtin, siz (herşeye) şahidlik etmedikçe ben hiçbir işte kesin (karar veren biri) değilim."

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Ey seçkin topluluk! Bana bu işim hakkında bir fikir verin. Sizin görüşünüz olmadan ben hiç bir işi yapmış değilim."

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  “Beyler, ulular! Bu işimde bana bir fikir veriniz; siz benim yanımda bulunmadıkça, bir iş hakkında kesin bir karar vermem.”

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  «Ey ileri gelenler! Verecegim emir hakkinda bana fikrinizi soyleyin; siz benim yanimda bulunmadikca, bir is hakkinda kesin bir hukum vermem» dedi.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  (Melike): «Ey ileri gelenler! Bu önemli işim hakkında görüşünüzü bildirin. Siz hazır olmadığınız takdirde bir işi kesin sonuca bağlayacak değilim» dedi.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  “Ey ileri gelenler! Durumum hakkında bana görüş bildirin. Sizler yanımda bulunmadıkça hiçbir işe kesin olarak karar vermem.”

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  "Ey ileri gelenler! Durumum hakkında bana görüş bildirin. Sizler yanımda bulunmadıkça hiçbir işe kesin olarak karar vermem."

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (Sonra Melike) dedi ki: Beyler, ulular! Bu işimde bana bir fikir verin. (Bilirsiniz) siz yanımda olmadan (size danışmadan) hiçbir işi kestirip atmam.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  "Ey konseyim, şu işte bana bir fikir verin. Siz yanımda bulunmadıkça bir işte karar vermem" dedi.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  (Sonra Melike) dedi ki: «Beyler, ulular! Bu işimde bana bir fikir verin. (Bilirsiniz) siz yanımda olmadan hiçbir işi kestirip atmam.»

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Kraliçe «Ey devletin ileri gelenleri, bu konuda ne yapmam gerektiğine ilişkin görüşlerinizi söyleyiniz, ben sizin görüşünüzü almadan hiçbir işi kesin sonuca bağlamam.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Dedi ki: "Ey önde gelenler, bu buyruğumda bana görüş belirtin, siz (her şeye) şahidlik etmedikçe ben hiç bir buyrukta kesin (karar veren biri) değilim."

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  (Sonra Melike) dedi ki: Beyler, ulular! Bu işimde bana bir fikir verin. (Bilirsiniz) siz yanımda olmadan (size danışmadan) hiçbir işi kestirip atmam.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (Kadın): «Ey ileri gelenler, bana (bu) işim hakkında bir re’y verin. Siz huzurumda bulununcaya kadar ben hiçbir işde kat’î (bir hüküm saahibi) olamadım».

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (Melîke devamla) dedi ki: `Ey ileri gelenler! (Bu) işim hakkında bana fetvâ verin!(Ben, sizler yanımda) şâhid olmadıkça (size danışmadan) hiçbir iş (hakkında karâr)ımı kat`îleştirici değilim.`

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Dedi ki: Ey ileri gelenler, vereceğim emir hakkında bana görüşünüzü söyleyin. Siz, benim yanımda bulunmadıkça bir iş hakkında kesin bir hüküm veremem.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Melike "Ey yardımcılarım! (Bu mektuptaki benden istenen) Kararım hakkında ikileme düştüm ve görüşlerinizi bana bildirinceye kadar, kesinleşmiş bir kararımda yoktur" dedi.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  (Sebe Melikesi): "Ey ileri gelenler! İşimde bana fetva verin (reyinizi bildirin). Siz şahitlik etmedikçe (yanımda bulunup fetva vermedikçe) ben kat’i (kesin) emir verecek değilim." dedi.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Dedi ki: "Ey önde gelenler! Bu işimde bana görüş belirtin, siz yanımda olmadan ben hiç bir işte kesin (karar verecek) değilim."

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  "Siz ey soylular!" diye ekledi, "Yüzyüze geldiğim bu meselede görüşünüz nedir, bana söyleyin; siz görüşlerinizi bana açıklamadan benim (kesin) bir karara varmam mümkün değil".

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  (Sebe kraliçesi) dedi ki: "Siz ey seçkinler! Karşı karşıya kaldığım bu konuda bana kanaatlerinizi bildirin! Sizin katkınız olmadan bu konuda kestirip atmam doğru olmaz."

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Dedi ki: «Ey ileri gelenler! Bu işim hakkında bana fetva veriniz. Siz hazır bulununcaya değin ben bir işimi kestirmiş değilim.»

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Ey ileri gelenler! Bana bu işimde bir fikir verin. Bilirsiniz ki siz benim yanımda olmadan hiçbir işi kendi başıma kestirip atmam.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Dedi ki: "Ey ileri gelenler! Bana işim hakkında fikir verin. Ben hiçbir işi kestirip atan birisi olmadım, sizin bana yol göstermeniz olmadıkça!"

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Kraliçe «Ey devletin ileri gelenleri, bu konuda ne yapmam gerektiğine ilişkin görüşlerinizi söyleyiniz, ben sizin görüşünüzü almadan hiçbir işi kesin sonuca bağlamam.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  "Değerli danışmanlarım, bu mesele hakkında görüşlerinizi istiyorum. Pek iyi bildiğiniz gibi, sizi çağırmadan, size danışmadan hiç bir meseleyi hükme bağlamam."

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  "Ey ileri gelenler, dedi, bu işimde bana bir fikir verin; ben, siz olmadıkça hiçbir işi kesip atmam."

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Ey ileri gelenler, bu hususta bana görüşlerinizi belirtin. Siz hazır olmadıkça bir iş hakkında kesin karar veremem, dedi.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Dedi ki: «Ey önde gelenler, bu işimde bana görüş belirtin, siz (her şeye) şahidlik etmedikçe ben hiç bir işte kesin (karar veren biri) değilim.»

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Melike dedi: "Ey danışmanlarım, bu meselem konusunda bana fikir verin. Siz onaylamadıkça, hiçbir işe kesin karar vermem."

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  She said: "Ye chiefs! advise me in (this) my affair: no affair have I decided except in your presence."