1. Ta. sin. BUNLAR Kur’an’ın ve kainatın gerçekleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bir yol gösterici ve bir müjdedir müminlere/gerçeği araştırıp kabul edenlere! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onlar namazı kılıp gereğini yerine getirirler. Zekâtı verir (vermek için çalışıp kazanırlar) ve ahirete de kesin olarak inanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Gelecekteki sonsuzluğa inanmayan kimselere gelince; onların işleri kendilerine süslü geliyor, onlar körü körüne bocalayıp duruyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Işte onlar o kimseler ki, azabın en kötüsü onlar içindir. Ahirette de en çok hüsrana uğrayanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Şüphesiz ki bu Kur’an sana; doğruyu bildiren, herşeyi bilen katından verilmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Hani bir zaman Musa, ailesine dedi ki: "Ben bir ateş gördüm, gidip ondan size bir haber veya kor bir ateş getireyim belki siz böylece ısınırsınız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Oraya geldiği zaman şöyle seslenildi: "Ateşin içinde ve çevresinde bulunan mübarek kılınmıştır! Âlemlerin Rabbi Allah münezzehtir/yaratılmışlara benzemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ey musa! Gerçek şudur: O Allah’ım Ben; üstün olan, doğruyu bildirici! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Asanı at!" Onu sanki bir yılan gibi kıvrılırken gördüğü zaman, arkasına bakmadan dönüp kaçtı. "Korkma Ey Musa! Şüphesiz gönderilmiş elçiler Benim huzurumda korkmaz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Zulmeden kimseler hariç; kötülüğün ardından iyilik yapan olursa, şüphesiz Ben; çok bağışlayıcıyım, çok merhametliyim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Elini koynuna sok, kusurdan arınmış bir şekilde bembeyaz olarak çıksın. Firavun’a ve kavmine göstereceğin dokuz mucizeden biri olarak! Şüphesiz onlar fasık bir kavim oldular." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Açıkça görünen mucizelerimiz/ayetlerimiz onlara gelince: "Bu apaçık bir büyüdür!" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Onları inkâr ettiler. Nefisleri onların doğruluğuna kanaat getirdikleri halde! Hainlik ve böbürlenme yüzünden inkâr ettiler! Bozguncuların sonu bak nasıl oldu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ve gerçek ŞU Kİ, Biz Davud’a ve Süleyman’a bir ilim verdik. Dediler ki: "İnanan kullarının birçoğundan bizi farklı kılan Allah’a övgüler olsun!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Süleyman davud’a mirasçı oldu. Dedi ki: "Ey insanlar! Bize kuşların dili öğretildi ve bize herşeyden bol miktarda verildi. Şüphesiz bu apaçık bir bağıştır!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Süleyman’ın huzurunda, cinlerden, insanlardan ve kuşlardan olan orduları toplandı. Onların hepsi düzenli olarak sevk ediliyordu! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Nihayet, karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca dedi ki: "Ey karıncalar! Meskenlerinize girin ki Süleyman ve orduları farkında olmayarak sizi çiğnemesin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (süleyman) onun sözüne tebessüm etti. Dedi ki: "Rabbim, bana ve annemebabama lütfettiğin nimetine şükretmeye ve beğeneceğin faydalı iş yapmaya beni muvaffak kıl. Ve beni, rahmetinle salih kullarının arasına kat!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Kuşlari teftiş etti. Dedi ki: "Neden Hüthüt’ü göremiyorum, yoksa kaybolanlardan mı oldu? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ona şiddetli bir azap ile azap edeceğim! Ya da onu keseceğim! Veya bana apaçık bir delil getirecek." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ama çok geçmeden Hüthüt çıkageldi. Dedi ki: "Senin bilmediğin bir şey öğrendim. Sana Sebe’den doğru bir haber getirdim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. "Gerçekten ben, onlara hükmetmekte olan bir kadın buldum. Ona her şeyden (bolca) verilmiştir ve büyük de bir tahtı var." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Halkını ve onu, Allah’ın dışında Güneş’e secde ediyorlarken gördüm. Şeytan onlara işlerini süslemiş, onları doğru yoldan çevirmiş. Bu yüzden onlar doğru yolu bulamıyorlar!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. "Allah’a secde etmeleri gerekmez miydi? Göklerde ve yeryüzünde gizleneni ortaya çıkaran ve gizlediklerinizi de, açığa vurduklarınızı da bilen, O Allah’a!.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Allah! o’ndan başka İlâh yoktur! Büyük Arşın sahibi!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (süleyman) dedi ki: "Bakacağız, doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mı oldun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Bu mektubumu götür onlara bırak. Sonra onlardan biraz geri çekil. Neye başvuruyorlar bir bak!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (kraliçe) dedi ki: "Ey ileri gelenler! Bana çok önemli bir mektup bırakıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. O süleyman’dandır. Özü şu: ‘Rahmân ve Rahîm Allah’ın adına’; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Sakın bana karşı büyüklük taslamayın ve bana ‘teslim olarak’ gelin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Dedi ki: "Ey ileri gelenler! Bana işim hakkında fikir verin. Ben hiçbir işi kestirip atan birisi olmadım, sizin bana yol göstermeniz olmadıkça!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Dediler ki: "Biz güç sahibiyiz ve zorlu savaşçılarız. Sen ne buyurursan buyur emir senindir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Dedi ki: "Krallar bir kente girdikleri zaman orayı bozarlar, halkının ileri gelenlerini alçaltıp perişan ederler. İşte böyle davranırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Ben onlara bir hediye göndereyim de, bir bakalım elçiler ne ile dönecekler." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Süleyman’a geldiği zaman: "Bana mal ile yardımda mı bulunuyorsunuz?" dedi. "Allah’ın bana verdiği size verdiğinden daha hayırlıdır. Aksine hediyenizle siz sevinirsiniz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. "onlara dön (zorlu savaşçılarız diyenlere!) Biz onlara kendisine karşı konulamaz bir orduyla geliriz. Onları oradan horlanmışlar ve alçalmışlar olarak sürüp çıkarırız!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. (süleyman) dedi Kİ: "Ey ileri gelenler! Onun tahtını hanginiz bana getirebilir? Bana teslim olarak gelmelerinden önce." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Cinden bir ifrit dedi ki: "Sen makamından kalkmadan önce ben onu sana getiririm. Gerçekten benim bunu yapacak güvenilir bir gücüm var." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Yanında kitaptan ilim bulunan birisi, dedi ki: "Göz kapağın sana dönmeden önce ben onu sana getiririm." (Süleyman) onu yanında kurulmuş olarak gördüğü zaman, dedi ki: "Bu benim ne yapacağımı açığa çıkarmak için, Rabbimin bir bağışıdır. Şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim? Şükreden kimse kendisi için şükreder ancak. Gerçeği kabul etmeyen nankör kimseye gelince; Rabbim şüphesiz zengindir, bol bol ikramda bulunandır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. (süleyman) dedi ki: "Tahtını onun için tanınmaz hale getirin, bakalım tanıyabilecek mi? Yoksa tanıyamayan kimselerden mi olacak?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Geldiği zaman (orada biri tarafından): "Senin tahtın da böyle mi?" diye soruldu. "Tıpkı o/sanki bunun gibiydi!" dedi. (Yanındakiler, tahtın asıl yerinden kaybolduğunu haber almışlardı): "Bu bilgi daha önce bize bildirilmişti. Ve biz teslim olarak geldik." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Oysa onu Allah dışında taptığı şeyler alıkoymuştu. Çünkü o inkâr eden bir toplumdan idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Ona: "Köşke gir!" denildi. Köşkü görünce onun zeminini derin su sandı ve eteğini çekti. (Süleyman) dedi ki: "Bu camdan yapılmış saydam bir zemindir." (Kraliçe) dedi ki: "Rabbim, gerçekten ben nefsime zulmetmişim! Artık Süleyman’la birlikte, alemlerin Rabbi Allah’a teslim oldum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Ant olsun kardeşleri Salih’i de Semud (kavmine): "Allah’a kulluk edin" diye gönderdik. Bir de baktık ki onlar birbirleriyle çekişen iki grup oluvermişler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. "ey kavmim!" dedi. "Niçin iyilikten önce kötülüğe acele ediyorsunuz? Allah’tan bağışlanma dilemeniz gerekmez mi? Belki merhamet olunursunuz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Dediler ki: "Senin ve seninle beraber bulunan kimselerin yüzünden uğursuzluğa uğradık." Dedi ki: "Sizin uğursuzluk sandığınız belâlar Allah’tan gelmektedir. Aksine siz yapageldiğiniz kötülüklerin karşılığı verilen bir topluluksunuz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Şehrin içinde dokuzlu bir çete/terör örgütü vardı; yeryüzünde terör yapıyorlar ve düzen bırakmıyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Allah’a ant içerek dediler ki: "Ona ve ailesine gece baskını düzenleyelim sonra da velisine; ailesinin yok oluşuna şahit olmadığımızı söyleriz. Kesinlikle biz doğru söyleyenleriz deriz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Bir tuzak kurdular. Oysa Biz de onlar farkında olmadan bir plan yaptık! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Tuzaklarının sonucu bak nasıl oldu? Şüphesiz Biz onları ve toplumlarını toptan yerle bir ettik! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Işte şunlar onların evleridir! Hainlikleri yüzünden çökmüş, ıssız... Bilen bir kavim için bu olayda şüphesiz bir ibret vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Iman edenleri ve korunup sakınıyor olanları kurtardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Ve lut’u da gönderdik. Hani kavmine dedi ki: "Göz göre göre siz kötülüğe/edepsizliğe dalıyorsunuz ha! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Siz kadınlarınızı bırakıp, şehvetle hemcinslerinize mi yaklaşıyorsunuz? Gerçekten siz cahil bir topluluksunuz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Kavminin cevabı: "Lût ailesini, şehrinizden çıkarın" demelerinden başka bir şey olmadı. "Onlar temiz kalmak isteyen insanlarmış ha!" (dediler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Onu ve eşi haricindeki ailesini kurtardık. (Lût’un eşi) azabı hak edenlerden oldu! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Üzerlerine bir yağmur yağdırdık. Önceden uyarılanların yağmuru ne kötü oldu! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. De ki: "Hamd Allah’adır!" (Adından övgüyle bahsedilmeye lâyık olan tek varlık Allah’tır!) Selâm kullarından seçtiği kimseleredir! Allah mı daha hayırlı, yoksa ortak koştukları mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Gökleri ve yeri yaratan, gökyüzünden size su indiren mi?!" Sonra Biz onunla gönül açan bahçeler bitirdik; sizin için, bir ağacını dahi bitirmeniz mümkün olmayan bahçeler Allah ile beraber başka bir ilâh mı? Hayır! Onlar Allah’a başka şeyleri denk tutan bir topluluktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Yeryüzünü durulacak yer olarak kılan kim? Arasından ırmaklar çıkaran, onun için sağlam dağlar kılan ve iki denizin arasına bir engel koyan kim? Allah ile beraber başka bir ilâh mı? Hayır onların birçoğu bilmiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Sıkıntıya düşmüş olanın duasına cevap veren kim? Kendisine dua edilip, kötülüğü kaldıran kim? Ve sizi yeryüzünde, öncekilerin yerlerine geçenler/halifeler/varisler yapan kim? Allah ile beraber başka bir ilâh mı? Ne de az öğüt alıp düşünüyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Karanın ve denizin karanlıkları içinde size yol gösteren kim? Rahmetinin önünde müjdeci olarak rüzgârları gönderen kim? Allah ile beraber başka bir ilâh mı? Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Yahut yaratmaya başlayan kim? Sonra onu iade ediyor? Sizi gökten ve yerden rızıklandıran kim? Allah ile beraber başka bir ilâh mı? De ki: "Eğer doğru sözlülerden iseniz delilinizi getirin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. De ki: "Göklerde ve yerde gaybı Allah’tan başka kimse bilemez! Onlar ne zaman dirileceklerini de bilemezler." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Hayır onların ahiret hakkındaki bilgileri karmakarışıktır. Hayır hayır, onlar yine de ondan kuşku içindedirler. Doğrusu onlar ondan yana düşünmek istemiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Inkâra sapanlar dediler ki: "Biz ve atalarımız toprak olduktan sonra, gerçekten çıkarılacak mıyız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Bu bize vadedildiği gibi daha önce atalarımıza da vadedilmişti. Bu ancak öncekilerin masallarıdır!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. De ki: "Yeryüzünde dolaşıp araştırma yapın da, suçluların akıbeti nasıl oldu bir görün!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Onlara üzülme ve tuzak kurmalarından dolayı da sıkıntı içinde olma! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Bir de diyorlar ki: "Eğer doğru iseniz bu söz ne zaman?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. De ki: "Acele ettiğiniz azabın bir kısmı belki de peşinize takılmıştır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Kuşkusuz rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların birçoğu şükretmiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Şüphesiz rabbin göğüslerinin gizlediklerini ve açığa vurduklarını bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Gökte ve yeryüzünde olan gizli hiçbir şey yoktur ki, apaçık bir kitap içine yazılıyor olmasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Şüphesiz bu Kur’an, ihtilâfa düştükleri şeylerin çoğunu İsrailoğulları’na anlatıyor! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Gerçekten bu (Kur’an) yol göstericidir ve inananlar için rahmettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Şüphesiz rabbin onlar arasında hükmünü verecektir! Üstündür, bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. (yapman gerekenleri yaptıktan sonra) Allah’a güven! Şüphesiz sen apaçık gerçek üzerindesin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Muhakkak ki sen ölülere duyuramazsın. Çağrıyı sağırlara da duyuramazsın, arkalarını dönmüş giderlerken! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Sen körleri (gerçekleri görmek istemeyenleri) sapkınlıklarından çevirip zorla doğru yola getiremezsin. Sen ancak ayetlerimize inanan kimselere duyurabilirsin. İşte onlar teslim olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Üzerlerine söz gerçekleştiği zaman, onlar için yerden bir dabbe/canlı (sorgu meleği) çıkarırız; bu canlı varlık onlara (inkârcılara), ayetlerimize kesin olarak inanmadıklarını söyler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. O gün her toplumdan; ayetlerimizi yalanlayan kimselerden bir grup toplarız da, onlar bir arada tutuklu olarak sevkedilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Nihayet geldikleri zaman, (Allah) buyurdu ki: "Ayetlerimizi yalanladınız mı? Onları ilim olarak kavrayamadığınız halde! Yoksa yaptığınız ne idi?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Zalimlikleri yüzünden başlarına azap gelmiştir. Onlar konuşamazlar artık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Görmediler mi? İçinde sükûnet bulmaları için geceyi var ettik ve gündüzü de aydınlık yaptık. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için ayetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Sûr’a üflendiği gün; göklerdeki ve yerdeki kimseler derhal dehşete düşerler! Allah’ın dilediği kimseler hariç! Hepsi boyun eğerek O’nun huzuruna gelir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Dağları görürsün de onları hareketsiz sanırsın. Oysa onlar bulutların yürüyüşü gibi yürümektedirler! Bu herşeyi uygun yapan Allah’ın yapısıdır. Şüphesiz O, yaptıklarınızdan haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Kim bir iyilik getirirse onun için ondan daha hayırlısı vardır. O gün onlar korkudan emindirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Kim bir kötülük getirirse yüzüstü tepetaklak ateşe atılır! "Yapmakta olduklarınızdan başkasıyla mı cezalandırılıyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. (Ey Muhammed, de ki): "Ben ancak, bu şehrin (Mekke’nin) Rabbine kulluk etmekle emrolundum. O, burayı (Kâbe’yi/Mekke’yi) özel konumlu yer kılmıştır. Herşey O’nundur. Ben teslim olanlardan olmakla emrolundum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Kur’an’ı (anlayarak) okumakla emrolundum. Kim doğru yola gelirse, ancak kendisi için doğru yola gelmiş olur. Kim de saparsa (kendisi sapmış olur)." (Böylelerine) de ki: "Ben yalnızca uyarıcılardanım!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Ve yine de ki: "Allah’a övgüler olsun! O, ayetlerini (doğada, evrende yarattıklarını) size gösterecek,[] siz de onları görüp tanıyacaksınız!" Rabbin yaptıklarınızdan bilgisiz değildir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster