1. Tâ Sîn. Bunlar, Kur’an’ın va apaçık kitabın ayetleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Müminler için rehber ve müjdedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onlar, namazı kılarlar, zekatı verirler ve ahirete de kesin olarak inanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ahirete inanmayanlar ise, biz onlara amellerini süsledik de onlar bocalayıp dururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İşte onlar! En kötü azap onlar içindir. Ahirette en büyük hüsrana uğrayacak olanlar, onlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Şüphesiz sen, Hakim ve Alim olanın katından Kur’an’ı almaktasın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Hani Musa, ailesine: -Ben bir ateş gördüm, oradan size bir haber getireceğim veya ısınabileceğimiz bir parça ateş getiririm, demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Oraya geldiğinde: -Ateşin içinde ve etrafında bulunanlar mübarek kılındı. Alemlerin Rabbi eksiklikten uzaktır diye seslenildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. -Ey Musa, Ben Aziz ve Hakim olan Allah’ım! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Değneğini at! Sanki onun bir yılan gibi hareket ettiğini görünce, arkasına bakmadan dönüp kaçtı. -Ey Musa, korkma! Benim yanımda peygamberler korkmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ancak zulmedenler korkar. Kötülükten sonra iyilik yolunu tutanı, ben bağışlarım, merhamet ederim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Elini koynuna sok hiç kusursuz, bembeyaz çıksın. Firavun’a ve kavmine olan dokuz mucizeden biri budur. Onlar, yoldan çıkmış bir toplumdur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Nitekim ayetlerimiz, gözleriyle görecekleri şekilde, kendilerine gelince: - Bu, apaçık bir sihirdir! dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Gerçeği çok iyi anladıkları halde, sırf zalimlik ve büyüklenme yüzünden inkar ettiler. İşte bak, bozguncuların sonu nasıl oldu?! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Davud’a ve Süleyman’a da ilim vermiştik. Onlar da: -Bizi, mümin kullarından çoğuna üstün kılan Allah’a hamdolsun, demişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Süleyman, Davud’a mirasçı olmuş ve: -Ey insanlar, bize kuşların dili öğretildi ve bize her şey verildi, demişti. İşte bu apaçık bir lütuftur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Süleyman’ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan ordusu bölük bölük toplandı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Karınca Vadisine geldikleri zaman, bir karınca: -Ey karıncalar, yuvalarınıza girin, Süleyman ve askerleri farkına varmadan sizi ezmesinler dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Süleyman, karıncanın bu sözüne gülerek tebessüm edip: -Rabbim! bana ve anama babama verdiğin nimetine şükretmemi ve hoşnut olacağın işi yapmamı bana kolay kıl, beni rahmetinle iyi kulların arasına kat. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Kuşları gözden geçirdi ve: -Hüdhüdü neden göremiyorum? dedi. Yoksa, kayıplara mı karıştı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ya bana apaçık bir belge getirecek, ya da onu şiddetli bir cezaya çarptıracağım veya keseceğim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Çok geçmeden hüdhüd geldi ve: -Senin bilmediğin bir şeyi öğrendim ve sana Sebe’den gerçek bir haber getirdim, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. -Ben, orada hükümdarlık eden bir kadın buldum. Bu kadına her şey verilmiş, onun bir de kocaman tahtı var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onu ve kavmini Allah’ı bırakıp, güneşe tapar buldum. Şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş ve onları yoldan çıkarmış, bu yüzden onlar doğru yolu göremiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlar, ne diye göklerin ve yerin sırlarını ortaya çıkaran, gizlediğinizi de açıkladığınızı da bilen, Allah’a secde etmiyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Kendisinden başka ilah olmayan Allah odur ki en büyük tahtın sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Süleyman: -Doğru mu söylüyorsun, yoksa yalancılardan mısın, bakacağız, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Bu mektubumu götür ve onlara ilet, sonra onlardan biraz ayrıl ve neye başvuracaklarına bak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (Hüdhüd mektubu atınca, Sebe Kraliçesi:) -Ey ileri gelenler, bana çok önemli bir mektup atıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. O, Süleyman’dan ve çok merhametli, çok şefkatli Allah’ın adıyla (başlıyor).. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Bana karşı büyüklenmeyin ve müslüman olarak bana gelin diye yazıyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Ey ileri gelenler, bu hususta bana görüşlerinizi belirtin. Siz hazır olmadıkça bir iş hakkında kesin karar veremem, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Onlar da: -Biz güçlü kuvvetli, zorba savaşçılarız, fakat emir senindir, ne istersen emret, dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. -Krallar bir ülkeye girdikleri zaman, orayı kırıp geçirirler, halkının mevki ve makam sahiplerini alçaltırlar. Bunlar da böyle yapabilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Ben, onlara bir hediye göndereceğim, bakalım elçiler neyle geri dönecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Elçi Süleyman’a geldiği zaman, Süleyman ona dedi ki: -Siz bana mal ile yardım mı edeceksiniz? Allah’ın bana verdikleri, size verdiklerinden daha hayırlıdır. Belki siz hediyenizle öğünürsünüz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onlara dön. Karşı koyamayacakları bir ordu ile gelmekte olduğumuzu haber ver. Onları aşağılık bir halde, küçük düşürerek oradan çıkaracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. -Ey ileri gelenler, onlar teslim olup gelmeden önce, onun tahtını bana hanginiz getirecek, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Cinlerden biri : -Ben, onu sana, sen yerinden kalkmadan önce getiririm. Buna gücümün yeteceğinden eminim, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Kitap’tan bir bilgiye sahip olan kimse ise: -Ben gözünü açıp kapayıncaya kadar onu sana getiririm, dedi. Süleyman o anda tahtı yanında görünce, -Bu Rabbimin lütfundandır. Şükür mü edeceğim, yoksa nankörlük mü yapacağım diye beni deniyor. Kim şükrederse, ancak kendisi için şükreder, kim de nankörlük ederse, Rabbim onun şükrüne muhtaç değildir. O çok cömerttir, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. - Tahtın şeklini değiştirin bakalım, onu tanıyabilecek mi; yoksa tanıyamayanlardan mı olacak? dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Kraliçe geldiği zaman: -Senin tahtın böyle miydi? denildi. O da: -Sanki bu o! Daha önce bize bilgi verildi ve müslüman olduk, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Onu Allah’tan başka taptıkları alıkoymuştu. Çünkü o, kafir bir toplumdandı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Ona, "köşke gir!" denildi. Orayı görünce derin su sandı ve eteğini topladı. Süleyman: -Bu camdan yapılmış bir köşktür, dedi. Kadın da: -Rabbim, ben kendime zulmetmişim. Süleyman’la beraber evrenin sahibi Allah’a teslim oldum, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Semud kavmine, Allah’a kulluk etsinler diye, kardeşleri Salih’i göndermiştik. Hemen birbirleriyle mücadele eden iki grup oluverdiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Salih: -Ey halkım, iyilikten önce niçin kötülüğe acele ediyorsunuz? Merhamet olunmanız için, Allah’tan bağışlanma dileseniz olmaz mıydı? dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. -Sen ve beraberindeki kimseler, bize uğursuzluk getirdiniz dediler. -Uğursuzluğunuz Allah katındandır. Esasında imtihan oluyorsunuz, dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Şehirde dokuz çete vardı. Bunlar, yeryüzünü ıslah etmiyor, bozgunculuk yapıyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Allah’a yemin ederek: -Onu ve ailesini geceleyin öldürelim, sonra da velisine, ailesinin yok edilişini biz görmedik gerçekten doğru söylüyoruz. diyelim, dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Onlar bir plan yaparken, biz de onlar farkında değilken bir plan yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Onların planlarının sonu nasıl oldu bir bak! Biz, onları ve toplumlarını toptan kırıp geçirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. İşte zulmettikleri için harap olmuş evleri!.. Bilen bir toplum için bunda bir ibret vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. İman edenleri ise kurtardık. Çünkü onlar Allah’tan korkuyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Lût da onlara: -Göz göre göre bu fuhşu mu işliyorsunuz?! diyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Kadınları bırakıp, şehvetle erkeklere mi yanaşıyorsunuz? Gerçekten siz, cahillik eden bir toplumsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Kavminin cevabı, ancak şöyle demek oldu: -Lut Ailesini ülkenizden çıkarın, Çünkü onlar pek temiz kalma meraklısı insanlarmış. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. O’nu ve ailesini kurtardık, yalnız, geride kalanlardan olmasını takdir ettiğimiz karısı hariç. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. O halkın üzerine (kahredici) bir yağmur yağdırdık. Uyarılanların yağmuru ne kötü... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. De ki: -Allah’a hamdolsun. Onun seçkin kullarına da selam! Allah mı hayırlıdır; yoksa, onların ortak koştukları mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Yoksa gökleri ve yeri yaratan, sizin için gökten su indiren mi var? Ki o suyla iç açıcı bahçeler yetiştirdik. Siz onun tek bir ağacını bile yetiştiremezsiniz. Allah ile birlikte başka bir ilah mı var? Hayır, onlar şirke sapan bir toplumdur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Yoksa yeryüzünü yerleşim yeri yapan, aralarında ırmaklar akıtan, orada sabit dağlar yerleştiren, iki deniz arasına engel koyan mı var? Allah ile birlikte bir başka ilah kimdir? Hayır, Onların çoğu bilmiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Yoksa, onlara dua ettiğinizde, darda kalana yardım eden, sıkıntıyı gideren ve sizi yeryüzünde başkalarının yerine iktidara getiren mi var? Allah ile birlikte bir başka ilah mı var? Ne kadar az düşünüyorsunuz?! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Yoksa, karanın ve denizin karanlıklarında size yol gösteren, rüzgarı rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen mi var? Allah ile birlikte bir başka ilah mı var? Allah, sizin ortak koşmanızdan çok yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Yoksa, yaratmayı başlatan, sonra onu yeniden yaratan ve size gökten ve yerden rızık veren mi var? Allah ile beraber başka bir ilah mı var? -Eğer söyledikleriniz doğruysa belgenizi getirin, de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Yine de ki: -Göklerde ve yerde Allah’tan başka hiç kimse görülmeyeni bilemez. Onlar ne zaman diriltileceklerinin de farkında değillerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Oysa onlara ahiret hakkında bilgi verilmiştir. Ama onlar, şüphe içindedirler ve belki de ona karşı kördürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. İnkar edenler: -Biz ve atalarımız, toprak olduktan sonra (mezarlarımızdan) mı çıkarılacağız? dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Bize de; daha önceki atalarımıza da bu vaat edilmişti. Ama bu, öncekilerin masallarından başka birşey değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. -Yeryüzünde yürüyün ve bakın, günahkarların sonu nasıl olmuştur? de! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Onlar için üzülme, kurdukları tuzaklardan da sıkıntıya düşme! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. -Eğer, doğru söylüyorsanız, bu vaat ne zaman? derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. -Acele istediğiniz şeyin bir kısmının peşinizde olması ümit edilir, de! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Şüphesiz Rabbin, insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat, onların çoğu şükretmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Rabbin, onların içlerinde gizlediklerini de, açığa vurduklarını da elbette bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta olmasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. İşte bu Kur’an, İsrailoğullarına, hakkında ayrılığa düştüklerinin çoğunu anlatmaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Ve o, müminler için yol gösterici ve rahmettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Rabbin onların arasında hükmünü verecektir. Güçlü ve bilgili olan O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Öyleyse Allah’a dayan! Sen, apaçık hak üzerindesin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Sen, ölülere duyuramazsın, arkasını dönüp gidenlere de çağrıyı işittiremezsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Sen, körleri sapıklıklarından doğru yola çıkaramazsın. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere duyurabilirsin. İşte müslüman olanlar onlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Onlara verilen söz gerçekleştiği zaman, yerden bir dabbe (canlı) çıkarırız da onlara konuşarak; insanların gerçekten ayetlerimize inanmadıklarını söyler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Ve o gün, her ümmetten, ayetlerimizi yalanlayanları birer grup halinde toplayıp, biraraya getiririz. Onlar da toplanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Hepsi geldiği zaman: -Ayetlerimi iyice kavramadığınız halde yalanladınız mı? Yoksa ne yapıyordunuz? der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Zulmetmeleri sebebiyle hüküm giyecekler ve bir şey de diyemeyeceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Görmediler mi ki, dinlensinler diye geceyi yarattık; gündüzü de aydınlık kıldık. İşte bunda inanacak bir toplum için işaretler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Sur’a üfürüldüğü gün Allah’ın diledikleri dışında göklerde ve yerde kim varsa korkuya kapılır ve hepsi, boynu bükük bir halde ona gelirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Dağları görürsün de yerlerinde durduğunu sanırsın. Oysa onlar bulutlar gibi geçip giderler. Bu, her şeyi sapasağlam yapan Allah’ın yapısıdır. O, yaptıklarınızdan haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Kim iyilikle gelirse, orada onun için daha hayırlısı vardır. Onlar orada her türlü korkudan güvende olacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Kim de kötülüklerle gelirse, yüz üstü cehenneme atılır. -Yapmış olduklarınızdan başka bir şeyle mi karşılık göreceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. (De ki:) -Ben ancak, hürmetli kılınan bu şehrin Rabbi’ne kulluk etmekle emrolundum. Her şey O’nundur. Müslümanlardan olmakla emrolundum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Kur’an’a tabi olmakla da... Kim doğru yola yönelirse, ancak kendisi için yönelir. Kim de saparsa, de ki: -Ben ancak bir uyarıcıyım Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Ve de ki: -Hamd Allah’a aittir. O, size ayetlerini gösterecek siz de onları tanıyacaksınız. Rabbin, yaptıklarınızdan gafil değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster