فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
Fe tilke büyutühüm haviyetem bima zalemu inne fı zalike le ayetel li kavmiy ya’lemun
Kelime
Anlamı
Kökü
فَتِلْكَ
işte şunlar
بُيُوتُهُمْ
evleridir
خَاوِيَةً
çökmüş ıssız kalmış
بِمَا
yüzünden
ظَلَمُوا
zulümleri
إِنَّ
şüphesiz
فِي
vardır
ذَٰلِكَ
bunda
لَايَةً
ibret
لِقَوْمٍ
bir kavim için
يَعْلَمُونَ
bilen

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  İşte zulümleri yüzünden bomboş kalmış evleri; şüphe yok ki bunda, bilen topluluğa bir delil var.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Ve işte onların yaşadığı yerler, yaptıkları haksızlıklardan dolayı, şimdi bomboş. Bu olayda bilmek, öğrenmek isteyen insanlar için, mutlaka bir ders vardır.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  İşte haksızlıkları yüzünden çökmüş evleri! Anlayan bir kavim için elbette bunda bir ibret vardır.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  İşte zulümleri yüzünden yıkılıp harap olmuş evleri... Muhakkak ki bu olayda anlayışlı topluluk için bir işaret - ders vardır.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  İşte zulmetmeleri yüzünden çökmüş, ıssız kalmış evleri. Şüphesiz bunda bilen bir topluluk için ibret vardır.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  İşte, zulmetmeleri dolayısıyla enkaza dönüşmüş ıpıssız evleri. Şüphesiz bilen bir kavim için bunda bir ayet vardır.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  İşte küfürleri yüzünden çökmüş, harabeye dönmüş evleri! Muhakkak ki bunda, kudretimizi bilen bir kavim için ibret alacak bir alâmet var.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  İşte, haksızlıkları yüzünden çökmüş evleri! Anlayan bir kavim için elbette bunda bir ders vardır.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Iste, haksizliklarina karsilik cokmus bulunan evleri! Bunda, bilen bir millet icin suphesiz, ders vardir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  İşte zulmettiklerine karşılık çatısı çökük evleri!. Şüphesiz ki bunda bilen bir millet için (ibret alınacak) belge ve öğüt vardır.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  İşte onların yaşadığı evler, işledikleri haksızlıklardan ötürü (şimdi) bomboş! Bu (olayda), bilmek isteyen bir toplum için mutlaka bir ders vardır.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  İşte zulümleri yüzünden harabeye dönmüş evleri! Şüphesiz bunda bilen bir kavim için bir ibret vardır.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  İşte haksızlıkları yüzünden çökmüş evleri! Anlayan bir kavim için elbette bunda bir ibret vardır.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Zulmetmeleri yüzünden, işte çökmüş evleri… Bilen bir toplum için bunda bir ders olmalı.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  İşte haksızlıkları yüzünden çökmüş evleri! Bilen bir kavim için elbette bunda bir ibret vardır.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  İşte enkaz yığınına dönüşmüş evleri! Sebep zalimlikleridir. Hiç kuşkusuz Allah’ın değişmez yasasını bilenlerin bu olaydan alacakları dersler vardır.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  İşte zulmetmeleri dolayısıyla enkaza dönüşmüş ıpıssız evleri. Şüphesiz bilen bir kavim için bunda bir ayet vardır.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  İşte haksızlıkları yüzünden çökmüş evleri! Anlayan bir kavim için elbette bunda bir ibret vardır.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  İşte zulümetmeleri yüzünden çökmüş, ıpıssız kalmış evleri (nin ankaazı)! Şübhe yok ki bilecek bir kavm için bunda (ibret verici) bir nişane vardır.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  İşte onların, zulümleri yüzünden çökmüş (ve harâbeye dönmüş) evleri! Şübhe yok ki bunda, bilecek (ve ibret alacak) bir kavim için apaçık bir delil vardır.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  İşte zulmetmelerinden dolayı çökmüş, ıpıssız kalmış evleri. Muhakkak ki bunda; bilen bir kavim için ayet vardır.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Şimdi, yaptıkları haksızlıklardan dolayı evlerinin içi bomboş kaldı. Bunda akleden topluluklar için alınacak ibretler var.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  İşte onların zulümleri sebebiyle çökmüş olan evleri! Muhakkak ki bilen kavim için bunda, mutlaka bir âyet (delil) vardır.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  İşte zulmetmeleri dolayısıyla ıpıssız kalan evleri! Hiç şüphesiz bilmekte olan bir kavim için bunda bir ayet vardır.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  ve işte onların yaşadığı yerler, işledikleri haksızlıklardan ötürü (şimdi) bomboş! Bu (olayda), bilmek, öğrenmek isteyen insanlar için mutlaka bir ders vardır;

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Bak işte onların mekanları: İşledikleri zulümler yüzünden viran ve ıssız kalmış! Elbet bunda, işin bilincinde olan bir toplum için alınacak bir ders mutlaka vardır.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  İşte onlar, onların zulümleri sebebiyle çökmüş olan haneleridir. Şüphe yok ki, bunda bilir bir kavim için elbette bir ibret vardır.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  İşte zulümleri yüzünden çökmüş, ıssız kalmış evleri! Şüphesiz ki bunda bilen bir kavim için bir âyet (ibret) vardır.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Işte şunlar onların evleridir! Hainlikleri yüzünden çökmüş, ıssız... Bilen bir kavim için bu olayda şüphesiz bir ibret vardır.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  İşte enkaz yığınına dönüşmüş evleri! Sebep zalimlikleridir. Hiç kuşkusuz Allah’ın değişmez yasasını bilenlerin bu olaydan alacakları dersler vardır.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  İşte onların, zulümleri sebebiyle ıssız kalmış, çökmüş evleri... Elbette bunda bilen ve anlayan kimseler için ibret vardır.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  İşte şunlar, zulümleri yüzünden çökmüş, ıssız kalmış evleridir. Şüphesiz bunda bilen bir kavim için ibret vardır.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  İşte zulmettikleri için harap olmuş evleri!.. Bilen bir toplum için bunda bir ibret vardır.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  İşte, zulmetmeleri dolayısıyla enkaza dönüşmüş ıpıssız evleri. Hiç şüphe yok, bilmekte olan bir kavim için bunda bir ayet vardır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  İşte sana onların, işledikleri zulümler yüzünden çöküp ıpıssız kalmış evleri. Hiç kuşkusuz bunda, ilmi kullanan bir topluluk için kesin bir ibret vardır.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Now such were their houses, - in utter ruin, - because they practised wrong-doing. Verily in this is a Sign for people of knowledge.